เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female2042169700:42:0801:33:57
Male2062168400:33:3101:13:57
Unknown797901:11:2401:42:10
Total4901339000:33:3101:24:02

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Femaleหญิง 30 - 3933927400:43:5601:29:44
 หญิง 40 - 4947138600:43:5501:33:08
 หญิง 50 - 5935931900:45:1001:35:11
 หญิง 60 ขึ้นไป776600:51:3501:25:38
 หญิง ไม่เกิน 13534500:42:0801:20:17
 หญิง ทั่วไป74360700:42:3901:37:39
Male 1   
 ชาย 30 - 3930225300:33:3101:12:08
 ชาย 40 - 4940332800:37:0201:13:29
 ชาย 50 - 5930425800:39:1801:13:45
 ชาย 60 - 6912210700:41:4401:11:03
 ชาย 70 ขึ้นไป332900:52:0401:17:45
 ชาย ไม่เกิน 13948600:38:0001:09:09
 ชาย ทั่วไป80262200:35:1001:15:56
 หญิง ไม่เกิน 131102:06:3602:06:36
UnknownUnknown797901:11:2401:42:10