เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female72762301:06:3002:01:25
Male1330115100:53:0501:40:07
Unknown465201:35:3501:43:39
Total2522177600:53:0501:47:36

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Femaleชาย 40 - 491101:44:0701:44:07
 หญิง 30 - 3918715901:06:3002:02:36
 หญิง 40 - 4927023901:09:2801:59:11
 หญิง 50 ขึ้นไป13711601:16:2002:00:06
 หญิง ทั่วไป13210801:06:4202:06:09
Maleชาย 30 - 3926823000:54:0001:40:38
 ชาย 40 - 4936832100:55:3001:38:52
 ชาย 50 - 5924221400:59:5301:41:53
 ชาย 60 ขึ้นไป777201:05:1901:39:07
 ชาย ทั่วไป37331400:53:0501:40:03
 Unknown2   
UnknownUnknown465201:35:3501:43:39