กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female141300:35:2400:40:27
Male735500:26:4800:33:51
Total876800:26:4800:35:07

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
FemaleMTB Female 45+141300:35:2400:40:27
MaleMTB Male 50473700:26:4800:32:50
 MTB Weight 85261800:28:1100:35:57