กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Female302300:49:5200:58:12
Male503900:42:1700:49:11
Total806200:42:1700:52:32

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
FemaleMTB Female OPEN151000:49:5200:58:12
 MTB Female 35-44151300:50:2400:58:11
MaleMTB Male 40-49503900:42:1700:49:11