กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Event Totals
GenderEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
Male673900:54:2501:01:37
Total673900:54:2501:01:37

Category Totals
GenderCategoryEnteredFinishersFastest TimeAverage Time
MaleMTB Male OPEN261400:54:2500:59:53
 MTB Male 30-39412500:55:1601:02:35