ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 22 (1061 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartFinish
13110ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา
#3110 Male M 30-39
00:00:38100:00:38M 30-391Male0.32:09 min/km10:19:1500:00:38
27042ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน
#7042 Male M 20-29
00:00:39100:00:39M 20-291Male0.32:10 min/km00:00:39
37065ส.ต.ท. ภาคภูมิ สกูลหรัง ส.ต.ท. ภาคภูมิ สกูลหรัง
#7065 Male M 20-29
00:00:39200:00:39M 20-292Male0.32:10 min/km00:00:39
57033ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7033 Male M 30-39
00:00:40200:00:40M 30-392Male0.32:16 min/km07:29:2100:00:40
47034ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี
#7034 Male M 20-29
00:00:40300:00:40M 20-293Male0.32:13 min/km07:37:4100:00:40
67032ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น
#7032 Male M 20-29
00:00:41400:00:41M 20-294Male0.32:16 min/km00:00:41
97030ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา
#7030 Male M 20-29
00:00:41700:00:41M 20-297Male0.32:18 min/km07:29:2200:00:41
87064ส.ต.ท. ตฤณชาติ ทองยอด ส.ต.ท. ตฤณชาติ ทองยอด
#7064 Male M 20-29
00:00:41600:00:41M 20-296Male0.32:16 min/km00:00:41
77055ส.ต.ท. รติภัทร วงศ์รัตน์ ส.ต.ท. รติภัทร วงศ์รัตน์
#7055 Male M 20-29
00:00:41500:00:41M 20-295Male0.32:16 min/km00:00:41
105099ส.ต.ท. ศักดิ์กมล นาคแก้ว ส.ต.ท. ศักดิ์กมล นาคแก้ว
#5099 Male M 20-29
00:00:41800:00:41M 20-298Male0.32:18 min/km07:36:0500:00:41
111006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 Male M 30-39
00:00:41300:00:41M 30-393Male0.32:19 min/km07:37:2800:00:41
127066ส.ต.ท. พิชชาวีร์ ชาติรักษา ส.ต.ท. พิชชาวีร์ ชาติรักษา
#7066 Male M 20-29
00:00:42900:00:42M 20-299Male0.32:20 min/km00:00:42
137041ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7041 Male M 20-29
00:00:421000:00:42M 20-2910Male0.32:20 min/km08:11:1700:00:42
167035ส.ต.ท. รัชต มัยยะ ส.ต.ท. รัชต มัยยะ
#7035 Male M 20-29
00:00:421300:00:42M 20-2913Male0.32:21 min/km07:10:2900:00:42
147049ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ
#7049 Male M 20-29
00:00:421100:00:42M 20-2911Male0.32:20 min/km07:16:5000:00:42
177050จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง
#7050 Male M 30-39
00:00:42400:00:42M 30-394Male0.32:21 min/km07:37:3600:00:42
157104ว่าที่ร.ต.อ. กฤษฎา พ่วงปาน ว่าที่ร.ต.อ. กฤษฎา พ่วงปาน
#7104 Male M 20-29
00:00:421200:00:42M 20-2912Male0.32:20 min/km08:12:4800:00:42
217045ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์
#7045 Male M 20-29
00:00:431600:00:43M 20-2916Male0.32:25 min/km14:50:3400:00:43
187039ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์ ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์
#7039 Male M 20-29
00:00:431400:00:43M 20-2914Male0.32:23 min/km00:00:43
247061ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ
#7061 Male M 30-39
00:00:43700:00:43M 30-397Male0.32:26 min/km07:16:5300:00:43
197056ส.ต.ท. สหชาติ ศรีมงคล ส.ต.ท. สหชาติ ศรีมงคล
#7056 Male M 20-29
00:00:431500:00:43M 20-2915Male0.32:23 min/km00:00:43
207080ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7080 Male M 30-39
00:00:43500:00:43M 30-395Male0.32:23 min/km08:13:2400:00:43
237001พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์ พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์
#7001 Male M 40-49
00:00:43100:00:43M 40-491Male0.32:25 min/km07:31:3800:00:43
257202ร.ต.ท. ฉัตรชัย อินทร์บำรุง ร.ต.ท. ฉัตรชัย อินทร์บำรุง
#7202 Male M 20-29
00:00:431700:00:43M 20-2917Male0.32:26 min/km08:13:3600:00:43
221004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 Male M 30-39
00:00:43600:00:43M 30-396Male0.32:25 min/km07:35:2800:00:43
411028ว่าที่ ร.ต.ท. เอกกรินทร์ ทองหยด ว่าที่ ร.ต.ท. เอกกรินทร์ ทองหยด
#1028 Male M 20-29
00:00:442900:00:44M 20-2929Male0.32:29 min/km07:34:5400:00:44
321038ร.ต.อ. เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ ร.ต.อ. เดชวุฒิ อุตรศาสตร์
#1038 Male M 20-29
00:00:442200:00:44M 20-2922Male0.32:27 min/km16:33:1300:00:44
371078ด.ต. ศราวุธ เหมพันธุ์ ด.ต. ศราวุธ เหมพันธุ์
#1078 Male M 30-39
00:00:44800:00:44M 30-398Male0.32:28 min/km16:36:4800:00:44
394078ส.ต.อ. ศิรวัฒน์ ตันทา ส.ต.อ. ศิรวัฒน์ ตันทา
#4078 Male M 20-29
00:00:442700:00:44M 20-2927Male0.32:29 min/km16:36:3500:00:44
385022ว่าที่ ร.ต.ท. เกษมศักดิ์ เปล่งแสง ว่าที่ ร.ต.ท. เกษมศักดิ์ เปล่งแสง
#5022 Male M 20-29
00:00:442600:00:44M 20-2926Male0.32:29 min/km09:19:2800:00:44
287164ส.ต.ท. ศักดิ์นคร รัตนวงค์ ส.ต.ท. ศักดิ์นคร รัตนวงค์
#7164 Male M 20-29
00:00:442000:00:44M 20-2920Male0.32:26 min/km16:33:2500:00:44
357165ส.ต.อ. ธนาวุฒิ พลสนอง ส.ต.อ. ธนาวุฒิ พลสนอง
#7165 Male M 20-29
00:00:442400:00:44M 20-2924Male0.32:27 min/km16:33:2500:00:44
317187ส.ต.ท. รัฐอิสระ ศิริวรรณ์ ส.ต.ท. รัฐอิสระ ศิริวรรณ์
#7187 Male M 20-29
00:00:442100:00:44M 20-2921Male0.32:27 min/km08:13:2000:00:44
408035ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์ ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์
#8035 Male M 20-29
00:00:442800:00:44M 20-2928Male0.32:29 min/km16:01:1400:00:44
345061ด.ต. สมโภช นกทองอุทัย ด.ต. สมโภช นกทองอุทัย
#5061 Male M 50-59
00:00:44100:00:44M 50-591Male0.32:27 min/km16:36:3000:00:44
295062ด.ต. คณิต ครือเครือ ด.ต. คณิต ครือเครือ
#5062 Male M 40-49
00:00:44200:00:44M 40-492Male0.32:26 min/km16:36:3900:00:44
305063ด.ต. อดิสรณ์ เที่ยงธรรม ด.ต. อดิสรณ์ เที่ยงธรรม
#5063 Male M 40-49
00:00:44300:00:44M 40-493Male0.32:26 min/km16:36:4000:00:44
267036ส.ต.ท. รัฐธรรมนูญ นาทอง ส.ต.ท. รัฐธรรมนูญ นาทอง
#7036 Male M 20-29
00:00:441800:00:44M 20-2918Male0.32:26 min/km00:00:44
277044ส.ต.ท. ขวัญชัย ดวงมะณี ส.ต.ท. ขวัญชัย ดวงมะณี
#7044 Male M 20-29
00:00:441900:00:44M 20-2919Male0.32:26 min/km00:00:44
367112ส.ต.ท. กฤษฎา ปิ่นมณี ส.ต.ท. กฤษฎา ปิ่นมณี
#7112 Male M 20-29
00:00:442500:00:44M 20-2925Male0.32:28 min/km16:33:2800:00:44
337124ส.ต.ท. พิศาล พัตรวิเชียร ส.ต.ท. พิศาล พัตรวิเชียร
#7124 Male M 20-29
00:00:442300:00:44M 20-2923Male0.32:27 min/km16:33:2600:00:44
547122ส.ต.ท. ณัฐภูมิ หอมสุวรรณ ส.ต.ท. ณัฐภูมิ หอมสุวรรณ
#7122 Male M 20-29
00:00:453700:00:45M 20-2937Male0.32:31 min/km07:31:4000:00:45
507115ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์ ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์
#7115 Male M 20-29
00:00:453400:00:45M 20-2934Male0.32:30 min/km08:12:4600:00:45
607144ส.ต.อ. อภิรักษ์ ขจรอนันต์ ส.ต.อ. อภิรักษ์ ขจรอนันต์
#7144 Male M 20-29
00:00:453900:00:45M 20-2939Male0.32:33 min/km07:35:3100:00:45
437043ส.ต.ท. สยามรัฐ เดชศิริเจริญชัย ส.ต.ท. สยามรัฐ เดชศิริเจริญชัย
#7043 Male M 20-29
00:00:453100:00:45M 20-2931Male0.32:30 min/km00:00:45
427040ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์ ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์
#7040 Male M 20-29
00:00:453000:00:45M 20-2930Male0.32:30 min/km00:00:45
597027ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก
#7027 Male M 20-29
00:00:453800:00:45M 20-2938Male0.32:32 min/km07:16:4700:00:45
587016ว่าที่ พ.ต.ท. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ ว่าที่ พ.ต.ท. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์..
#7016 Male M 30-39
00:00:451600:00:45M 30-3916Male0.32:32 min/km07:36:4300:00:45
527085ส.ต.ท. ณัฐพล ทรงไกร ส.ต.ท. ณัฐพล ทรงไกร
#7085 Male M 20-29
00:00:453500:00:45M 20-2935Male0.32:31 min/km16:33:3800:00:45
447059ส.ต.ท. วัฒนา สาระธรรม ส.ต.ท. วัฒนา สาระธรรม
#7059 Male M 30-39
00:00:45900:00:45M 30-399Male0.32:30 min/km00:00:45
Page 1 of 22 (1061 items)