ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 22 (1061 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartFinish
2941022ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู
#1022 Female F 20-29
00:00:56100:00:56F 20-291Female0.33:08 min/km07:33:3200:00:56
3407201ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง
#7201 Female F 20-29
00:00:58200:00:58F 20-292Female0.33:14 min/km08:13:4000:00:58
3857095ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง
#7095 Female F 20-29
00:00:59300:00:59F 20-293Female0.33:19 min/km08:13:4200:00:59
5811117ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง
#1117 Female F 20-29
00:01:13400:01:13F 20-294Female0.34:05 min/km07:32:3900:01:13
5833041ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท
#3041 Female F 20-29
00:01:13500:01:13F 20-295Female0.34:05 min/km07:34:5800:01:13
6401118ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก
#1118 Female F 20-29
00:01:26600:01:26F 20-296Female0.34:49 min/km07:32:4000:01:26
2012ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์
#2012 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
1024ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด
#1024 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
1026ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี
#1026 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
3014ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก
#3014 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
3017ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พรมบัญชา ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พรมบัญชา
#3017 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
5014ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมร..
#5014 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
5015ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ์ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ..
#5015 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
7200ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า
#7200 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
7211ร.ต.ท.หญิง พิชญากร สุขทวี ร.ต.ท.หญิง พิชญากร สุขทวี
#7211 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
7197ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์
#7197 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
8040ส.ต.ต.หญิง นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด ส.ต.ต.หญิง นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด
#8040 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
8041ส.ต.ต.หญิง ฤทัยชนก ไล้สวน ส.ต.ต.หญิง ฤทัยชนก ไล้สวน
#8041 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
8042ส.ต.ต.หญิง ศุภมาศ มิ่งเชื้อ ส.ต.ต.หญิง ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
#8042 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
8038ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล
#8038 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
4157013ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ
#7013 Female F 30-39
00:01:01100:01:01F 30-391Female0.33:24 min/km07:33:3200:01:01
4577020ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด
#7020 Female F 30-39
00:01:03200:01:03F 30-392Female0.33:32 min/km07:33:3500:01:03
5457023ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกูลทอง ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตร..
#7023 Female F 30-39
00:01:09300:01:09F 30-393Female0.33:51 min/km07:33:3500:01:09
5677070ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม
#7070 Female F 30-39
00:01:11400:01:11F 30-394Female0.33:59 min/km07:32:5000:01:11
5823015ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ
#3015 Female F 30-39
00:01:13500:01:13F 30-395Female0.34:05 min/km07:34:5800:01:13
6331119ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์ ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์
#1119 Female F 30-39
00:01:24600:01:24F 30-396Female0.34:41 min/km07:32:4000:01:24
6413106ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ
#3106 Female F 30-39
00:01:29700:01:29F 30-397Female0.34:57 min/km07:38:0700:01:29
6481087ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ
#1087 Female F 30-39
00:01:46800:01:46F 30-398Female0.35:53 min/km07:32:4000:01:46
2019ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต
#2019 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
2020ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี
#2020 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
1015ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง พรพิมล ดอกไม้ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง พรพิมล ดอกไม้
#1015 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
1016ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช..
#1016 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
124ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี
#124 Female F 30-39
DNFDNFF 30-39Female0.315:07:07
3016ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ
#3016 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
3024ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ
#3024 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
3007พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน
#3007 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7087ส.ต.ท.หญิง ปสุตา สุขเกษม ส.ต.ท.หญิง ปสุตา สุขเกษม
#7087 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7012ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ
#7012 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7014ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต
#7014 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7015ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ
#7015 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7008ส.ต.อ.หญิง อริญชย์ รุมดี ส.ต.อ.หญิง อริญชย์ รุมดี
#7008 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7009ส.ต.อ.หญิง รุ่งนภา มีชัย ส.ต.อ.หญิง รุ่งนภา มีชัย
#7009 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
7010ส.ต.อ.หญิง ศิรินาฏ นาใจรีบ ส.ต.อ.หญิง ศิรินาฏ นาใจรีบ
#7010 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
5089ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์
#5089 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
5091ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์ ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์
#5091 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
6016ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย
#6016 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
8026ด.ต.หญิง ปัณณธร คุระจีน ด.ต.หญิง ปัณณธร คุระจีน
#8026 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
8028ด.ต.หญิง สุภาพร แพงมา ด.ต.หญิง สุภาพร แพงมา
#8028 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
8031ส.ต.อ.หญิง ชณุตตราภรณ์ มากชุ่ม ส.ต.อ.หญิง ชณุตตราภรณ์ มากชุ่ม
#8031 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
8012ร.ต.ท.หญิง อรัญญา กาญจนานุชิต ร.ต.ท.หญิง อรัญญา กาญจนานุชิต
#8012 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
Page 1 of 22 (1061 items)