ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 22 (1061 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartFinish
2941022ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู
#1022 Female F 20-29
00:00:56100:00:56F 20-291Female0.33:08 min/km07:33:3200:00:56
3407201ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง
#7201 Female F 20-29
00:00:58200:00:58F 20-292Female0.33:14 min/km08:13:4000:00:58
3857095ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง
#7095 Female F 20-29
00:00:59300:00:59F 20-293Female0.33:19 min/km08:13:4200:00:59
4157013ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ
#7013 Female F 30-39
00:01:01100:01:01F 30-391Female0.33:24 min/km07:33:3200:01:01
4577020ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด
#7020 Female F 30-39
00:01:03200:01:03F 30-392Female0.33:32 min/km07:33:3500:01:03
5287026ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย
#7026 Female F 40-49
00:01:07100:01:07F 40-491Female0.33:46 min/km09:23:1700:01:07
5457023ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกูลทอง ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตร..
#7023 Female F 30-39
00:01:09300:01:09F 30-393Female0.33:51 min/km07:33:3500:01:09
5677070ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม
#7070 Female F 30-39
00:01:11400:01:11F 30-394Female0.33:59 min/km07:32:5000:01:11
5811117ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง
#1117 Female F 20-29
00:01:13400:01:13F 20-294Female0.34:05 min/km07:32:3900:01:13
5823015ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ
#3015 Female F 30-39
00:01:13500:01:13F 30-395Female0.34:05 min/km07:34:5800:01:13
5833041ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท
#3041 Female F 20-29
00:01:13500:01:13F 20-295Female0.34:05 min/km07:34:5800:01:13
6213058ด.ต.หญิง ธนพรรณ สังข์ทอง ด.ต.หญิง ธนพรรณ สังข์ทอง
#3058 Female F 50-59
00:01:21100:01:21F 50-591Female0.34:32 min/km07:32:4100:01:21
6331119ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์ ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์
#1119 Female F 30-39
00:01:24600:01:24F 30-396Female0.34:41 min/km07:32:4000:01:24
6355090ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ
#5090 Female F 40-49
00:01:24200:01:24F 40-492Female0.34:42 min/km07:13:0900:01:24
6401118ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก
#1118 Female F 20-29
00:01:26600:01:26F 20-296Female0.34:49 min/km07:32:4000:01:26
6413106ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ
#3106 Female F 30-39
00:01:29700:01:29F 30-397Female0.34:57 min/km07:38:0700:01:29
6481087ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ
#1087 Female F 30-39
00:01:46800:01:46F 30-398Female0.35:53 min/km07:32:4000:01:46
2005พ.ต.ท.หญิง ดวงมณี พานนาค พ.ต.ท.หญิง ดวงมณี พานนาค
#2005 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
2012ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์
#2012 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
2019ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต
#2019 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
2020ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี
#2020 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
1024ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด
#1024 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
1026ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี
#1026 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
1044ร.ต.อ.หญิง ศิรินาจ โอภาส ร.ต.อ.หญิง ศิรินาจ โอภาส
#1044 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
122ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์ ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์
#122 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
123ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง
#123 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
124ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี
#124 Female F 30-39
DNFDNFF 30-39Female0.315:07:07
135ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง สมใจ พูลทอง ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง สมใจ พูลทอง
#135 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
177ร.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ เหรียญสืบเชื้อ ร.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ เหรียญสืบเชื้..
#177 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
1009พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์ พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์
#1009 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
1015ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง พรพิมล ดอกไม้ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง พรพิมล ดอกไม้
#1015 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
1016ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช..
#1016 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
106พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา
#106 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
107ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี
#107 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
108ร.ต.อ.หญิง ยุวนุช พงศ์วิกรานต์ ร.ต.อ.หญิง ยุวนุช พงศ์วิกรานต์
#108 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
110ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชลลดา ชลายน ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชลลดา ชลายน
#110 Female F 60
Not startedNot startedF 60Female0.3
115ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์ ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์
#115 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
118ร.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ นกเทศ ร.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ นกเทศ
#118 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
137ด.ต.หญิง วรรณภา เพ็งเต็ม ด.ต.หญิง วรรณภา เพ็งเต็ม
#137 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
138ด.ต.หญิง โสภา รื่นชล ด.ต.หญิง โสภา รื่นชล
#138 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
3108พ.ต.ต.หญิง กัญจิรา นรสาร พ.ต.ต.หญิง กัญจิรา นรสาร
#3108 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
4022ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช
#4022 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
4044ด.ต.หญิง อาภากร อักขรา ด.ต.หญิง อาภากร อักขรา
#4044 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
4045ด.ต.หญิง ฐิตาภา อ่อนปรุง ด.ต.หญิง ฐิตาภา อ่อนปรุง
#4045 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
5014ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมร..
#5014 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
5015ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ์ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ..
#5015 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
5027ด.ต.หญิง ประภาวรินทร์ คงแจ่ม ด.ต.หญิง ประภาวรินทร์ คงแจ่ม
#5027 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
3046ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ธนกุลไชยสิทธิ์ ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ธนกุลไชยสิทธิ์
#3046 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
3014ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก
#3014 Female F 20-29
Not startedNot startedF 20-29Female0.3
3024ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ
#3024 Female F 30-39
Not startedNot startedF 30-39Female0.3
Page 1 of 22 (1061 items)