ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 22 (1061 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartFinish
631พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม
#1 Male M 50-59
00:00:46200:00:46M 50-592Male0.32:33 min/km07:31:3400:00:46
1742พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน
#2 Male M 50-59
00:00:51400:00:51M 50-594Male0.32:53 min/km07:31:3400:00:51
3พ.ต.อ. พุฒิเดช บุญกระพือ พ.ต.อ. พุฒิเดช บุญกระพือ
#3 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
4พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ
#4 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
3825พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ
#5 Male M 50-59
00:00:591900:00:59M 50-5919Male0.33:18 min/km07:31:3500:00:59
6พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
#6 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
7พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
#7 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
8พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร
#8 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
9พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา
#9 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
10พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
#10 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
18611พ.ต.อ. พรศักดิ์ เลารุจิราลัย พ.ต.อ. พรศักดิ์ เลารุจิราลัย
#11 Male M 40-49
00:00:521900:00:52M 40-4919Male0.32:54 min/km09:19:2900:00:52
12พ.ต.อ. เทวินทร์ ขุนแก้ว พ.ต.อ. เทวินทร์ ขุนแก้ว
#12 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
13พ.ต.อ. เริงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ พ.ต.อ. เริงศักดิ์ ชุ่มจิตต์
#13 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
14ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย
#14 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
15ว่าที่ พ.ต.อ. สัณห์เพ็ชร หนูทอง ว่าที่ พ.ต.อ. สัณห์เพ็ชร หนูทอง
#15 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
16ว่าที่ พ.ต.อ. มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ ว่าที่ พ.ต.อ. มิ่งมนตรี ศิริพงษ์
#16 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
17ว่าที่ พ.ต.อ. เสวก บุญจันทร์ ว่าที่ พ.ต.อ. เสวก บุญจันทร์
#17 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
18ว่าที่ พ.ต.อ. มงคล พรมโสภา ว่าที่ พ.ต.อ. มงคล พรมโสภา
#18 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
101พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล
#101 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
102ร.ต.อ. นิวาส ไชยโสภา ร.ต.อ. นิวาส ไชยโสภา
#102 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male0.3
521103ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้ ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้
#103 Male M 60-69
00:01:07100:01:07M 60-691Male0.33:45 min/km07:13:0500:01:07
647104ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์ ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์
#104 Male M 50-59
00:01:348500:01:34M 50-5985Male0.35:14 min/km07:13:1100:01:34
630105ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม
#105 Male M 50-59
00:01:237700:01:23M 50-5977Male0.34:38 min/km07:13:1100:01:23
106พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา
#106 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
107ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี
#107 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
108ร.ต.อ.หญิง ยุวนุช พงศ์วิกรานต์ ร.ต.อ.หญิง ยุวนุช พงศ์วิกรานต์
#108 Female F 40-49
Not startedNot startedF 40-49Female0.3
109ร.ต.อ. มณฑล จันทร์พรม ร.ต.อ. มณฑล จันทร์พรม
#109 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
110ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชลลดา ชลายน ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ชลลดา ชลายน
#110 Female F 60
Not startedNot startedF 60Female0.3
111ว่าที่ ร.ต.อ. จรูญ สุขเจริญ ว่าที่ ร.ต.อ. จรูญ สุขเจริญ
#111 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
112ว่าที่ ร.ต.อ. สุวิทย์ พึ่งรุ่ง ว่าที่ ร.ต.อ. สุวิทย์ พึ่งรุ่ง
#112 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
113ร.ต.ท. วีระวัฒน์ คำคม ร.ต.ท. วีระวัฒน์ คำคม
#113 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
114ร.ต.ท. อาทิตย์ ศุภนคร ร.ต.ท. อาทิตย์ ศุภนคร
#114 Male M 50-59
DNFDNFM 50-59Male0.315:07:07
115ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์ ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์
#115 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
116ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐวัฒน์ จำปาสาร ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐวัฒน์ จำปาสาร
#116 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
645117ว่าที่ ร.ต.ท. วิรัตน์ โชตินิธิธำรง ว่าที่ ร.ต.ท. วิรัตน์ โชตินิธิธำรง
#117 Male M 50-59
00:01:318400:01:31M 50-5984Male0.35:03 min/km08:13:3300:01:31
118ร.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ นกเทศ ร.ต.ต.หญิง สิริรัตน์ นกเทศ
#118 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
119ร.ต.ต. สถิตย์ ชาญเชี่ยว ร.ต.ต. สถิตย์ ชาญเชี่ยว
#119 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
120ร.ต.ต. เสรี เมืองชู ร.ต.ต. เสรี เมืองชู
#120 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
121ด.ต. นิคม ด้วงสุวรรณ์ ด.ต. นิคม ด้วงสุวรรณ์
#121 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
122ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์ ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์
#122 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
123ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง
#123 Female F 50-59
Not startedNot startedF 50-59Female0.3
124ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี ส.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ สุขศรี
#124 Female F 30-39
DNFDNFF 30-39Female0.315:07:07
125ว่าที่ พ.ต.ต. กรพงศ์ วงษาลังการ ว่าที่ พ.ต.ต. กรพงศ์ วงษาลังการ
#125 Male M 30-39
Not startedNot startedM 30-39Male0.3
126ร.ต.อ. สุรชัย จันทร์สิงห์ ร.ต.อ. สุรชัย จันทร์สิงห์
#126 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male0.3
127ร.ต.อ. กาเหลียว วิปัดทุม ร.ต.อ. กาเหลียว วิปัดทุม
#127 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male0.3
128ร.ต.ท. ฉัตรชัย มณฑาศวิน ร.ต.ท. ฉัตรชัย มณฑาศวิน
#128 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
129ร.ต.ท. สมพร ภูทอง ร.ต.ท. สมพร ภูทอง
#129 Male M 50-59
Not startedNot startedM 50-59Male0.3
652130ร.ต.ท. สุวัฒน์ พันไธสง ร.ต.ท. สุวัฒน์ พันไธสง
#130 Male M 50-59
00:02:058700:02:05M 50-5987Male0.36:58 min/km08:13:3400:02:05
131ด.ต. ธนโชติ อินต๊ะแสน ด.ต. ธนโชติ อินต๊ะแสน
#131 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
132ด.ต. นครินทร์ งิ้วราย ด.ต. นครินทร์ งิ้วราย
#132 Male M 40-49
Not startedNot startedM 40-49Male0.3
Page 1 of 22 (1061 items)