ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 22 (1061 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartFinish
167035ส.ต.ท. รัชต มัยยะ ส.ต.ท. รัชต มัยยะ
#7035 Male M 20-29
00:00:421300:00:42M 20-2913Male0.32:21 min/km07:10:2900:00:42
517060ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7060 Male M 30-39
00:00:451300:00:45M 30-3913Male0.32:31 min/km07:10:3500:00:45
4795081ด.ต. นฤมิต โคนาหาร ด.ต. นฤมิต โคนาหาร
#5081 Male M 30-39
00:01:0420400:01:04M 30-39204Male0.33:36 min/km07:12:4400:01:04
1821025ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์ ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์
#1025 Male M 20-29
00:00:528400:00:52M 20-2984Male0.32:54 min/km07:12:4400:00:52
5475047ว่าที่ ร.ต.ท. ศิริชัย รูปสวย ว่าที่ ร.ต.ท. ศิริชัย รูปสวย
#5047 Male M 50-59
00:01:095400:01:09M 50-5954Male0.33:52 min/km07:12:4400:01:09
5853052ด.ต. สมบูรณ์ ศรีโคตร ด.ต. สมบูรณ์ ศรีโคตร
#3052 Male M 50-59
00:01:146300:01:14M 50-5963Male0.34:06 min/km07:12:4700:01:14
5335065ด.ต. อภิสิทธิ์ ทองใหญ่ ด.ต. อภิสิทธิ์ ทองใหญ่
#5065 Male M 40-49
00:01:089900:01:08M 40-4999Male0.33:47 min/km07:12:4700:01:08
3345077ด.ต. บรรจบ งามดี ด.ต. บรรจบ งามดี
#5077 Male M 40-49
00:00:584500:00:58M 40-4945Male0.33:13 min/km07:12:4800:00:58
5365078ด.ต. ณรงค์กร สงสว่าง ด.ต. ณรงค์กร สงสว่าง
#5078 Male M 40-49
00:01:0810200:01:08M 40-49102Male0.33:48 min/km07:12:4900:01:08
1656064ด.ต. พงษ์ชัย เจริญขวัญ ด.ต. พงษ์ชัย เจริญขวัญ
#6064 Male M 30-39
00:00:516600:00:51M 30-3966Male0.32:51 min/km07:12:5000:00:51
5516051ด.ต. ชาญชัย แถลงจิตต์ ด.ต. ชาญชัย แถลงจิตต์
#6051 Male M 50-59
00:01:105500:01:10M 50-5955Male0.33:53 min/km07:12:5100:01:10
5735076ด.ต. วิชัยรัตน์ คชรัตน์ ด.ต. วิชัยรัตน์ คชรัตน์
#5076 Male M 40-49
00:01:1211500:01:12M 40-49115Male0.34:02 min/km07:12:5300:01:12
2565043ร.ต.อ. อรุณ มีไข่ ร.ต.อ. อรุณ มีไข่
#5043 Male M 40-49
00:00:552400:00:55M 40-4924Male0.33:04 min/km07:12:5300:00:55
2795034ว่าที่ พ.ต.ต. ปิยะพร เรียนสุทธิ์ ว่าที่ พ.ต.ต. ปิยะพร เรียนสุทธิ์
#5034 Male M 40-49
00:00:562700:00:56M 40-4927Male0.33:06 min/km07:12:5400:00:56
5375082ด.ต. ชัยศิริ ธรรมแก้ว ด.ต. ชัยศิริ ธรรมแก้ว
#5082 Male M 50-59
00:01:085100:01:08M 50-5951Male0.33:48 min/km07:12:5700:01:08
4226043ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล
#6043 Male M 50-59
00:01:013100:01:01M 50-5931Male0.33:25 min/km07:12:5700:01:01
5442037ร.ต.อ. ศุภกฤต เต็มเปี่ยม ร.ต.อ. ศุภกฤต เต็มเปี่ยม
#2037 Male M 50-59
00:01:095300:01:09M 50-5953Male0.33:51 min/km07:12:5800:01:09
1706071ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแก้ว ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแก้ว
#6071 Male M 30-39
00:00:516800:00:51M 30-3968Male0.32:52 min/km07:12:5900:00:51
1557091ส.ต.ท. ศราวุฒิ จันทะคัด ส.ต.ท. ศราวุฒิ จันทะคัด
#7091 Male M 30-39
00:00:515800:00:51M 30-3958Male0.32:50 min/km07:12:5900:00:51
4467108จ.ส.ต. วุฒิชัย จี่ปรี จ.ส.ต. วุฒิชัย จี่ปรี
#7108 Male M 30-39
00:01:0219000:01:02M 30-39190Male0.33:29 min/km07:12:5900:01:02
4377109ด.ต. สิทธิเดช ละมั่งทอง ด.ต. สิทธิเดช ละมั่งทอง
#7109 Male M 40-49
00:01:027000:01:02M 40-4970Male0.33:27 min/km07:13:0000:01:02
2976012พ.ต.ต. ทศพล กิตลาภ พ.ต.ต. ทศพล กิตลาภ
#6012 Male M 30-39
00:00:5613800:00:56M 30-39138Male0.33:09 min/km07:13:0000:00:56
1412092ส.ต.อ. สัญชิต สีมาวุธ ส.ต.อ. สัญชิต สีมาวุธ
#2092 Male M 20-29
00:00:507200:00:50M 20-2972Male0.32:48 min/km07:13:0000:00:50
4422102ส.ต.ท. โสนิล จันทร์พลงาม ส.ต.ท. โสนิล จันทร์พลงาม
#2102 Male M 20-29
00:01:0214200:01:02M 20-29142Male0.33:29 min/km07:13:0100:01:02
5206072ส.ต.อ. คงศักย์ โสภณกุล ส.ต.อ. คงศักย์ โสภณกุล
#6072 Male M 30-39
00:01:0721700:01:07M 30-39217Male0.33:45 min/km07:13:0100:01:07
3156030ด.ต. มณฑล เสนี ด.ต. มณฑล เสนี
#6030 Male M 30-39
00:00:5714800:00:57M 30-39148Male0.33:11 min/km07:13:0200:00:57
3481092ส.ต.อ. นิรุตต์ มีภักดี ส.ต.อ. นิรุตต์ มีภักดี
#1092 Male M 30-39
00:00:5816600:00:58M 30-39166Male0.33:15 min/km07:13:0200:00:58
4766058ด.ต. พิชิต หม่อมสมภู ด.ต. พิชิต หม่อมสมภู
#6058 Male M 40-49
00:01:047900:01:04M 40-4979Male0.33:35 min/km07:13:0300:01:04
5866050ด.ต. สมพงษ์ ศรีชู ด.ต. สมพงษ์ ศรีชู
#6050 Male M 40-49
00:01:1411700:01:14M 40-49117Male0.34:07 min/km07:13:0400:01:14
3466035ร.ต.อ. ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย ร.ต.อ. ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย
#6035 Male M 30-39
00:00:5816400:00:58M 30-39164Male0.33:15 min/km07:13:0500:00:58
4686020ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ทองมาก ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ทองมาก
#6020 Male M 30-39
00:01:0420100:01:04M 30-39201Male0.33:34 min/km07:13:0500:01:04
521103ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้ ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้
#103 Male M 60-69
00:01:07100:01:07M 60-691Male0.33:45 min/km07:13:0500:01:07
1795024ร.ต.อ. สุรนาท ไชยยะ ร.ต.อ. สุรนาท ไชยยะ
#5024 Male M 30-39
00:00:527400:00:52M 30-3974Male0.32:53 min/km07:13:0500:00:52
6266010พ.ต.ท. หัตถพร ทองคำ พ.ต.ท. หัตถพร ทองคำ
#6010 Male M 40-49
00:01:2313300:01:23M 40-49133Male0.34:36 min/km07:13:0600:01:23
1346038ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล
#6038 Male M 40-49
00:00:501400:00:50M 40-4914Male0.32:47 min/km07:13:0600:00:50
3716039ร.ต.อ. ยุทธนา จิตจำนอง ร.ต.อ. ยุทธนา จิตจำนอง
#6039 Male M 40-49
00:00:595800:00:59M 40-4958Male0.33:17 min/km07:13:0600:00:59
5546048ด.ต. พิทักษ์ ชิณพงษ์ ด.ต. พิทักษ์ ชิณพงษ์
#6048 Male M 40-49
00:01:1010800:01:10M 40-49108Male0.33:56 min/km07:13:0600:01:10
5756061ด.ต. วุฒิชัย เพ็ชรคงทอง ด.ต. วุฒิชัย เพ็ชรคงทอง
#6061 Male M 30-39
00:01:1323000:01:13M 30-39230Male0.34:03 min/km07:13:0700:01:13
6036014ร.ต.อ. อภิชาติ อินยอด ร.ต.อ. อภิชาติ อินยอด
#6014 Male M 40-49
00:01:1612600:01:16M 40-49126Male0.34:15 min/km07:13:0700:01:16
1726018ว่าที่ พ.ต.ต. สวรรยา เอียดตรง ว่าที่ พ.ต.ต. สวรรยา เอียดตรง
#6018 Male M 30-39
00:00:517000:00:51M 30-3970Male0.32:52 min/km07:13:0700:00:51
6355090ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ
#5090 Female F 40-49
00:01:24200:01:24F 40-492Female0.34:42 min/km07:13:0900:01:24
6316055ด.ต. อนันต์ มีแสง ด.ต. อนันต์ มีแสง
#6055 Male M 50-59
00:01:237800:01:23M 50-5978Male0.34:39 min/km07:13:0900:01:23
5936049ด.ต. ยุทธนา เกื้อชู ด.ต. ยุทธนา เกื้อชู
#6049 Male M 40-49
00:01:1512100:01:15M 40-49121Male0.34:10 min/km07:13:0900:01:15
5586040ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ บุญทอง ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ บุญทอง
#6040 Male M 30-39
00:01:1122500:01:11M 30-39225Male0.33:57 min/km07:13:0900:01:11
5775044ร.ต.อ. ธนาคาร อุชณรัศมี ร.ต.อ. ธนาคาร อุชณรัศมี
#5044 Male M 20-29
00:01:1315800:01:13M 20-29158Male0.34:04 min/km07:13:0900:01:13
5485075ด.ต. ธีรภัทร มัชชิมา ด.ต. ธีรภัทร มัชชิมา
#5075 Male M 40-49
00:01:0910600:01:09M 40-49106Male0.33:52 min/km07:13:1000:01:09
6466054ด.ต. ชัชชัย พันธอู ด.ต. ชัชชัย พันธอู
#6054 Male M 40-49
00:01:3313800:01:33M 40-49138Male0.35:13 min/km07:13:1100:01:33
5326057ด.ต. ชิษณุพงศ์ ขุนโหร ด.ต. ชิษณุพงศ์ ขุนโหร
#6057 Male M 50-59
00:01:085000:01:08M 50-5950Male0.33:47 min/km07:13:1100:01:08
647104ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์ ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์
#104 Male M 50-59
00:01:348500:01:34M 50-5985Male0.35:14 min/km07:13:1100:01:34
630105ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม
#105 Male M 50-59
00:01:237700:01:23M 50-5977Male0.34:38 min/km07:13:1100:01:23
Page 1 of 22 (1061 items)