ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
33110ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา
#3110 Male M 30-39
00:08:40100:08:40M 30-391Male2.43:36 min/km09:44:2900:01:3200:01:2900:01:2500:01:2500:01:2500:01:22
47041ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7041 Male M 20-29
00:08:52300:08:52M 20-293Male2.43:41 min/km07:40:2900:01:2400:01:3200:01:3000:01:3000:01:3000:01:23
87033ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7033 Male M 30-39
00:09:42200:09:42M 30-392Male2.44:02 min/km06:33:2200:01:3300:01:3900:01:3900:01:4300:01:3700:01:30
107060ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7060 Male M 30-39
00:09:50300:09:50M 30-393Male2.44:06 min/km06:17:1100:01:3200:01:4000:01:4200:01:4100:01:4100:01:33
121134ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ
#1134 Male M 30-39
00:09:55400:09:55M 30-394Male2.44:08 min/km06:41:2200:01:3300:01:3800:01:3800:01:4300:01:4400:01:35
474056ด.ต. จรุงวัฒน์ กัลยาณวัตร ด.ต. จรุงวัฒน์ กัลยาณวัตร
#4056 Male M 40-49
00:11:07500:11:07M 40-495Male2.44:38 min/km14:54:1600:01:4800:01:5800:01:5700:01:5600:01:5100:01:36
167061ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ
#7061 Male M 30-39
00:10:05600:10:05M 30-396Male2.44:12 min/km06:17:0800:01:3700:01:4000:01:4500:01:4100:01:4300:01:37
157045ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์
#7045 Male M 20-29
00:10:041000:10:04M 20-2910Male2.44:12 min/km08:43:0500:01:3700:01:3900:01:4200:01:4400:01:4300:01:37
787053ส.ต.ท. ฉัตรไพฑูลย์ เขียวเพชร ส.ต.ท. ฉัตรไพฑูลย์ เขียวเพชร
#7053 Male M 20-29
00:11:484300:11:48M 20-2943Male2.44:55 min/km06:24:1500:02:1000:02:0700:02:0100:01:5600:01:5100:01:39
131084ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน
#1084 Male M 30-39
00:09:58500:09:58M 30-395Male2.44:09 min/km06:43:2800:01:2500:01:4000:01:4400:01:4400:01:4500:01:39
257057ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้ ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้
#7057 Male M 20-29
00:10:381400:10:38M 20-2914Male2.44:25 min/km06:17:0900:01:3900:01:4600:01:4900:01:4900:01:5100:01:41
67088ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต
#7088 Male M 20-29
00:09:35500:09:35M 20-295Male2.43:59 min/km06:34:2500:01:2700:01:3300:01:3500:01:3800:01:4000:01:41
327030ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา
#7030 Male M 20-29
00:10:451800:10:45M 20-2918Male2.44:29 min/km06:14:3000:01:4800:01:4700:01:5100:01:4800:01:4800:01:41
177017ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์ ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์
#7017 Male M 30-39
00:10:08700:10:08M 30-397Male2.44:13 min/km15:42:4200:01:2700:01:4000:01:4300:01:4400:01:4800:01:42
207028ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ
#7028 Male M 20-29
00:10:231100:10:23M 20-2911Male2.44:19 min/km06:04:1000:01:4600:01:4400:01:4100:01:4200:01:4500:01:43
1076022ร.ต.อ. พิสิษฐ์ เฮงที ร.ต.อ. พิสิษฐ์ เฮงที
#6022 Male M 40-49
00:12:201200:12:20M 40-4912Male2.45:08 min/km15:47:5300:01:5900:02:0900:02:0800:02:0900:02:1000:01:43
737062ส.ต.ท. ชาญชัย จอนเจ๊ก ส.ต.ท. ชาญชัย จอนเจ๊ก
#7062 Male M 30-39
00:11:412400:11:41M 30-3924Male2.44:52 min/km06:14:5200:01:5200:02:0100:02:0000:02:0100:02:0200:01:43
187080ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7080 Male M 30-39
00:10:08800:10:08M 30-398Male2.44:13 min/km06:27:5100:01:3200:01:3900:01:4100:01:4500:01:4400:01:43
287191ส.ต.ท. ธิรวัต อยู่คง ส.ต.ท. ธิรวัต อยู่คง
#7191 Male M 30-39
00:10:411200:10:41M 30-3912Male2.44:27 min/km11:06:1200:01:4900:01:5400:01:4800:01:4600:01:3900:01:44
314001ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา
#4001 Male M 40-49
00:10:45200:10:45M 40-492Male2.44:28 min/km06:24:3800:01:3100:01:4700:01:5200:01:5300:01:5300:01:45
544007พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา
#4007 Male M 40-49
00:11:21600:11:21M 40-496Male2.44:43 min/km08:33:5200:02:0200:01:5400:01:5200:01:5300:01:5200:01:46
222088ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
#2088 Male M 30-39
00:10:311100:10:31M 30-3911Male2.44:23 min/km14:09:3100:01:4300:01:4600:01:4400:01:4600:01:4400:01:46
307001พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์ พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์
#7001 Male M 40-49
00:10:45100:10:45M 40-491Male2.44:28 min/km06:24:3800:01:3300:01:4600:01:5100:01:5300:01:5300:01:46
421002พ.ต.ท. อัครพล มณีวรรณ พ.ต.ท. อัครพล มณีวรรณ
#1002 Male M 40-49
00:10:59400:10:59M 40-494Male2.44:34 min/km09:25:2500:01:4600:01:4800:01:5300:01:5200:01:5100:01:47
531006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 Male M 30-39
00:11:201700:11:20M 30-3917Male2.44:43 min/km06:32:3400:01:5000:01:5600:01:5500:01:5500:01:5500:01:47
191032พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ
#1032 Male M 30-39
00:10:20900:10:20M 30-399Male2.44:18 min/km07:31:5000:01:1700:01:4200:01:5000:01:5000:01:5200:01:47
511017ร.ต.อ. มณเฑียร ธงเทียน ร.ต.อ. มณเฑียร ธงเทียน
#1017 Male M 20-29
00:11:192900:11:19M 20-2929Male2.44:43 min/km06:32:3500:01:4800:01:5600:01:5500:01:5500:01:5500:01:48
237034ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี
#7034 Male M 20-29
00:10:371200:10:37M 20-2912Male2.44:25 min/km06:33:2200:01:3400:01:4400:01:4700:01:5000:01:5200:01:48
1447086ส.ต.ท. สมัชชา อ่อนสำรี ส.ต.ท. สมัชชา อ่อนสำรี
#7086 Male M 30-39
00:12:485200:12:48M 30-3952Male2.45:20 min/km06:04:4000:02:3300:02:2000:02:0200:02:0400:01:5900:01:48
467158ส.ต.ท. นนทพัทธ์ ราชแสนเมือง ส.ต.ท. นนทพัทธ์ ราชแสนเมือง
#7158 Male M 20-29
00:11:062700:11:06M 20-2927Male2.44:37 min/km07:50:0100:01:4200:01:4900:01:5500:01:5300:01:5500:01:49
361025ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์ ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์
#1025 Male M 20-29
00:10:522100:10:52M 20-2921Male2.44:31 min/km06:28:0900:01:4400:01:4700:01:4800:01:5100:01:5100:01:49
451133ส.ต.ท. ณัฐ ชื่นปรีชา ส.ต.ท. ณัฐ ชื่นปรีชา
#1133 Male M 20-29
00:11:062600:11:06M 20-2926Male2.44:37 min/km07:50:0100:01:4200:01:5000:01:5400:01:5300:01:5500:01:49
632089ส.ต.อ. พิชิต วงษ์คุย ส.ต.อ. พิชิต วงษ์คุย
#2089 Male M 30-39
00:11:312100:11:31M 30-3921Male2.44:48 min/km07:21:5100:01:4000:01:5500:01:5900:02:0100:02:0400:01:50
707083ส.ต.ท. ปัญญพัฒน์ เหมมณี ส.ต.ท. ปัญญพัฒน์ เหมมณี
#7083 Male M 20-29
00:11:373900:11:37M 20-2939Male2.44:50 min/km06:27:5200:01:4800:01:5500:01:5700:02:0000:02:0400:01:50
487050จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง
#7050 Male M 30-39
00:11:111600:11:11M 30-3916Male2.44:39 min/km06:33:2400:01:4500:01:5100:01:5200:01:5300:01:5700:01:51
406060ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์ ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์
#6060 Male M 40-49
00:10:57300:10:57M 40-493Male2.44:33 min/km14:56:3800:01:3800:01:4500:01:4900:01:5400:01:5800:01:51
1164028ว่าที่ พ.ต.ต. อัคนี ณ บางช้าง ว่าที่ พ.ต.ต. อัคนี ณ บางช้าง
#4028 Male M 30-39
00:12:284300:12:28M 30-3943Male2.45:12 min/km06:44:0000:02:0500:02:0800:02:0700:02:0700:02:0600:01:51
624027พ.ต.ท. ภัทรพันธ์ พูลทวี พ.ต.ท. ภัทรพันธ์ พูลทวี
#4027 Male M 30-39
00:11:302000:11:30M 30-3920Male2.44:47 min/km06:55:2300:01:3200:01:4700:02:0000:02:0500:02:1000:01:52
1285041ร.ต.อ. ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ ร.ต.อ. ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์
#5041 Male M 20-29
00:12:416300:12:41M 20-2963Male2.45:17 min/km06:31:1800:02:0300:02:0800:02:1300:02:1600:02:0700:01:52
277049ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ
#7049 Male M 20-29
00:10:391600:10:39M 20-2916Male2.44:26 min/km06:17:0700:01:3900:01:4400:01:4500:01:4800:01:5000:01:52
357115ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์ ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์
#7115 Male M 20-29
00:10:482000:10:48M 20-2920Male2.44:30 min/km07:19:1300:01:3300:01:4300:01:5400:01:5200:01:5100:01:52
1347121ส.ต.ท. จิระศักดิ์ ศิริโฉม ส.ต.ท. จิระศักดิ์ ศิริโฉม
#7121 Male M 20-29
00:12:456500:12:45M 20-2965Male2.45:18 min/km06:27:3100:02:1200:02:1300:02:1300:02:1000:02:0100:01:53
596038ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล
#6038 Male M 40-49
00:11:26700:11:26M 40-497Male2.44:46 min/km06:04:5000:01:3300:01:5300:01:5700:02:0300:02:0400:01:53
1244073ด.ต. ณัฐธนพล ตุลพงษ์ ด.ต. ณัฐธนพล ตุลพงษ์
#4073 Male M 30-39
00:12:374600:12:37M 30-3946Male2.45:15 min/km06:46:3000:02:0600:02:1300:02:0800:02:0800:02:0700:01:53
994035ร.ต.อ. เอกรัฐ จันทร์มณี ร.ต.อ. เอกรัฐ จันทร์มณี
#4035 Male M 30-39
00:12:173600:12:17M 30-3936Male2.45:07 min/km06:50:2200:02:0600:02:0800:02:0000:02:0500:02:0200:01:53
211004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 Male M 30-39
00:10:291000:10:29M 30-3910Male2.44:22 min/km06:55:2300:01:3300:01:4100:01:4300:01:4600:01:5000:01:53
831066ด.ต. รัตนภูมิ ชูชื่น ด.ต. รัตนภูมิ ชูชื่น
#1066 Male M 30-39
00:12:002900:12:00M 30-3929Male2.45:00 min/km06:14:0800:01:5600:02:0300:02:0200:02:0300:02:0000:01:53
921138ส.ต.ท. กันตสรรค์ ภาพโพธิ์ ส.ต.ท. กันตสรรค์ ภาพโพธิ์
#1138 Male M 30-39
00:12:103200:12:10M 30-3932Male2.45:04 min/km06:47:1800:02:0700:02:0100:01:5800:02:0200:02:0500:01:54
853094ส.ต.อ. รณยุทธ ลีโพนทอง ส.ต.อ. รณยุทธ ลีโพนทอง
#3094 Male M 20-29
00:12:034500:12:03M 20-2945Male2.45:01 min/km07:57:1500:01:5200:01:5500:02:0100:02:0900:02:0900:01:54
378035ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์ ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์
#8035 Male M 20-29
00:10:522200:10:52M 20-2922Male2.44:32 min/km14:54:3900:01:2900:01:3700:01:4700:01:5900:02:0300:01:54
Page 1 of 20 (965 items)