ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
33110ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา
#3110 Male M 30-39
00:08:40100:08:40M 30-391Male2.43:36 min/km09:44:2900:01:3200:01:2900:01:2500:01:2500:01:2500:01:22
47041ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7041 Male M 20-29
00:08:52300:08:52M 20-293Male2.43:41 min/km07:40:2900:01:2400:01:3200:01:3000:01:3000:01:3000:01:23
67088ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต
#7088 Male M 20-29
00:09:35500:09:35M 20-295Male2.43:59 min/km06:34:2500:01:2700:01:3300:01:3500:01:3800:01:4000:01:41
121134ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ
#1134 Male M 30-39
00:09:55400:09:55M 30-394Male2.44:08 min/km06:41:2200:01:3300:01:3800:01:3800:01:4300:01:4400:01:35
87033ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7033 Male M 30-39
00:09:42200:09:42M 30-392Male2.44:02 min/km06:33:2200:01:3300:01:3900:01:3900:01:4300:01:3700:01:30
207028ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ
#7028 Male M 20-29
00:10:231100:10:23M 20-2911Male2.44:19 min/km06:04:1000:01:4600:01:4400:01:4100:01:4200:01:4500:01:43
187080ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7080 Male M 30-39
00:10:08800:10:08M 30-398Male2.44:13 min/km06:27:5100:01:3200:01:3900:01:4100:01:4500:01:4400:01:43
157045ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์
#7045 Male M 20-29
00:10:041000:10:04M 20-2910Male2.44:12 min/km08:43:0500:01:3700:01:3900:01:4200:01:4400:01:4300:01:37
107060ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7060 Male M 30-39
00:09:50300:09:50M 30-393Male2.44:06 min/km06:17:1100:01:3200:01:4000:01:4200:01:4100:01:4100:01:33
177017ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์ ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์
#7017 Male M 30-39
00:10:08700:10:08M 30-397Male2.44:13 min/km15:42:4200:01:2700:01:4000:01:4300:01:4400:01:4800:01:42
211004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 Male M 30-39
00:10:291000:10:29M 30-3910Male2.44:22 min/km06:55:2300:01:3300:01:4100:01:4300:01:4600:01:5000:01:53
131084ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน
#1084 Male M 30-39
00:09:58500:09:58M 30-395Male2.44:09 min/km06:43:2800:01:2500:01:4000:01:4400:01:4400:01:4500:01:39
222088ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
#2088 Male M 30-39
00:10:311100:10:31M 30-3911Male2.44:23 min/km14:09:3100:01:4300:01:4600:01:4400:01:4600:01:4400:01:46
1377122ส.ต.ท. ณัฐภูมิ หอมสุวรรณ ส.ต.ท. ณัฐภูมิ หอมสุวรรณ
#7122 Male M 20-29
00:12:456700:12:45M 20-2967Male2.45:19 min/km06:24:1700:02:2600:02:1700:01:4400:02:0000:02:1700:01:58
167061ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ
#7061 Male M 30-39
00:10:05600:10:05M 30-396Male2.44:12 min/km06:17:0800:01:3700:01:4000:01:4500:01:4100:01:4300:01:37
277049ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ
#7049 Male M 20-29
00:10:391600:10:39M 20-2916Male2.44:26 min/km06:17:0700:01:3900:01:4400:01:4500:01:4800:01:5000:01:52
237034ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี ส.ต.ท. ทวีคัมภ์ คำทวี
#7034 Male M 20-29
00:10:371200:10:37M 20-2912Male2.44:25 min/km06:33:2200:01:3400:01:4400:01:4700:01:5000:01:5200:01:48
378035ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์ ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์
#8035 Male M 20-29
00:10:522200:10:52M 20-2922Male2.44:32 min/km14:54:3900:01:2900:01:3700:01:4700:01:5900:02:0300:01:54
287191ส.ต.ท. ธิรวัต อยู่คง ส.ต.ท. ธิรวัต อยู่คง
#7191 Male M 30-39
00:10:411200:10:41M 30-3912Male2.44:27 min/km11:06:1200:01:4900:01:5400:01:4800:01:4600:01:3900:01:44
347193พ.ต.ต. ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์ พ.ต.ต. ณัติรุจน์ วัฒนะฉัตรรัตน์
#7193 Male M 30-39
00:10:471300:10:47M 30-3913Male2.44:29 min/km07:21:3100:01:3300:01:4300:01:4800:01:5000:01:5400:01:57
361025ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์ ร.ต.อ. รัฐชิน เจริญรัมย์
#1025 Male M 20-29
00:10:522100:10:52M 20-2921Male2.44:31 min/km06:28:0900:01:4400:01:4700:01:4800:01:5100:01:5100:01:49
331027ว่าที่ ร.ต.ท. สพงษ์ธรรศน์ แก้วจุนันท์ ว่าที่ ร.ต.ท. สพงษ์ธรรศน์ แก้วจุนัน..
#1027 Male M 20-29
00:10:461900:10:46M 20-2919Male2.44:29 min/km09:41:2300:01:2500:01:3900:01:4800:01:5300:01:5900:02:01
711028ว่าที่ ร.ต.ท. เอกกรินทร์ ทองหยด ว่าที่ ร.ต.ท. เอกกรินทร์ ทองหยด
#1028 Male M 20-29
00:11:374000:11:37M 20-2940Male2.44:50 min/km06:50:0400:01:4900:01:4700:01:4800:01:5500:02:0700:02:08
257057ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้ ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้
#7057 Male M 20-29
00:10:381400:10:38M 20-2914Male2.44:25 min/km06:17:0900:01:3900:01:4600:01:4900:01:4900:01:5100:01:41
406060ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์ ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์
#6060 Male M 40-49
00:10:57300:10:57M 40-493Male2.44:33 min/km14:56:3800:01:3800:01:4500:01:4900:01:5400:01:5800:01:51
527058ส.ต.ท. ธรรมนูญ กาญจนสำราญวงศ์ ส.ต.ท. ธรรมนูญ กาญจนสำราญวงศ์
#7058 Male M 20-29
00:11:203000:11:20M 20-2930Male2.44:43 min/km06:17:0900:01:4000:01:5200:01:5000:01:5300:02:0100:02:01
587027ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก
#7027 Male M 20-29
00:11:243300:11:24M 20-2933Male2.44:45 min/km06:04:1100:01:4500:01:4500:01:5000:01:5700:02:0300:02:01
567113ส.ต.ท. ณัฐพร จาบไทยสง ส.ต.ท. ณัฐพร จาบไทยสง
#7113 Male M 20-29
00:11:233200:11:23M 20-2932Male2.44:44 min/km07:19:3300:01:4600:01:4600:01:5000:01:5400:01:5700:02:08
191032พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ
#1032 Male M 30-39
00:10:20900:10:20M 30-399Male2.44:18 min/km07:31:5000:01:1700:01:4200:01:5000:01:5000:01:5200:01:47
5014ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย
#14 Male M 50-59
00:11:14100:11:14M 50-591Male2.44:40 min/km07:49:2900:01:4600:01:4500:01:5000:01:5500:01:5700:01:57
692092ส.ต.อ. สัญชิต สีมาวุธ ส.ต.อ. สัญชิต สีมาวุธ
#2092 Male M 20-29
00:11:363800:11:36M 20-2938Male2.44:50 min/km06:28:1000:01:4300:01:4800:01:5000:02:0100:02:0500:02:07
611019ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ละอองบัว ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ละอองบัว
#1019 Male M 40-49
00:11:28800:11:28M 40-498Male2.44:46 min/km07:05:1300:01:4900:01:5500:01:5100:01:5400:01:5900:01:57
327030ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา ว่าที่ ร.ต.อ. วัทน์สิริ อินต๊ะทา
#7030 Male M 20-29
00:10:451800:10:45M 20-2918Male2.44:29 min/km06:14:3000:01:4800:01:4700:01:5100:01:4800:01:4800:01:41
307001พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์ พ.ต.อ. วิจักขณ์ ตารมย์
#7001 Male M 40-49
00:10:45100:10:45M 40-491Male2.44:28 min/km06:24:3800:01:3300:01:4600:01:5100:01:5300:01:5300:01:46
487050จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง
#7050 Male M 30-39
00:11:111600:11:11M 30-3916Male2.44:39 min/km06:33:2400:01:4500:01:5100:01:5200:01:5300:01:5700:01:51
431021ร.ต.อ. สายยุทธ์ ยศคํา ร.ต.อ. สายยุทธ์ ยศคํา
#1021 Male M 30-39
00:11:001500:11:00M 30-3915Male2.44:35 min/km09:25:5000:01:2900:01:4500:01:5200:01:5500:01:5800:01:59
314001ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา
#4001 Male M 40-49
00:10:45200:10:45M 40-492Male2.44:28 min/km06:24:3800:01:3100:01:4700:01:5200:01:5300:01:5300:01:45
544007พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา
#4007 Male M 40-49
00:11:21600:11:21M 40-496Male2.44:43 min/km08:33:5200:02:0200:01:5400:01:5200:01:5300:01:5200:01:46
603040ร.ต.อ. อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ ร.ต.อ. อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ
#3040 Male M 30-39
00:11:271900:11:27M 30-3919Male2.44:46 min/km09:40:4700:01:4300:01:4900:01:5200:01:5900:02:0300:01:57
641038ร.ต.อ. เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ ร.ต.อ. เดชวุฒิ อุตรศาสตร์
#1038 Male M 20-29
00:11:323400:11:32M 20-2934Male2.44:48 min/km15:47:3400:01:3200:01:4100:01:5300:02:0400:02:1300:02:08
421002พ.ต.ท. อัครพล มณีวรรณ พ.ต.ท. อัครพล มณีวรรณ
#1002 Male M 40-49
00:10:59400:10:59M 40-494Male2.44:34 min/km09:25:2500:01:4600:01:4800:01:5300:01:5200:01:5100:01:47
387031ว่าที่ร.ต.อ. พิชพงษ์ พงษ์ชีพ ว่าที่ร.ต.อ. พิชพงษ์ พงษ์ชีพ
#7031 Male M 20-29
00:10:542300:10:54M 20-2923Male2.44:32 min/km06:53:4500:01:3200:01:4100:01:5300:01:5400:01:5600:01:55
357115ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์ ส.ต.ท. ธัญญวุฒิ กันทะวงค์
#7115 Male M 20-29
00:10:482000:10:48M 20-2920Male2.44:30 min/km07:19:1300:01:3300:01:4300:01:5400:01:5200:01:5100:01:52
451133ส.ต.ท. ณัฐ ชื่นปรีชา ส.ต.ท. ณัฐ ชื่นปรีชา
#1133 Male M 20-29
00:11:062600:11:06M 20-2926Male2.44:37 min/km07:50:0100:01:4200:01:5000:01:5400:01:5300:01:5500:01:49
531006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 Male M 30-39
00:11:201700:11:20M 30-3917Male2.44:43 min/km06:32:3400:01:5000:01:5600:01:5500:01:5500:01:5500:01:47
511017ร.ต.อ. มณเฑียร ธงเทียน ร.ต.อ. มณเฑียร ธงเทียน
#1017 Male M 20-29
00:11:192900:11:19M 20-2929Male2.44:43 min/km06:32:3500:01:4800:01:5600:01:5500:01:5500:01:5500:01:48
467158ส.ต.ท. นนทพัทธ์ ราชแสนเมือง ส.ต.ท. นนทพัทธ์ ราชแสนเมือง
#7158 Male M 20-29
00:11:062700:11:06M 20-2927Male2.44:37 min/km07:50:0100:01:4200:01:4900:01:5500:01:5300:01:5500:01:49
807025ว่าที่ พ.ต.ต. นรบดี ดวงจิตต์ ว่าที่ พ.ต.ต. นรบดี ดวงจิตต์
#7025 Male M 20-29
00:11:494400:11:49M 20-2944Male2.44:55 min/km07:21:2900:01:4500:01:5200:01:5500:02:0100:02:0900:02:05
657035ส.ต.ท. รัชต มัยยะ ส.ต.ท. รัชต มัยยะ
#7035 Male M 20-29
00:11:333500:11:33M 20-2935Male2.44:49 min/km06:17:0500:01:4300:01:5300:01:5600:01:5900:02:0200:01:59
797002พ.ต.ท. ภัทราวุธ อ่อนช่วย พ.ต.ท. ภัทราวุธ อ่อนช่วย
#7002 Male M 40-49
00:11:49900:11:49M 40-499Male2.44:55 min/km06:27:4300:01:5100:01:5500:01:5600:01:5700:02:0200:02:05
Page 1 of 20 (965 items)