ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
1811024ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด
#1024 Female F 20-29
00:13:07100:13:07F 20-291Female2.45:28 min/km06:43:5600:02:0000:02:0800:02:1400:02:1500:02:1700:02:11
2017013ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครธนานิธิ
#7013 Female F 30-39
00:13:19100:13:19F 30-391Female2.45:33 min/km06:37:4200:02:1700:02:1300:02:1500:02:1300:02:1300:02:05
2457201ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง
#7201 Female F 20-29
00:13:49200:13:49F 20-292Female2.45:45 min/km07:21:3200:02:0100:02:1800:02:2200:02:2600:02:2600:02:13
2537020ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด
#7020 Female F 30-39
00:13:52200:13:52F 30-392Female2.45:47 min/km06:59:2600:02:1500:02:1900:02:2000:02:2100:02:2200:02:13
2827197ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์
#7197 Female F 20-29
00:14:10300:14:10F 20-293Female2.45:54 min/km07:04:5500:02:1100:02:1700:02:2000:02:2500:02:3100:02:23
3051016ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช..
#1016 Female F 30-39
00:14:23300:14:23F 30-393Female2.45:59 min/km06:32:3700:01:5800:02:1700:02:2600:02:3400:02:3900:02:26
3117095ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง
#7095 Female F 20-29
00:14:26400:14:26F 20-294Female2.46:01 min/km07:21:4400:02:1400:02:3200:02:2200:02:2800:02:2100:02:27
3407200ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า
#7200 Female F 20-29
00:14:41500:14:41F 20-295Female2.46:07 min/km07:52:3500:02:1600:02:2000:02:2500:02:3000:02:3300:02:34
3571022ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู ร.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ คำชมภู
#1022 Female F 20-29
00:14:50600:14:50F 20-296Female2.46:11 min/km06:32:3600:01:5200:02:1700:02:3200:02:4300:02:5300:02:31
3838047พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชมภูแก้ว พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชมภูแก้ว
#8047 Female F 50-59
00:15:06100:15:06F 50-591Female2.46:17 min/km06:03:1700:02:2600:02:3200:02:3300:02:3200:02:3300:02:29
4143015ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ
#3015 Female F 30-39
00:15:20400:15:20F 30-394Female2.46:23 min/km06:59:5800:02:3800:02:3800:02:3600:02:3600:02:3100:02:18
4807026ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย
#7026 Female F 40-49
00:16:05100:16:05F 40-491Female2.46:42 min/km06:21:2100:02:2100:02:3500:02:3900:02:5000:02:4900:02:49
4857087ส.ต.ท.หญิง ปสุตา สุขเกษม ส.ต.ท.หญิง ปสุตา สุขเกษม
#7087 Female F 30-39
00:16:11500:16:11F 30-395Female2.46:44 min/km06:29:5000:02:2400:02:3300:02:4300:02:5100:02:5900:02:38
5206016ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย
#6016 Female F 30-39
00:16:30600:16:30F 30-396Female2.46:52 min/km14:54:3300:02:3800:02:4500:02:4800:02:4700:02:5000:02:39
5227023ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกูลทอง ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตร..
#7023 Female F 30-39
00:16:31700:16:31F 30-397Female2.46:53 min/km06:17:1000:02:2800:02:3600:02:4000:02:4900:02:5900:02:57
5431026ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี ร.ต.อ.หญิง สไบนาง ศิริมนตรี
#1026 Female F 20-29
00:16:44700:16:44F 20-297Female2.46:58 min/km10:21:2500:02:4100:02:4400:02:4600:02:4400:02:5000:02:56
5467070ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม
#7070 Female F 30-39
00:16:44800:16:44F 30-398Female2.46:58 min/km06:36:3500:02:3900:02:5100:02:5200:02:5000:02:4700:02:43
5533058ด.ต.หญิง ธนพรรณ สังข์ทอง ด.ต.หญิง ธนพรรณ สังข์ทอง
#3058 Female F 50-59
00:16:47200:16:47F 50-592Female2.46:59 min/km06:23:3300:02:3400:02:4400:02:4700:02:5100:02:5800:02:50
5783017ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พรมบัญชา ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พรมบัญชา
#3017 Female F 20-29
00:16:59800:16:59F 20-298Female2.47:04 min/km06:59:5900:02:2400:02:3900:02:5100:03:0300:03:0500:02:53
5797012ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ
#7012 Female F 30-39
00:17:00900:17:00F 30-399Female2.47:05 min/km06:28:0700:02:3800:02:5100:02:5300:02:5600:03:0300:02:38
5993041ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท
#3041 Female F 20-29
00:17:18900:17:18F 20-299Female2.47:12 min/km06:59:5800:02:3900:02:3800:02:4000:03:1400:03:1900:02:47
6172019ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต ร.ต.อ.หญิง เมทิกา อนิศาอภิรัต
#2019 Female F 30-39
00:17:311000:17:31F 30-3910Female2.47:18 min/km16:11:4100:02:4700:02:5000:03:0000:02:4900:02:5900:03:04
6193007พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน
#3007 Female F 30-39
00:17:331100:17:33F 30-3911Female2.47:19 min/km09:43:2900:02:4500:02:5000:02:5600:03:0400:03:1100:02:45
6203014ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก
#3014 Female F 20-29
00:17:331000:17:33F 20-2910Female2.47:19 min/km07:19:0600:02:2300:02:4500:02:5300:03:0800:03:1300:03:09
6228005ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ณัฐกฤตา ระยับศรี ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ณัฐกฤตา ระยับศรี
#8005 Female F 40-49
00:17:36200:17:36F 40-492Female2.47:20 min/km07:19:2100:02:3500:02:5000:02:5600:03:0300:03:0500:03:05
6237015ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ ส.ต.ท.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ
#7015 Female F 30-39
00:17:371200:17:37F 30-3912Female2.47:20 min/km06:45:0800:02:2700:02:3400:02:4700:02:5100:03:5500:03:00
6382012ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์
#2012 Female F 20-29
00:17:521100:17:52F 20-2911Female2.47:26 min/km08:27:5200:02:5800:02:5000:02:5600:03:0100:03:0200:03:03
6443108พ.ต.ต.หญิง กัญจิรา นรสาร พ.ต.ต.หญิง กัญจิรา นรสาร
#3108 Female F 40-49
00:17:59300:17:59F 40-493Female2.47:29 min/km06:44:1200:02:2900:02:4900:02:5900:03:1300:03:1300:03:13
6595014ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมร..
#5014 Female F 20-29
00:18:131200:18:13F 20-2912Female2.47:35 min/km08:14:1600:03:0600:02:5200:02:4800:03:1400:03:4500:02:26
6622020ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี
#2020 Female F 30-39
00:18:151300:18:15F 30-3913Female2.47:36 min/km16:11:5900:02:2800:02:5200:03:1000:03:1200:03:1200:03:19
6698009ร.ต.อ.หญิง เจตนิพิฐ เอี่ยมสำอางค์ ร.ต.อ.หญิง เจตนิพิฐ เอี่ยมสำอางค์
#8009 Female F 40-49
00:18:19400:18:19F 40-494Female2.47:38 min/km06:26:1200:02:4900:02:5400:02:5300:03:0100:03:4300:02:57
6703106ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ ส.ต.ท.หญิง บุณฑิลา อินสุยะ
#3106 Female F 30-39
00:18:201400:18:20F 30-3914Female2.47:38 min/km07:07:2100:02:4500:02:5600:03:0500:03:1200:03:0200:03:17
6958028ด.ต.หญิง สุภาพร แพงมา ด.ต.หญิง สุภาพร แพงมา
#8028 Female F 30-39
00:18:481500:18:48F 30-3915Female2.47:50 min/km13:18:4100:02:1900:02:5800:03:3000:03:1100:03:3000:03:17
7115090ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ
#5090 Female F 40-49
00:19:05500:19:05F 40-495Female2.47:57 min/km06:03:1700:02:5600:02:5500:03:2800:03:1500:03:3800:02:52
7243024ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี สีมันตะ
#3024 Female F 30-39
00:19:201600:19:20F 30-3916Female2.48:03 min/km09:25:5200:02:4600:02:5900:03:1800:03:2000:03:3800:03:16
7258021ด.ต.หญิง จริยา พจนเสนี ด.ต.หญิง จริยา พจนเสนี
#8021 Female F 30-39
00:19:211700:19:21F 30-3917Female2.48:03 min/km15:17:5700:02:2600:03:0700:03:0500:03:2700:03:3400:03:40
7267014ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต
#7014 Female F 30-39
00:19:211800:19:21F 30-3918Female2.48:04 min/km06:30:4200:02:3600:03:0500:03:1500:03:2600:03:3000:03:27
7301117ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง
#1117 Female F 20-29
00:19:311300:19:31F 20-2913Female2.48:08 min/km07:52:3700:02:5700:02:5600:03:1300:03:1700:03:2700:03:39
7353016ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ
#3016 Female F 30-39
00:19:381900:19:38F 30-3919Female2.48:10 min/km07:46:0700:02:2600:03:0500:03:3400:03:3400:03:4000:03:16
7488023ด.ต.หญิง จิรนันท์ ทะสา ด.ต.หญิง จิรนันท์ ทะสา
#8023 Female F 50-59
00:19:57300:19:57F 50-593Female2.48:19 min/km10:22:5200:03:1700:03:2800:03:1800:03:1300:03:1800:03:21
749107ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง อัศรี เสนามนตรี
#107 Female F 50-59
00:20:00400:20:00F 50-594Female2.48:20 min/km13:19:0500:02:3900:03:2100:03:2400:03:2200:03:3300:03:39
7525015ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ์ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ..
#5015 Female F 20-29
00:20:071400:20:07F 20-2914Female2.48:22 min/km08:14:1400:03:0800:02:5200:03:3600:03:3000:03:4500:03:13
7575091ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์ ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์
#5091 Female F 30-39
00:20:202000:20:20F 30-3920Female2.48:28 min/km06:03:1800:02:5500:03:2400:03:1900:03:4600:03:3200:03:22
7585089ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์
#5089 Female F 30-39
00:20:202100:20:20F 30-3921Female2.48:28 min/km06:03:1700:02:5500:03:2400:03:1900:03:4700:03:3200:03:22
763106พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา พ.ต.ท.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา
#106 Female F 40-49
00:20:31600:20:31F 40-496Female2.48:33 min/km07:19:2000:02:4700:03:1900:03:3200:03:3900:03:3900:03:32
7707097ด.ต.หญิง อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ด.ต.หญิง อัญชลี ศรีสวัสดิ์
#7097 Female F 50-59
00:20:54500:20:54F 50-595Female2.48:42 min/km07:56:4200:03:0600:03:3100:03:2200:03:3700:03:3900:03:37
7714044ด.ต.หญิง อาภากร อักขรา ด.ต.หญิง อาภากร อักขรา
#4044 Female F 40-49
00:20:55700:20:55F 40-497Female2.48:42 min/km07:52:1700:03:3600:03:1000:03:4700:02:5000:03:2800:04:01
7764022ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช
#4022 Female F 40-49
00:21:11800:21:11F 40-498Female2.48:49 min/km06:14:2000:03:0700:03:3600:03:2600:03:5700:03:4700:03:16
7798038ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล
#8038 Female F 20-29
00:21:261500:21:26F 20-2915Female2.48:55 min/km13:57:3600:02:2100:03:0700:03:4000:03:5500:03:5800:04:22
7828018ด.ต.หญิง ศรีสุดา อุทยารักษ์ ด.ต.หญิง ศรีสุดา อุทยารักษ์
#8018 Female F 30-39
00:21:372200:21:37F 30-3922Female2.49:00 min/km13:18:4100:02:3700:03:3900:03:3700:03:4800:04:0400:03:51
Page 1 of 20 (965 items)