ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
7585089ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์
#5089 Female F 30-39
00:20:202100:20:20F 30-3921Female2.48:28 min/km06:03:1700:02:5500:03:2400:03:1900:03:4700:03:3200:03:22
7115090ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ ด.ต.หญิง นพเก้า อิ่มบุญ
#5090 Female F 40-49
00:19:05500:19:05F 40-495Female2.47:57 min/km06:03:1700:02:5600:02:5500:03:2800:03:1500:03:3800:02:52
3838047พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชมภูแก้ว พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ ชมภูแก้ว
#8047 Female F 50-59
00:15:06100:15:06F 50-591Female2.46:17 min/km06:03:1700:02:2600:02:3200:02:3300:02:3200:02:3300:02:29
7575091ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์ ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต์
#5091 Female F 30-39
00:20:202000:20:20F 30-3920Female2.48:28 min/km06:03:1800:02:5500:03:2400:03:1900:03:4600:03:3200:03:22
1616035ร.ต.อ. ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย ร.ต.อ. ไตรรงค์ หน่วยตุ้ย
#6035 Male M 30-39
00:12:585900:12:58M 30-3959Male2.45:24 min/km06:03:4800:01:4400:02:0400:02:1100:02:1800:02:1900:02:20
7786053ด.ต. มนูญ บุญช่วย ด.ต. มนูญ บุญช่วย
#6053 Male M 30-39
00:21:1626400:21:16M 30-39264Male2.48:52 min/km06:03:5000:02:5500:03:1400:03:3000:03:4600:04:0400:03:45
4135043ร.ต.อ. อรุณ มีไข่ ร.ต.อ. อรุณ มีไข่
#5043 Male M 40-49
00:15:196600:15:19M 40-4966Male2.46:23 min/km06:04:0100:02:2400:02:3000:02:2500:02:3700:02:4500:02:36
5615081ด.ต. นฤมิต โคนาหาร ด.ต. นฤมิต โคนาหาร
#5081 Male M 30-39
00:16:5121800:16:51M 30-39218Male2.47:01 min/km06:04:0200:02:2500:02:2600:02:2200:03:2600:03:0100:03:08
3825077ด.ต. บรรจบ งามดี ด.ต. บรรจบ งามดี
#5077 Male M 40-49
00:15:066000:15:06M 40-4960Male2.46:17 min/km06:04:0200:02:2400:02:2500:02:2200:02:3000:02:4100:02:42
5625078ด.ต. ณรงค์กร สงสว่าง ด.ต. ณรงค์กร สงสว่าง
#5078 Male M 40-49
00:16:5110900:16:51M 40-49109Male2.47:01 min/km06:04:0200:02:2900:02:3600:02:3900:02:5800:02:5700:03:09
7183052ด.ต. สมบูรณ์ ศรีโคตร ด.ต. สมบูรณ์ ศรีโคตร
#3052 Male M 50-59
00:19:129900:19:12M 50-5999Male2.48:00 min/km06:04:0300:02:4700:02:5300:02:4900:04:0400:02:5900:03:37
5355082ด.ต. ชัยศิริ ธรรมแก้ว ด.ต. ชัยศิริ ธรรมแก้ว
#5082 Male M 50-59
00:16:395400:16:39M 50-5954Male2.46:56 min/km06:04:0400:02:2800:02:3600:02:3600:02:5600:02:5500:03:07
6256020ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ทองมาก ร.ต.อ. วุฒิพงศ์ ทองมาก
#6020 Male M 30-39
00:17:3922800:17:39M 30-39228Male2.47:21 min/km06:04:0500:02:2800:02:4100:02:5400:03:0100:03:0700:03:25
3635034ว่าที่ พ.ต.ต. ปิยะพร เรียนสุทธิ์ ว่าที่ พ.ต.ต. ปิยะพร เรียนสุทธิ์
#5034 Male M 40-49
00:14:525500:14:52M 40-4955Male2.46:11 min/km06:04:0700:02:1300:02:2300:02:2400:02:3600:02:4100:02:33
6826014ร.ต.อ. อภิชาติ อินยอด ร.ต.อ. อภิชาติ อินยอด
#6014 Male M 40-49
00:18:3114200:18:31M 40-49142Male2.47:43 min/km06:04:0800:02:3400:02:4400:03:0100:03:0900:03:2800:03:33
7466050ด.ต. สมพงษ์ ศรีชู ด.ต. สมพงษ์ ศรีชู
#6050 Male M 40-49
00:19:5616100:19:56M 40-49161Male2.48:18 min/km06:04:0800:02:3500:03:1300:03:3200:03:3000:03:3300:03:30
2176076ส.ต.ท. กุลธวัช ณ พัทลุง ส.ต.ท. กุลธวัช ณ พัทลุง
#6076 Male M 30-39
00:13:298200:13:29M 30-3982Male2.45:37 min/km06:04:1000:02:1300:02:0400:02:0300:02:2200:02:1900:02:25
207028ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ ร.ต.ต. นนทนันท์ ฉินทองประเสริฐ
#7028 Male M 20-29
00:10:231100:10:23M 20-2911Male2.44:19 min/km06:04:1000:01:4600:01:4400:01:4100:01:4200:01:4500:01:43
587027ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก ว่าที่ ร.ต.ท. ณัฐดนัย วันจันทึก
#7027 Male M 20-29
00:11:243300:11:24M 20-2933Male2.44:45 min/km06:04:1100:01:4500:01:4500:01:5000:01:5700:02:0300:02:01
7326010พ.ต.ท. หัตถพร ทองคำ พ.ต.ท. หัตถพร ทองคำ
#6010 Male M 40-49
00:19:3215800:19:32M 40-49158Male2.48:08 min/km06:04:1200:02:4700:02:5900:03:2900:03:3300:03:3700:03:05
7055047ว่าที่ ร.ต.ท. ศิริชัย รูปสวย ว่าที่ ร.ต.ท. ศิริชัย รูปสวย
#5047 Male M 50-59
00:18:579200:18:57M 50-5992Male2.47:54 min/km06:04:1700:02:4800:03:0000:03:0700:03:2400:03:1100:03:24
5746031ส.ต.อ. ณัฐดนัย ศรีโยธา ส.ต.อ. ณัฐดนัย ศรีโยธา
#6031 Male M 20-29
00:16:5616100:16:56M 20-29161Male2.47:03 min/km06:04:1800:02:3100:02:4400:02:5200:02:5000:03:0000:02:57
2886077ส.ต.ท. จตุภูมิ หนูประดิษฐ ส.ต.ท. จตุภูมิ หนูประดิษฐ
#6077 Male M 30-39
00:14:1511700:14:15M 30-39117Male2.45:56 min/km06:04:1800:02:0600:02:2300:02:2100:02:2800:02:3300:02:21
7846055ด.ต. อนันต์ มีแสง ด.ต. อนันต์ มีแสง
#6055 Male M 50-59
00:21:3911300:21:39M 50-59113Male2.49:01 min/km06:04:1900:03:0200:03:2100:03:2800:04:0400:03:5000:03:51
1856064ด.ต. พงษ์ชัย เจริญขวัญ ด.ต. พงษ์ชัย เจริญขวัญ
#6064 Male M 30-39
00:13:096800:13:09M 30-3968Male2.45:28 min/km06:04:2000:02:1800:02:0900:02:1900:02:1400:02:0900:01:58
773104ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์ ร.ต.ท. นพดา ณัทณพงศ์
#104 Male M 50-59
00:21:0111000:21:01M 50-59110Male2.48:45 min/km06:04:2000:02:5700:03:1400:03:2100:03:3000:03:5700:04:00
5246007พ.ต.ท. สมนึก ห่านทองสุขศรี พ.ต.ท. สมนึก ห่านทองสุขศรี
#6007 Male M 30-39
00:16:3320600:16:33M 30-39206Male2.46:54 min/km06:04:2100:02:3000:02:3900:02:4400:02:5300:02:4400:03:01
5336054ด.ต. ชัชชัย พันธอู ด.ต. ชัชชัย พันธอู
#6054 Male M 40-49
00:16:3810300:16:38M 40-49103Male2.46:56 min/km06:04:2400:02:3000:02:4400:02:4800:02:5000:03:0000:02:45
742105ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม ว่าที่ ร.ต.ต. กัมพล มณีพรหม
#105 Male M 50-59
00:19:4510600:19:45M 50-59106Male2.48:14 min/km06:04:2400:02:5200:03:1400:03:1400:03:3800:03:3600:03:10
5446059ด.ต. เจษฎา คงใหม่ ด.ต. เจษฎา คงใหม่
#6059 Male M 40-49
00:16:4410500:16:44M 40-49105Male2.46:58 min/km06:04:2600:02:2100:02:2300:02:2900:03:0500:03:1600:03:08
4636039ร.ต.อ. ยุทธนา จิตจำนอง ร.ต.อ. ยุทธนา จิตจำนอง
#6039 Male M 40-49
00:15:548100:15:54M 40-4981Male2.46:37 min/km06:04:2900:02:3500:02:4400:02:4000:02:4600:02:4700:02:19
3596074ส.ต.อ. ชัยธวัฒน์ จุเส้ง ส.ต.อ. ชัยธวัฒน์ จุเส้ง
#6074 Male M 30-39
00:14:5115000:14:51M 30-39150Male2.46:11 min/km06:04:3500:02:2300:02:2400:02:2300:02:2400:02:3100:02:44
1447086ส.ต.ท. สมัชชา อ่อนสำรี ส.ต.ท. สมัชชา อ่อนสำรี
#7086 Male M 30-39
00:12:485200:12:48M 30-3952Male2.45:20 min/km06:04:4000:02:3300:02:2000:02:0200:02:0400:01:5900:01:48
886043ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล
#6043 Male M 50-59
00:12:07200:12:07M 50-592Male2.45:02 min/km06:04:5000:01:3600:01:5100:02:0600:02:1000:02:1800:02:03
596038ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล ร.ต.อ. พร้อมวุฒิ พร้อมพูล
#6038 Male M 40-49
00:11:26700:11:26M 40-497Male2.44:46 min/km06:04:5000:01:3300:01:5300:01:5700:02:0300:02:0400:01:53
2507091ส.ต.ท. ศราวุฒิ จันทะคัด ส.ต.ท. ศราวุฒิ จันทะคัด
#7091 Male M 30-39
00:13:519700:13:51M 30-3997Male2.45:46 min/km06:05:2400:01:3400:02:0700:02:1900:02:3100:02:4900:02:29
569103ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้ ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้
#103 Male M 60-69
00:16:55100:16:55M 60-691Male2.47:03 min/km06:05:3400:02:2000:02:4400:03:0800:03:0900:03:0400:02:28
5527109ด.ต. สิทธิเดช ละมั่งทอง ด.ต. สิทธิเดช ละมั่งทอง
#7109 Male M 40-49
00:16:4610700:16:46M 40-49107Male2.46:59 min/km06:06:1400:02:1300:02:2400:02:3600:02:5000:03:4100:03:00
1602018ร.ต.ท. เฟื่องฤทธิ์ ศรีนวล ร.ต.ท. เฟื่องฤทธิ์ ศรีนวล
#2018 Male M 20-29
00:12:577500:12:57M 20-2975Male2.45:24 min/km06:06:3500:01:5500:01:5700:02:1100:02:2700:02:1600:02:09
1732017ร.ต.ท. กิตติธัช เทียนแก้ว ร.ต.ท. กิตติธัช เทียนแก้ว
#2017 Male M 20-29
00:13:037800:13:03M 20-2978Male2.45:26 min/km06:06:3600:01:5400:01:5700:02:1100:02:2700:02:1600:02:16
7856029ด.ต. อภินันท์ จิตรหลัง ด.ต. อภินันท์ จิตรหลัง
#6029 Male M 30-39
00:21:3926500:21:39M 30-39265Male2.49:01 min/km06:06:5200:02:5100:03:0500:04:2900:04:1300:04:0900:02:50
4276030ด.ต. มณฑล เสนี ด.ต. มณฑล เสนี
#6030 Male M 30-39
00:15:2517800:15:25M 30-39178Male2.46:25 min/km06:06:5400:02:1000:02:2300:02:2400:02:2700:03:3100:02:28
4336046ด.ต. ทวีศักดิ์ ขันเพ็ชร ด.ต. ทวีศักดิ์ ขันเพ็ชร
#6046 Male M 40-49
00:15:307400:15:30M 40-4974Male2.46:27 min/km06:07:0000:02:0300:02:2400:02:4000:02:4500:02:4700:02:49
6526063ด.ต. สิทธิชัย พิทักษ์ ด.ต. สิทธิชัย พิทักษ์
#6063 Male M 30-39
00:18:0523300:18:05M 30-39233Male2.47:32 min/km06:07:3400:02:2700:02:4100:03:0300:03:1300:03:2900:03:08
2322036ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร
#2036 Male M 40-49
00:13:383000:13:38M 40-4930Male2.45:41 min/km06:07:3600:02:2000:02:2400:02:1900:02:1300:02:1200:02:08
5656051ด.ต. ชาญชัย แถลงจิตต์ ด.ต. ชาญชัย แถลงจิตต์
#6051 Male M 50-59
00:16:545800:16:54M 50-5958Male2.47:02 min/km06:08:4500:02:2700:02:3800:02:4800:02:4600:03:0400:03:08
7517108จ.ส.ต. วุฒิชัย จี่ปรี จ.ส.ต. วุฒิชัย จี่ปรี
#7108 Male M 30-39
00:20:0625900:20:06M 30-39259Male2.48:22 min/km06:09:0200:02:1500:02:3500:02:5100:03:4600:03:3800:04:59
7235044ร.ต.อ. ธนาคาร อุชณรัศมี ร.ต.อ. ธนาคาร อุชณรัศมี
#5044 Male M 20-29
00:19:1817600:19:18M 20-29176Male2.48:02 min/km06:09:0200:02:3800:03:0200:02:5900:03:1000:04:2400:03:02
2196071ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแก้ว ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแก้ว
#6071 Male M 30-39
00:13:318300:13:31M 30-3983Male2.45:37 min/km06:09:5000:01:5800:02:0600:02:1000:02:1800:02:2700:02:29
9040
#9040 Unknown Unknown
DNFDNFUnknownUnknown2.406:10:1100:02:4900:01:23
Page 1 of 20 (965 items)