ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
7319005
#9005 Unknown Unknown
00:19:31200:19:31Unknown2Unknown2.48:08 min/km06:36:0800:02:3600:03:0600:03:0600:03:5400:03:3500:03:13
9011
#9011 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9012
#9012 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9013
#9013 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9014
#9014 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9015
#9015 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9016
#9016 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9017
#9017 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9018
#9018 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9019
#9019 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9020
#9020 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9021
#9021 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9022
#9022 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9023
#9023 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9024
#9024 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9025
#9025 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9026
#9026 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9027
#9027 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9028
#9028 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9029
#9029 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9030
#9030 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9031
#9031 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9032
#9032 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9033
#9033 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9034
#9034 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9035
#9035 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9036
#9036 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9037
#9037 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9038
#9038 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9039
#9039 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9040
#9040 Unknown Unknown
DNFDNFUnknownUnknown2.406:10:1100:02:4900:01:23
17055ส.ต.ท. รติภัทร วงศ์รัตน์ ส.ต.ท. รติภัทร วงศ์รัตน์
#7055 Male M 20-29
00:08:13100:08:13M 20-291Male2.43:25 min/km00:04:0600:08:13
27066ส.ต.ท. พิชชาวีร์ ชาติรักษา ส.ต.ท. พิชชาวีร์ ชาติรักษา
#7066 Male M 20-29
00:08:14200:08:14M 20-292Male2.43:25 min/km00:04:2200:08:14
33110ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีราชา
#3110 Male M 30-39
00:08:40100:08:40M 30-391Male2.43:36 min/km09:44:2900:01:3200:01:2900:01:2500:01:2500:01:2500:01:22
47041ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7041 Male M 20-29
00:08:52300:08:52M 20-293Male2.43:41 min/km07:40:2900:01:2400:01:3200:01:3000:01:3000:01:3000:01:23
57065ส.ต.ท. ภาคภูมิ สกูลหรัง ส.ต.ท. ภาคภูมิ สกูลหรัง
#7065 Male M 20-29
00:09:30400:09:30M 20-294Male2.43:57 min/km00:04:0500:09:30
67088ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต
#7088 Male M 20-29
00:09:35500:09:35M 20-295Male2.43:59 min/km06:34:2500:01:2700:01:3300:01:3500:01:3800:01:4000:01:41
77064ส.ต.ท. ตฤณชาติ ทองยอด ส.ต.ท. ตฤณชาติ ทองยอด
#7064 Male M 20-29
00:09:40600:09:40M 20-296Male2.44:01 min/km00:04:5200:09:40
87033ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7033 Male M 30-39
00:09:42200:09:42M 30-392Male2.44:02 min/km06:33:2200:01:3300:01:3900:01:3900:01:4300:01:3700:01:30
97044ส.ต.ท. ขวัญชัย ดวงมะณี ส.ต.ท. ขวัญชัย ดวงมะณี
#7044 Male M 20-29
00:09:50700:09:50M 20-297Male2.44:05 min/km00:04:5400:09:50
107060ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ท. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7060 Male M 30-39
00:09:50300:09:50M 30-393Male2.44:06 min/km06:17:1100:01:3200:01:4000:01:4200:01:4100:01:4100:01:33
117056ส.ต.ท. สหชาติ ศรีมงคล ส.ต.ท. สหชาติ ศรีมงคล
#7056 Male M 20-29
00:09:53800:09:53M 20-298Male2.44:07 min/km00:04:4900:09:53
121134ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ
#1134 Male M 30-39
00:09:55400:09:55M 30-394Male2.44:08 min/km06:41:2200:01:3300:01:3800:01:3800:01:4300:01:4400:01:35
131084ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน ด.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน
#1084 Male M 30-39
00:09:58500:09:58M 30-395Male2.44:09 min/km06:43:2800:01:2500:01:4000:01:4400:01:4400:01:4500:01:39
147032ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น
#7032 Male M 20-29
00:10:00900:10:00M 20-299Male2.44:10 min/km00:05:0200:10:00
157045ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ท. จิตติ รัตนพันธุ์
#7045 Male M 20-29
00:10:041000:10:04M 20-2910Male2.44:12 min/km08:43:0500:01:3700:01:3900:01:4200:01:4400:01:4300:01:37
167061ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ ส.ต.ท. อภิวัฒน์ คำเสนาะ
#7061 Male M 30-39
00:10:05600:10:05M 30-396Male2.44:12 min/km06:17:0800:01:3700:01:4000:01:4500:01:4100:01:4300:01:37
177017ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์ ว่าที่ พ.ต.ท. วชิระ อัมฤทธิ์
#7017 Male M 30-39
00:10:08700:10:08M 30-397Male2.44:13 min/km15:42:4200:01:2700:01:4000:01:4300:01:4400:01:4800:01:42
187080ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7080 Male M 30-39
00:10:08800:10:08M 30-398Male2.44:13 min/km06:27:5100:01:3200:01:3900:01:4100:01:4500:01:4400:01:43
191032พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ พ.ต.ท. จักรี กันธิยะ
#1032 Male M 30-39
00:10:20900:10:20M 30-399Male2.44:18 min/km07:31:5000:01:1700:01:4200:01:5000:01:5000:01:5200:01:47
Page 1 of 20 (965 items)