ทดสอบร่างกาย กองปราบปราม ครั้งที่ 1/2564
31 Mar 2021
Page 1 of 20 (965 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
849010ส.ต.อ. จาตุรันต์ กุสุมาลย์ ส.ต.อ. จาตุรันต์ กุสุมาลย์
#9010 Male Unknown
00:12:01100:12:01Unknown1Male2.45:00 min/km00:06:0500:12:01
7319005
#9005 Unknown Unknown
00:19:31200:19:31Unknown2Unknown2.48:08 min/km06:36:0800:02:3600:03:0600:03:0600:03:5400:03:3500:03:13
9011
#9011 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9012
#9012 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9013
#9013 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9014
#9014 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9015
#9015 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9016
#9016 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9017
#9017 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9018
#9018 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9019
#9019 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9020
#9020 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9021
#9021 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9022
#9022 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9023
#9023 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9024
#9024 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9025
#9025 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9026
#9026 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9027
#9027 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9028
#9028 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9029
#9029 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9030
#9030 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9031
#9031 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9032
#9032 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9033
#9033 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9034
#9034 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9035
#9035 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9036
#9036 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9037
#9037 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9038
#9038 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9039
#9039 Unknown Unknown
Not startedNot startedUnknownUnknown2.4
9040
#9040 Unknown Unknown
DNFDNFUnknownUnknown2.406:10:1100:02:4900:01:23
569103ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้ ร.ต.อ. ประกาศ เล่งอี้
#103 Male M 60-69
00:16:55100:16:55M 60-691Male2.47:03 min/km06:05:3400:02:2000:02:4400:03:0800:03:0900:03:0400:02:28
7623042ร.ต.อ. วิรัช เกิดผล ร.ต.อ. วิรัช เกิดผล
#3042 Male M 60-69
00:20:29200:20:29M 60-692Male2.48:32 min/km06:14:0800:02:2300:03:1300:03:1500:03:5300:04:0000:03:42
7674040ว่าที่ ร.ต.อ. ณรงค์ สอดสุข ว่าที่ ร.ต.อ. ณรงค์ สอดสุข
#4040 Male M 60-69
00:20:39300:20:39M 60-693Male2.48:36 min/km08:01:1300:03:3200:03:1900:03:3000:03:2700:03:2700:03:22
8183043ร.ต.อ. สิขรินทร์ นาคบัณฑิตย์ ร.ต.อ. สิขรินทร์ นาคบัณฑิตย์
#3043 Male M 60-69
00:25:29400:25:29M 60-694Male2.410:37 min/km10:36:5400:04:1200:04:4000:03:5200:04:2700:04:2800:03:48
4039ว่าที่ ร.ต.อ. สุเทพ สมใจเตียบ ว่าที่ ร.ต.อ. สุเทพ สมใจเตียบ
#4039 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male2.4
4006พ.ต.ท. ประภาส อ่องมะลิ พ.ต.ท. ประภาส อ่องมะลิ
#4006 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male2.4
6041ร.ต.อ. อนันต์ มานะกิจ ร.ต.อ. อนันต์ มานะกิจ
#6041 Male M 60-69
Not startedNot startedM 60-69Male2.4
5491042ร.ต.อ. สุรพล ชูใจ ร.ต.อ. สุรพล ชูใจ
#1042 Male M 60
00:16:45100:16:45M 601Male2.46:59 min/km08:01:1700:02:3000:02:3000:02:4200:03:0700:02:4900:03:05
5014ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย
#14 Male M 50-59
00:11:14100:11:14M 50-591Male2.44:40 min/km07:49:2900:01:4600:01:4500:01:5000:01:5500:01:5700:01:57
886043ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล
#6043 Male M 50-59
00:12:07200:12:07M 50-592Male2.45:02 min/km06:04:5000:01:3600:01:5100:02:0600:02:1000:02:1800:02:03
1351พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม
#1 Male M 50-59
00:12:45300:12:45M 50-593Male2.45:19 min/km06:24:1600:02:0300:02:0300:02:0900:02:1300:02:1700:01:58
1421010พ.ต.ท. ภิรมย์ เมืองไสย พ.ต.ท. ภิรมย์ เมืองไสย
#1010 Male M 50-59
00:12:48400:12:48M 50-594Male2.45:20 min/km09:25:1200:02:0200:01:5500:02:0500:02:1100:02:1500:02:16
15017ว่าที่ พ.ต.อ. เสวก บุญจันทร์ ว่าที่ พ.ต.อ. เสวก บุญจันทร์
#17 Male M 50-59
00:12:51500:12:51M 50-595Male2.45:21 min/km06:38:5300:02:1000:02:1000:02:0800:02:0800:02:0800:02:04
1627181ด.ต. วิสิฐ จันทร์พฤกษ์ ด.ต. วิสิฐ จันทร์พฤกษ์
#7181 Male M 50-59
00:12:59600:12:59M 50-596Male2.45:24 min/km07:19:5600:01:5500:02:0300:02:0900:02:1500:02:1400:02:19
1645054ด.ต. ปริญญา ชุมพาลี ด.ต. ปริญญา ชุมพาลี
#5054 Male M 50-59
00:12:59700:12:59M 50-597Male2.45:24 min/km15:17:0100:02:0300:01:5800:02:0500:02:1800:02:2100:02:12
1763055ด.ต. มนตรี โสภัย ด.ต. มนตรี โสภัย
#3055 Male M 50-59
00:13:05800:13:05M 50-598Male2.45:27 min/km09:58:3600:02:1700:02:1100:02:1200:02:1400:02:0800:02:01
1883056ด.ต. ชาติณรงค์ คนชุม ด.ต. ชาติณรงค์ คนชุม
#3056 Male M 50-59
00:13:12900:13:12M 50-599Male2.45:30 min/km06:24:2300:02:0100:02:1600:02:1500:02:0900:02:1700:02:11
1981050ร.ต.ท. อดิศร อายุโย ร.ต.ท. อดิศร อายุโย
#1050 Male M 50-59
00:13:191000:13:19M 50-5910Male2.45:33 min/km06:24:1700:02:0500:02:1700:02:1900:02:1700:02:1200:02:07
Page 1 of 20 (965 items)