LRT PONGKRATING #5 -2020
6 Dec 2020

     
     
Page 1 of 6 (284 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat Pos
(Gen Pos)
CategoryCat PosGenderGen PosTeamDistPaceStartCP2CP3Finish
74219ณัฐกรกฤตย์ เบญจกุลวิวัฒน์ณัฐกรกฤตย์ เบญจกุลวิวัฒน์
#219 Male 60: I - Men Open
02:32:40.53702:32:40.53766
(66)
60: I - Men Open66Male666023.6 km/h00:05:30.60001:25:00.18701:53:38.76702:27:09.937
220ภาวสุทธิ์ เนยปฏิมานนท์ภาวสุทธิ์ เนยปฏิมานนท์
#220 Male 60: I - Men Open
DisqualifiedDisqualified60: I - Men OpenMale6002:03:01.633
65247Supadech PangpangaSupadech Pangpanga
#247 Male 60: I - Men Open
02:25:34.39002:25:34.39058
(58)
60: I - Men Open58Male586024.7 km/h00:03:16.50001:10:13.51301:40:14.37302:22:17.890
6536ธิติ แก้วสุจริตธิติ แก้วสุจริต
#536 Male 60: I - Men Open
01:56:35.86301:56:35.8636
(6)
60: I - Men Open6Male6AROONSILP6030.9 km/h00:03:12.16001:01:25.34301:24:51.19701:53:23.703
89550รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญรัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ
#550 Female 60: J - Lady Open
02:46:39.87702:46:39.87714
(14)
60: J - Lady Open14Female146021.6 km/h00:02:41.67001:34:15.11002:04:06.32702:43:58.207
97605สุจินต์ โตจำเริญสุจินต์ โตจำเริญ
#605 Male 60: I - Men Open
02:55:36.75702:55:36.75781
(81)
60: I - Men Open81Male816020.5 km/h00:05:31.80001:34:39.86002:10:25.57702:50:04.957
25620ธนะศักดิ์ สกุณีธนะศักดิ์ สกุณี
#620 Male 60: I - Men Open
02:07:54.80702:07:54.80725
(25)
60: I - Men Open25Male25แผ่วปลาย6028.1 km/h00:03:06.37001:05:20.36701:32:55.14002:04:48.437
10621มนู ธนะวัฒน์มนู ธนะวัฒน์
#621 Male 60: I - Men Open
01:59:30.54701:59:30.54710
(10)
60: I - Men Open10Male10เสือนเรศ หัวหิน6030.1 km/h00:03:07.57001:01:40.94301:26:20.24701:56:22.977
31622ชินพัฒน์ อู๋ไพจิตรชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร
#622 Male 60: I - Men Open
02:09:51.10302:09:51.10331
(31)
60: I - Men Open31Male31Roman bike6027.7 km/h00:03:08.11001:04:48.46701:31:51.75002:06:42.993
130623ธันวา อติธรรมพงศ์ธันวา อติธรรมพงศ์
#623 Male 60: I - Men Open
03:54:11.51703:54:11.517101
(101)
60: I - Men Open101Male101GOOD MORNING6015.4 km/h00:04:20.90001:55:01.59702:42:42.52703:49:50.617
16624ประภัทร พรอรุณธรรมประภัทร พรอรุณธรรม
#624 Male 60: I - Men Open
02:02:52.95002:02:52.95016
(16)
60: I - Men Open16Male16ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น6029.3 km/h00:03:08.27001:01:29.76301:27:40.01701:59:44.680
46625มโนกร โรจนสุวรรณมโนกร โรจนสุวรรณ
#625 Male 60: I - Men Open
02:17:28.88302:17:28.88343
(43)
60: I - Men Open43Male43ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น6026.2 km/h00:03:09.81001:12:26.29001:39:54.87002:14:19.073
15626ณฤทธิ์ มณิปันตีณฤทธิ์ มณิปันตี
#626 Male 60: I - Men Open
02:02:52.75002:02:52.75015
(15)
60: I - Men Open15Male15ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น6029.3 km/h00:03:10.94001:01:29.07301:27:11.92301:59:41.810
55627พันธุ์ระวี ปายะนันทน์พันธุ์ระวี ปายะนันทน์
#627 Male 60: I - Men Open
02:20:34.85702:20:34.85751
(51)
60: I - Men Open51Male51ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น6025.6 km/h00:03:10.82001:14:15.84001:42:40.93702:17:24.037
126628กิติพงศ์ จงประจบกิติพงศ์ จงประจบ
#628 Male 60: I - Men Open
03:37:56.98703:37:56.98799
(99)
60: I - Men Open99Male99นกเอี้ยง6016.5 km/h00:03:32.42001:52:18.36302:38:28.50003:34:24.567
2629ชุมพล ศรศรีชุมพล ศรศรี
#629 Male 60: I - Men Open
01:56:35.33001:56:35.3302
(2)
60: I - Men Open2Male2นกเอี้ยง6030.9 km/h00:03:08.11001:01:21.31301:24:56.23001:53:27.220
7630ณัฏฐกฤษฏ์ พิมพ์พิสิฐถาวรณัฏฐกฤษฏ์ พิมพ์พิสิฐถาวร
#630 Male 60: I - Men Open
01:56:36.11701:56:36.1177
(7)
60: I - Men Open7Male7นกเอี้ยง6030.9 km/h00:03:07.79001:01:30.48701:24:57.97701:53:28.327
40631นายธนเดช ชมมณฑานายธนเดช ชมมณฑา
#631 Male 60: I - Men Open
02:16:09.13302:16:09.13340
(40)
60: I - Men Open40Male40นกเอี้ยง6026.4 km/h00:04:01.76001:10:53.13301:38:42.08302:12:07.373
632ก้องเกียรติ บุญจีมก้องเกียรติ บุญจีม
#632 Male 60: I - Men Open
Not startedNot started60: I - Men OpenMaleนกเอี้ยง60
70633เรวัต อุนะพำนักเรวัต อุนะพำนัก
#633 Male 60: I - Men Open
02:29:02.82702:29:02.82763
(63)
60: I - Men Open63Male63นกเอี้ยง6024.2 km/h00:03:26.17001:15:40.83701:48:55.80302:25:36.657
106634ปธานิน บุญหนาปธานิน บุญหนา
#634 Male 60: I - Men Open
03:06:01.79003:06:01.79085
(85)
60: I - Men Open85Male856019.4 km/h00:04:26.64001:26:52.84702:00:23.76303:01:35.150
105635ณัฐชนน แก้วเลี่ยมณัฐชนน แก้วเลี่ยม
#635 Male 60: I - Men Open
03:05:57.90003:05:57.90084
(84)
60: I - Men Open84Male846019.4 km/h00:04:27.00001:26:55.02702:00:27.03703:01:30.900
636ชัยยศ เรืองสินชัยยศ เรืองสิน
#636 Male 60: I - Men Open
Not startedNot started60: I - Men OpenMale60
38637ธนิตย์ เมฆทองธนิตย์ เมฆทอง
#637 Male 60: I - Men Open
02:15:18.03002:15:18.03038
(38)
60: I - Men Open38Male38Kpi6026.6 km/h00:03:11.87001:11:52.30001:37:55.77302:12:06.160
4638ดุรงค์ฤทธิ์ ชูกำลังดุรงค์ฤทธิ์ ชูกำลัง
#638 Male 60: I - Men Open
01:56:35.61001:56:35.6104
(4)
60: I - Men Open4Male4ลิงตะเกียบ6030.9 km/h00:03:13.25001:01:24.25301:24:51.31301:53:22.360
64639วีรภัทร อินต๊ะนิ้ววีรภัทร อินต๊ะนิ้ว
#639 Male 60: I - Men Open
02:25:20.33002:25:20.33057
(57)
60: I - Men Open57Male57ล้อลม6024.8 km/h00:04:01.61001:14:34.17301:43:54.79702:21:18.720
5640อัศวิน จีนพงษ์พันธ์อัศวิน จีนพงษ์พันธ์
#640 Male 60: I - Men Open
01:56:35.74001:56:35.7405
(5)
60: I - Men Open5Male56030.9 km/h00:03:15.14001:01:23.91001:24:50.18301:53:20.600
641สุเทพ หอมแก้วสุเทพ หอมแก้ว
#641 Male 60: I - Men Open
DNFDNF60: I - Men OpenMaleSocool6000:04:02.22002:12:33.093
642อธิคม กิ่งจันทร์อธิคม กิ่งจันทร์
#642 Male 60: I - Men Open
DNFDNF60: I - Men OpenMaleSocool6000:04:03.33002:13:04.807
26643นุกูล ฤทธิ์ตินุกูล ฤทธิ์ติ
#643 Male 60: I - Men Open
02:07:54.87302:07:54.87326
(26)
60: I - Men Open26Male26ลิงตะเกียบ6028.1 km/h00:03:14.56001:04:43.05001:31:39.03702:04:40.313
644ธีระพันธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาธีระพันธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
#644 Male 60: I - Men Open
Not startedNot started60: I - Men OpenMaleTuk friend60
118645วริน สุขเอนกวริน สุขเอนก
#645 Male 60: I - Men Open
03:20:33.16003:20:33.16094
(94)
60: I - Men Open94Male94Tuk friend6018.0 km/h00:06:23.30001:42:34.44702:17:31.76703:14:09.860
112646สมชาย ปิงยศสมชาย ปิงยศ
#646 Male 60: I - Men Open
03:11:03.84003:11:03.84090
(90)
60: I - Men Open90Male90Tuk friend6018.8 km/h00:06:05.60001:42:11.05002:18:25.73703:04:58.240
108647สุริยา พิทักษ์วงศาโรจน์สุริยา พิทักษ์วงศาโรจน์
#647 Male 60: I - Men Open
03:07:16.91003:07:16.91087
(87)
60: I - Men Open87Male87Tuk friend6019.2 km/h00:05:04.56001:43:17.78702:19:19.53003:02:12.350
59648อดิศร อธิคมชาครอดิศร อธิคมชาคร
#648 Male 60: I - Men Open
02:23:14.61002:23:14.61054
(54)
60: I - Men Open54Male54Freewheel6025.1 km/h00:03:17.52001:11:54.45701:42:18.56002:19:57.090
73649ราเชน บุบผาราเชน บุบผา
#649 Male 60: I - Men Open
02:30:47.55702:30:47.55765
(65)
60: I - Men Open65Male656023.9 km/h00:03:14.37001:15:18.08001:47:07.92002:27:33.187
29650เผ่าไทย จันทรเผ่าไทย จันทร
#650 Male 60: I - Men Open
02:08:51.62302:08:51.62329
(29)
60: I - Men Open29Male296027.9 km/h00:03:09.91001:05:02.40701:32:54.58002:05:41.713
651เฉลิมพล สุวรรณประเสริฐเฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ
#651 Male 60: I - Men Open
Not startedNot started60: I - Men OpenMale60
54652ไพศาล เชี้ยวบางยางไพศาล เชี้ยวบางยาง
#652 Male 60: I - Men Open
02:19:52.88702:19:52.88750
(50)
60: I - Men Open50Male506025.7 km/h00:03:11.50001:12:53.92001:42:25.62302:16:41.387
79653จิระพงศ์ เชี้ยวบางยางจิระพงศ์ เชี้ยวบางยาง
#653 Male 60: I - Men Open
02:35:19.64702:35:19.64770
(70)
60: I - Men Open70Male706023.2 km/h00:03:11.66001:29:06.95301:55:39.62302:32:07.987
53654โชคชัย ยะวาวงศ์โชคชัย ยะวาวงศ์
#654 Male 60: I - Men Open
02:19:33.63302:19:33.63349
(49)
60: I - Men Open49Male496025.8 km/h00:03:21.92001:13:38.70701:41:48.50002:16:11.713
23655สมศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรืองสมศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือง
#655 Male 60: I - Men Open
02:07:54.14002:07:54.14023
(23)
60: I - Men Open23Male23ลิงตะเกียบ6028.1 km/h00:03:15.17001:04:46.94701:31:38.86302:04:38.970
17656สิทธิโชติ ยมนาคสิทธิโชติ ยมนาค
#656 Male 60: I - Men Open
02:03:14.54002:03:14.54017
(17)
60: I - Men Open17Male17ANSCC อำนวยศิลป์ สิงห์นักปั่น6029.2 km/h00:03:10.14001:01:46.62301:27:37.72702:00:04.400
110657เกรียงศักดิ์ สุขกิจเกรียงศักดิ์ สุขกิจ
#657 Male 60: I - Men Open
03:08:17.40003:08:17.40088
(88)
60: I - Men Open88Male88แก๊งค์ขาอ่อน6019.1 km/h00:03:09.32001:27:03.96302:07:50.95303:05:08.080
111658อภิชาติ อินทรวิชาอภิชาติ อินทรวิชา
#658 Male 60: I - Men Open
03:10:52.65703:10:52.65789
(89)
60: I - Men Open89Male89แก๊งค์ขาอ่อน6018.9 km/h00:03:10.40001:30:45.05302:09:22.21003:07:42.257
12659วินิช ภักดีนรินทร์วินิช ภักดีนรินทร์
#659 Male 60: I - Men Open
02:00:16.74702:00:16.74712
(12)
60: I - Men Open12Male12แก๊งค์ขาอ่อน6029.9 km/h00:03:05.42001:01:37.32701:26:22.67301:57:11.327
62660อำนาจ ช้วนกุลอำนาจ ช้วนกุล
#660 Male 60: I - Men Open
02:23:59.14002:23:59.14056
(56)
60: I - Men Open56Male56Medium rare cycling6025.0 km/h01:12:26.66301:44:18.56702:23:59.140
96661สามารถ สมฤดีสามารถ สมฤดี
#661 Male 60: I - Men Open
02:53:36.63702:53:36.63780
(80)
60: I - Men Open80Male80CNT Cycling6020.7 km/h00:03:21.28001:34:49.18302:09:04.39002:50:15.357
91662ชัยรัตน์ ลิมทโรภาสชัยรัตน์ ลิมทโรภาส
#662 Male 60: I - Men Open
02:48:01.44702:48:01.44776
(76)
60: I - Men Open76Male76CNT Cycling6021.4 km/h00:03:20.77001:34:52.19702:09:05.96002:44:40.677
663วัชรพงษ์ แก้วสะอาดวัชรพงษ์ แก้วสะอาด
#663 Male 60: I - Men Open
DNFDNF60: I - Men OpenMaleTraining with Jack6000:03:05.430
Page 1 of 6 (284 items)