LRT PONGKRATING #5 -2020
6 Dec 2020

     
     
Page 1 of 12 (561 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat Pos
(Gen Pos)
CategoryCat PosGenderGen PosTeamDistPaceStartCP1CP2CP3Finish
1Romulo CabezaRomulo Cabeza
#1 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
2832พิเชฐ ชวนะวานิชวุฒิพิเชฐ ชวนะวานิชวุฒิ
#2 Male 99: A - Men Open
03:44:59.67303:44:59.67333
(267)
99: A - Men Open33Male267Freewheel9926.4 km/h00:02:36.80001:49:48.27002:44:20.61003:10:20.04003:42:22.873
3ฉัตรไชย อาณาวรรณฉัตรไชย อาณาวรรณ
#3 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleFreewheel99
3754วชิรธร อิศรางกูร ณ อยุธยาวชิรธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
#4 Male 99: A - Men Open
05:23:16.33705:23:16.33749
(347)
99: A - Men Open49Male347Freewheel9918.4 km/h00:02:44.35002:01:43.30003:59:21.34005:20:31.987
3765วรพจน์ พุ่มประจำวรพจน์ พุ่มประจำ
#5 Male 99: A - Men Open
05:25:13.56705:25:13.56750
(348)
99: A - Men Open50Male348Freewheel9918.3 km/h00:02:43.32002:02:06.59704:11:20.67305:22:30.247
6เชาวน์ณวัชร์ ทองเต็มเชาวน์ณวัชร์ ทองเต็ม
#6 Male 99: A - Men Open
DNFDNF99: A - Men OpenMaleDude Cycling9900:03:05.84001:50:40.72702:31:25.980
7สิทธา จัดละสิทธา จัดละ
#7 Male 99: A - Men Open
DNFDNF99: A - Men OpenMale9900:03:05.57001:50:44.48702:31:53.450
8พลาวัสถ์ แหวนเพชรพลาวัสถ์ แหวนเพชร
#8 Male 99: A - Men Open
DNFDNF99: A - Men OpenMale9900:03:05.45001:50:39.38002:31:29.087
9ภัณฑิล นิชรัตน์ภัณฑิล นิชรัตน์
#9 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
35210สมนึก ชัยธนบูรณ์สมนึก ชัยธนบูรณ์
#10 Male 99: A - Men Open
04:45:16.64704:45:16.64745
(324)
99: A - Men Open45Male324Freewheel9920.8 km/h00:02:44.12001:56:21.08303:18:58.09303:52:32.85704:42:32.527
14611ประคอง ยอดลินประคอง ยอดลิน
#11 Male 99: E - Men 60+
03:05:57.99303:05:57.9934
(146)
99: E - Men 60+4Male146Lenso Cycling9931.9 km/h00:02:35.38001:25:38.49702:12:06.10702:35:09.51003:03:22.613
12พศวัต ทิพย์โยธาพศวัต ทิพย์โยธา
#12 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
13นนทวัฒน์ นกเพชรนนทวัฒน์ นกเพชร
#13 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
14วิทวัส ชูวัฒนกุลวิทวัส ชูวัฒนกุล
#14 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
15สุวิชชา เชยสุวรรณ์สุวิชชา เชยสุวรรณ์
#15 Male 99: A - Men Open
DNFDNF99: A - Men OpenMaleBBCC9900:02:37.60003:12:14.81003:46:59.013
16สุดจิต เหมโสรัจสุดจิต เหมโสรัจ
#16 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleOSK Cycling Club99
17ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์
#17 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleNongpruecycling99
18เลอศักดิ์ ตุมรสุนทรเลอศักดิ์ ตุมรสุนทร
#18 Male 99: A - Men Open
DisqualifiedDisqualified99: A - Men OpenMaleEcio9900:26:47.75001:01:24.34701:24:50.607
1619รังสิมันตุ์ ฮังการ์ดรังสิมันตุ์ ฮังการ์ด
#19 Male 99: A - Men Open
02:44:08.83302:44:08.8331
(16)
99: A - Men Open1Male16KOMKOM9936.2 km/h00:02:33.20001:16:19.63301:56:52.11002:15:55.15302:41:35.633
8720วิฑูรย์ แกล้วกล้าวิฑูรย์ แกล้วกล้า
#20 Male 99: A - Men Open
02:52:33.34702:52:33.34716
(87)
99: A - Men Open16Male87KOMKOM9934.4 km/h00:02:33.10001:18:18.20702:00:19.56702:21:15.86302:50:00.247
37821กฤตนัย รุ่งสมบัติพรกุลกฤตนัย รุ่งสมบัติพรกุล
#21 Male 99: A - Men Open
05:42:35.92305:42:35.92351
(350)
99: A - Men Open51Male3509917.3 km/h00:03:05.64002:34:18.98704:07:10.14305:39:30.283
30122เต็ม ชัยภูมิเต็ม ชัยภูมิ
#22 Male 99: A - Men Open
03:52:32.08703:52:32.08742
(285)
99: A - Men Open42Male285AOT CYCLING9925.5 km/h00:02:41.51001:45:59.10702:46:48.26003:16:02.28303:49:50.577
23Supanut SamerjaiSupanut Samerjai
#23 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
24ยุทธนา ภัทราพรพิสิฐยุทธนา ภัทราพรพิสิฐ
#24 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleDCA racing99
25พีรวัส ปั้นกาพีรวัส ปั้นกา
#25 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
37026กิตติศักดิ์ เขตรการณ์กิตติศักดิ์ เขตรการณ์
#26 Male 99: A - Men Open
05:09:32.90005:09:32.90047
(342)
99: A - Men Open47Male342Ex-zited9919.2 km/h00:02:39.36002:04:01.84703:33:11.22304:13:14.62005:06:53.540
23027เอกรักษ์ บุญพร้อมเอกรักษ์ บุญพร้อม
#27 Male 99: A - Men Open
03:29:43.12003:29:43.12029
(225)
99: A - Men Open29Male22525RB9928.3 km/h00:02:35.55001:34:43.66302:27:38.32002:55:46.21003:27:07.570
28828Ben EganBen Egan
#28 Male 99: A - Men Open
03:47:43.44303:47:43.44334
(272)
99: A - Men Open34Male2729926.1 km/h00:03:06.11001:40:31.98302:38:39.13303:09:17.46003:44:37.333
29ร.ต.ภาสกร พรเจริญฤทธิ์ร.ต.ภาสกร พรเจริญฤทธิ์
#29 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleAot bike club99
37130เสก เสนาพักต์เสก เสนาพักต์
#30 Male 99: A - Men Open
05:12:22.65305:12:22.65348
(343)
99: A - Men Open48Male343Aot bike club9919.0 km/h00:02:55.50002:14:37.20303:27:27.14704:14:25.79705:09:27.153
31ศิลป์ชัย อุดมเพชรศิลป์ชัย อุดมเพชร
#31 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleAot bike club99
32นราศักดิ์ เนตรนุชนราศักดิ์ เนตรนุช
#32 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleAot bike club99
33พัชระ โสธารัตน์พัชระ โสธารัตน์
#33 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleAot bike club99
34อภิชัย บุญยาสัยอภิชัย บุญยาสัย
#34 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMale99
27235ปิยท้ศน์ บัวงามปิยท้ศน์ บัวงาม
#35 Male 99: A - Men Open
03:40:56.66303:40:56.66332
(259)
99: A - Men Open32Male259CATS ZA9926.9 km/h00:02:37.86001:37:15.36302:28:44.15702:59:23.27703:38:18.803
34336สฤษฏ์กฤษณ์ ดีอำมาตย์สฤษฏ์กฤษณ์ ดีอำมาตย์
#36 Male 99: A - Men Open
04:31:10.40304:31:10.40344
(317)
99: A - Men Open44Male3179921.9 km/h00:02:33.79001:40:52.58302:48:45.47303:28:53.81704:28:36.613
37มรุตม์ ประจงดีมรุตม์ ประจงดี
#37 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMalePeter Bike99
33638Bodin RojpongkasemBodin Rojpongkasem
#38 Male 99: A - Men Open
04:18:52.15704:18:52.15743
(313)
99: A - Men Open43Male313ปากหมาม้าหิน Go Tri9922.9 km/h00:02:39.42001:41:50.22002:54:07.35003:31:17.45704:16:12.737
3039ธีรชัย พูลสวัสดิ์ธีรชัย พูลสวัสดิ์
#39 Male 99: A - Men Open
02:45:52.85002:45:52.8505
(30)
99: A - Men Open5Male30คอหงส์ไบต์(KHB)9935.8 km/h00:02:31.98001:16:20.93001:56:54.00702:18:00.50002:43:20.870
29640Wongsatorn ValeWongsatorn Vale
#40 Male 99: A - Men Open
03:50:42.95303:50:42.95340
(280)
99: A - Men Open40Male2809925.7 km/h00:19:19.62001:36:53.45302:28:13.16002:56:44.19703:31:23.333
29441นพเมศฐ์ สุวรรณนามัยนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย
#41 Male 99: A - Men Open
03:49:39.25303:49:39.25339
(278)
99: A - Men Open39Male278OSK1179925.9 km/h00:03:04.30001:41:28.81302:37:19.86703:08:29.56003:46:34.953
29042WISITSAN DISYAWONGSWISITSAN DISYAWONGS
#42 Male 99: A - Men Open
03:47:54.85703:47:54.85736
(274)
99: A - Men Open36Male2749926.1 km/h00:03:07.13001:41:41.17302:37:47.66703:08:41.73703:44:47.727
28943วงศกานต์ ดิษยวงศ์วงศกานต์ ดิษยวงศ์
#43 Male 99: A - Men Open
03:47:54.22703:47:54.22735
(273)
99: A - Men Open35Male2739926.1 km/h00:03:04.93001:41:41.54702:37:46.93303:08:44.15003:44:49.297
29144ปรเมษฐ อำนวยฤทธิ์ปรเมษฐ อำนวยฤทธิ์
#44 Male 99: A - Men Open
03:47:55.06303:47:55.06337
(275)
99: A - Men Open37Male2759926.1 km/h00:03:04.71001:41:39.15702:37:47.89703:08:10.97703:44:50.353
29745กรินทร์ กาญจนพันธุกรินทร์ กาญจนพันธุ
#45 Male 99: A - Men Open
03:51:29.05003:51:29.05041
(281)
99: A - Men Open41Male2819925.7 km/h00:02:36.44001:24:52.27702:22:36.31303:01:16.23703:48:52.610
29346ณัฐเวศ อินทริงณัฐเวศ อินทริง
#46 Male 99: A - Men Open
03:48:23.59703:48:23.59738
(277)
99: A - Men Open38Male2779926.0 km/h00:02:37.27001:39:29.62702:37:24.87303:08:00.10003:45:46.327
10147วิรัตน์ สุดสงวนวิรัตน์ สุดสงวน
#47 Male 99: A - Men Open
02:55:44.04002:55:44.04018
(101)
99: A - Men Open18Male101การประปาส่วนภูมิภาค9933.8 km/h00:02:31.50001:19:41.79302:01:48.23002:24:27.60702:53:12.540
6848เจษฎา ทองเจริญเจษฎา ทองเจริญ
#48 Male 99: A - Men Open
02:51:08.29702:51:08.29715
(68)
99: A - Men Open15Male68การประปาส่วนภูมิภาค9934.7 km/h00:02:36.19001:18:17.50702:00:16.78302:21:13.97002:48:32.107
26149สมเจตน์ เจริญสุขสมเจตน์ เจริญสุข
#49 Male 99: A - Men Open
03:38:13.00003:38:13.00031
(249)
99: A - Men Open31Male249การประปาส่วนภูมิภาค9927.2 km/h00:02:36.27001:28:32.69702:26:54.04702:58:12.20703:35:36.730
50ภัทรวุธ จุลาศักดิ์ภัทรวุธ จุลาศักดิ์
#50 Male 99: A - Men Open
Not startedNot started99: A - Men OpenMaleTeam Citi-Thaioil99
Page 1 of 12 (561 items)