เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Page 1 of 99 (4901 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceWaveStart3 km8.5 kmFinish
13120552อริสา แซ่ลี้อริสา แซ่ลี้
#20552 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:42:08100:42:08หญิง ไม่เกิน 131Female104:12 min/kmA00:00:0300:11:5300:37:0300:42:08
14120168กัลยลักษณ์ เสรีวุฒิชัยกัลยลักษณ์ เสรีวุฒิชัย
#20168 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:42:27200:42:27หญิง ไม่เกิน 132Female104:14 min/kmA00:00:0100:11:5300:37:1500:42:27
14821122สุทธิดา อุดมชัยสุทธิดา อุดมชัย
#21122 Female หญิง ทั่วไป
00:42:39100:42:39หญิง ทั่วไป1Female104:15 min/kmA00:00:0800:12:2100:37:3800:42:39
15623616สุวณี คำชนะสุวณี คำชนะ
#23616 Female หญิง ทั่วไป
00:43:01200:43:01หญิง ทั่วไป2Female104:18 min/kmA00:00:0200:11:4600:37:3700:43:01
16221492ปิยวรรณ พันมหาปิยวรรณ พันมหา
#21492 Female หญิง ทั่วไป
00:43:12300:43:12หญิง ทั่วไป3Female104:19 min/kmA00:00:0600:12:1600:37:5600:43:12
16623255วริศรา ปิ่นแก้ววริศรา ปิ่นแก้ว
#23255 Female หญิง ทั่วไป
00:43:19400:43:19หญิง ทั่วไป4Female104:19 min/kmA00:00:0500:11:4700:38:0100:43:19
16922830เกวลิน คำด้วงเกวลิน คำด้วง
#22830 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:43:34300:43:34หญิง ไม่เกิน 133Female104:21 min/kmA00:00:1100:12:2800:38:3100:43:34
17522115มยุรี กานนท์ธกุลมยุรี กานนท์ธกุล
#22115 Female หญิง ทั่วไป
00:43:52500:43:52หญิง ทั่วไป5Female104:23 min/kmA00:00:0200:12:1700:38:3500:43:52
17723698ยมณา เครือศรียมณา เครือศรี
#23698 Female หญิง 40 - 49
00:43:55100:43:55หญิง 40 - 491Female104:23 min/kmA00:00:0500:12:2600:38:2100:43:55
17922823นิตยา รอดขวัญนิตยา รอดขวัญ
#22823 Female หญิง 30 - 39
00:43:56100:43:56หญิง 30 - 391Female104:23 min/kmA00:00:0400:12:3000:38:3100:43:56
18120016ลภัทรดา แจ่มสุขลภัทรดา แจ่มสุข
#20016 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:43:59400:43:59หญิง ไม่เกิน 134Female104:23 min/kmA00:00:0800:12:1800:38:3900:43:59
19422083หทัยรัตน์ วิชัยดิษฐหทัยรัตน์ วิชัยดิษฐ
#22083 Female หญิง 30 - 39
00:44:25200:44:25หญิง 30 - 392Female104:26 min/kmA00:00:0600:12:5300:39:0400:44:25
20121056ภัทรวรรธน์ ธนดิษฐ์สุวรรณภัทรวรรธน์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
#21056 Female หญิง 30 - 39
00:44:34300:44:34หญิง 30 - 393Female104:27 min/kmA00:00:1200:12:1900:38:5300:44:34
20422326จุฑามาศ นิลมาตจุฑามาศ นิลมาต
#22326 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:44:43500:44:43หญิง ไม่เกิน 135Female104:28 min/kmA00:00:0500:12:2100:39:4400:44:43
21020302ธัญธร สุขพัฒน์ธัญธร สุขพัฒน์
#20302 Female หญิง ทั่วไป
00:44:53600:44:53หญิง ทั่วไป6Female104:29 min/kmA00:00:0800:12:5200:39:3200:44:53
21120308มารยาท เจริญรัตน์ มารยาท เจริญรัตน์
#20308 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:44:53600:44:53หญิง ไม่เกิน 136Female104:29 min/kmA00:00:0200:12:2200:39:2100:44:53
21820035ธวรรณ ธาราศักดิ์ธวรรณ ธาราศักดิ์
#20035 Female หญิง 30 - 39
00:45:09400:45:09หญิง 30 - 394Female104:30 min/kmA00:00:0800:12:5700:39:4200:45:09
21920510อรัญญา หินซุยอรัญญา หินซุย
#20510 Female หญิง 30 - 39
00:45:10500:45:10หญิง 30 - 395Female104:31 min/kmA00:00:0700:13:1700:39:4600:45:10
22022468วัลภา อยู่ไสววัลภา อยู่ไสว
#22468 Female หญิง 50 - 59
00:45:10100:45:10หญิง 50 - 591Female104:31 min/kmA00:00:0500:12:4300:39:3400:45:10
22121591อุไรวรรณ บุญรักศิลป์อุไรวรรณ บุญรักศิลป์
#21591 Female หญิง 30 - 39
00:45:12600:45:12หญิง 30 - 396Female104:31 min/kmA00:00:1000:12:5800:39:3500:45:12
22222710ฟ้าลัดดา โมลานิลฟ้าลัดดา โมลานิล
#22710 Female หญิง ทั่วไป
00:45:15700:45:15หญิง ทั่วไป7Female104:31 min/kmA00:00:0700:12:1500:39:0500:45:15
22420540ชาลินฎา ทองเผือกชาลินฎา ทองเผือก
#20540 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:45:17700:45:17หญิง ไม่เกิน 137Female104:31 min/kmA00:00:0300:12:3900:39:4000:45:17
23222383นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์
#22383 Female หญิง ทั่วไป
00:45:46800:45:46หญิง ทั่วไป8Female104:34 min/kmA00:00:0400:13:1200:40:1900:45:46
23421918ลิลี่ หลีหเจริญกุลลิลี่ หลีหเจริญกุล
#21918 Female หญิง 40 - 49
00:45:48200:45:48หญิง 40 - 492Female104:34 min/kmA00:00:0400:13:1600:40:1600:45:48
23620272ดารากานต์ ตั้งคำดารากานต์ ตั้งคำ
#20272 Female หญิง 40 - 49
00:45:54300:45:54หญิง 40 - 493Female104:35 min/kmA00:00:4200:12:5800:40:1300:45:54
24122336จุฬาทิพย์ คงสบายจุฬาทิพย์ คงสบาย
#22336 Female หญิง 30 - 39
00:46:03700:46:03หญิง 30 - 397Female104:36 min/kmA00:00:1800:13:2200:40:2600:46:03
24223402จุติมา ราชเจริญจุติมา ราชเจริญ
#23402 Female หญิง 30 - 39
00:46:06800:46:06หญิง 30 - 398Female104:36 min/kmA00:00:0700:13:0200:40:3800:46:06
24622393อุลิศ สุราชอุลิศ สุราช
#22393 Female หญิง 30 - 39
00:46:14900:46:14หญิง 30 - 399Female104:37 min/kmA00:00:0800:13:0600:40:3600:46:14
24720373ณัฐวดี รสแก้วณัฐวดี รสแก้ว
#20373 Female หญิง ทั่วไป
00:46:15900:46:15หญิง ทั่วไป9Female104:37 min/kmA00:00:0400:12:2000:40:3900:46:15
24923087ธชชล ศรีขำกูลธชชล ศรีขำกูล
#23087 Female หญิง 30 - 39
00:46:161000:46:16หญิง 30 - 3910Female104:37 min/kmA00:00:0400:12:5900:40:2300:46:16
25521371ปภาดา นิลวิสุทธิ์ปภาดา นิลวิสุทธิ์
#21371 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:46:31800:46:31หญิง ไม่เกิน 138Female104:39 min/kmA00:00:0900:13:0800:40:5900:46:31
25823088ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูลณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล
#23088 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:46:39900:46:39หญิง ไม่เกิน 139Female104:39 min/kmA00:00:0200:12:5300:41:1100:46:39
26122076กัลยา อินทร์มาวงค์กัลยา อินทร์มาวงค์
#22076 Female หญิง ทั่วไป
00:46:451000:46:45หญิง ทั่วไป10Female104:40 min/kmA00:00:0200:13:2600:40:4200:46:45
26220363กนกวรรณ สมจิตร์กนกวรรณ สมจิตร์
#20363 Female หญิง ทั่วไป
00:46:461100:46:46หญิง ทั่วไป11Female104:40 min/kmA00:00:1500:13:1600:41:0700:46:46
26323926พัชรินทร์ คงขำพัชรินทร์ คงขำ
#23926 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:46:461000:46:46หญิง ไม่เกิน 1310Female104:40 min/kmA00:00:1200:13:0400:41:0000:46:46
26720562สมพร มะหิงษาเดชสมพร มะหิงษาเดช
#20562 Female หญิง 30 - 39
00:46:501100:46:50หญิง 30 - 3911Female104:41 min/kmA00:00:1000:13:0500:41:0600:46:50
27020269นพรัตน์ ชาญวิวัฒน์กิจการนพรัตน์ ชาญวิวัฒน์กิจการ
#20269 Female หญิง 40 - 49
00:46:55400:46:55หญิง 40 - 494Female104:41 min/kmA00:00:0400:13:2700:41:1300:46:55
27722081วิไล ไชยยาวิไล ไชยยา
#22081 Female หญิง 30 - 39
00:47:271200:47:27หญิง 30 - 3912Female104:44 min/kmA00:00:0700:13:2200:41:3400:47:27
27920615กัลยา วงค์ดาวกัลยา วงค์ดาว
#20615 Female หญิง ทั่วไป
00:47:281200:47:28หญิง ทั่วไป12Female104:44 min/kmA00:00:3500:13:3100:41:4500:47:28
28020432ชญานิศ พร้อมพวกชญานิศ พร้อมพวก
#20432 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:47:301100:47:30หญิง ไม่เกิน 1311Female104:45 min/kmA00:00:0200:13:1400:41:3500:47:30
28120983พัสตราภรณ์ นุตวงษ์พัสตราภรณ์ นุตวงษ์
#20983 Female หญิง ทั่วไป
00:47:301300:47:30หญิง ทั่วไป13Female104:45 min/kmA00:00:2000:13:3100:41:4600:47:30
28220551ศิริพร ฤทัยวทัญญูศิริพร ฤทัยวทัญญู
#20551 Female หญิง 30 - 39
00:47:311300:47:31หญิง 30 - 3913Female104:45 min/kmA00:00:1100:13:4600:41:4700:47:31
28323615จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์
#23615 Female หญิง 30 - 39
00:47:331400:47:33หญิง 30 - 3914Female104:45 min/kmA00:00:0400:13:1700:41:2600:47:33
28523890กมลวรรณ ลีระเติมพงษ์กมลวรรณ ลีระเติมพงษ์
#23890 Female หญิง ทั่วไป
00:47:331400:47:33หญิง ทั่วไป14Female104:45 min/kmA00:00:0900:13:3500:41:0900:47:33
28722175วิภาพร ผามบุญวิภาพร ผามบุญ
#22175 Female หญิง ทั่วไป
00:47:441500:47:44หญิง ทั่วไป15Female104:46 min/kmA00:00:0700:13:4000:41:4800:47:44
29622087ฐิตาภา สุวรรณชาตรีฐิตาภา สุวรรณชาตรี
#22087 Female หญิง 40 - 49
00:48:14500:48:14หญิง 40 - 495Female104:49 min/kmA00:00:2900:14:0700:42:3100:48:14
29721093อารีย์ เทพรัตน์อารีย์ เทพรัตน์
#21093 Female หญิง 50 - 59
00:48:14200:48:14หญิง 50 - 592Female104:49 min/kmA00:01:3800:14:0500:42:2100:48:14
29822580ฐิติฎา นาอุดมฐิติฎา นาอุดม
#22580 Female หญิง ไม่เกิน 13
00:48:151200:48:15หญิง ไม่เกิน 1312Female104:49 min/kmA00:00:0500:13:5800:42:3900:48:15
30020626ช่อทิพย์ ธาระมัติช่อทิพย์ ธาระมัติ
#20626 Female หญิง 30 - 39
00:48:221500:48:22หญิง 30 - 3915Female104:50 min/kmA00:01:2000:14:2000:42:4800:48:22
30222136ศศิธร งานตรงศศิธร งานตรง
#22136 Female หญิง 50 - 59
00:48:23300:48:23หญิง 50 - 593Female104:50 min/kmA00:00:0800:13:5300:42:2700:48:23
Page 1 of 99 (4901 items)