เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Page 1 of 51 (2522 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceWaveStart3 km10 km14.5 kmFinish
10530630สุพรรษา ผลไม้สุพรรษา ผลไม้
#30630 Female หญิง 30 - 39
01:06:30101:06:30หญิง 30 - 391Female164:09 min/kmA00:00:4200:12:4600:46:5301:00:5901:06:30
10931359นันท์นภัส พุ่มกรดนันท์นภัส พุ่มกรด
#31359 Female หญิง ทั่วไป
01:06:42101:06:42หญิง ทั่วไป1Female164:10 min/kmA00:00:0700:12:1700:47:0401:01:3001:06:42
14931475ธัญภรณ์ ติยาภรณ์ธัญภรณ์ ติยาภรณ์
#31475 Female หญิง 40 - 49
01:09:28101:09:28หญิง 40 - 491Female164:20 min/kmA00:00:2200:13:1500:49:0401:03:4901:09:28
15231140สมพร เย็นจิตรสมพร เย็นจิตร
#31140 Female หญิง 30 - 39
01:09:43201:09:43หญิง 30 - 392Female164:21 min/kmA00:00:0400:12:5300:49:0701:04:0201:09:43
15731400ขวัญฤทัย ละมุลตรีขวัญฤทัย ละมุลตรี
#31400 Female หญิง ทั่วไป
01:09:57201:09:57หญิง ทั่วไป2Female164:22 min/kmA00:00:1700:13:0500:49:0401:04:1301:09:57
16731510สโรชา ศิลประสพสโรชา ศิลประสพ
#31510 Female หญิง ทั่วไป
01:11:05301:11:05หญิง ทั่วไป3Female164:26 min/kmA00:00:0800:13:3500:50:1701:05:2701:11:05
19830605อุไรวรรณ แก้วเจริญสมบัติอุไรวรรณ แก้วเจริญสมบัติ
#30605 Female หญิง 30 - 39
01:13:28301:13:28หญิง 30 - 393Female164:35 min/kmA00:00:0600:14:1500:52:0901:07:4001:13:28
20430064ธันย์ชนก บุญสมพงษ์ธันย์ชนก บุญสมพงษ์
#30064 Female หญิง ทั่วไป
01:13:42401:13:42หญิง ทั่วไป4Female164:36 min/kmA00:01:1200:14:2600:52:0801:08:0001:13:42
20930293กนกรัตน์ นาคสกุลกนกรัตน์ นาคสกุล
#30293 Female หญิง 40 - 49
01:14:11201:14:11หญิง 40 - 492Female164:38 min/kmA00:00:1200:14:0200:52:1001:08:0601:14:11
21031269อิสยาภรณ์ แสงทองอิสยาภรณ์ แสงทอง
#31269 Female หญิง 30 - 39
01:14:20401:14:20หญิง 30 - 394Female164:38 min/kmA00:00:0800:14:0700:52:4001:08:2901:14:20
21430095พรปวีณ์ เสรีวุฒิชัยพรปวีณ์ เสรีวุฒิชัย
#30095 Female หญิง ทั่วไป
01:14:31501:14:31หญิง ทั่วไป5Female164:39 min/kmA00:00:3000:14:3000:53:1801:08:5101:14:31
22931478เตชินี สถิตย์เดชเตชินี สถิตย์เดช
#31478 Female หญิง 40 - 49
01:15:29301:15:29หญิง 40 - 493Female164:43 min/kmA00:00:4000:14:4100:53:3201:09:2501:15:29
23030262วิลาวัลย์ เผือกสมจิตร์วิลาวัลย์ เผือกสมจิตร์
#30262 Female หญิง 40 - 49
01:15:32401:15:32หญิง 40 - 494Female164:43 min/kmA00:00:1300:13:5600:53:1101:09:2501:15:32
23531028วริษา เหล่ารอดวริษา เหล่ารอด
#31028 Female หญิง ทั่วไป
01:15:47601:15:47หญิง ทั่วไป6Female164:44 min/kmA00:00:0600:14:3800:53:5701:09:5701:15:47
24431466หทัยกาญจน์ แดงชมหทัยกาญจน์ แดงชม
#31466 Female หญิง 40 - 49
01:16:04501:16:04หญิง 40 - 495Female164:45 min/kmA00:00:0700:14:1900:53:4601:10:1101:16:04
24730298เอื้อกัลยา จันทนฤกษ์เอื้อกัลยา จันทนฤกษ์
#30298 Female หญิง 30 - 39
01:16:15501:16:15หญิง 30 - 395Female164:45 min/kmA00:00:4300:13:4200:53:2001:09:5401:16:15
24830167วีรากร วาริสสอนวีรากร วาริสสอน
#30167 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:16:20101:16:20หญิง 50 ขึ้นไป1Female164:46 min/kmA00:01:2300:15:1500:53:5001:10:0501:16:20
25130012พนมพร เขตต์สิงห์พนมพร เขตต์สิงห์
#30012 Female หญิง ทั่วไป
01:16:30701:16:30หญิง ทั่วไป7Female164:46 min/kmA00:00:5300:15:3300:54:1701:10:2201:16:30
25430824เสาวลักษณ์ บุญส่งเสาวลักษณ์ บุญส่ง
#30824 Female หญิง 40 - 49
01:16:42601:16:42หญิง 40 - 496Female164:47 min/kmA00:00:2200:14:4100:53:4901:10:3401:16:42
25631031สุนันทา สำราญใจสุนันทา สำราญใจ
#31031 Female หญิง 40 - 49
01:16:49701:16:49หญิง 40 - 497Female164:48 min/kmA00:00:1300:14:3400:54:0901:10:5101:16:49
26131329ยินดี อัมภารามยินดี อัมภาราม
#31329 Female หญิง 40 - 49
01:16:56801:16:56หญิง 40 - 498Female164:48 min/kmA00:00:3700:14:4600:54:0101:10:3601:16:56
26330457สุวรรณา พุทธิวิสุทธิศักดิ์สุวรรณา พุทธิวิสุทธิศักดิ์
#30457 Female หญิง 40 - 49
01:17:06901:17:06หญิง 40 - 499Female164:49 min/kmA00:00:2200:14:3200:55:0501:11:0401:17:06
27030490กัญญา ขุนรามกัญญา ขุนราม
#30490 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:17:28201:17:28หญิง 50 ขึ้นไป2Female164:50 min/kmA00:00:5000:15:2100:54:3401:11:1101:17:28
27631341ณภัค รัตน์ธีภาพณภัค รัตน์ธีภาพ
#31341 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:17:46301:17:46หญิง 50 ขึ้นไป3Female164:51 min/kmA00:00:0600:14:4000:55:0401:11:3601:17:46
27930344กนกวรรณ วงศ์บุปผากนกวรรณ วงศ์บุปผา
#30344 Female หญิง 40 - 49
01:17:501001:17:50หญิง 40 - 4910Female164:51 min/kmA00:00:2300:14:5500:55:2101:11:3601:17:50
29730469ศิริพร ธาตุอินทร์จันทร์ศิริพร ธาตุอินทร์จันทร์
#30469 Female หญิง 40 - 49
01:18:321101:18:32หญิง 40 - 4911Female164:54 min/kmA00:00:5400:14:4200:54:3601:11:5001:18:32
30031780ดวงจันทร์ คงทนดวงจันทร์ คงทน
#31780 Female หญิง 30 - 39
01:18:47601:18:47หญิง 30 - 396Female164:55 min/kmA00:01:3000:15:1900:55:1801:12:2901:18:47
30232016ประไพ พฤกษ์โสภณประไพ พฤกษ์โสภณ
#32016 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:18:48401:18:48หญิง 50 ขึ้นไป4Female164:55 min/kmA00:00:4900:14:5500:54:5701:12:1701:18:48
30631337ประภัสสร มีโชคประภัสสร มีโชค
#31337 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:19:09501:19:09หญิง 50 ขึ้นไป5Female164:56 min/kmA00:00:2200:14:3200:55:1501:12:4501:19:09
30731853กัญ คูสุวรรณกัญ คูสุวรรณ
#31853 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:19:16601:19:16หญิง 50 ขึ้นไป6Female164:57 min/kmA00:00:4800:14:3400:54:2101:12:5501:19:16
31032052เทียมดาว สายยศเทียมดาว สายยศ
#32052 Female หญิง 30 - 39
01:19:33701:19:33หญิง 30 - 397Female164:58 min/kmA00:00:3300:14:4700:56:0801:13:2601:19:33
31531961อธิชา พรมดีอธิชา พรมดี
#31961 Female หญิง 30 - 39
01:19:41801:19:41หญิง 30 - 398Female164:58 min/kmA00:01:3700:16:4500:57:2601:13:3401:19:41
32230166กัญจิรา รัตนชีวรกัญจิรา รัตนชีวร
#30166 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:20:02701:20:02หญิง 50 ขึ้นไป7Female165:00 min/kmA00:01:2600:15:1000:55:4701:13:2001:20:02
33231051ธรรมิกา ทรายศรีธรรมิกา ทรายศรี
#31051 Female หญิง 40 - 49
01:20:331201:20:33หญิง 40 - 4912Female165:02 min/kmA00:00:2600:15:2700:56:1601:14:1501:20:33
33831970ธนันพัชญ์ กันสุขธนันพัชญ์ กันสุข
#31970 Female หญิง 40 - 49
01:20:481301:20:48หญิง 40 - 4913Female165:03 min/kmA00:00:3800:14:2900:57:1101:14:0801:20:48
35030588กรรณิการ์ งามพริ้งศรีกรรณิการ์ งามพริ้งศรี
#30588 Female หญิง 40 - 49
01:21:211401:21:21หญิง 40 - 4914Female165:05 min/kmA00:01:3000:16:4000:57:5801:15:0601:21:21
35830186ฉวีวรรณ เฉลิมชัยฉวีวรรณ เฉลิมชัย
#30186 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:21:42801:21:42หญิง 50 ขึ้นไป8Female165:06 min/kmA00:00:0700:15:0300:58:0301:15:2201:21:42
35930778ทิพวรรณ ต่อพิมายทิพวรรณ ต่อพิมาย
#30778 Female หญิง 40 - 49
01:21:461501:21:46หญิง 40 - 4915Female165:06 min/kmA00:00:0700:15:4700:57:4701:15:2001:21:46
36030478ปริศนา วิลาราชปริศนา วิลาราช
#30478 Female หญิง 40 - 49
01:21:491601:21:49หญิง 40 - 4916Female165:06 min/kmA00:00:4400:15:0100:56:4401:14:5301:21:49
36331553ประภัสศรี ธนะรักษ์ประภัสศรี ธนะรักษ์
#31553 Female หญิง 40 - 49
01:22:051701:22:05หญิง 40 - 4917Female165:07 min/kmA00:00:0800:15:4700:58:0901:15:2701:22:05
36430177เยาวลักษณ์ ฉายวรรณเยาวลักษณ์ ฉายวรรณ
#30177 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:22:06901:22:06หญิง 50 ขึ้นไป9Female165:07 min/kmA00:00:0900:14:3900:56:5601:15:0401:22:06
37031549อัมรา บุตรคำโชติอัมรา บุตรคำโชติ
#31549 Female หญิง 40 - 49
01:22:351801:22:35หญิง 40 - 4918Female165:09 min/kmA00:00:1700:15:5700:58:2001:16:2101:22:35
37631869ดารณี เรืองเกิดดารณี เรืองเกิด
#31869 Female หญิง 40 - 49
01:22:411901:22:41หญิง 40 - 4919Female165:10 min/kmA00:00:0700:15:0100:58:4501:16:2901:22:41
37930195ณัฎฐ์สุภานัน สุพัทธนะณัฎฐ์สุภานัน สุพัทธนะ
#30195 Female หญิง 30 - 39
01:22:53901:22:53หญิง 30 - 399Female165:10 min/kmA00:01:1800:15:2400:57:3401:16:2201:22:53
38131634ณัฐณิชา บ่อทองณัฐณิชา บ่อทอง
#31634 Female หญิง 40 - 49
01:22:592001:22:59หญิง 40 - 4920Female165:11 min/kmA00:00:4900:15:1700:57:5501:16:0401:22:59
38231529อมรรัตน์ มีดีอมรรัตน์ มีดี
#31529 Female หญิง 40 - 49
01:23:032101:23:03หญิง 40 - 4921Female165:11 min/kmA00:00:4200:16:1800:59:2301:16:5801:23:03
38331977รพีภรณ์ ลำพรหมแก้วรพีภรณ์ ลำพรหมแก้ว
#31977 Female หญิง 50 ขึ้นไป
01:23:051001:23:05หญิง 50 ขึ้นไป10Female165:11 min/kmA00:00:1100:15:1200:57:5801:15:5701:23:05
38731815นงเยาว์ แก้วคูณนงเยาว์ แก้วคูณ
#31815 Female หญิง 40 - 49
01:23:172201:23:17หญิง 40 - 4922Female165:12 min/kmA00:01:0700:15:3600:58:3901:16:3001:23:17
41330996ถกลวรรณ ขันกำเหนิดถกลวรรณ ขันกำเหนิด
#30996 Female หญิง 30 - 39
01:24:301001:24:30หญิง 30 - 3910Female165:16 min/kmA00:00:3200:15:5400:58:0101:17:2101:24:30
41632001อรชร สุภวรรณ์อรชร สุภวรรณ์
#32001 Female หญิง 30 - 39
01:24:391101:24:39หญิง 30 - 3911Female165:17 min/kmA00:01:1100:16:0100:59:2001:17:5001:24:39
Page 1 of 51 (2522 items)