เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Page 1 of 36 (1791 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceWaveStart3 km14 km21 km25 km31.5 kmFinish
40001สิรภพ แก้วชนิสิรภพ แก้วชนิ
#40001 Male ชาย 45 - 49
Not startedNot startedชาย 45 - 49Male33B
40013เอกพล ชาญเมธกูลเอกพล ชาญเมธกูล
#40013 Male ชาย 35 - 39
Not startedNot startedชาย 35 - 39Male33A
40022กานต์ชนก ชูสกุลกานต์ชนก ชูสกุล
#40022 Female หญิง ทั่วไป
DNFDNFหญิง ทั่วไปFemale33B00:15:2500:21:5102:04:3403:29:12
40023วิลาวัลย์ รัตนะวิลาวัลย์ รัตนะ
#40023 Female หญิง ทั่วไป
Not startedNot startedหญิง ทั่วไปFemale33B
40020วุฒิพันธุ์ ทองเนียมวุฒิพันธุ์ ทองเนียม
#40020 Male ชาย 60 ขึ้นไป
Not startedNot startedชาย 60 ขึ้นไปMale33A
40027ณัฎฐ์วรัชญ์ ศรไชยณัฎฐ์วรัชญ์ ศรไชย
#40027 Female หญิง 50 ขึ้นไป
DNFDNFหญิง 50 ขึ้นไปFemale33B00:15:1500:23:5602:10:5903:25:5305:16:52
40032วัชรพล สุตวัฒน์วัชรพล สุตวัฒน์
#40032 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33B
40039(แจ้งยกเลิก)อโณทัย สุภัทรากุล(แจ้งยกเลิก)อโณทัย สุภัทรากุล
#40039 Female หญิง 45 - 49
Not startedNot startedหญิง 45 - 49Female33A
40100กนกอร สายโสมกนกอร สายโสม
#40100 Female หญิง ทั่วไป
Not startedNot startedหญิง ทั่วไปFemale33A
40108..ยกเลิก ..ยกเลิก
#40108 Male ชาย 60 ขึ้นไป
Not startedNot startedชาย 60 ขึ้นไปMale33B
40113ชิเอ ฟูคูด้าชิเอ ฟูคูด้า
#40113 Female หญิง ทั่วไป
DNFDNFหญิง ทั่วไปFemale33B00:02:3900:29:3102:17:3403:37:48
40116Thanest SartsirisombuThanest Sartsirisombu
#40116 Male ชาย 35 - 39
Not startedNot startedชาย 35 - 39Male33A
40117สมพร แก้วขำสมพร แก้วขำ
#40117 Male ชาย 45 - 49
Not startedNot startedชาย 45 - 49Male33A
40129ปฤษฎา ภู่ประดิษฐ์ปฤษฎา ภู่ประดิษฐ์
#40129 Male ชาย 35 - 39
Not startedNot startedชาย 35 - 39Male33B
40130(แจ้งยกเลิก)อโนมา ศรีสุขเกษม(แจ้งยกเลิก)อโนมา ศรีสุขเกษม
#40130 Female หญิง 45 - 49
Not startedNot startedหญิง 45 - 49Female33B
40139กชทรงวุฒิ มานิจกชทรงวุฒิ มานิจ
#40139 Male ชาย 40 - 44
DNFDNFชาย 40 - 44Male33A00:01:5300:28:5402:24:1603:41:10
40140(แจ้งยกเลิก)บัญชา เนื่องจำนงค์(แจ้งยกเลิก)บัญชา เนื่องจำนงค์
#40140 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33A
40150รัชนี กุลศรีรัชนี กุลศรี
#40150 Female หญิง 45 - 49
Not startedNot startedหญิง 45 - 49Female33B
40161จักริน ยึดพวกจักริน ยึดพวก
#40161 Male ชาย 35 - 39
Not startedNot startedชาย 35 - 39Male33A
40189ปลื้มจิตต์ ไชยาปลื้มจิตต์ ไชยา
#40189 Female หญิง 50 ขึ้นไป
Not startedNot startedหญิง 50 ขึ้นไปFemale33A
40191จรัสศรี ประคองสายจรัสศรี ประคองสาย
#40191 Female หญิง 45 - 49
DNFDNFหญิง 45 - 49Female33A00:01:0300:22:2801:58:1503:16:3105:30:20
40229ธัชกฤช เตชะเศรษฐกุลธัชกฤช เตชะเศรษฐกุล
#40229 Male ชาย 40 - 44
Not startedNot startedชาย 40 - 44Male33A
40233ณิชาภัทร ยอดเพ็ชร์ณิชาภัทร ยอดเพ็ชร์
#40233 Female หญิง 35 - 39
DNFDNFหญิง 35 - 39Female33A00:00:1100:14:3801:14:2301:51:41
40235ชูเกียรติ ลี้นาวามงคลชูเกียรติ ลี้นาวามงคล
#40235 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
40236สมบูรณ์ ปริยทรัพย์สมบูรณ์ ปริยทรัพย์
#40236 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
40243อัมรา บุตรคำโชติอัมรา บุตรคำโชติ
#40243 Female หญิง 40 - 44
Not startedNot startedหญิง 40 - 44Female33A
40266นางสาวสุปราณี เพชรชื่นสกุลนางสาวสุปราณี เพชรชื่นสกุล
#40266 Female หญิง 35 - 39
Not startedNot startedหญิง 35 - 39Female33A
40267นายวีรวัฒน์ แก้วสุขนายวีรวัฒน์ แก้วสุข
#40267 Male ชาย 45 - 49
Not startedNot startedชาย 45 - 49Male33A
40281ณัฎฐ์ชวัล แสงสุวรรณณัฎฐ์ชวัล แสงสุวรรณ
#40281 Female หญิง 40 - 44
Not startedNot startedหญิง 40 - 44Female33B
40288พณพล นาคประดาพณพล นาคประดา
#40288 Male ชาย 30 - 34
DNFDNFชาย 30 - 34Male33A00:00:2100:12:19
40289ณัฐพงศ์ สอนอิ่มณัฐพงศ์ สอนอิ่ม
#40289 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33B
40297ณญานัน วรรณโณณญานัน วรรณโณ
#40297 Female หญิง 45 - 49
Not startedNot startedหญิง 45 - 49Female33A
40306ณภัทร วิสุพันธ์ณภัทร วิสุพันธ์
#40306 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33A
40324สิทธิชัย เดชมาสิทธิชัย เดชมา
#40324 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33B
40333ยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์ยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์
#40333 Male ชาย 30 - 34
DNFDNFชาย 30 - 34Male33A00:00:0900:14:1601:16:5102:06:1502:47:04
40340พิทยา สุดาเดชพิทยา สุดาเดช
#40340 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
40341ธีระชัย เทพเกษตรกุลธีระชัย เทพเกษตรกุล
#40341 Male ชาย 30 - 34
Not startedNot startedชาย 30 - 34Male33A
40338ธนกร สวัสดีธนกร สวัสดี
#40338 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33A
40345จารุณี สินไชยจารุณี สินไชย
#40345 Female หญิง ทั่วไป
Not startedNot startedหญิง ทั่วไปFemale33B
40347นนทวัฒน์ จันทร์ทองนนทวัฒน์ จันทร์ทอง
#40347 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
40358อัญชลี ชัยนวลอัญชลี ชัยนวล
#40358 Female หญิง 45 - 49
Not startedNot startedหญิง 45 - 49Female33A
40361พัทชรินทร์ อินทะสอนพัทชรินทร์ อินทะสอน
#40361 Female หญิง 40 - 44
Not startedNot startedหญิง 40 - 44Female33A
40374อรุณรัตน์ องค์ฆะสิงห์อรุณรัตน์ องค์ฆะสิงห์
#40374 Female หญิง ทั่วไป
Not startedNot startedหญิง ทั่วไปFemale33A
40375ชัชวาลย์ บุญล้ำชัชวาลย์ บุญล้ำ
#40375 Male ชาย ทั่วไป
Not startedNot startedชาย ทั่วไปMale33A
40385นัฏฐพล มงคลนิมิตรนัฏฐพล มงคลนิมิตร
#40385 Male ชาย 45 - 49
Not startedNot startedชาย 45 - 49Male33A
40387วิชาญ เลี้ยงชื่นใจวิชาญ เลี้ยงชื่นใจ
#40387 Male ชาย 40 - 44
Not startedNot startedชาย 40 - 44Male33B
40403นพคุณ สุขขีชลนพคุณ สุขขีชล
#40403 Male ชาย 35 - 39
DNFDNFชาย 35 - 39Male33A00:00:2000:12:59
40405วิรัตน์ โพธิ์ปีวิรัตน์ โพธิ์ปี
#40405 Male ชาย 35 - 39
Not startedNot startedชาย 35 - 39Male33A
40412สรวิทย์ ผกามาศสรวิทย์ ผกามาศ
#40412 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
40414กวี ชูกิจเกษมกวี ชูกิจเกษม
#40414 Male ชาย 50 - 54
Not startedNot startedชาย 50 - 54Male33A
Page 1 of 36 (1791 items)