กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 23 (1130 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartFinish
2687154ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ รามด้วง
#7154 F 20-29
00:00:56.6601
(1)
00:00:56.660F 20-2911รรท.รอง สว.กก.สสน.บก.ป.0.33:08 min/km10:41:10.61000:00:56.660
2909043รตท.หญิง กนกพร รามด้วง รตท.หญิง กนกพร รามด้วง
#9043 F 20-29
00:00:57.3602
(2)
00:00:57.360F 20-2922รรท.รอง สว. กก.5 บก.ป.0.33:11 min/km08:45:58.54000:00:57.360
3249029ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า ร.ต.ท.หญิง กัลยรัตน์ ใจกล้า
#9029 F 20-29
00:00:58.4803
(4)
00:00:58.480F 20-2934รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.33:14 min/km07:39:50.49000:00:58.480
4609039ร.ต.ท.หญิง ธันวาดี คชนนท์ ร.ต.ท.หญิง ธันวาดี คชนนท์
#9039 F 20-29
00:01:03.2504
(7)
00:01:03.250F 20-2947รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.33:30 min/km08:43:52.94000:01:03.250
5019037ร.ต.ท.หญิง รัตติยากร จุลเจิม ร.ต.ท.หญิง รัตติยากร จุลเจิม
#9037 F 20-29
00:01:05.7505
(8)
00:01:05.750F 20-2958รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.33:39 min/km08:43:53.00000:01:05.750
6301143ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง ส.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เณรตาก้อง
#1143 F 20-29
00:01:17.8606
(10)
00:01:17.860F 20-29610ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.34:19 min/km08:57:48.84000:01:17.860
6801164ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์ ส.ต.อ.หญิง ปริชาติ เปลรินทร์
#1164 F 20-29
00:01:38.6407
(13)
00:01:38.640F 20-29713ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.35:28 min/km07:43:28.23000:01:38.640
6811163ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก ส.ต.อ.หญิง ณัฐกานต์ เป็นพนัสสัก
#1163 F 20-29
00:01:39.7608
(14)
00:01:39.760F 20-29814ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.35:32 min/km07:43:27.82000:01:39.760
1166ส.ต.ท.หญิง เพ็ญปิติ มากชู ส.ต.ท.หญิง เพ็ญปิติ มากชู
#1166 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.3 min/km
2034ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์
#2034 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.0.3 min/km
2038ร.ต.อ.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์ ร.ต.อ.หญิง วชิรา ธาวนพงษ์
#2038 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.0.3 min/km
2039ร.ต.อ.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย ร.ต.อ.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย
#2039 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.0.3 min/km
1026ร.ต.อ.หญิง อินทุพร ธุลีจันทร์ ร.ต.อ.หญิง อินทุพร ธุลีจันทร์
#1026 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1030ร.ต.อ.หญิง พรพิมล ดอกไม้ ร.ต.อ.หญิง พรพิมล ดอกไม้
#1030 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1028ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช
#1028 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1034ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แก้วมณีโปรด
#1034 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
2135ร.ต.อ.หญิง กชพร เจริญรูป ร.ต.อ.หญิง กชพร เจริญรูป
#2135 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.0.3 min/km
3102ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ วันโท
#3102 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.0.3 min/km
3109ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก ร.ต.อ.หญิง ปริญญา สร้างหลัก
#3109 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.0.3 min/km
3110ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ ร.ต.อ.หญิง นฤมล กัวซือกุ
#3110 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.0.3 min/km
3121ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี ศรีมันตะ ส.ต.อ.หญิง นวลฉวี ศรีมันตะ
#3121 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.0.3 min/km
9038ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง ร.ต.ท.หญิง กนกพร รามด้วง
#9038 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
9027ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ ร.ต.ท.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์
#9027 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
9024ร.ต.ท.หญิง พิชญากร สุขทวี ร.ต.ท.หญิง พิชญากร สุขทวี
#9024 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.รอง สว.ฝอ.บก.ป.0.3 min/km
8051ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล ส.ต.ต.หญิง กาญจนา แสนฟองมูล
#8051 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.0.3 min/km
7178ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต
#7178 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
7210ส.ต.ต.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ ส.ต.ต.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ
#7210 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
7214ส.ต.ท.หญิง ขวัญดาว หิรัญ ส.ต.ท.หญิง ขวัญดาว หิรัญ
#7214 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
5128ร.ต.อ.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ์ ร.ต.อ.หญิง ฐานิกา ตาละลักษมณ์
#5128 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน)0.3 min/km
5129ร.ต.อ.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส ร.ต.อ.หญิง ศรสิรัศฐิ์ นิยมรส
#5129 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน)0.3 min/km
2937162ส.ต.อ.หญิง รุ่งนภา มีชัย ส.ต.อ.หญิง รุ่งนภา มีชัย
#7162 F 30-39
00:00:57.4901
(3)
00:00:57.490F 30-3913รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.33:11 min/km10:18:43.95000:00:57.490
4227013ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ฐาปนี วารินสะอาด
#7013 F 30-39
00:01:01.6102
(5)
00:01:01.610F 30-3925สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.33:25 min/km08:43:40.74000:01:01.610
4487019ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม ร.ต.อ.หญิง กวิสรา รักวีรธรรม
#7019 F 30-39
00:01:02.6303
(6)
00:01:02.630F 30-3936รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.33:28 min/km07:41:08.91000:01:02.630
6831111ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ ด.ต.หญิง ชลธิชา ชัยคำ
#1111 F 30-39
00:01:44.5704
(15)
00:01:44.570F 30-39415ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.35:48 min/km08:57:48.54000:01:44.570
1029ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ
#1029 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
2020ร.ต.อ.หญิง กนกธร สุวรรณมณี ร.ต.อ.หญิง กนกธร สุวรรณมณี
#2020 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.กก.2 บก.ป.0.3 min/km
2021ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ล้านชูศรี
#2021 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.กก.2 บก.ป.0.3 min/km
3015ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา กุดาศรี ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา กุดาศรี
#3015 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.กก.3 บก.ป.0.3 min/km
2130ส.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย์ จรทะผา ส.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย์ จรทะผา
#2130 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.0.3 min/km
7020ร.ต.ท.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ ร.ต.ท.หญิง กิตติมา ปัตเมฆ
#7020 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.3 min/km
7017ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตระกูลทอง ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สินีนาฎ เชิดชูตร..
#7017 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.3 min/km
7068ส.ต.อ.หญิง อริญชย์ รุมดี ส.ต.อ.หญิง อริญชย์ รุมดี
#7068 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.3 min/km
6082พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย พ.ต.ต.หญิง ขวัญแก้ว มาลัย
#6082 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39สว.(สอบสวน)กก.6 บก.ป.0.3 min/km
5121พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน พ.ต.ท.หญิง จันทนา สาตะมาน
#5121 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39สว.(สอบสวน)0.3 min/km
5139ส.ต.ท.หญิง ศีร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น ส.ต.ท.หญิง ศีร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น
#5139 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รรท.ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป.0.3 min/km
5089ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์ ด.ต.หญิง ณิชกานต์ อุไรวงศ์
#5089 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39ผบ.หมู่0.3 min/km
7163ส.ต.อ.หญิง รุ่งรัศมี คุณสมบัติ ส.ต.อ.หญิง รุ่งรัศมี คุณสมบัติ
#7163 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
7164ส.ต.อ.หญิง ศิรินาฏ นาใจรีบ ส.ต.อ.หญิง ศิรินาฏ นาใจรีบ
#7164 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
7147ร.ต.อ.หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์ ร.ต.อ.หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์
#7147 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รรท.รอง สว.กก.สสน.บก.ป.0.3 min/km
8027ด.ต.หญิง ศรีสุดา อุทยารักษ์ ด.ต.หญิง ศรีสุดา อุทยารักษ์
#8027 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.0.3 min/km
Page 1 of 23 (1130 items)