กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 23 (1130 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartFinish
1พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช
#1 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบก.ป.0.3 min/km
2พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์ พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์
#2 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.0.3 min/km
3พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน พ.ต.อ. มนตรี เทศขัน
#3 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.0.3 min/km
4พ.ต.อ. พุฒิเดช บุญกระพือ พ.ต.อ. พุฒิเดช บุญกระพือ
#4 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
5พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ
#5 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.0.3 min/km
6พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ
#6 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.0.3 min/km
7พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
#7 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
8พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล
#8 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
9พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ พ.ต.อ. พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ
#9 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
10พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร
#10 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
11พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา พ.ต.อ. สรร มั่นเมืองรยา
#11 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.0.3 min/km
12พ.ต.อ. อภิชน เจริญผล พ.ต.อ. อภิชน เจริญผล
#12 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
13พ.ต.อ. สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ. สำเริง อำพรรทอง
#13 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
14พ.ต.อ. ทองศูนย์ อุ่นวงค์ พ.ต.อ. ทองศูนย์ อุ่นวงค์
#14 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
15พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
#15 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
16ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย
#16 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
17ว่าที่ พ.ต.อ. สัณห์เพ็ชร หนูทอง ว่าที่ พ.ต.อ. สัณห์เพ็ชร หนูทอง
#17 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
18ว่าที่ พ.ต.อ. มิ่งมนตรี ศิริพงษ์ ว่าที่ พ.ต.อ. มิ่งมนตรี ศิริพงษ์
#18 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.0.3 min/km
3281001พ.ต.อ. ธงชัย อยู่เกษ พ.ต.อ. ธงชัย อยู่เกษ
#1001 M 40-49
00:00:58.57055
(324)
00:00:58.570M 40-4955324ผกก.0.33:15 min/km08:54:27.43000:00:58.570
341002พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์ พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์
#1002 M 30-39
00:00:44.8405
(34)
00:00:44.840M 30-39534รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:29 min/km08:55:40.37000:00:44.840
1891003พ.ต.ท. อลงกต คชแก้ว พ.ต.ท. อลงกต คชแก้ว
#1003 M 30-39
00:00:53.08071
(189)
00:00:53.080M 30-3971189รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:56 min/km07:41:09.28000:00:53.080
331004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 M 30-39
00:00:44.8004
(33)
00:00:44.800M 30-39433รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:29 min/km08:44:04.62000:00:44.800
5261005พ.ต.ท. พิเชฐ จันทร์ขำ พ.ต.ท. พิเชฐ จันทร์ขำ
#1005 M 40-49
00:01:07.420118
(517)
00:01:07.420M 40-49118517รอง ผกก.1 บก.ป.0.33:44 min/km08:59:36.31000:01:07.420
471006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 M 30-39
00:00:45.63010
(47)
00:00:45.630M 30-391047รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:32 min/km09:07:15.36000:00:45.630
1007ร.ต.อ. ศิรินาจ โอภาส ร.ต.อ. ศิรินาจ โอภาส
#1007 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง สว.กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1008ร.ต.อ.หญิง โสภณา ใจจงภักดิ์ ร.ต.อ.หญิง โสภณา ใจจงภักดิ์
#1008 F 40-49
Not startedNot startedF 40-49รอง สว.กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1009ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์ ร.ต.ท.หญิง โสภา คีรีวงค์
#1009 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1010ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์ ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์
#1010 F 50-59
Not startedNot startedF 50-59ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1011ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง ด.ต.หญิง วนิดา วังเวง
#1011 F 50-59
Not startedNot startedF 50-59ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1012พ.ต.ท. เสวก บุญจันทร์ พ.ต.ท. เสวก บุญจันทร์
#1012 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1013พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธำรง พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธำรง
#1013 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1014พ.ต.ท. มงคล พรมโสภา พ.ต.ท. มงคล พรมโสภา
#1014 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1015พ.ต.ท. ภิรมย์ เมืองใส พ.ต.ท. ภิรมย์ เมืองใส
#1015 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1016พ.ต.ท. ชนินทร ง่วนสน พ.ต.ท. ชนินทร ง่วนสน
#1016 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1017พ.ต.ท. สุรจิต ชะระ พ.ต.ท. สุรจิต ชะระ
#1017 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1018พ.ต.ท. ทรงพล หมอกกลั่น พ.ต.ท. ทรงพล หมอกกลั่น
#1018 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1019พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์ พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์
#1019 F 40-49
Not startedNot startedF 40-49สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1020ว่าที่ พ.ต.ต. ศุภชัย ชาติมนตรี ว่าที่ พ.ต.ต. ศุภชัย ชาติมนตรี
#1020 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1021ว่าที่ พ.ต.ต. ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล ว่าที่ พ.ต.ต. ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล
#1021 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1022ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ละอองบัว ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ละอองบัว
#1022 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1023ร.ต.อ. ธงชัย โตเจริญ ร.ต.อ. ธงชัย โตเจริญ
#1023 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1024ร.ต.อ. วิวัตน์ชัย เกษีสังข์ ร.ต.อ. วิวัตน์ชัย เกษีสังข์
#1024 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1025ร.ต.อ. สายยุทธ์ ยศคํา ร.ต.อ. สายยุทธ์ ยศคํา
#1025 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1026ร.ต.อ.หญิง อินทุพร ธุลีจันทร์ ร.ต.อ.หญิง อินทุพร ธุลีจันทร์
#1026 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1027ร.ต.อ. จักรภัทร อินทร์สาลี ร.ต.อ. จักรภัทร อินทร์สาลี
#1027 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1028ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช
#1028 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1029ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐกัญฐ์ เพียผือ
#1029 F 30-39
Not startedNot startedF 30-39รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
1030ร.ต.อ.หญิง พรพิมล ดอกไม้ ร.ต.อ.หญิง พรพิมล ดอกไม้
#1030 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.3 min/km
901031ร.ต.อ. ก่อเกียรติ เกียรติตั้ง ร.ต.อ. ก่อเกียรติ เกียรติตั้ง
#1031 M 20-29
00:00:48.47053
(90)
00:00:48.470M 20-295390รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.0.32:41 min/km17:45:39.45000:00:48.470
1032ร.ต.ท. ทัพพสาร ปานแสง ร.ต.ท. ทัพพสาร ปานแสง
#1032 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29รรท.รอง สว.(สอบสวน)กก.1 บก.ป.0.3 min/km
Page 1 of 23 (1130 items)