กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 23 (1130 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartFinish
17171ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน
#7171 M 20-29
00:00:36.8501
(1)
00:00:36.850M 20-2911รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:02 min/km16:47:57.92000:00:36.850
27169ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7169 M 20-29
00:00:37.2502
(2)
00:00:37.250M 20-2922รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:04 min/km16:50:46.99000:00:37.250
39069ร.ต.อ.ปฎิการ เพชรศรีชา ร.ต.อ.ปฎิการ เพชรศรีชา
#9069 M 30-39
00:00:38.6601
(3)
00:00:38.660M 30-39130.32:08 min/km10:35:12.92000:00:38.660
47197ส.ต.ต. รัชต มัยยะ ส.ต.ต. รัชต มัยยะ
#7197 M 20-29
00:00:39.5403
(4)
00:00:39.540M 20-2934รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:11 min/km16:48:00.00000:00:39.540
57220ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ
#7220 M 20-29
00:00:39.9904
(5)
00:00:39.990M 20-2945รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:13 min/km16:48:50.63000:00:39.990
67216ส.ต.ท. ศุภศิลป์ นาคะอินทร์ ส.ต.ท. ศุภศิลป์ นาคะอินทร์
#7216 M 20-29
00:00:40.2605
(6)
00:00:40.260M 20-2956รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:14 min/km16:48:49.84000:00:40.260
77160ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์ ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์
#7160 M 20-29
00:00:40.5406
(7)
00:00:40.540M 20-2967รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:15 min/km16:50:06.36000:00:40.540
87182ส.ต.ต. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ต. จิตติ รัตนพันธุ์
#7182 M 20-29
00:00:40.5507
(8)
00:00:40.550M 20-2978รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:15 min/km16:50:05.42000:00:40.550
97082ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7082 M 20-29
00:00:40.6308
(9)
00:00:40.630M 20-2989ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:15 min/km07:37:55.57000:00:40.630
101042ว่าที่ พ.ต.ต. รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ ว่าที่ พ.ต.ต. รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ..
#1042 M 20-29
00:00:40.7309
(10)
00:00:40.730M 20-29910สว.กก.1 บก.ป.0.32:15 min/km08:53:39.39000:00:40.730
117080ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์ ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์
#7080 M 20-29
00:00:40.91010
(11)
00:00:40.910M 20-291011ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:16 min/km08:53:45.60000:00:40.910
127124ส.ต.ท. รัฐอิสระ ศิริวรรณ์ ส.ต.ท. รัฐอิสระ ศิริวรรณ์
#7124 M 20-29
00:00:40.99011
(12)
00:00:40.990M 20-291112ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:16 min/km16:44:19.74000:00:40.990
137153ร.ต.ท. กฤษฎา พ่วงปาน ร.ต.ท. กฤษฎา พ่วงปาน
#7153 M 20-29
00:00:40.99012
(13)
00:00:40.990M 20-291213รรท.รอง สว.กก.สสน.บก.ป.0.32:16 min/km16:44:19.78000:00:40.990
147176ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7176 M 20-29
00:00:41.03013
(14)
00:00:41.030M 20-291314รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:16 min/km08:53:39.28000:00:41.030
157196ส.ต.ต. ยศพนธ์ แก้วปลอด ส.ต.ต. ยศพนธ์ แก้วปลอด
#7196 M 20-29
00:00:41.45014
(15)
00:00:41.450M 20-291415รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:18 min/km10:18:30.45000:00:41.450
166071ส.ต.ท. ศักดิ์กมล นาคแก้ว ส.ต.ท. ศักดิ์กมล นาคแก้ว
#6071 M 20-29
00:00:41.84015
(16)
00:00:41.840M 20-291516ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.0.32:19 min/km07:40:46.67000:00:41.840
177173ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น
#7173 M 20-29
00:00:42.18016
(17)
00:00:42.180M 20-291617รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:20 min/km08:54:12.99000:00:42.180
187060จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง จ.ส.ต. อนุชิต แต่กลาง
#7060 M 20-29
00:00:42.33017
(18)
00:00:42.330M 20-291718ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:21 min/km10:18:16.82000:00:42.330
197207ส.ต.ต. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ต. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7207 M 20-29
00:00:42.80018
(19)
00:00:42.800M 20-291819รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:22 min/km16:46:07.70000:00:42.800
207028ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต
#7028 M 20-29
00:00:42.81019
(20)
00:00:42.810M 20-291920รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.32:22 min/km07:36:39.41000:00:42.810
217194ส.ต.ต. ภูบดินทร์ บุญน้อย ส.ต.ต. ภูบดินทร์ บุญน้อย
#7194 M 20-29
00:00:42.81020
(21)
00:00:42.810M 20-292021รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:22 min/km16:46:10.61000:00:42.810
221119ส.ต.อ. เดชฤทธิ์ สงวนพรรค ส.ต.อ. เดชฤทธิ์ สงวนพรรค
#1119 M 20-29
00:00:42.85021
(22)
00:00:42.850M 20-292122ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.32:22 min/km10:16:34.76000:00:42.850
239033ร.ต.ท. เกริกไกวัล ขจรกุลชลธร ร.ต.ท. เกริกไกวัล ขจรกุลชลธร
#9033 M 20-29
00:00:43.03022
(23)
00:00:43.030M 20-292223รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.32:23 min/km11:33:50.55000:00:43.030
241168ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ
#1168 M 30-39
00:00:43.1502
(24)
00:00:43.150M 30-39224ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.32:23 min/km09:02:44.10000:00:43.150
258049ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์ ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์
#8049 M 20-29
00:00:43.37023
(25)
00:00:43.370M 20-292325ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. 0.32:24 min/km15:53:34.52000:00:43.370
266017ร.ต.อ. เถกิงศักดิ์ ธรรมโชติ ร.ต.อ. เถกิงศักดิ์ ธรรมโชติ
#6017 M 20-29
00:00:43.41024
(26)
00:00:43.410M 20-292426รอง สว.กก.6 บก.ป.0.32:24 min/km17:46:32.27000:00:43.410
277184ส.ต.ต. ณัฐพล ทรงไกร ส.ต.ต. ณัฐพล ทรงไกร
#7184 M 20-29
00:00:43.49025
(27)
00:00:43.490M 20-292527รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:24 min/km07:37:55.81000:00:43.490
287112ส.ต.ท. ธีระพล วงษ์ภา ส.ต.ท. ธีระพล วงษ์ภา
#7112 M 20-29
00:00:43.58026
(28)
00:00:43.580M 20-292628ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:25 min/km08:54:21.72000:00:43.580
292062ส.ต.อ. พิชิต วงษ์คุย ส.ต.อ. พิชิต วงษ์คุย
#2062 M 30-39
00:00:44.1903
(29)
00:00:44.190M 30-39329ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.0.32:27 min/km08:43:19.21000:00:44.190
307191ส.ต.ต. ธีรนันท์ จรัสแสงสกุล ส.ต.ต. ธีรนันท์ จรัสแสงสกุล
#7191 M 20-29
00:00:44.29027
(30)
00:00:44.290M 20-292730รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:27 min/km08:54:13.23000:00:44.290
317131ส.ต.ต. ณัฐภัทร บูรณชัย ส.ต.ต. ณัฐภัทร บูรณชัย
#7131 M 20-29
00:00:44.77028
(31)
00:00:44.770M 20-292831ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:29 min/km08:54:01.46000:00:44.770
325110ส.ต.ท. ณัฐดนัย ภาลา ส.ต.ท. ณัฐดนัย ภาลา
#5110 M 20-29
00:00:44.78029
(32)
00:00:44.780M 20-292932ผบ.หมู่0.32:29 min/km11:51:38.10000:00:44.780
331004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 M 30-39
00:00:44.8004
(33)
00:00:44.800M 30-39433รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:29 min/km08:44:04.62000:00:44.800
341002พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์ พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์
#1002 M 30-39
00:00:44.8405
(34)
00:00:44.840M 30-39534รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:29 min/km08:55:40.37000:00:44.840
359031ร.ต.ท. กฤตนน คานแก้ว ร.ต.ท. กฤตนน คานแก้ว
#9031 M 20-29
00:00:44.86030
(35)
00:00:44.860M 20-293035รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.0.32:29 min/km07:36:39.43000:00:44.860
367205ส.ต.ต. สุริย พลภักดี ส.ต.ต. สุริย พลภักดี
#7205 M 20-29
00:00:44.87031
(36)
00:00:44.870M 20-293136รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:29 min/km10:17:41.23000:00:44.870
371157ส.ต.อ. ศุภกร บุญมาก ส.ต.อ. ศุภกร บุญมาก
#1157 M 30-39
00:00:44.9606
(37)
00:00:44.960M 30-39637ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.32:29 min/km08:56:02.20000:00:44.960
382089ส.ต.อ. สุรพล สุดแดนไพร ส.ต.อ. สุรพล สุดแดนไพร
#2089 M 30-39
00:00:45.0307
(38)
00:00:45.030M 30-39738ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.0.32:30 min/km10:41:21.60000:00:45.030
397125ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ทานะเวช ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ทานะเวช
#7125 M 30-39
00:00:45.1808
(39)
00:00:45.180M 30-39839ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 0.32:30 min/km07:37:12.81000:00:45.180
401152ส.ต.ท. พชร สุขเกษม ส.ต.ท. พชร สุขเกษม
#1152 M 20-29
00:00:45.32032
(40)
00:00:45.320M 20-293240ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.0.32:31 min/km10:16:34.61000:00:45.320
417174ส.ต.ท. สยามรัฐ เดชศิริเจริญชัย ส.ต.ท. สยามรัฐ เดชศิริเจริญชัย
#7174 M 20-29
00:00:45.34033
(41)
00:00:45.340M 20-293341รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:31 min/km16:45:43.13000:00:45.340
429004ร.ต.ท. มณเฑียร ธงเทียน ร.ต.ท. มณเฑียร ธงเทียน
#9004 M 20-29
00:00:45.36034
(42)
00:00:45.360M 20-293442รรท.รอง สว.กก.สสน.บก.ป.0.32:31 min/km11:53:28.16000:00:45.360
435001พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ
#5001 M 40-49
00:00:45.4501
(43)
00:00:45.450M 40-49143ผกก.0.32:31 min/km17:43:53.24000:00:45.450
447177ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้ ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้
#7177 M 20-29
00:00:45.46035
(44)
00:00:45.460M 20-293544รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.0.32:31 min/km08:53:45.91000:00:45.460
454054ด.ต. จรุงวัฒน์ กัลยาณวัตร ด.ต. จรุงวัฒน์ กัลยาณวัตร
#4054 M 40-49
00:00:45.5802
(45)
00:00:45.580M 40-49245ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.0.32:31 min/km17:42:16.52000:00:45.580
467008พ.ต.ต. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ พ.ต.ต. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์
#7008 M 30-39
00:00:45.6109
(46)
00:00:45.610M 30-39946สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.32:32 min/km17:44:50.36000:00:45.610
471006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 M 30-39
00:00:45.63010
(47)
00:00:45.630M 30-391047รอง ผกก.1 บก.ป.0.32:32 min/km09:07:15.36000:00:45.630
482045ส.ต.อ. เอกพัน บุญทา ส.ต.อ. เอกพัน บุญทา
#2045 M 20-29
00:00:45.74036
(48)
00:00:45.740M 20-293648ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.0.32:32 min/km10:40:05.81000:00:45.740
491041ว่าที่ พ.ต.ต. ทัตพร เลขะวัฒนพงษ์ ว่าที่ พ.ต.ต. ทัตพร เลขะวัฒนพงษ์
#1041 M 30-39
00:00:45.75011
(49)
00:00:45.750M 30-391149สว.กก.1 บก.ป.0.32:32 min/km07:38:38.71000:00:45.750
507009พ.ต.ต. วชิระ อัมฤทธิ์ พ.ต.ต. วชิระ อัมฤทธิ์
#7009 M 40-49
00:00:45.7703
(50)
00:00:45.770M 40-49350สว.กก.สนับสนุน บก.ป.0.32:32 min/km16:51:11.71000:00:45.770
Page 1 of 23 (1130 items)