กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 2 (76 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6Lap7Lap8
331068ร.ต.ท. วิรัตน์ มากมีทรัพย์ ร.ต.ท. วิรัตน์ มากมีทรัพย์
#1068 M 50-59
00:32:4120
(31)
00:32:41M 50-592031รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.3.210:13 min/km06:15:0500:00:4100:04:2700:04:3400:04:3400:04:3300:04:3500:04:3300:04:41
261072ร.ต.ท. วีระวัฒน์ คำคม ร.ต.ท. วีระวัฒน์ คำคม
#1072 M 50-59
00:31:4713
(24)
00:31:47M 50-591324รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.3.29:55 min/km06:16:0000:04:0300:03:4900:03:0700:03:2000:03:4200:04:2800:04:3200:04:42
221083ด.ต. บัณฑิต สนใจ ด.ต. บัณฑิต สนใจ
#1083 M 40-49
00:30:364
(20)
00:30:36M 40-49420ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.3.29:33 min/km06:13:5000:03:3000:03:3300:03:5500:03:3500:03:5900:03:4600:04:0600:04:09
132001พ.ต.อ. อรุณ วชิรศรีสุกัญยา พ.ต.อ. อรุณ วชิรศรีสุกัญยา
#2001 M 40-49
00:29:452
(13)
00:29:45M 40-49213ผกก.2 บก.ป.3.29:18 min/km15:59:1100:06:1200:04:0200:02:3800:03:4900:02:4700:03:5500:03:2100:02:58
92015พ.ต.ท. กรกช ยงยืน พ.ต.ท. กรกช ยงยืน
#2015 M 50-59
00:29:068
(9)
00:29:06M 50-5989สว.กก.2 บก.ป.3.29:05 min/km09:25:2500:04:2300:03:2500:03:1700:03:3600:03:5500:03:2500:04:0000:03:02
192026ร.ต.อ. ณัชณวินท์ กฤตปภาคชภัค ร.ต.อ. ณัชณวินท์ กฤตปภาคชภัค
#2026 M 30-39
00:30:322
(18)
00:30:32M 30-39218รอง สว.กก.2 บก.ป.3.29:32 min/km09:12:2100:03:0500:03:3000:03:5500:03:5000:04:0800:03:4400:04:5700:03:19
532042ร.ต.ต. ศิร์รัฐ ภิรมย์บวรภักดิ์ ร.ต.ต. ศิร์รัฐ ภิรมย์บวรภักดิ์
#2042 M 50-59
00:43:0532
(47)
00:43:05M 50-593247รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.213:27 min/km07:53:3600:05:0500:04:5500:05:3000:05:2700:04:3300:05:3200:05:5600:06:03
52053ร.ต.อ. กาเหลียว วิปัดทุม ร.ต.อ. กาเหลียว วิปัดทุม
#2053 M 50-59
00:27:364
(5)
00:27:36M 50-5945รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.28:37 min/km15:16:5000:03:1500:03:2300:03:2100:03:3500:03:4200:03:2600:03:5600:02:55
352055ด.ต. ชิราวุธ ใสรัมย์ ด.ต. ชิราวุธ ใสรัมย์
#2055 M 50-59
00:32:5422
(33)
00:32:54M 50-592233ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.210:17 min/km09:12:0400:03:3900:04:0800:04:1400:04:1200:04:0900:04:1500:04:1000:04:05
2065ร.ต.อ. เรืองฤทธิ์ งามสุทธิ์ ร.ต.อ. เรืองฤทธิ์ งามสุทธิ์
#2065 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km
2066ร.ต.ต. มงคล พิณพิพัฒน์วรากุล ร.ต.ต. มงคล พิณพิพัฒน์วรากุล
#2066 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km
292069ด.ต. บุญสุข สีวะสา ด.ต. บุญสุข สีวะสา
#2069 M 50-59
00:32:1116
(27)
00:32:11M 50-591627ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.210:03 min/km09:25:2500:04:2300:04:1300:03:5000:03:5900:04:0900:03:5500:03:4800:03:50
2096ร.ต.อ. พลเดช เพชรชอบ ร.ต.อ. พลเดช เพชรชอบ
#2096 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km
2101ร.ต.ท. มาโนด ทรัพย์ประเสริฐ ร.ต.ท. มาโนด ทรัพย์ประเสริฐ
#2101 M 50-59
DNFDNFM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km07:53:1900:06:47
12104ร.ต.ต. เอกวิทย์ โตดี ร.ต.ต. เอกวิทย์ โตดี
#2104 M 50-59
00:26:081
(1)
00:26:08M 50-5911รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.28:10 min/km06:18:3900:03:0700:03:0900:03:2700:03:0400:03:1100:03:3400:03:2100:03:11
2105ด.ต. นครินทร์ งิ้วราย ด.ต. นครินทร์ งิ้วราย
#2105 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.2 min/km
2107ด.ต. วรไพโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ด.ต. วรไพโรจน์ ทรัพย์สมบูรณ์
#2107 M 50-59
DNFDNFM 50-59ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.2 min/km07:04:3700:04:4900:05:0300:05:1400:05:1200:04:5100:04:59
462109ร.ต.อ. สุรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ร.ต.อ. สุรศักดิ์ พูนสวัสดิ์
#2109 M 50-59
00:36:0827
(42)
00:36:08M 50-592742รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.211:17 min/km09:15:2900:04:1300:04:1300:04:2200:04:1900:04:3900:04:4400:04:4500:04:49
2110ด.ต. กนก สังศิลปเวช ด.ต. กนก สังศิลปเวช
#2110 M 50-59
DNFDNFM 50-59ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.2 min/km06:16:0000:04:1400:04:3400:04:3400:04:3400:04:3400:04:3200:04:41
2111ร.ต.อ. ถาวร เคลื่อนไธสง ร.ต.อ. ถาวร เคลื่อนไธสง
#2111 M 60
Not startedNot startedM 60รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km
552114ร.ต.อ. สมพงษ์ อยู่วารีรักษ์ ร.ต.อ. สมพงษ์ อยู่วารีรักษ์
#2114 M 50-59
00:44:2733
(49)
00:44:27M 50-593349รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.213:53 min/km07:53:3900:05:0100:05:2900:05:4000:05:5600:05:4200:05:4000:05:3000:05:24
2116ร.ต.อ. วชิระพงศ์ ศรีหาวัตร ร.ต.อ. วชิระพงศ์ ศรีหาวัตร
#2116 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.3.2 min/km
522118ด.ต. วินัย สุขมณี ด.ต. วินัย สุขมณี
#2118 M 50-59
00:40:1831
(46)
00:40:18M 50-593146ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.212:35 min/km10:47:0900:04:5900:04:5800:04:3900:05:3500:04:5200:05:0200:05:0500:05:05
2121ด.ต. ธนโชติ อินต๊ะแสน ด.ต. ธนโชติ อินต๊ะแสน
#2121 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.2 min/km
492129ด.ต.หญิง โสภา รื่นชล ด.ต.หญิง โสภา รื่นชล
#2129 F 50-59
00:38:255
(5)
00:38:25F 50-5955ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.212:00 min/km07:47:4900:03:5100:04:3500:05:3100:05:1900:04:4000:04:2700:05:1000:04:50
452131ร.ต.ท.หญิง สมใจ พูลทอง ร.ต.ท.หญิง สมใจ พูลทอง
#2131 F 50-59
00:35:524
(4)
00:35:52F 50-5944รอง สว.(อก.) กก.2 บก.ป.3.211:12 min/km06:57:2600:04:3000:04:0300:04:1400:04:1900:04:4500:05:0300:04:4900:04:06
212132ด.ต.หญิง วรรณภา เพ็งเต็ม ด.ต.หญิง วรรณภา เพ็งเต็ม
#2132 F 50-59
00:30:352
(2)
00:30:35F 50-5922ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.3.29:33 min/km06:23:2100:03:3100:04:0600:03:4900:03:3200:03:4300:03:4300:04:1000:03:58
3012ร.ต.อ. โกญจนารถ ชาวยามกา ร.ต.อ. โกญจนารถ ชาวยามกา
#3012 M 40-49
DNFDNFM 40-49รอง สว.กก.3 บก.ป.3.2 min/km07:00:2100:04:0000:04:0700:04:0300:04:0700:04:0900:04:09
393016ร.ต.อ. กรพงศ์ วงษาลังการ ร.ต.อ. กรพงศ์ วงษาลังการ
#3016 M 30-39
00:34:155
(37)
00:34:15M 30-39537รอง สว.กก.3 บก.ป.3.210:42 min/km08:07:3900:04:1400:04:1100:04:1800:04:2200:04:1100:04:1900:04:2000:04:17
3030ร.ต.ท. เกษม แสงเงินอ่อน ร.ต.ท. เกษม แสงเงินอ่อน
#3030 M 50-59
DNFDNFM 50-59รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ป.3.2 min/km07:50:3600:03:3400:04:4100:04:4000:05:0000:04:4900:04:49
63031ว่าที่ ร.ต.ท. ปรีชามาตร บัวกนก ว่าที่ ร.ต.ท. ปรีชามาตร บัวกนก
#3031 M 50-59
00:28:125
(6)
00:28:12M 50-5956รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ป.3.28:48 min/km08:15:3700:03:2800:03:2700:03:3000:03:3100:03:4000:03:2800:03:3900:03:26
513032ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ธนกุลไชยสิทธิ์ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ธนกุลไชยสิ..
#3032 F 50-59
00:39:106
(6)
00:39:10F 50-5966รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ป.3.212:14 min/km09:14:2900:04:3900:04:5300:04:4200:05:0700:05:1000:04:5900:04:5300:04:43
3033ว่าที่ ร.ต.ท. วิชัย ยศทรัพย์สูง ว่าที่ ร.ต.ท. วิชัย ยศทรัพย์สูง
#3033 M 50-59
DNFDNFM 50-59รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ป.3.2 min/km09:54:1800:04:4800:04:3600:04:3300:04:1700:03:5100:04:24
233046ด.ต. ทัศน์ชัย กุลศัตยาภิรมย์ ด.ต. ทัศน์ชัย กุลศัตยาภิรมย์
#3046 M 40-49
00:30:535
(21)
00:30:53M 40-49521ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.3.29:39 min/km06:13:3300:03:4600:03:3400:03:5500:03:3500:03:5900:03:4600:04:0600:04:08
173049ด.ต. วิชาญ จ้อยเสนา ด.ต. วิชาญ จ้อยเสนา
#3049 M 40-49
00:30:203
(17)
00:30:20M 40-49317ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.3.29:28 min/km07:48:1500:02:5300:03:1000:03:3800:03:3400:04:2200:04:1500:04:2000:04:04
253063ด.ต. ประชา คำมุล ด.ต. ประชา คำมุล
#3063 M 40-49
00:31:436
(23)
00:31:43M 40-49623ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.3.29:54 min/km07:53:0200:03:1600:03:4700:03:4200:04:0000:04:0600:04:1100:04:1800:04:21
114009ว่าที่ พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ ว่าที่ พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์
#4009 M 50-59
00:29:329
(11)
00:29:32M 50-59911สว.กก.4 บก.ป.3.29:13 min/km09:30:3100:04:1300:03:4100:03:3600:03:3000:03:3400:03:4200:03:4100:03:32
404014ร.ต.อ. ณรงค์ บุญตาม ร.ต.อ. ณรงค์ บุญตาม
#4014 M 50-59
00:34:4324
(38)
00:34:43M 50-592438รอง สว.กก.4 บก.ป.3.210:51 min/km09:14:2600:04:3800:04:3300:04:1000:04:1700:04:0700:04:3000:04:1600:04:08
4023ร.ต.ท. สุชีพ ศรีคำมา ร.ต.ท. สุชีพ ศรีคำมา
#4023 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป.3.2 min/km
364033ด.ต. สุทัศ ศรีอินหงค์ ด.ต. สุทัศ ศรีอินหงค์
#4033 M 30-39
00:33:124
(34)
00:33:12M 30-39434ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.3.210:22 min/km10:47:0400:02:5100:03:1200:03:5800:04:3800:05:3800:03:4500:04:0900:04:59
5004พ.ต.ท. ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น พ.ต.ท. ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น
#5004 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39รอง ผกก.3.2 min/km
415027ร.ต.อ. สมชาย ชื่นแสง ร.ต.อ. สมชาย ชื่นแสง
#5027 M 60
00:34:532
(39)
00:34:53M 60239รอง สว.(ป.)3.210:54 min/km09:33:5300:04:1800:04:1100:04:1200:04:2200:04:2600:04:4100:04:4800:03:53
545029ร.ต.อ. คมสัน วราสินธุ์ ร.ต.อ. คมสัน วราสินธุ์
#5029 M 60
00:43:253
(48)
00:43:25M 60348รอง สว.(ป.)3.213:34 min/km08:16:3400:04:3300:04:3800:04:4200:04:4100:04:5300:04:4300:07:5700:07:15
35030ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์
#5030 M 50-59
00:26:242
(3)
00:26:24M 50-5923รอง สว.(ป.)3.28:15 min/km16:03:5800:02:4000:03:2100:03:2400:03:2400:03:3500:03:2100:03:2500:03:11
345031ร.ต.ท. ดำรงค์ศักดิ์ อรุณรัตน์ ร.ต.ท. ดำรงค์ศักดิ์ อรุณรัตน์
#5031 M 50-59
00:32:4321
(32)
00:32:43M 50-592132รอง สว.(ป.)3.210:13 min/km10:47:0600:03:5200:04:1300:04:0700:04:1300:04:1800:04:1300:03:5800:03:46
325032ร.ต.ท. พรภาวิทย์ ห้วยหงส์ทอง ร.ต.ท. พรภาวิทย์ ห้วยหงส์ทอง
#5032 M 50-59
00:32:2719
(30)
00:32:27M 50-591930รอง สว.(ป.)3.210:08 min/km10:47:0600:03:4100:03:5300:04:3800:04:1600:04:1500:04:1700:03:5400:03:30
45035ร.ต.ท. บรรพต โพธิ์ประสิทธิ์ ร.ต.ท. บรรพต โพธิ์ประสิทธิ์
#5035 M 50-59
00:26:313
(4)
00:26:31M 50-5934รอง สว.(ป.)3.28:17 min/km07:58:4000:03:0800:02:4100:02:5800:02:5600:02:5900:02:5800:04:2100:04:26
485036ร.ต.ท. ไพศาล ทรัพย์อนันต์ ร.ต.ท. ไพศาล ทรัพย์อนันต์
#5036 M 50-59
00:37:0929
(44)
00:37:09M 50-592944รอง สว.(ป.)3.211:36 min/km10:47:0600:04:3600:04:3600:04:2600:04:4000:04:3800:04:4100:04:4600:04:43
315038ร.ต.ต. พิพัฒน์ พุ่มดียิ่ง ร.ต.ต. พิพัฒน์ พุ่มดียิ่ง
#5038 M 50-59
00:32:2618
(29)
00:32:26M 50-591829รอง สว.(ป.)3.210:08 min/km10:47:0400:03:5100:04:1400:04:0500:04:1700:04:1600:04:1400:03:3700:03:48
505040ด.ต. มนัส ธนิตกุล ด.ต. มนัส ธนิตกุล
#5040 M 50-59
00:38:3130
(45)
00:38:31M 50-593045ผบ.หมู่3.212:02 min/km09:50:3600:04:4300:04:4600:04:4800:04:3200:04:4900:04:4900:04:4300:05:17
Page 1 of 2 (76 items)