กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 22 (1054 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
19069ร.ต.อ.ปฎิการ เพชรศรีชา ร.ต.อ.ปฎิการ เพชรศรีชา
#9069 M 30-39
00:08:081
(1)
00:08:08M 30-39112.43:23 min/km09:53:3500:01:2300:01:2000:01:2000:01:2000:01:2000:01:22
27169ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ดีใจ
#7169 M 20-29
00:08:241
(2)
00:08:24M 20-2912รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.43:30 min/km15:41:5300:01:1400:01:2400:01:2600:01:2700:01:2800:01:23
37216ส.ต.ท. ศุภศิลป์ นาคะอินทร์ ส.ต.ท. ศุภศิลป์ นาคะอินทร์
#7216 M 20-29
00:08:462
(3)
00:08:46M 20-2923รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.43:39 min/km15:41:4900:01:1800:01:2800:01:3100:01:3100:01:3100:01:25
97207ส.ต.ต. อนุพงษ์ ดีสงคราม ส.ต.ต. อนุพงษ์ ดีสงคราม
#7207 M 20-29
00:09:557
(9)
00:09:55M 20-2979รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:08 min/km15:12:5900:01:3600:01:4300:01:4000:01:4000:01:3900:01:35
51042ว่าที่ พ.ต.ต. รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ ว่าที่ พ.ต.ต. รัฐวิรุฬห์ จันทสุบรรณ..
#1042 M 20-29
00:09:424
(5)
00:09:42M 20-2945สว.กก.1 บก.ป.2.44:02 min/km08:06:0700:01:3200:01:3800:01:3900:01:3800:01:3900:01:33
81168ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ ส.ต.ท. นที ทองบ้านบ่อ
#1168 M 30-39
00:09:492
(8)
00:09:49M 30-3928ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.44:05 min/km07:49:1400:01:3700:01:3800:01:3800:01:3900:01:4000:01:34
107005พ.ต.ท. อภิชาติ เรนชนะ พ.ต.ท. อภิชาติ เรนชนะ
#7005 M 40-49
00:09:581
(10)
00:09:58M 40-49110รอง ผกก.สนับสนุน บก.ป.2.44:09 min/km08:06:0000:01:4000:01:3900:01:4000:01:4200:01:4000:01:34
77182ส.ต.ต. จิตติ รัตนพันธุ์ ส.ต.ต. จิตติ รัตนพันธุ์
#7182 M 20-29
00:09:426
(7)
00:09:42M 20-2967รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:02 min/km15:12:2600:01:3500:01:3700:01:3800:01:3800:01:4100:01:31
47176ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร ส.ต.ท. สุรทิน ปัญบุตร
#7176 M 20-29
00:09:393
(4)
00:09:39M 20-2934รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:01 min/km07:51:0700:01:2300:01:3600:01:4100:01:4100:01:4200:01:34
67028ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต
#7028 M 20-29
00:09:425
(6)
00:09:42M 20-2956รอง สว.กก.สนับสนุน บก.ป.2.44:02 min/km06:47:3700:01:3100:01:3200:01:3700:01:4200:01:4200:01:35
157160ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์ ส.ต.ท. ปิติพล แสงอาทิตย์
#7160 M 20-29
00:10:1012
(15)
00:10:10M 20-291215รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:14 min/km15:12:2700:01:4000:01:4200:01:4300:01:4200:01:4400:01:35
137173ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น ส.ต.ท. วิเชียร จันทร์กลิ่น
#7173 M 20-29
00:10:0510
(13)
00:10:05M 20-291013รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:12 min/km07:51:0400:01:3100:01:3800:01:4400:01:4500:01:4500:01:38
127191ส.ต.ต. ธีรนันท์ จรัสแสงสกุล ส.ต.ต. ธีรนันท์ จรัสแสงสกุล
#7191 M 20-29
00:10:049
(12)
00:10:04M 20-29912รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:11 min/km07:51:0400:01:3200:01:3900:01:4300:01:4500:01:4500:01:38
257196ส.ต.ต. ยศพนธ์ แก้วปลอด ส.ต.ต. ยศพนธ์ แก้วปลอด
#7196 M 20-29
00:10:4717
(25)
00:10:47M 20-291725รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:29 min/km14:09:2500:01:4200:01:5100:01:5100:01:4900:01:4500:01:47
147082ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง ส.ต.ท. นพดล แก้วสว่าง
#7082 M 20-29
00:10:0611
(14)
00:10:06M 20-291114ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:12 min/km06:32:5400:01:4000:01:3400:01:4700:01:4300:01:4500:01:35
117080ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์ ส.ต.ท. เนติพงษ์ ไชยวงค์
#7080 M 20-29
00:09:588
(11)
00:09:58M 20-29811ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:09 min/km07:51:0400:01:2800:01:3400:01:4100:01:4200:01:4800:01:42
167171ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน ส.ต.ท. ธวัชชัย จูประโคน
#7171 M 20-29
00:10:1113
(16)
00:10:11M 20-291316รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:14 min/km15:12:2600:01:3600:01:3700:01:3900:01:4200:01:4800:01:47
267142ส.ต.ต. ปัญญพัฒน์ เหมมณี ส.ต.ต. ปัญญพัฒน์ เหมมณี
#7142 M 20-29
00:10:4918
(26)
00:10:49M 20-291826ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:30 min/km06:32:5300:01:4600:01:4800:01:5100:01:5000:01:4900:01:44
191115จ.ส.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน จ.ส.ต. วุฒิภัทร ดวงเดือน
#1115 M 30-39
00:10:213
(19)
00:10:21M 30-39319ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.44:18 min/km06:56:3100:01:4300:01:4200:01:4400:01:4600:01:4900:01:35
324006พ.ต.ต. จักรี กันธิยะ พ.ต.ต. จักรี กันธิยะ
#4006 M 30-39
00:10:557
(32)
00:10:55M 30-39732สว.กก.4 บก.ป.2.44:33 min/km06:23:3900:01:5000:01:5200:01:5200:01:5000:01:4900:01:39
207206ส.ต.ต. อดิเทพ ผิวนิล ส.ต.ต. อดิเทพ ผิวนิล
#7206 M 20-29
00:10:2315
(20)
00:10:23M 20-291520รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:19 min/km07:51:0500:01:2900:01:4100:01:4400:01:4700:01:5000:01:50
295113ส.ต.อ. วรายุทธ สำราญ ส.ต.อ. วรายุทธ สำราญ
#5113 M 30-39
00:10:514
(29)
00:10:51M 30-39429รรท.ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป.2.44:31 min/km09:31:1500:01:4700:01:4800:01:5000:01:4800:01:5000:01:46
216042ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์ ด.ต. เกรียงไกร แก้วไทรนันท์
#6042 M 40-49
00:10:323
(21)
00:10:32M 40-49321ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.2.44:23 min/km09:29:5800:01:3800:01:4500:01:4500:01:4800:01:5000:01:44
527131ส.ต.ต. ณัฐภัทร บูรณชัย ส.ต.ต. ณัฐภัทร บูรณชัย
#7131 M 20-29
00:11:2428
(52)
00:11:24M 20-292852ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:45 min/km07:51:0500:01:5300:01:5700:02:0000:01:5500:01:5100:01:47
185001พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ
#5001 M 40-49
00:10:192
(18)
00:10:19M 40-49218ผกก.2.44:18 min/km17:05:4300:01:2000:01:3900:01:4800:01:5200:01:5100:01:46
557130ส.ต.ต. ณัฐพร จาบไทยสง ส.ต.ต. ณัฐพร จาบไทยสง
#7130 M 20-29
00:11:2731
(55)
00:11:27M 20-293155ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:46 min/km07:00:4800:01:5800:01:5800:01:5500:01:5500:01:5200:01:46
277112ส.ต.ท. ธีระพล วงษ์ภา ส.ต.ท. ธีระพล วงษ์ภา
#7112 M 20-29
00:10:5019
(27)
00:10:50M 20-291927ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2.44:30 min/km07:51:0500:01:3400:01:4700:01:5200:01:5600:01:5200:01:46
549034ร.ต.ท. ณัฐชนน ภูสมตา ร.ต.ท. ณัฐชนน ภูสมตา
#9034 M 20-29
00:11:2730
(54)
00:11:27M 20-293054รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.2.44:46 min/km07:10:0700:02:0100:02:0000:01:5200:01:5100:01:5200:01:48
177220ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ ส.ต.ท. อนุกุล เอกศิริ
#7220 M 20-29
00:10:1914
(17)
00:10:19M 20-291417รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:18 min/km15:12:2500:01:3600:01:3700:01:4000:01:4500:01:5300:01:45
227194ส.ต.ต. ภูบดินทร์ บุญน้อย ส.ต.ต. ภูบดินทร์ บุญน้อย
#7194 M 20-29
00:10:3416
(22)
00:10:34M 20-291622รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:24 min/km15:09:0300:01:3500:01:4400:01:4600:01:5000:01:5300:01:43
579041ร.ต.ท. ฉัตรชัย อินทร์บำรุง ร.ต.ท. ฉัตรชัย อินทร์บำรุง
#9041 M 20-29
00:11:3132
(57)
00:11:31M 20-293257รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.2.44:48 min/km07:00:1600:01:5700:02:0100:01:5600:01:5400:01:5400:01:46
5916ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย ว่าที่ พ.ต.อ. สมบัติ มาลัย
#16 M 50-59
00:11:323
(59)
00:11:32M 50-59359ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป.2.44:48 min/km09:12:3600:02:0100:01:5700:01:5500:01:5300:01:5400:01:48
311002พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์ พ.ต.ท. ภัทรพล ปัทมวงศ์
#1002 M 30-39
00:10:556
(31)
00:10:55M 30-39631รอง ผกก.1 บก.ป.2.44:33 min/km08:06:0300:01:4200:01:4400:01:4700:01:5100:01:5400:01:53
481006พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์ พ.ต.ท. ศราวุธ จันต๊ะวงค์
#1006 M 30-39
00:11:2213
(48)
00:11:22M 30-391348รอง ผกก.1 บก.ป.2.44:44 min/km08:36:5800:01:5000:01:5500:01:5500:01:5700:01:5400:01:48
351004พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ พ.ต.ท. ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์
#1004 M 30-39
00:11:019
(35)
00:11:01M 30-39935รอง ผกก.1 บก.ป.2.44:35 min/km07:46:3900:01:4600:01:4900:01:4700:01:5000:01:5500:01:52
281086ด.ต. ไพรัช เสมอจิตร ด.ต. ไพรัช เสมอจิตร
#1086 M 40-49
00:10:516
(28)
00:10:51M 40-49628ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.44:31 min/km08:13:1500:01:3700:01:4400:01:4700:01:5400:01:5500:01:51
624087พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา
#4087 M 40-49
00:11:369
(62)
00:11:36M 40-49962รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ป.2.44:50 min/km09:25:2900:02:0400:01:5600:01:5000:01:5300:01:5500:01:56
396029ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล ด.ต. ธนัญพรรธน์ เมืองพูล
#6029 M 50-59
00:11:112
(39)
00:11:11M 50-59239ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.2.44:39 min/km09:33:1400:01:4400:01:5200:01:5200:01:5300:01:5500:01:53
865103ส.ต.ท. ภาคภูมิ อินทร์พรหม ส.ต.ท. ภาคภูมิ อินทร์พรหม
#5103 M 30-39
00:12:0528
(86)
00:12:05M 30-392886ผบ.หมู่2.45:02 min/km11:01:1500:02:0400:02:0300:02:0000:02:0100:01:5600:01:57
307008พ.ต.ต. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ พ.ต.ต. กันต์กวี อดุลยาศักดิ์
#7008 M 30-39
00:10:525
(30)
00:10:52M 30-39530สว.กก.สนับสนุน บก.ป.2.44:31 min/km17:06:2500:01:2600:01:4400:01:4800:01:5600:01:5600:01:59
387146ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ธรณ์ จิตศิริ ร.ต.อ. จิรัฏฐ์ธรณ์ จิตศิริ
#7146 M 40-49
00:11:107
(38)
00:11:10M 40-49738รรท.รอง สว.กก.สสน.บก.ป.2.44:39 min/km10:47:0000:01:3600:01:5000:01:5400:01:5600:01:5600:01:55
418049ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์ ส.ต.ท. ลัทธิ จิณรินทร์
#8049 M 20-29
00:11:1321
(41)
00:11:13M 20-292141ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. 2.44:40 min/km15:19:2800:01:4000:01:4900:01:4900:01:5700:01:5600:02:00
234001ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา ว่าที่ พ.ต.อ. ปทักข์ ขวัญนา
#4001 M 40-49
00:10:384
(23)
00:10:38M 40-49423ผกก.4 บก.ป.2.44:26 min/km06:25:3600:01:2800:01:4200:01:4400:01:5000:01:5600:01:56
477213ส.ต.ท. ชาญชัย จอนเจ๊ก ส.ต.ท. ชาญชัย จอนเจ๊ก
#7213 M 30-39
00:11:2112
(47)
00:11:21M 30-391247รรท. ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:43 min/km07:49:1300:01:5000:01:5400:01:5600:01:5700:01:5700:01:44
467177ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้ ส.ต.ท. สิทธิชัย ทิมแท้
#7177 M 20-29
00:11:2026
(46)
00:11:20M 20-292646รรท.ผบ.หมู่ กก.สสน.บก.ป.2.44:43 min/km07:49:1300:01:5100:01:5300:01:5600:01:5800:01:5700:01:43
699035ร.ต.ท. สิรดนัย ยะอุโมงค์ ร.ต.ท. สิรดนัย ยะอุโมงค์
#9035 M 20-29
00:11:4338
(69)
00:11:43M 20-293869รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.2.44:53 min/km07:10:0700:02:0100:02:0000:01:5300:01:5200:01:5700:01:58
247009พ.ต.ต. วชิระ อัมฤทธิ์ พ.ต.ต. วชิระ อัมฤทธิ์
#7009 M 40-49
00:10:395
(24)
00:10:39M 40-49524สว.กก.สนับสนุน บก.ป.2.44:26 min/km14:07:5200:01:2600:01:4000:01:4900:01:5400:01:5700:01:52
659028ร.ต.ท. เอื้ออังกูร ชินโชติธีรนันท์ ร.ต.ท. เอื้ออังกูร ชินโชติธีรนันท์
#9028 M 20-29
00:11:3836
(65)
00:11:38M 20-293665รรท.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สสน.บก.ป.2.44:50 min/km10:59:5700:01:5300:02:0100:01:5700:01:5500:01:5800:01:51
794048ด.ต. สุชาติ เสาะก่าน ด.ต. สุชาติ เสาะก่าน
#4048 M 30-39
00:11:5625
(79)
00:11:56M 30-392579ผบ.หมู่ กก.4 บก.ป.2.44:58 min/km08:07:2700:02:0500:02:0000:01:5700:01:5400:01:5800:01:59
345045ด.ต. ปริญญา ชุมพาลี ด.ต. ปริญญา ชุมพาลี
#5045 M 50-59
00:10:591
(34)
00:10:59M 50-59134ผบ.หมู่2.44:34 min/km15:17:4500:01:3800:01:4400:01:4800:01:5400:01:5800:01:55
Page 1 of 22 (1054 items)