กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020
Page 1 of 22 (1054 items)
FavNet PosBIBNameNameNet TimeNet Cat Pos
(Net Gen Pos)
Net TimeCategoryNet Cat PosNet Gender PosCityDistPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4Lap5Lap6
5พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ พ.ต.อ. วิทยา ศรีประเสริฐภาพ
#5 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.2.4 min/km
6พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ
#6 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.2.4 min/km
7พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม
#7 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.2.4 min/km
8พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล
#8 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผบก.ป.2.4 min/km
1พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช พล.ต.ต. จิรภพ ภูริเดช
#1 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบก.ป.2.4 min/km
2พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์ พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์
#2 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผบก.ป.2.4 min/km
1020ว่าที่ พ.ต.ต. ศุภชัย ชาติมนตรี ว่าที่ พ.ต.ต. ศุภชัย ชาติมนตรี
#1020 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1044ร.ต.อ. เลอสันต์ พรมชื่น ร.ต.อ. เลอสันต์ พรมชื่น
#1044 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง สว.กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1045ร.ต.อ. ฉลอง แก้ววรากรณ์ ร.ต.อ. ฉลอง แก้ววรากรณ์
#1045 M 60
Not startedNot startedM 60รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1046ร.ต.อ. ชวลิต ทาเหล็ก ร.ต.อ. ชวลิต ทาเหล็ก
#1046 M 60
Not startedNot startedM 60รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1050ร.ต.อ. นเรศ บุญดำเนินพานิช ร.ต.อ. นเรศ บุญดำเนินพานิช
#1050 M 60
Not startedNot startedM 60รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1051ร.ต.อ. ปรีชา ตุ้มสุด ร.ต.อ. ปรีชา ตุ้มสุด
#1051 M 60
Not startedNot startedM 60รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1064ร.ต.อ. สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง ร.ต.อ. สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง
#1064 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39รอง สว.กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1078ด.ต. เทิดพงศ์ พรหมกสิกร ด.ต. เทิดพงศ์ พรหมกสิกร
#1078 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1079ด.ต. ธนิศร กุฎาคารล ด.ต. ธนิศร กุฎาคารล
#1079 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1091ด.ต. วิจารย์ พุฒศิริ ด.ต. วิจารย์ พุฒศิริ
#1091 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1101ด.ต. นิคม ด้วงสุวรรณ์ ด.ต. นิคม ด้วงสุวรรณ์
#1101 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1113จ.ส.ต. จักรี มาใหญ่ จ.ส.ต. จักรี มาใหญ่
#1113 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1114จ.ส.ต. นิติกร สระบัว จ.ส.ต. นิติกร สระบัว
#1114 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1146ส.ต.ท. ฉัตรพล หวังสู้ศึก ส.ต.ท. ฉัตรพล หวังสู้ศึก
#1146 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1149ส.ต.ท. เทพกร รณรงค์ ส.ต.ท. เทพกร รณรงค์
#1149 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1151ส.ต.ท. ปาณัส ทองคำปลิว ส.ต.ท. ปาณัส ทองคำปลิว
#1151 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1154ส.ต.ท. วีรพงษ์ ปิยะดา ส.ต.ท. วีรพงษ์ ปิยะดา
#1154 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1158ส.ต.ท. สุรพล จักสอง ส.ต.ท. สุรพล จักสอง
#1158 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
1167ส.ต.ท. สดายุ แสนยศ ส.ต.ท. สดายุ แสนยศ
#1167 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.2.4 min/km
2002พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล
#2002 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49รอง ผกก.2 บก.ป.2.4 min/km
2011พ.ต.ท. เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล พ.ต.ท. เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล
#2011 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2017พ.ต.ท. วิทวัส สายอ๋อง พ.ต.ท. วิทวัส สายอ๋อง
#2017 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2034ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์ ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช สิงห์สถิตย์
#2034 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2039ร.ต.อ.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย ร.ต.อ.หญิง ปวีณวรรณ สินธุชัย
#2039 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2057ด.ต. ชยพล นิธิธนชล ด.ต. ชยพล นิธิธนชล
#2057 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2059ด.ต. ศราวุธ คุณธรรม ด.ต. ศราวุธ คุณธรรม
#2059 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2102จ.ส.ต. อนุรักษ์ สุทธิแสน จ.ส.ต. อนุรักษ์ สุทธิแสน
#2102 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2113ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ บุญโญ ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ บุญโญ
#2113 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ป.2.4 min/km
2135ร.ต.อ.หญิง กชพร เจริญรูป ร.ต.อ.หญิง กชพร เจริญรูป
#2135 F 20-29
Not startedNot startedF 20-29รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.2.4 min/km
3005พ.ต.ท. สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ พ.ต.ท. สุริยศักดิ์ จิราวัสน์
#3005 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39รอง ผกก.3 บก.ป.2.4 min/km
3006พ.ต.ท. นพรัตน์ คำมาก พ.ต.ท. นพรัตน์ คำมาก
#3006 M 40-49
Not startedNot startedM 40-49สว.กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3010ว่าที่ พ.ต.ต. ณัฐดนัย สีแฃ่ไตร ว่าที่ พ.ต.ต. ณัฐดนัย สีแฃ่ไตร
#3010 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3011ว่าที่ พ.ต.ต. สรศักดิ์ แสงจันทร์ ว่าที่ พ.ต.ต. สรศักดิ์ แสงจันทร์
#3011 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39สว.กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3003พ.ต.ท. สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ พ.ต.ท. สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์
#3003 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง ผกก.3 บก.ป.2.4 min/km
3018ร.ต.อ. จิตติ แก่นจันดา ร.ต.อ. จิตติ แก่นจันดา
#3018 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59รอง สว.กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3023ร.ต.อ. อัครวุฒิ จันทร์เจริญ ร.ต.อ. อัครวุฒิ จันทร์เจริญ
#3023 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29รอง สว.กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3025ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ นามเขต ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ นามเขต
#3025 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39รอง สว.กก.3 บก.ป. 2.4 min/km
3035ร.ต.ต. บรรพจน์ แสนนาม ร.ต.ต. บรรพจน์ แสนนาม
#3035 M 50-59
Not startedNot startedM 50-59ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3071ด.ต. ทรงวุฒิ ชูทรัพย์ทวีกุล ด.ต. ทรงวุฒิ ชูทรัพย์ทวีกุล
#3071 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3075ด.ต. พิชิตณรงค์ คำยศ ด.ต. พิชิตณรงค์ คำยศ
#3075 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3078ด.ต. หัสดี ชิลนาค ด.ต. หัสดี ชิลนาค
#3078 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3079จ.ส.ต. มงคล ชิณภาพ จ.ส.ต. มงคล ชิณภาพ
#3079 M 30-39
Not startedNot startedM 30-39ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3090ส.ต.ท. รณยุทธ ลีโพนทอง ส.ต.ท. รณยุทธ ลีโพนทอง
#3090 M 20-29
Not startedNot startedM 20-29ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.2.4 min/km
3113ร.ต.ท.หญิง หยาดอรุณ สุรพงรักตระกูล ร.ต.ท.หญิง หยาดอรุณ สุรพงรักตระกูล
#3113 F 50-59
Not startedNot startedF 50-59รอง สว.(อก.) กก.3 บก.ป.2.4 min/km
Page 1 of 22 (1054 items)