กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 2 (87 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartLap1Lap2
46121พนมไพร สัทธะวิริยะพันธ์พนมไพร สัทธะวิริยะพันธ์
#121 Male MTB Male 50
00:37:24.30000:37:24.30032MTB Male 5032Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย19.2 km/h00:00:11.92700:18:23.86300:37:12.373
64122ประพันธ์ สาลียงพวยประพันธ์ สาลียงพวย
#122 Male MTB Male 50
00:43:27.80000:43:27.80037MTB Male 5037Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย16.6 km/h00:00:12.69000:21:13.26000:43:15.110
38123นายไท้ ผลาวงศ์นายไท้ ผลาวงศ์
#123 Male MTB Weight 85
00:35:39.02000:35:39.0209MTB Weight 859Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย20.2 km/h00:00:07.07700:17:07.24700:35:31.943
61124ชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆ
#124 Male MTB Weight 85
00:42:22.58300:42:22.58317MTB Weight 8517Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย17.0 km/h00:00:06.63700:20:55.57000:42:15.947
54128วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#128 Female MTB Female 45+
00:39:48.87000:39:48.8707MTB Female 45+7Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย18.1 km/h00:00:10.98000:11:39.02000:39:37.890
31322ชัยสิทธิ์ ศรีเดชชัยสิทธิ์ ศรีเดช
#322 Male MTB Male 50
00:33:48.76000:33:48.76025MTB Male 5025Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย21.3 km/h00:00:10.03300:16:36.37700:33:38.727
35416เฉลิมชัย บุญชนะเฉลิมชัย บุญชนะ
#416 Male MTB Weight 85
00:34:59.58700:34:59.5878MTB Weight 858Maleการประปานครหลวง20.6 km/h00:00:07.48000:16:34.76300:34:52.107
520รังสรรค์ นามวงศ์ษารังสรรค์ นามวงศ์ษา
#520 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการประปาส่วนภูมิภาค
41521ประภาส มาตผลประภาส มาตผล
#521 Male MTB Male 50
00:36:06.61000:36:06.61030MTB Male 5030Maleการประปาส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.43300:17:35.17700:35:56.177
17522ขวัญชัย กิจกอบชัยขวัญชัย กิจกอบชัย
#522 Male MTB Male 50
00:30:56.24000:30:56.24014MTB Male 5014Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.3 km/h00:00:07.18300:15:07.34700:30:49.057
6523สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#523 Male MTB Weight 85
00:28:11.81300:28:11.8131MTB Weight 851Maleการประปาส่วนภูมิภาค25.5 km/h00:00:05.34700:13:28.41300:28:06.467
10524ธนาคาร น้อยจันทร์ธนาคาร น้อยจันทร์
#524 Male MTB Weight 85
00:29:21.09000:29:21.0902MTB Weight 852Maleการประปาส่วนภูมิภาค24.5 km/h00:00:05.60000:14:19.81000:29:15.490
23525โกวิท แจ่มโกมัยโกวิท แจ่มโกมัย
#525 Male MTB Weight 85
00:32:12.05000:32:12.0505MTB Weight 855Maleการประปาส่วนภูมิภาค22.4 km/h00:00:05.38300:15:29.27700:32:06.667
68531จันทร์จิรา ยิ้มโสภาจันทร์จิรา ยิ้มโสภา
#531 Female MTB Female 45+
00:47:20.05300:47:20.05313MTB Female 45+13Femaleการประปาส่วนภูมิภาค15.2 km/h00:00:11.18700:23:23.09300:47:08.867
42532วรางคนา เย็นทรวงวรางคนา เย็นทรวง
#532 Female MTB Female 45+
00:36:09.11000:36:09.1102MTB Female 45+2Femaleการประปาส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.15700:17:31.12300:35:58.953
24626สุธี อารีย์สุธี อารีย์
#626 Male MTB Male 50
00:32:28.28000:32:28.28019MTB Male 5019Maleการไฟฟ้านครหลวง22.2 km/h00:00:09.18700:15:56.93300:32:19.093
14627สันติภาพ เลี๊ยะจูสันติภาพ เลี๊ยะจู
#627 Male MTB Male 50
00:30:31.20000:30:31.20011MTB Male 5011Maleการไฟฟ้านครหลวง23.6 km/h00:00:08.40000:15:07.42000:30:22.800
29628วรานนท์ อังคณานุวัฒน์วรานนท์ อังคณานุวัฒน์
#628 Male MTB Male 50
00:33:24.19000:33:24.19024MTB Male 5024Maleการไฟฟ้านครหลวง21.6 km/h00:00:09.40700:16:19.17300:33:14.783
629สิทธิชัย พวงลัดดาสิทธิชัย พวงลัดดา
#629 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:08.84000:26:57.247
630กิตติ กีรติวิศิษฎ์กุลกิตติ กีรติวิศิษฎ์กุล
#630 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:09.73000:25:16.357
631ชัยวุฒิ สวัสดีชัยวุฒิ สวัสดี
#631 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:08.33000:25:43.260
2720เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#720 Male MTB Male 50
00:27:03.43000:27:03.4302MTB Male 502Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย26.6 km/h00:00:07.43700:13:27.36300:26:55.993
7721ปรีชา แน่งน้อยปรีชา แน่งน้อย
#721 Male MTB Male 50
00:28:16.66000:28:16.6606MTB Male 506Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25.5 km/h00:00:06.08300:14:01.44700:28:10.577
15722ณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์ณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์
#722 Male MTB Male 50
00:30:31.41000:30:31.41012MTB Male 5012Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย23.6 km/h00:00:09.40700:15:15.59300:30:22.003
52728ปทิตตา แสนจักร์ปทิตตา แสนจักร์
#728 Female MTB Female 45+
00:38:18.29000:38:18.2905MTB Female 45+5Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย18.8 km/h00:00:13.25300:18:34.04700:38:05.037
1833วรพจน์ ฟุ้งสุขวรพจน์ ฟุ้งสุข
#833 Male MTB Male 50
00:26:48.99000:26:48.9901MTB Male 501Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.8 km/h00:00:06.69000:13:26.85000:26:42.300
4834สนธยา หาญยศสนธยา หาญยศ
#834 Male MTB Male 50
00:28:08.22000:28:08.2204MTB Male 504Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.6 km/h00:00:07.93700:13:56.69300:28:00.283
8835บุญยืน คงชาติบุญยืน คงชาติ
#835 Male MTB Male 50
00:28:18.30000:28:18.3007MTB Male 507Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.4 km/h00:00:07.33000:14:01.12000:28:10.970
836ทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาลทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล
#836 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11837วรุฒ พ่วงท่าโกวรุฒ พ่วงท่าโก
#837 Male MTB Weight 85
00:29:46.58700:29:46.5873MTB Weight 853Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค24.2 km/h00:00:05.59000:14:15.97000:29:40.997
22838ณัฐวุฒิ กาวิชัยณัฐวุฒิ กาวิชัย
#838 Male MTB Weight 85
00:31:36.06700:31:36.0674MTB Weight 854Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค22.8 km/h00:00:06.23700:15:00.11300:31:29.830
30839เฉลิมพล จิตรหาญเฉลิมพล จิตรหาญ
#839 Male MTB Weight 85
00:33:47.50700:33:47.5076MTB Weight 856Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค21.3 km/h00:00:06.43000:16:21.22000:33:41.077
43855นวลพรรณ บัวเลิศนวลพรรณ บัวเลิศ
#855 Female MTB Female 45+
00:36:11.22000:36:11.2203MTB Female 45+3Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.07700:17:49.38300:36:01.143
856วิภารัตน์ จุรีมาศวิภารัตน์ จุรีมาศ
#856 Female MTB Female 45+
Not startedNot startedMTB Female 45+Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
26915สมมาศ แก้วเลี่ยม สมมาศ แก้วเลี่ยม
#915 Male MTB Male 50
00:32:58.91000:32:58.91021MTB Male 5021Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย21.8 km/h00:00:11.09000:16:02.30000:32:47.820
39916สุริยะ ซัมดินสุริยะ ซัมดิน
#916 Male MTB Male 50
00:35:41.97000:35:41.97029MTB Male 5029Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย20.2 km/h00:00:11.70700:17:39.67300:35:30.263
917เธียร สัณสุตนานนท์เธียร สัณสุตนานนท์
#917 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย
918สุทิน สร้อยสัมฤทธิ์สุทิน สร้อยสัมฤทธิ์
#918 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย
65919นพดล หาญมุสิกวัฒน์กูรนพดล หาญมุสิกวัฒน์กูร
#919 Male MTB Weight 85
00:43:32.06300:43:32.06318MTB Weight 8518Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย16.5 km/h00:00:08.10300:21:00.23700:43:23.960
920วิชล พุ่มปานวิชล พุ่มปาน
#920 Male MTB Weight 85
Not startedNot startedMTB Weight 85Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย
921ศรันย์ เงาฉายศรันย์ เงาฉาย
#921 Male MTB Weight 85
Not startedNot startedMTB Weight 85Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย
201128มนต์ชัย ยิ้มแย้มมนต์ชัย ยิ้มแย้ม
#1128 Male MTB Male 50
00:31:15.26000:31:15.26017MTB Male 5017Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย23.0 km/h00:00:06.29300:15:18.88700:31:08.967
271129บุญรอด สุวรรณสารกุลบุญรอด สุวรรณสารกุล
#1129 Male MTB Male 50
00:33:18.45000:33:18.45022MTB Male 5022Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.6 km/h00:00:08.16000:16:14.66000:33:10.290
211130ชัยวิวัฒน์ ศรีกาญจน์ชัยวิวัฒน์ ศรีกาญจน์
#1130 Male MTB Male 50
00:31:34.75000:31:34.75018MTB Male 5018Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย22.8 km/h00:00:06.91000:15:32.59000:31:27.840
321218ภาณุรักษ์ สกุลพันธุ์ภาณุรักษ์ สกุลพันธุ์
#1218 Male MTB Male 50
00:34:20.41000:34:20.41026MTB Male 5026Maleธนาคารกรุงไทย21.0 km/h00:00:08.93700:17:16.25300:34:11.473
371219ธงชัย เรี่ยวแรงธงชัย เรี่ยวแรง
#1219 Male MTB Male 50
00:35:35.29000:35:35.29028MTB Male 5028Maleธนาคารกรุงไทย20.2 km/h00:00:09.40700:17:25.24300:35:25.883
441220สุรศักดิ์ ยิ้มเพ็ชรสุรศักดิ์ ยิ้มเพ็ชร
#1220 Male MTB Male 50
00:36:37.53000:36:37.53031MTB Male 5031Maleธนาคารกรุงไทย19.7 km/h00:00:10.18700:18:08.63300:36:27.343
341221ธีรินทร์ รั ตนพิเชฏฐชัยธีรินทร์ รั ตนพิเชฏฐชัย
#1221 Male MTB Weight 85
00:34:37.89000:34:37.8907MTB Weight 857Maleธนาคารกรุงไทย20.8 km/h00:00:05.81000:16:52.98700:34:32.080
561222อณวัช พิลาวุฒิอณวัช พิลาวุฒิ
#1222 Male MTB Weight 85
00:40:44.71000:40:44.71015MTB Weight 8515Maleธนาคารกรุงไทย17.7 km/h00:00:04.77700:20:21.47300:40:39.933
501227จินตนา วิวัฒน์เจริญกุลจินตนา วิวัฒน์เจริญกุล
#1227 Female MTB Female 45+
00:37:58.64000:37:58.6404MTB Female 45+4Femaleธนาคารกรุงไทย19.0 km/h00:00:11.18000:18:30.19000:37:47.460
Page 1 of 2 (87 items)