กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 2 (87 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartLap1Lap2
121919สมบัติ กันธิยะสมบัติ กันธิยะ
#1919 Male MTB Male 50
00:30:06.76000:30:06.7609MTB Male 509Maleไปรษณีย์ไทย23.9 km/h00:00:09.94300:14:19.76700:29:56.817
131921ประหยัด จันทร์แดงประหยัด จันทร์แดง
#1921 Male MTB Male 50
00:30:21.99000:30:21.99010MTB Male 5010Maleไปรษณีย์ไทย23.7 km/h00:00:10.43300:14:51.86700:30:11.557
331920บัณฑิต เศษคึมบงบัณฑิต เศษคึมบง
#1920 Male MTB Male 50
00:34:25.34000:34:25.34027MTB Male 5027Maleไปรษณีย์ไทย20.9 km/h00:00:08.79300:17:21.55700:34:16.547
531930สตางค์ นันตะสุขสตางค์ นันตะสุข
#1930 Female MTB Female 45+
00:38:44.92000:38:44.9206MTB Female 45+6Femaleไปรษณีย์ไทย18.6 km/h00:00:12.21700:19:02.55300:38:32.703
601922ทรงชัย ศักดิ์สมานชัยทรงชัย ศักดิ์สมานชัย
#1922 Male MTB Weight 85
00:42:18.03700:42:18.03716MTB Weight 8516Maleไปรษณีย์ไทย17.0 km/h00:00:06.84700:20:53.73000:42:11.190
631931พัชราภรณ์ ตาระบัตรพัชราภรณ์ ตาระบัตร
#1931 Female MTB Female 45+
00:43:08.34000:43:08.34010MTB Female 45+10Femaleไปรษณีย์ไทย16.7 km/h00:00:11.58000:21:46.98000:42:56.760
161511สุทัศน์ พะสุรัมย์สุทัศน์ พะสุรัมย์
#1511 Male MTB Male 50
00:30:47.51000:30:47.51013MTB Male 5013Maleกสท.โทรคมนาคม23.4 km/h00:00:07.93700:15:10.52300:30:39.573
481512อนันต์ กุลธนากรอนันต์ กุลธนากร
#1512 Male MTB Male 50
00:37:33.25000:37:33.25033MTB Male 5033Maleกสท.โทรคมนาคม19.2 km/h00:00:12.73000:18:25.53000:37:20.520
571513ยุทธชัย สมหมายยุทธชัย สมหมาย
#1513 Male MTB Male 50
00:41:18.88000:41:18.88035MTB Male 5035Maleกสท.โทรคมนาคม17.4 km/h00:00:09.76300:19:23.55700:41:09.117
629สิทธิชัย พวงลัดดาสิทธิชัย พวงลัดดา
#629 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:08.84000:26:57.247
630กิตติ กีรติวิศิษฎ์กุลกิตติ กีรติวิศิษฎ์กุล
#630 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:09.73000:25:16.357
631ชัยวุฒิ สวัสดีชัยวุฒิ สวัสดี
#631 Male MTB Weight 85
DNFDNFMTB Weight 85Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:08.33000:25:43.260
14627สันติภาพ เลี๊ยะจูสันติภาพ เลี๊ยะจู
#627 Male MTB Male 50
00:30:31.20000:30:31.20011MTB Male 5011Maleการไฟฟ้านครหลวง23.6 km/h00:00:08.40000:15:07.42000:30:22.800
24626สุธี อารีย์สุธี อารีย์
#626 Male MTB Male 50
00:32:28.28000:32:28.28019MTB Male 5019Maleการไฟฟ้านครหลวง22.2 km/h00:00:09.18700:15:56.93300:32:19.093
29628วรานนท์ อังคณานุวัฒน์วรานนท์ อังคณานุวัฒน์
#628 Male MTB Male 50
00:33:24.19000:33:24.19024MTB Male 5024Maleการไฟฟ้านครหลวง21.6 km/h00:00:09.40700:16:19.17300:33:14.783
2720เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#720 Male MTB Male 50
00:27:03.43000:27:03.4302MTB Male 502Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย26.6 km/h00:00:07.43700:13:27.36300:26:55.993
7721ปรีชา แน่งน้อยปรีชา แน่งน้อย
#721 Male MTB Male 50
00:28:16.66000:28:16.6606MTB Male 506Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25.5 km/h00:00:06.08300:14:01.44700:28:10.577
15722ณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์ณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์
#722 Male MTB Male 50
00:30:31.41000:30:31.41012MTB Male 5012Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย23.6 km/h00:00:09.40700:15:15.59300:30:22.003
52728ปทิตตา แสนจักร์ปทิตตา แสนจักร์
#728 Female MTB Female 45+
00:38:18.29000:38:18.2905MTB Female 45+5Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย18.8 km/h00:00:13.25300:18:34.04700:38:05.037
856วิภารัตน์ จุรีมาศวิภารัตน์ จุรีมาศ
#856 Female MTB Female 45+
Not startedNot startedMTB Female 45+Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
836ทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาลทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล
#836 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1833วรพจน์ ฟุ้งสุขวรพจน์ ฟุ้งสุข
#833 Male MTB Male 50
00:26:48.99000:26:48.9901MTB Male 501Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.8 km/h00:00:06.69000:13:26.85000:26:42.300
4834สนธยา หาญยศสนธยา หาญยศ
#834 Male MTB Male 50
00:28:08.22000:28:08.2204MTB Male 504Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.6 km/h00:00:07.93700:13:56.69300:28:00.283
8835บุญยืน คงชาติบุญยืน คงชาติ
#835 Male MTB Male 50
00:28:18.30000:28:18.3007MTB Male 507Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.4 km/h00:00:07.33000:14:01.12000:28:10.970
11837วรุฒ พ่วงท่าโกวรุฒ พ่วงท่าโก
#837 Male MTB Weight 85
00:29:46.58700:29:46.5873MTB Weight 853Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค24.2 km/h00:00:05.59000:14:15.97000:29:40.997
22838ณัฐวุฒิ กาวิชัยณัฐวุฒิ กาวิชัย
#838 Male MTB Weight 85
00:31:36.06700:31:36.0674MTB Weight 854Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค22.8 km/h00:00:06.23700:15:00.11300:31:29.830
30839เฉลิมพล จิตรหาญเฉลิมพล จิตรหาญ
#839 Male MTB Weight 85
00:33:47.50700:33:47.5076MTB Weight 856Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค21.3 km/h00:00:06.43000:16:21.22000:33:41.077
43855นวลพรรณ บัวเลิศนวลพรรณ บัวเลิศ
#855 Female MTB Female 45+
00:36:11.22000:36:11.2203MTB Female 45+3Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.07700:17:49.38300:36:01.143
38123นายไท้ ผลาวงศ์นายไท้ ผลาวงศ์
#123 Male MTB Weight 85
00:35:39.02000:35:39.0209MTB Weight 859Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย20.2 km/h00:00:07.07700:17:07.24700:35:31.943
46121พนมไพร สัทธะวิริยะพันธ์พนมไพร สัทธะวิริยะพันธ์
#121 Male MTB Male 50
00:37:24.30000:37:24.30032MTB Male 5032Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย19.2 km/h00:00:11.92700:18:23.86300:37:12.373
54128วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#128 Female MTB Female 45+
00:39:48.87000:39:48.8707MTB Female 45+7Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย18.1 km/h00:00:10.98000:11:39.02000:39:37.890
61124ชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆ
#124 Male MTB Weight 85
00:42:22.58300:42:22.58317MTB Weight 8517Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย17.0 km/h00:00:06.63700:20:55.57000:42:15.947
64122ประพันธ์ สาลียงพวยประพันธ์ สาลียงพวย
#122 Male MTB Male 50
00:43:27.80000:43:27.80037MTB Male 5037Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย16.6 km/h00:00:12.69000:21:13.26000:43:15.110
31322ชัยสิทธิ์ ศรีเดชชัยสิทธิ์ ศรีเดช
#322 Male MTB Male 50
00:33:48.76000:33:48.76025MTB Male 5025Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย21.3 km/h00:00:10.03300:16:36.37700:33:38.727
1620สุขสันต์ พนมสิงห์สุขสันต์ พนมสิงห์
#1620 Male MTB Male 50
DNFDNFMTB Male 50Maleการบินไทย00:00:06.183
1622ดิลก แย้มผกาดิลก แย้มผกา
#1622 Male MTB Weight 85
Not startedNot startedMTB Weight 85Maleการบินไทย
1623ณรงค์ นุ่มประเสริฐณรงค์ นุ่มประเสริฐ
#1623 Male MTB Weight 85
Not startedNot startedMTB Weight 85Maleการบินไทย
31619สุรัตน์ นันทปัญจพรสุรัตน์ นันทปัญจพร
#1619 Male MTB Male 50
00:27:49.74000:27:49.7403MTB Male 503Maleการบินไทย25.9 km/h00:00:05.89300:13:28.47700:27:43.847
181621ภควัต บุญญะประทีปภควัต บุญญะประทีป
#1621 Male MTB Male 50
00:31:01.78000:31:01.78015MTB Male 5015Maleการบินไทย23.2 km/h00:00:06.90700:15:10.19300:30:54.873
361628สุภาดา บุญสุภาสุภาดา บุญสุภา
#1628 Female MTB Female 45+
00:35:24.40000:35:24.4001MTB Female 45+1Femaleการบินไทย20.3 km/h00:00:11.81300:17:29.90700:35:12.587
35416เฉลิมชัย บุญชนะเฉลิมชัย บุญชนะ
#416 Male MTB Weight 85
00:34:59.58700:34:59.5878MTB Weight 858Maleการประปานครหลวง20.6 km/h00:00:07.48000:16:34.76300:34:52.107
520รังสรรค์ นามวงศ์ษารังสรรค์ นามวงศ์ษา
#520 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการประปาส่วนภูมิภาค
6523สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#523 Male MTB Weight 85
00:28:11.81300:28:11.8131MTB Weight 851Maleการประปาส่วนภูมิภาค25.5 km/h00:00:05.34700:13:28.41300:28:06.467
10524ธนาคาร น้อยจันทร์ธนาคาร น้อยจันทร์
#524 Male MTB Weight 85
00:29:21.09000:29:21.0902MTB Weight 852Maleการประปาส่วนภูมิภาค24.5 km/h00:00:05.60000:14:19.81000:29:15.490
17522ขวัญชัย กิจกอบชัยขวัญชัย กิจกอบชัย
#522 Male MTB Male 50
00:30:56.24000:30:56.24014MTB Male 5014Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.3 km/h00:00:07.18300:15:07.34700:30:49.057
23525โกวิท แจ่มโกมัยโกวิท แจ่มโกมัย
#525 Male MTB Weight 85
00:32:12.05000:32:12.0505MTB Weight 855Maleการประปาส่วนภูมิภาค22.4 km/h00:00:05.38300:15:29.27700:32:06.667
41521ประภาส มาตผลประภาส มาตผล
#521 Male MTB Male 50
00:36:06.61000:36:06.61030MTB Male 5030Maleการประปาส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.43300:17:35.17700:35:56.177
42532วรางคนา เย็นทรวงวรางคนา เย็นทรวง
#532 Female MTB Female 45+
00:36:09.11000:36:09.1102MTB Female 45+2Femaleการประปาส่วนภูมิภาค19.9 km/h00:00:10.15700:17:31.12300:35:58.953
68531จันทร์จิรา ยิ้มโสภาจันทร์จิรา ยิ้มโสภา
#531 Female MTB Female 45+
00:47:20.05300:47:20.05313MTB Female 45+13Femaleการประปาส่วนภูมิภาค15.2 km/h00:00:11.18700:23:23.09300:47:08.867
917เธียร สัณสุตนานนท์เธียร สัณสุตนานนท์
#917 Male MTB Male 50
Not startedNot startedMTB Male 50Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย
Page 1 of 2 (87 items)