กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 2 (67 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4
1121ณัฐพล เฝือจูณัฐพล เฝือจู
#1121 Male MTB Male OPEN
Not startedNot startedMTB Male OPENMaleการรถไฟแห่งประเทศไทย
1615สุวิชชา ภักดีสุวิชชา ภักดี
#1615 Male MTB Male 30-39
Not startedNot startedMTB Male 30-39Maleการบินไทย
1719ศิลป์ชัย อุดมเพชรศิลป์ชัย อุดมเพชร
#1719 Male MTB Male 30-39
Not startedNot startedMTB Male 30-39Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
2022สุรศักดิ์ ไกรเลิศสุรศักดิ์ ไกรเลิศ
#2022 Male MTB Male OPEN
Not startedNot startedMTB Male OPENMaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2026ธรรมศักดิ์ มั่งนิมิตรธรรมศักดิ์ มั่งนิมิตร
#2026 Male MTB Male 30-39
Not startedNot startedMTB Male 30-39Maleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
823จิรวัฒน์ เอี่ยมโพธิ์ จิรวัฒน์ เอี่ยมโพธิ์
#823 Male MTB Male OPEN
Not startedNot startedMTB Male OPENMaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
827นพรัตน์ พันธุ์งามนพรัตน์ พันธุ์งาม
#827 Male MTB Male 30-39
Not startedNot startedMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
118วัชระ ชื่นพันธ์วัชระ ชื่นพันธ์
#118 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย00:00:06.18300:16:57.76700:35:18.037
318เอกพจน์ สุกระเอกพจน์ สุกระ
#318 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:12.53300:19:19.15300:40:42.187
516บุญญาฤทธิ์ บุญบํารุงบุญญาฤทธิ์ บุญบํารุง
#516 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปาส่วนภูมิภาค00:00:12.13700:18:20.87700:36:47.060
409จีรศักดิ์ เอียมสุขใสจีรศักดิ์ เอียมสุขใส
#409 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการประปานครหลวง00:00:09.06300:19:09.51700:39:52.447
410วรวุฒิ คงสาครวรวุฒิ คงสาคร
#410 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการประปานครหลวง00:00:08.03700:17:30.80300:36:50.86300:56:49.283
411กนก การรุ่งเจริญกนก การรุ่งเจริญ
#411 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปานครหลวง00:00:14.42700:17:16.06000:35:15.32300:53:03.783
412สามารถ รชตธรรมกุลสามารถ รชตธรรมกุล
#412 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปานครหลวง00:00:11.52700:19:45.103
618นภัสไชย นันทรัตน์นภัสไชย นันทรัตน์
#618 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง00:00:06.57300:17:14.24700:35:27.70700:53:50.957
619พิชิต จินตโกศลวิทย์พิชิต จินตโกศลวิทย์
#619 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง00:00:09.28000:21:11.89000:45:46.210
620อภินันท์ ทองบุญศรีอภินันท์ ทองบุญศรี
#620 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:12.30000:20:52.880
621โยธา แสนสุขโยธา แสนสุข
#621 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:13.59300:17:14.22700:35:12.33000:52:24.887
622สุวิทย์ สิทธิสุวิทย์ สิทธิ
#622 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:13.19300:17:25.91300:36:31.057
2024กิตติ เนตรสขาวัฒน์กิตติ เนตรสขาวัฒน์
#2024 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด00:00:14.52300:17:27.64700:35:08.95700:53:20.897
2019ยุรนันท์ ลิมปนันท์วดียุรนันท์ ลิมปนันท์วดี
#2019 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด00:00:07.81700:15:50.43300:31:54.08300:52:07.003
2020ชนัยพงษ์ โมนยะกุลชนัยพงษ์ โมนยะกุล
#2020 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด00:00:08.03700:20:53.253
2021วรงค์กรณ์ สินไชยวรงค์กรณ์ สินไชย
#2021 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด00:00:09.81000:21:58.62000:45:26.340
1814พงศ์ภัทร เมตตาพงศ์ภัทร เมตตา
#1814 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleปตท.00:00:10.77700:17:46.14300:37:41.927
1410สมโภชน์ แสงหิรัญสมโภชน์ แสงหิรัญ
#1410 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleธนาคารอาคารสงเคราะห์00:00:11.73000:17:25.84000:37:23.413
1508จรรยวรรธน์ ชัยวงศ์จรรยวรรธน์ ชัยวงศ์
#1508 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleกสท.โทรคมนาคม00:00:08.82700:17:23.93300:35:34.42000:54:30.063
1012ฉัตรชัย สุทธิประภาฉัตรชัย สุทธิประภา
#1012 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย00:00:06.56700:16:33.76300:33:19.56300:50:31.863
1013ชัยธนา ลิมปนารมณ์ชัยธนา ลิมปนารมณ์
#1013 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย00:00:15.26000:19:41.57700:40:26.73301:00:22.187
39515สัญลักษณ์ เบ้าดีสัญลักษณ์ เบ้าดี
#515 Male MTB Male OPEN
01:10:59.19001:10:59.19014MTB Male OPEN14Maleการประปาส่วนภูมิภาค20.3 km/h00:00:06.79300:16:26.75700:34:25.47700:52:41.65701:10:52.397
382025สุวัฒ ศรีทองคำสุวัฒ ศรีทองคำ
#2025 Male MTB Male 30-39
01:10:14.83001:10:14.83025MTB Male 30-3925Maleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด20.5 km/h00:00:10.27700:16:11.45000:33:26.22300:51:25.21301:10:04.553
372114ธวัชชัย ปลูกปัญญาดีธวัชชัย ปลูกปัญญาดี
#2114 Male MTB Male 30-39
01:09:42.34001:09:42.34024MTB Male 30-3924Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)20.7 km/h00:00:08.20700:15:37.08700:32:48.89700:51:40.78001:09:34.133
361718นราศักดิ์ เนตรนุชนราศักดิ์ เนตรนุช
#1718 Male MTB Male 30-39
01:09:34.18001:09:34.18023MTB Male 30-3923Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)20.7 km/h00:00:10.50000:16:42.51300:34:34.75000:52:18.37301:09:23.680
351123กรุณา สายสอาดกรุณา สายสอาด
#1123 Male MTB Male 30-39
01:08:23.14001:08:23.14022MTB Male 30-3922Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.1 km/h00:00:10.70000:16:31.29300:34:01.95300:51:02.25701:08:12.440
341214ดลนัสม์ โพธิ์ฉายดลนัสม์ โพธิ์ฉาย
#1214 Male MTB Male 30-39
01:08:22.66001:08:22.66021MTB Male 30-3921Maleธนาคารกรุงไทย21.1 km/h00:00:09.66000:16:20.27300:34:06.05700:51:01.25001:08:13.000
33117เฉลิมพล แสงสกุลเฉลิมพล แสงสกุล
#117 Male MTB Male OPEN
01:08:06.66701:08:06.66713MTB Male OPEN13Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย21.1 km/h00:00:06.99300:16:19.87700:33:14.00700:50:44.45701:07:59.673
321813กานต์ภพ สายอ่อนกานต์ภพ สายอ่อน
#1813 Male MTB Male 30-39
01:06:41.27001:06:41.27020MTB Male 30-3920Maleปตท.21.6 km/h00:00:10.03000:15:53.67700:32:38.66300:49:26.67301:06:31.240
311812สรพงค์ ประจบพวกสรพงค์ ประจบพวก
#1812 Male MTB Male 30-39
01:06:08.28001:06:08.28019MTB Male 30-3919Maleปตท.21.8 km/h00:00:12.97700:15:38.78300:32:09.46700:48:32.51301:05:55.303
301120มโนธี เนตรน้อยมโนธี เนตรน้อย
#1120 Male MTB Male OPEN
01:05:53.70001:05:53.70012MTB Male OPEN12Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.9 km/h00:00:05.57000:15:50.72000:32:34.88000:49:21.80001:05:48.130
292112โสภณ กุลเมืองโสภณ กุลเมือง
#2112 Male MTB Male 30-39
01:05:28.27001:05:28.27018MTB Male 30-3918Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)22.0 km/h00:00:10.50000:15:17.26000:31:59.08300:48:31.80001:05:17.770
281717ธวัช วงค์เกตุใจธวัช วงค์เกตุใจ
#1717 Male MTB Male 30-39
01:05:02.48001:05:02.48017MTB Male 30-3917Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)22.1 km/h00:00:08.77300:15:48.16000:32:14.22700:48:33.92701:04:53.707
271915วิทยา วุฒิยิ่งยงวิทยา วุฒิยิ่งยง
#1915 Male MTB Male 30-39
01:04:13.98001:04:13.98016MTB Male 30-3916Maleไปรษณีย์ไทย22.4 km/h00:00:09.77300:14:28.24000:29:32.98700:44:46.46701:04:04.207
261614ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรีทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี
#1614 Male MTB Male 30-39
01:04:05.15001:04:05.15015MTB Male 30-3915Maleการบินไทย22.5 km/h00:00:09.43700:15:46.68000:32:12.56700:48:17.91701:03:55.713
251124สุนทร หลอดคำสุนทร หลอดคำ
#1124 Male MTB Male 30-39
01:04:04.83001:04:04.83014MTB Male 30-3914Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย22.5 km/h00:00:12.76300:15:53.20000:31:11.90700:47:14.14301:03:52.067
242113ธรรมสรณ์ แสงโชติธรรมสรณ์ แสงโชติ
#2113 Male MTB Male 30-39
01:02:33.32001:02:33.32013MTB Male 30-3913Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)23.0 km/h00:00:11.27700:14:45.62000:30:38.02300:46:26.46301:02:22.043
231811นพพร ดีโต ดีโตนพพร ดีโต ดีโต
#1811 Male MTB Male OPEN
01:02:07.53701:02:07.53711MTB Male OPEN11Maleปตท.23.2 km/h00:00:04.31300:14:56.13700:30:45.25700:46:21.82701:02:03.223
22517วิรัตน์ สุดสงวนวิรัตน์ สุดสงวน
#517 Male MTB Male 30-39
01:01:50.27001:01:50.27012MTB Male 30-3912Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.3 km/h00:00:08.62000:14:28.63300:30:08.65000:46:02.48001:01:41.650
21518อนุวัฒน์ แก้วสมบัติอนุวัฒน์ แก้วสมบัติ
#518 Male MTB Male 30-39
01:01:13.55001:01:13.55011MTB Male 30-3911Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.5 km/h00:00:07.79000:14:23.92000:29:40.09000:45:02.22301:01:05.760
20714ธณมนต์ แสนศรีมลธณมนต์ แสนศรีมล
#714 Male MTB Male OPEN
01:00:29.62301:00:29.62310MTB Male OPEN10Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย23.8 km/h00:00:04.72300:14:24.46700:29:28.26700:44:43.16701:00:24.900
191916ชโลธร เจริญปลีชโลธร เจริญปลี
#1916 Male MTB Male 30-39
00:59:49.24000:59:49.24010MTB Male 30-3910Maleไปรษณีย์ไทย24.1 km/h00:00:09.02700:14:32.73700:29:45.36300:44:56.11300:59:40.213
18826วรวุฒิ ฟุ้งสุขวรวุฒิ ฟุ้งสุข
#826 Male MTB Male 30-39
00:59:29.18000:59:29.1809MTB Male 30-399Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค24.2 km/h00:00:07.38700:14:16.54000:29:23.33300:44:26.81300:59:21.793
Page 1 of 2 (67 items)