กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
11901ศักรินทร์ ทรัพย สมบูรณ์ศักรินทร์ ทรัพย สมบูรณ์
#1901 Male ROAD Male OPEN
01:51:38.97301:51:38.9731ROAD Male OPEN1Maleไปรษณีย์ไทย35.5 km/h00:00:00.00001:33:46.82001:51:15.683
21101อนันต์สิทธิ์ ยามีอนันต์สิทธิ์ ยามี
#1101 Male ROAD Male OPEN
01:51:41.21001:51:41.2102ROAD Male OPEN2Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย35.5 km/h00:00:00.00001:33:51.15301:51:22.253
3803วิริยะ รุ่งเรืองวิริยะ รุ่งเรือง
#803 Male ROAD Male OPEN
01:53:01.25001:53:01.2503ROAD Male OPEN3Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค35.0 km/h00:00:00.00001:33:48.19301:52:39.160
42105หวน กลิ่นสุนทรหวน กลิ่นสุนทร
#2105 Male ROAD Male 40-49
01:56:47.88701:56:47.8871ROAD Male 40-491Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.50001:56:26.860
51109พศิน ยามีพศิน ยามี
#1109 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.23701:56:48.2372ROAD Male 40-492Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:37.81001:56:19.753
61909อณุคม ธิปัดเป่าอณุคม ธิปัดเป่า
#1909 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.49001:56:48.4903ROAD Male 40-493Maleไปรษณีย์ไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.10301:56:27.893
71907ทรงศักดิ์ ใสดีทรงศักดิ์ ใสดี
#1907 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.70701:56:48.7074ROAD Male 40-494Maleไปรษณีย์ไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:43.18001:56:25.563
8811พรพงษ์ ทรัพย์อัมพรพรพงษ์ ทรัพย์อัมพร
#811 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.71701:56:48.7175ROAD Male 40-495Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค33.9 km/h00:00:00.00001:35:41.66001:56:23.677
91607เอกราช พาณยงเอกราช พาณยง
#1607 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.91001:56:48.9106ROAD Male 40-496Maleการบินไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.07001:56:29.407
10706ไชยา สมอ่อนไชยา สมอ่อน
#706 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.91001:56:48.9107ROAD Male 40-497Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:49.74701:56:32.363
112107พัลลภ ทัพภมานพัลลภ ทัพภมาน
#2107 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.91701:56:48.9178ROAD Male 40-498Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)33.9 km/h00:00:00.00001:35:48.23701:56:28.303
12508ศักดา แก่นไถศักดา แก่นไถ
#508 Male ROAD Male 40-49
01:56:49.23701:56:49.2379ROAD Male 40-499Maleการประปาส่วนภูมิภาค33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.11701:56:29.780
13609ปองฤทธิ์ ปฏิเมธาปองฤทธิ์ ปฏิเมธา
#609 Male ROAD Male 40-49
01:56:49.71301:56:49.71310ROAD Male 40-4910Maleการไฟฟ้านครหลวง33.9 km/h00:00:00.00001:35:50.82001:56:31.970
141207อนุชา จารุจันทร์อนุชา จารุจันทร์
#1207 Male ROAD Male 40-49
01:56:49.93701:56:49.93711ROAD Male 40-4911Maleธนาคารกรุงไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.94701:56:29.340
151309นราธิป สุรรัตน์นราธิป สุรรัตน์
#1309 Male ROAD Male 40-49
01:56:50.34001:56:50.34012ROAD Male 40-4912Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร33.9 km/h00:00:00.00001:35:48.16001:56:29.313
16309วสันต์ พันธ์หินลาดวสันต์ พันธ์หินลาด
#309 Male ROAD Male 40-49
01:56:50.35001:56:50.35013ROAD Male 40-4913Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:45.55301:56:30.847
171701ณัฐภูมิ บุญรอดณัฐภูมิ บุญรอด
#1701 Male ROAD Male OPEN
01:57:29.49701:57:29.4974ROAD Male OPEN4Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)33.7 km/h00:00:00.00001:36:34.59701:57:04.727
18801อธิวัฒน์ สุทธิคำภาอธิวัฒน์ สุทธิคำภา
#801 Male ROAD Male OPEN
01:57:29.75001:57:29.7505ROAD Male OPEN5Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค33.7 km/h00:00:00.00001:36:37.88301:57:07.643
191902อภิสิทธิ์ ลัทธกาญจน์อภิสิทธิ์ ลัทธกาญจน์
#1902 Male ROAD Male OPEN
01:57:30.34701:57:30.3476ROAD Male OPEN6Maleไปรษณีย์ไทย33.7 km/h00:00:00.00001:36:36.24701:57:06.603
20805กิตติธัช ทองคล้ำกิตติธัช ทองคล้ำ
#805 Male ROAD Male 30-39
01:58:44.08701:58:44.0871ROAD Male 30-391Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค33.4 km/h00:00:00.00001:37:54.14301:58:21.127
21704วุฒิพันธุ์ ปริโยทัยวุฒิพันธุ์ ปริโยทัย
#704 Male ROAD Male 30-39
01:58:44.30001:58:44.3002ROAD Male 30-392Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.4 km/h00:00:00.00001:37:54.33001:58:21.340
22504ธนกฤต ทวีผลธนกฤต ทวีผล
#504 Male ROAD Male 30-39
01:58:45.95001:58:45.9503ROAD Male 30-393Maleการประปาส่วนภูมิภาค33.3 km/h00:00:00.00001:37:57.52301:58:25.793
231804พีรกิต ธีรโสภณพีรกิต ธีรโสภณ
#1804 Male ROAD Male 30-39
01:58:46.76701:58:46.7674ROAD Male 30-394Maleปตท.33.3 km/h00:00:00.00001:37:55.54001:58:24.690
24806ฑีฆพล ชมภูพันธ์ฑีฆพล ชมภูพันธ์
#806 Male ROAD Male 30-39
01:58:46.96701:58:46.9675ROAD Male 30-395Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค33.3 km/h00:00:00.00001:37:58.16301:58:26.820
251305อภิเชษฐ์ ชามาอภิเชษฐ์ ชามา
#1305 Male ROAD Male 30-39
01:58:47.18701:58:47.1876ROAD Male 30-396Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร33.3 km/h00:00:00.00001:37:55.31001:58:24.227
26705ธณมนต์ แสนศรีมลธณมนต์ แสนศรีมล
#705 Male ROAD Male 30-39
01:58:47.23701:58:47.2377ROAD Male 30-397Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.3 km/h00:00:00.00001:37:55.29701:58:24.263
271306สันติภาพ ชัยเวทย์สันติภาพ ชัยเวทย์
#1306 Male ROAD Male 30-39
01:58:48.22701:58:48.2278ROAD Male 30-398Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร33.3 km/h00:00:00.00001:37:58.63701:58:28.553
281704อธิคม แก้วประสมวงศ์อธิคม แก้วประสมวงศ์
#1704 Male ROAD Male 30-39
01:58:48.38701:58:48.3879ROAD Male 30-399Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)33.3 km/h00:00:00.00001:37:53.72701:58:22.847
29506วิรัตน์ สุดสงวนวิรัตน์ สุดสงวน
#506 Male ROAD Male 30-39
01:58:49.26301:58:49.26310ROAD Male 30-3910Maleการประปาส่วนภูมิภาค33.3 km/h00:00:00.00001:37:57.99701:58:29.643
30703นพเดช กิจวาศน์นพเดช กิจวาศน์
#703 Male ROAD Male 30-39
01:58:51.43701:58:51.43711ROAD Male 30-3911Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.3 km/h00:00:00.00001:37:54.21301:58:28.470
31807นิตินัย ผูกฉิมนิตินัย ผูกฉิม
#807 Male ROAD Male 30-39
01:58:51.43701:58:51.43712ROAD Male 30-3912Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค33.3 km/h00:00:00.00001:37:56.10001:58:30.857
321703ภูริชญ์ เอมะปานภูริชญ์ เอมะปาน
#1703 Male ROAD Male 30-39
01:59:03.99001:59:03.99013ROAD Male 30-3913Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)33.3 km/h00:00:00.00001:37:52.34301:58:39.153
33507ภูดิศ บวรณรงค์เดชภูดิศ บวรณรงค์เดช
#507 Male ROAD Male 40-49
02:00:47.24702:00:47.24714ROAD Male 40-4914Maleการประปาส่วนภูมิภาค32.8 km/h00:00:00.00001:38:19.63702:00:31.500
34809คมศักดิ์ ศรีเครือแก้วคมศักดิ์ ศรีเครือแก้ว
#809 Male ROAD Male 40-49
02:00:48.04302:00:48.04315ROAD Male 40-4915Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค32.8 km/h00:00:00.00001:38:06.66302:00:19.103
351209สำราญ หงษาวงค์สำราญ หงษาวงค์
#1209 Male ROAD Male 40-49
02:00:48.47302:00:48.47316ROAD Male 40-4916Maleธนาคารกรุงไทย32.8 km/h00:00:00.00001:38:19.51302:00:30.307
361908ศาศวัต ศรีธรรมาศาศวัต ศรีธรรมา
#1908 Male ROAD Male 40-49
02:00:48.67002:00:48.67017ROAD Male 40-4917Maleไปรษณีย์ไทย32.8 km/h00:00:00.00001:38:10.42302:00:23.630
37810ปวิณ เอี่ยวเจริญปวิณ เอี่ยวเจริญ
#810 Male ROAD Male 40-49
02:00:59.72702:00:59.72718ROAD Male 40-4918Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค32.7 km/h00:00:00.00001:38:10.87002:00:33.450
381110ตติสิงห์ แสงทองตติสิงห์ แสงทอง
#1110 Male ROAD Male 40-49
02:01:06.37302:01:06.37319ROAD Male 40-4919Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย32.7 km/h00:00:00.00001:38:06.05002:00:35.293
39401อมรรัตน์ ยุวบุตร อมรรัตน์ ยุวบุตร
#401 Male ROAD Male OPEN
02:01:25.51302:01:25.5137ROAD Male OPEN7Maleการประปานครหลวง32.6 km/h00:00:00.00001:36:34.01302:00:59.537
40505อนุวัฒน์ แก้วสมบัติอนุวัฒน์ แก้วสมบัติ
#505 Male ROAD Male 30-39
02:02:04.29302:02:04.29314ROAD Male 30-3914Maleการประปาส่วนภูมิภาค32.4 km/h00:00:00.00001:39:08.21002:01:41.333
411903วรพจน์ พระภายไชยวรพจน์ พระภายไชย
#1903 Male ROAD Male 30-39
02:02:15.46002:02:15.46015ROAD Male 30-3915Maleไปรษณีย์ไทย32.4 km/h00:00:00.00001:39:20.11702:01:57.883
421608สมชาย จุ้ยโตสมชาย จุ้ยโต
#1608 Male ROAD Male 40-49
02:02:55.85702:02:55.85720ROAD Male 40-4920Maleการบินไทย32.2 km/h00:00:00.00001:38:16.10702:02:34.347
43709เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#709 Male ROAD Male 50
02:03:01.59702:03:01.5971ROAD Male 501Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย32.2 km/h00:00:00.00001:42:08.78002:02:34.297
441610สุรัตน์ นันทปัญจพรสุรัตน์ นันทปัญจพร
#1610 Male ROAD Male 50
02:03:04.65702:03:04.6572ROAD Male 502Maleการบินไทย32.2 km/h00:00:00.00001:42:16.32002:02:44.880
45814เสรี มณีโชติเสรี มณีโชติ
#814 Male ROAD Male 50
02:03:09.71702:03:09.7173ROAD Male 503Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค32.2 km/h00:00:00.00001:42:11.34002:02:44.460
46708อภิสิทธิ์ เพ็งสลุงอภิสิทธิ์ เพ็งสลุง
#708 Male ROAD Male 40-49
02:03:19.83702:03:19.83721ROAD Male 40-4921Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย32.1 km/h00:00:00.00001:39:54.33702:03:01.090
47106พรหมพิริยะ บุญชูพรหมพิริยะ บุญชู
#106 Male ROAD Male 30-39
02:04:15.58702:04:15.58716ROAD Male 30-3916Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย31.9 km/h00:00:00.00001:41:01.93302:04:00.403
481604ยุทธภูมิ อคุสุวรรณยุทธภูมิ อคุสุวรรณ
#1604 Male ROAD Male 30-39
02:04:16.39702:04:16.39717ROAD Male 30-3917Maleการบินไทย31.9 km/h00:00:00.00001:41:03.54702:04:02.403
491004ณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะ
#1004 Male ROAD Male 30-39
02:04:16.80302:04:16.80318ROAD Male 30-3918Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย31.9 km/h00:00:00.00001:40:52.22002:03:51.263
501805ประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์ประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์
#1805 Male ROAD Male 30-39
02:04:17.73302:04:17.73319ROAD Male 30-3919Maleปตท.31.9 km/h00:00:00.00001:40:56.43702:03:56.410
Page 1 of 7 (342 items)