เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020

สิรภพ เลิศวิโรจน์กุล
22565
10 K
Gender :Male
Category :ชาย 40 - 49
Status :Finished
Wave :A
 Add To Favourites


Net Time
OVERALL
35/3390
CATEGORY
8/328
GENDER
35/1684
00:38:18
00:38:18
Rotate your device to see more data
All Splits
NameTime
(Time of Day)
Leg Time
Start00:00:00
00:00:10
3 km00:11:01
00:11:01
8.5 km00:33:26
00:33:26
Finish00:38:18
00:38:18