SRINAGARIND MINI MARATHON #22 - 2019
10 Nov 2019

     
     
Page 1 of 22 (1098 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderPaceStartCP1CP2Finish
12044ธีรพงศธร ยะนาธีรพงศธร ยะนา
#2044 Male M 20-29
00:36:1700:36:171M 20-291Male3:31 min/km00:00:3300:15:0500:33:5700:36:17
22171วีระพงศ์ วงษาวีระพงศ์ วงษา
#2171 Male M 30-39
00:37:2700:37:271M 30-391Male3:37 min/km00:00:3400:16:0600:35:0800:37:27
32194กมล น้อยหนองสวงกมล น้อยหนองสวง
#2194 Male M 40-49
00:38:1500:38:151M 40-491Male3:42 min/km00:00:3300:15:5900:35:5300:38:15
4520วัชรพงษ์ อึ่งพวงวัชรพงษ์ อึ่งพวง
#520 Male M <=35
00:39:5700:39:571M <=351Male3:52 min/km00:00:3600:16:2400:37:2300:39:57
52293ถาวร นาบุตรบุญถาวร นาบุตรบุญ
#2293 Male M 50-59
00:40:1600:40:161M 50-591Male3:54 min/km00:00:3300:17:0000:37:4600:40:16
62285อิทธิพล คุ้มทรัพย์อิทธิพล คุ้มทรัพย์
#2285 Male M 40-49
00:40:5700:40:572M 40-492Male3:58 min/km00:00:3300:17:1500:38:2900:40:57
72022อภิวิชญ์ จันทร์ไพสนอภิวิชญ์ จันทร์ไพสน
#2022 Male M 16-19
00:41:2200:41:221M 16-191Male4:00 min/km00:00:3300:17:0100:38:5800:41:22
8539สมพงษ์ พวงสดสมพงษ์ พวงสด
#539 Male M 36-45
00:41:2800:41:281M 36-451Male4:01 min/km00:00:3500:17:0100:38:4900:41:28
92704วราวุฒิ ซุยกระเดื่องวราวุฒิ ซุยกระเดื่อง
#2704 Male M 16-19
00:41:3400:41:342M 16-192Male4:01 min/km00:00:3400:17:1000:39:0700:41:34
102239นิคม บุญจวงนิคม บุญจวง
#2239 Male M 40-49
00:42:1400:42:143M 40-493Male4:05 min/km00:00:3400:17:1000:39:3500:42:14
112702ปภังกร เพ็ชรชะปภังกร เพ็ชรชะ
#2702 Male M 12-15
00:42:2800:42:281M 12-151Male4:06 min/km00:00:3400:17:4800:40:0000:42:28
1248ธนกร อึ้งสกุลชาติธนกร อึ้งสกุลชาติ
#48 Male VIP M <35
00:42:4500:42:451VIP M <351Male4:08 min/km00:00:4000:18:2500:40:1000:42:45
13556อำนาจ กิจควรดีอำนาจ กิจควรดี
#556 Male M 46-55
00:42:5200:42:521M 46-551Male4:09 min/km00:00:3600:18:2300:40:1200:42:52
1439ศักรินทร์ ทัศนวัฒน์ศักรินทร์ ทัศนวัฒน์
#39 Male VIP M 36-45
00:43:1400:43:141VIP M 36-451Male4:11 min/km00:00:3400:18:1700:40:3700:43:14
152370กัลยา อินทร์มาวงค์กัลยา อินทร์มาวงค์
#2370 Female F 16-19
00:43:5400:43:541F 16-191Female4:15 min/km00:00:3300:18:3500:41:2300:43:54
162219ธนกฤต พิมพจักร์ธนกฤต พิมพจักร์
#2219 Male M 40-49
00:43:5800:43:584M 40-494Male4:15 min/km00:00:4000:18:3100:41:2400:43:58
172208ณัฐกิจ กลางหล้าณัฐกิจ กลางหล้า
#2208 Male M 40-49
00:44:1500:44:155M 40-495Male4:17 min/km00:00:3500:18:1800:41:4000:44:15
182066ศุภางค์ณัฐรุ์ แดงบุดดาศุภางค์ณัฐรุ์ แดงบุดดา
#2066 Male M 20-29
00:44:2500:44:252M 20-292Male4:18 min/km00:00:3500:19:0200:41:5000:44:25
192005ศักรินทร์ เบ้ารัตน์ศักรินทร์ เบ้ารัตน์
#2005 Male M 12-15
00:44:3500:44:352M 12-152Male4:19 min/km00:00:3500:18:1300:41:5600:44:35
202703ธีรวัฒน์ สุนารักษ์ธีรวัฒน์ สุนารักษ์
#2703 Male M 16-19
00:44:4700:44:473M 16-193Male4:20 min/km00:00:3500:17:4800:41:5500:44:47
21111สิริชัย วรรณธนพงศ์สิริชัย วรรณธนพงศ์
#111 Male VIP M <35
00:45:0300:45:032VIP M <352Male4:22 min/km00:00:3400:18:2300:42:2100:45:03
222123ธีรโชติ ฤกษ์จารีธีรโชติ ฤกษ์จารี
#2123 Male M 30-39
00:45:3000:45:302M 30-392Male4:24 min/km00:00:5800:19:4400:42:5100:45:30
23121อำนาจ พิมพาตอำนาจ พิมพาต
#121 Male VIP M 36-45
00:45:3400:45:342VIP M 36-452Male4:24 min/km00:00:3800:18:5700:42:4400:45:34
242361สมลักษณ์ ศุภเสถียรสมลักษณ์ ศุภเสถียร
#2361 Male M 60 +
00:46:0500:46:051M 60 +1Male4:27 min/km00:00:3700:18:5700:43:1700:46:05
252320วิชัย แก่นนาควิชัย แก่นนาค
#2320 Male M 50-59
00:46:0800:46:082M 50-592Male4:28 min/km00:00:3800:18:3800:43:2900:46:08
262283อารีย์ เชื้้อสาวะถีอารีย์ เชื้้อสาวะถี
#2283 Male M 40-49
00:46:1300:46:136M 40-496Male4:28 min/km00:00:4300:19:4000:43:2500:46:13
27552สันติ จันดีสันติ จันดี
#552 Male M 46-55
00:47:2200:47:222M 46-552Male4:35 min/km00:00:3300:19:2600:44:3200:47:22
282063ศิวาวุธ ศรีน้อยศิวาวุธ ศรีน้อย
#2063 Male M 20-29
00:47:2700:47:273M 20-293Male4:35 min/km00:00:4300:19:4000:44:4200:47:27
292108ชินวัตร ชนเวียนชินวัตร ชนเวียน
#2108 Male M 30-39
00:48:0200:48:023M 30-393Male4:39 min/km00:00:4100:20:0100:45:0900:48:02
302053ปริญญา บำรุงรัมย์ปริญญา บำรุงรัมย์
#2053 Male M 20-29
00:48:0600:48:064M 20-294Male4:39 min/km00:00:5100:21:1300:45:2100:48:06
312193Treenate PhagsiangsaTreenate Phagsiangsa
#2193 Male M 40-49
00:48:1400:48:147M 40-497Male4:40 min/km00:00:5800:20:4900:45:2700:48:14
32705ภาสกร เตือประโคนภาสกร เตือประโคน
#705 Male M <=35
00:48:1600:48:162M <=352Male4:40 min/km00:00:4300:19:3200:45:2600:48:16
332091Pakin SuttarumPakin Suttarum
#2091 Male M 30-39
00:48:2000:48:204M 30-394Male4:41 min/km00:00:4100:20:1400:45:2600:48:20
342128นัฐวุฒิ สำกำปังนัฐวุฒิ สำกำปัง
#2128 Male M 30-39
00:48:2200:48:225M 30-395Male4:41 min/km00:00:4100:20:3800:45:2700:48:22
352004วศิน เหล่าเลิศวรกุลวศิน เหล่าเลิศวรกุล
#2004 Male M 12-15
00:48:3100:48:313M 12-153Male4:42 min/km00:00:3800:20:2900:45:3900:48:31
36572เกวลิน ชนะทรัพย์เจริญเกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ
#572 Female F <=35
00:48:4200:48:421F <=351Female4:43 min/km00:00:3500:21:1500:45:4300:48:42
37557อุดม โลมาอินทร์อุดม โลมาอินทร์
#557 Male M 46-55
00:49:0000:49:003M 46-553Male4:44 min/km00:00:4100:19:5500:46:0600:49:00
382344ทวี ทินเตทวี ทินเต
#2344 Male M 60 +
00:49:0500:49:052M 60 +2Male4:45 min/km00:00:3700:20:1200:46:0800:49:05
392415รัตน์กมล เรืองใสส่องรัตน์กมล เรืองใสส่อง
#2415 Female F 20-29
00:49:2500:49:251F 20-291Female4:47 min/km00:00:5700:21:4600:46:4500:49:25
402266สมศักดิ์ ลครทิพย์สมศักดิ์ ลครทิพย์
#2266 Male M 40-49
00:49:2800:49:288M 40-498Male4:47 min/km00:00:3400:20:1100:46:4000:49:28
412105จุลดิฐ อุ่นหนองกุ่งจุลดิฐ อุ่นหนองกุ่ง
#2105 Male M 30-39
00:49:2900:49:296M 30-396Male4:47 min/km00:00:4500:20:5400:46:4400:49:29
422147พูลทรัพย์ สุขชัยพูลทรัพย์ สุขชัย
#2147 Male M 30-39
00:49:4200:49:427M 30-397Male4:49 min/km00:00:3600:20:0200:46:3400:49:42
432211ดนัย ลิ้มมานะสถาพรดนัย ลิ้มมานะสถาพร
#2211 Male M 40-49
00:49:4300:49:439M 40-499Male4:49 min/km00:00:4000:20:2900:46:4000:49:43
442586กฤษณา ยิ้มศิริกฤษณา ยิ้มศิริ
#2586 Female F 50-59
00:49:4500:49:451F 50-591Female4:49 min/km00:00:3400:20:4100:49:45
4526เด่นพงษ์ สุดภักดีเด่นพงษ์ สุดภักดี
#26 Male VIP F 46-55
00:50:0200:50:021VIP F 46-551Male4:50 min/km00:00:5000:21:3700:47:1000:50:02
462117ณัฐวุฒิ ประจันตะเสนณัฐวุฒิ ประจันตะเสน
#2117 Male M 30-39
00:50:0400:50:048M 30-398Male4:51 min/km00:01:1300:21:4500:47:0700:50:04
47535พลัง สุริหารพลัง สุริหาร
#535 Male M 36-45
00:50:2600:50:262M 36-452Male4:53 min/km00:00:4800:21:1600:47:2700:50:26
48501Anthony KusterAnthony Kuster
#501 Male M <=35
00:50:2800:50:283M <=353Male4:53 min/km00:01:1400:22:5200:47:5200:50:28
49706สงวน นามปัญญาสงวน นามปัญญา
#706 Male M 56 +
00:50:2900:50:291M 56 +1Male4:53 min/km00:00:3500:20:3500:47:2900:50:29
502187อวิรุทธ์ ภู่หมื่นไวย์อวิรุทธ์ ภู่หมื่นไวย์
#2187 Male M 30-39
00:50:3000:50:309M 30-399Male4:53 min/km00:00:3500:20:4100:47:3300:50:30
Page 1 of 22 (1098 items)