THE MALL YOUNG WARRIORS #SEASON2
19 Dec 2020
Page 1 of 3 (150 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosCityWaveStart TimeStartFinish
12238ธนกฤต ฉันทนสมบัติ ธนกฤต ฉันทนสมบัติ
#2238 ชาย 12-15 ปี
00:05:02100:05:02ชาย 12-15 ปี111:3011:27:4000:00:3500:05:02
22187Thanwisit PoocharoenyosThanwisit Poocharoenyos
#2187 ชาย 12-15 ปี
00:05:03200:05:03ชาย 12-15 ปี29:3009:30:0000:04:4200:05:03
32188ธารา วูวนิชธารา วูวนิช
#2188 ชาย 12-15 ปี
00:05:41300:05:41ชาย 12-15 ปี39:3009:30:0000:04:2000:05:41
42161ธนภัทร์ สัควัฒนะธนภัทร์ สัควัฒนะ
#2161 ชาย 7-11 ปี
00:05:51100:05:51ชาย 7-11 ปี18:3008:30:0000:00:5000:05:51
52255ณัฏฐธิดา เละเซ็น ณัฏฐธิดา เละเซ็น
#2255 หญิง 12-15 ปี
00:06:23100:06:23หญิง 12-15 ปี112:1012:05:4000:00:1300:06:23
62239จินคัง ลี จินคัง ลี
#2239 ชาย 12-15 ปี
00:06:42400:06:42ชาย 12-15 ปี411:3011:27:4000:00:0400:06:42
72153ไอรดา วุฒิกิจไอรดา วุฒิกิจ
#2153 หญิง 7-11 ปี
00:06:44100:06:44หญิง 7-11 ปี18:1008:10:0000:00:2400:06:44
82171พิทยาภรณ์ หัสดินทร ณ อยุธยาพิทยาภรณ์ หัสดินทร ณ อยุธยา
#2171 หญิง 12-15 ปี
00:07:08200:07:08หญิง 12-15 ปี29:1009:10:0000:00:5600:07:08
92218ชวิศ เตชะวิเชียรชวิศ เตชะวิเชียร
#2218 ชาย 7-11 ปี
00:07:36200:07:36ชาย 7-11 ปี210:3010:36:0000:01:2100:07:36
102222กฤญลัย ตันฮะเส็งกฤญลัย ตันฮะเส็ง
#2222 หญิง 7-11 ปี
00:07:37200:07:37หญิง 7-11 ปี210:3010:36:0000:00:3900:07:37
112172ARIYAPAT SOMSUDARIYAPAT SOMSUD
#2172 ชาย 7-11 ปี
00:07:53300:07:53ชาย 7-11 ปี39:1009:10:0000:01:2700:07:53
122226ชวัลรัชญ์ ช่วยชูชวัลรัชญ์ ช่วยชู
#2226 หญิง 12-15 ปี
00:08:02300:08:02หญิง 12-15 ปี310:3010:36:0000:00:1700:08:02
132236ศิริลักษณ์ ภักคินีศิริลักษณ์ ภักคินี
#2236 หญิง 12-15 ปี
00:08:04400:08:04หญิง 12-15 ปี411:3011:27:4000:00:5800:08:04
142181Natrada MakmarasriNatrada Makmarasri
#2181 หญิง 7-11 ปี
00:08:04300:08:04หญิง 7-11 ปี39:3009:30:0000:05:3500:08:04
152154Kunpat AeksariKunpat Aeksari
#2154 ชาย 7-11 ปี
00:08:08400:08:08ชาย 7-11 ปี48:1008:10:0000:00:4200:08:08
162219ภูวนาถ คุณะเกษมภูวนาถ คุณะเกษม
#2219 ชาย 7-11 ปี
00:08:10500:08:10ชาย 7-11 ปี510:3010:36:0000:01:5700:08:10
172168ปภังกร ทองโขนงปภังกร ทองโขนง
#2168 ชาย 7-11 ปี
00:08:41600:08:41ชาย 7-11 ปี69:1009:10:0000:02:0000:08:41
182174อธิวัฒน์ กันทะทอง อธิวัฒน์ กันทะทอง
#2174 ชาย 7-11 ปี
00:08:53700:08:53ชาย 7-11 ปี79:1009:10:0000:02:3800:08:53
192186กวิน งามศักดิ์กวิน งามศักดิ์
#2186 ชาย 7-11 ปี
00:08:53800:08:53ชาย 7-11 ปี89:3009:30:0000:05:5700:08:53
202203ด.ช.พัชรวุฒิ ถาวรพรกวินด.ช.พัชรวุฒิ ถาวรพรกวิน
#2203 ชาย 7-11 ปี
00:09:08900:09:08ชาย 7-11 ปี910:1010:13:0000:00:1200:09:08
212225ชวิศา เตชะวิเชียรชวิศา เตชะวิเชียร
#2225 หญิง 7-11 ปี
00:09:12400:09:12หญิง 7-11 ปี410:3010:36:0000:01:3700:09:12
222221จารุต วงศ์ษาจารุต วงศ์ษา
#2221 ชาย 7-11 ปี
00:09:181000:09:18ชาย 7-11 ปี1010:3010:36:0000:01:0100:09:18
232169ปฏิภาณ ตะวันปฏิภาณ ตะวัน
#2169 ชาย 7-11 ปี
00:09:261100:09:26ชาย 7-11 ปี119:1009:10:0000:03:0500:09:26
242151Drakorn VeeranarongDrakorn Veeranarong
#2151 ชาย 7-11 ปี
00:09:291200:09:29ชาย 7-11 ปี128:1008:10:0000:01:2200:09:29
252243ธนาพัฒน์ ลิมปนาธรธนาพัฒน์ ลิมปนาธร
#2243 ชาย 7-11 ปี
00:09:381300:09:38ชาย 7-11 ปี1311:5012:05:4000:00:5900:09:38
262241ภณ ลิ่มปกรณ์กุลภณ ลิ่มปกรณ์กุล
#2241 ชาย 7-11 ปี
00:09:391400:09:39ชาย 7-11 ปี1411:5012:05:4000:02:0100:09:39
272227ณัทภัสกร ช่วยชูณัทภัสกร ช่วยชู
#2227 ชาย 7-11 ปี
00:09:461500:09:46ชาย 7-11 ปี1510:3010:36:0000:02:4200:09:46
282167พีรวิชญ์ จำรัสสมบูรณ์พีรวิชญ์ จำรัสสมบูรณ์
#2167 ชาย 7-11 ปี
00:09:571600:09:57ชาย 7-11 ปี169:1009:10:0000:02:2100:09:57
292155ด.ญ.นิชาภา รักวงษ์ฤทธิ์ด.ญ.นิชาภา รักวงษ์ฤทธิ์
#2155 หญิง 7-11 ปี
00:10:00500:10:00หญิง 7-11 ปี58:1008:10:0000:01:0300:10:00
302251อชิรญาณ์ สุริยวงษ์อชิรญาณ์ สุริยวงษ์
#2251 หญิง 7-11 ปี
00:10:22600:10:22หญิง 7-11 ปี612:1012:05:4000:00:3800:10:22
312220ฉัตรธร ตันฮะเส็งฉัตรธร ตันฮะเส็ง
#2220 ชาย 7-11 ปี
00:10:291700:10:29ชาย 7-11 ปี1710:3010:36:0000:02:1700:10:29
322253ชนาภล ปฏิญานสัจชนาภล ปฏิญานสัจ
#2253 ชาย 7-11 ปี
00:10:321800:10:32ชาย 7-11 ปี1812:1012:05:4000:01:1800:10:32
332185ธัชธรรม์ โพธิ์พรหมเมศธัชธรรม์ โพธิ์พรหมเมศ
#2185 ชาย 7-11 ปี
00:10:371900:10:37ชาย 7-11 ปี1910:1010:13:0000:01:3800:10:37
342166จารุพัจน์ เชื่อมขุนทดจารุพัจน์ เชื่อมขุนทด
#2166 ชาย 7-11 ปี
00:10:452000:10:45ชาย 7-11 ปี209:1009:10:0000:01:4000:10:45
352170รัฐนนท์ ถาวรพันธ์รัฐนนท์ ถาวรพันธ์
#2170 ชาย 7-11 ปี
00:11:092100:11:09ชาย 7-11 ปี219:1009:10:0000:01:0900:11:09
362201ปกเกษ เหนือเกษปกเกษ เหนือเกษ
#2201 ชาย 7-11 ปี
00:11:142200:11:14ชาย 7-11 ปี2210:1010:13:0000:00:5400:11:14
372156ภูโชค ชื่นชมภูภูโชค ชื่นชมภู
#2156 ชาย 7-11 ปี
00:11:152300:11:15ชาย 7-11 ปี238:1008:10:0000:00:5100:11:15
382224Nathakorn VorayosNathakorn Vorayos
#2224 ชาย 7-11 ปี
00:11:152400:11:15ชาย 7-11 ปี2410:3010:36:0000:03:3500:11:15
392252ชยพัฒน์ ธำรงธรณิน ชยพัฒน์ ธำรงธรณิน
#2252 ชาย 7-11 ปี
00:11:172500:11:17ชาย 7-11 ปี2512:1012:05:4000:02:2100:11:17
402232กฤติเดช ภักคินีกฤติเดช ภักคินี
#2232 ชาย 7-11 ปี
00:11:202600:11:20ชาย 7-11 ปี2611:1011:27:4000:02:1300:11:20
412196ดนัยณัฏฐ์ บุญโพธิ์ดนัยณัฏฐ์ บุญโพธิ์
#2196 ชาย 7-11 ปี
00:11:212700:11:21ชาย 7-11 ปี279:3009:30:0000:05:0600:11:21
422242ธนภัทร สนธิกนกกุลธนภัทร สนธิกนกกุล
#2242 ชาย 7-11 ปี
00:11:282800:11:28ชาย 7-11 ปี2811:5012:05:4000:01:4000:11:28
432152Sasiya AkesariSasiya Akesari
#2152 ชาย 7-11 ปี
00:11:302900:11:30ชาย 7-11 ปี298:1008:10:0000:01:3500:11:30
442162รุจิรัตน์ ณ สงขลารุจิรัตน์ ณ สงขลา
#2162 หญิง 7-11 ปี
00:11:38700:11:38หญิง 7-11 ปี711:1011:27:4000:01:5200:11:38
452183ทานธัมม์ หลังสันติ์ทานธัมม์ หลังสันติ์
#2183 ชาย 7-11 ปี
00:11:563000:11:56ชาย 7-11 ปี3010:1010:13:0000:01:1400:11:56
462202ชญาน์นันท์ แซ่ปังชญาน์นันท์ แซ่ปัง
#2202 หญิง 7-11 ปี
00:12:05800:12:05หญิง 7-11 ปี810:1010:13:0000:00:3100:12:05
472216ธรรฐิฏา บุญชูศรีธรรฐิฏา บุญชูศรี
#2216 ชาย 7-11 ปี
00:12:133100:12:13ชาย 7-11 ปี3110:3010:36:0000:03:1300:12:13
482231Pariyawit tangsangworthammaPariyawit tangsangworthamma
#2231 ชาย 7-11 ปี
00:12:153200:12:15ชาย 7-11 ปี3211:1011:27:4000:01:2200:12:15
492184วิรัญญา นาควงษ์วิรัญญา นาควงษ์
#2184 หญิง 7-11 ปี
00:12:15900:12:15หญิง 7-11 ปี99:3009:30:0000:06:2100:12:15
502173ITTHIPAT SOMSUDITTHIPAT SOMSUD
#2173 ชาย 7-11 ปี
00:12:343300:12:34ชาย 7-11 ปี339:1009:10:0000:03:3400:12:34
Page 1 of 3 (150 items)