เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน @ โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
29 Nov 2020
Page 1 of 30 (1487 items)
FavPosBIBNameNameNet TimeCat PosNet TimeCategoryCat PosGenderDistPaceWaveCP1Finish
110327ศราวุฒิ ปาณีสงค์ + สาวิตรี + ศริวิทย์ ศราวุฒิ ปาณีสงค์ + สาวิตรี + ศริวิท..
#10327 Mixed Family
00:17:04100:17:04Family1Mixed35:41 min/kmWave 100:06:3300:17:04
210299นวมินทร์ คำมณี + ศศิญาภรณ์ นวมินทร์ คำมณี + ศศิญาภรณ์
#10299 Mixed Family
00:17:57200:17:57Family2Mixed35:59 min/kmWave 100:06:1800:17:57
310187พนัส เอี่ยมศิริ + จิรวัฒน์ + ปัณณวิชย์ พนัส เอี่ยมศิริ + จิรวัฒน์ + ปัณณวิ..
#10187 Mixed Family
00:18:18300:18:18Family3Mixed36:06 min/kmWave 100:06:0400:18:18
410848ชัญญา ใจยงค์ชัญญา ใจยงค์
#10848 Mixed Family
00:18:47400:18:47Family4Mixed36:15 min/kmWave 100:06:2600:18:47
510023วิภาวรรณ ตั้งสงวนเกียรติ + วิรดา + พัชรี วิภาวรรณ ตั้งสงวนเกียรติ + วิรดา + ..
#10023 Mixed Family
00:19:03500:19:03Family5Mixed36:21 min/kmWave 100:07:0500:19:03
610759ภัทรศรี กล้าศักดาภัทรศรี กล้าศักดา
#10759 Mixed Family
00:19:26600:19:26Family6Mixed36:28 min/kmWave 100:07:0600:19:26
710713กฤดาภาส เปรียนดีสุดกฤดาภาส เปรียนดีสุด
#10713 Mixed Family
00:20:03700:20:03Family7Mixed36:41 min/kmWave 100:07:1400:20:03
810832ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
#10832 Mixed Family
00:20:47800:20:47Family8Mixed36:55 min/kmWave 100:07:4000:20:47
910761สุนันทา วรปัสสุสุนันทา วรปัสสุ
#10761 Mixed Family
00:21:03900:21:03Family9Mixed37:01 min/kmWave 100:07:0900:21:03
1010021กลม โก่วฮ่งกี่ + อภิญญา + สาวิตรี กลม โก่วฮ่งกี่ + อภิญญา + สาวิตรี
#10021 Mixed Family
00:21:041000:21:04Family10Mixed37:01 min/kmWave 100:07:3000:21:04
1110760ดุษฎี แก้วจินดาดุษฎี แก้วจินดา
#10760 Mixed Family
00:21:161100:21:16Family11Mixed37:05 min/kmWave 100:07:2300:21:16
1210828พล.ต.เจริญ เตชะวณิชพล.ต.เจริญ เตชะวณิช
#10828 Mixed Family
00:21:211200:21:21Family12Mixed37:07 min/kmWave 100:06:3200:21:21
1310321เพชรรัตน์ ดรราชลีเพชรรัตน์ ดรราชลี
#10321 Mixed Family
00:21:451300:21:45Family13Mixed37:15 min/kmWave 100:09:3900:21:45
1410354วันชนะ+จันทกานต์+นันทิกานต์ อินทร์ฉายวันชนะ+จันทกานต์+นันทิกานต์ อินทร์ฉ..
#10354 Mixed Family
00:21:501400:21:50Family14Mixed37:16 min/kmWave 100:06:4300:21:50
1510602ปรเมนทร์ + วิภาวณีย์ + วิศวยศ มลิสาปรเมนทร์ + วิภาวณีย์ + วิศวยศ มลิสา
#10602 Mixed Family
00:21:561500:21:56Family15Mixed37:18 min/kmWave 100:08:0500:21:56
1610516ภิญโญ + จงดี + ปิยังกูร สมพงษ์ภิญโญ + จงดี + ปิยังกูร สมพงษ์
#10516 Mixed Family
00:22:071600:22:07Family16Mixed37:22 min/kmWave 100:07:1300:22:07
1710617ภาณุ + วนัชกานต์ + ภีม ไชยภาณุรักษ์ภาณุ + วนัชกานต์ + ภีม ไชยภาณุรักษ์
#10617 Mixed Family
00:22:231700:22:23Family17Mixed37:27 min/kmWave 100:07:2300:22:23
1810575จันทร์แรม นิลนันท์ + ณชกุล + กฤตร จันทร์แรม นิลนันท์ + ณชกุล + กฤตร
#10575 Mixed Family
00:22:261800:22:26Family18Mixed37:28 min/kmWave 100:07:2800:22:26
1910013นฤมล เฉลิมบุญ + ตรัยคุณ + สุกัญญา นฤมล เฉลิมบุญ + ตรัยคุณ + สุกัญญา
#10013 Mixed Family
00:22:421900:22:42Family19Mixed37:34 min/kmWave 100:09:1200:22:42
2010238อัมพาพันธ์ พรรณธรรมอัมพาพันธ์ พรรณธรรม
#10238 Mixed Family
00:23:072000:23:07Family20Mixed37:42 min/kmWave 100:10:2800:23:07
2110469มณี จริยรักษ์วรกุล + นงลักษณ์ + อุบลวรรณา มณี จริยรักษ์วรกุล + นงลักษณ์ + อุบ..
#10469 Mixed Family
00:23:192100:23:19Family21Mixed37:46 min/kmWave 100:07:4900:23:19
2210108เสนาะ + พาฝัน + ทินภัทร อินโต เสนาะ + พาฝัน + ทินภัทร อินโต
#10108 Mixed Family
00:23:212200:23:21Family22Mixed37:47 min/kmWave 100:08:1600:23:21
2310002ศุภโชค วีระวัฒน์โสภณศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ
#10002 Mixed Family
00:23:292300:23:29Family23Mixed37:49 min/kmWave 100:08:0300:23:29
2410149นอ.หญิงรัตนาพร+นางคณัสวรรณ+นายอดิสร ตีระวัฒนานนท์+ระวังนามนอ.หญิงรัตนาพร+นางคณัสวรรณ+นายอดิสร..
#10149 Mixed Family
00:23:292400:23:29Family24Mixed37:49 min/kmWave 100:09:4100:23:29
2510479กรรณิการ์ วงษ์พลัดกรรณิการ์ วงษ์พลัด
#10479 Mixed Family
00:23:432500:23:43Family25Mixed37:54 min/kmWave 100:07:4200:23:43
2610099ธิดารัตน์ + รักษิต + ธรรมรัตน์ รักสัตย์ ธิดารัตน์ + รักษิต + ธรรมรัตน์ รักส..
#10099 Mixed Family
00:23:472600:23:47Family26Mixed37:55 min/kmWave 100:10:1500:23:47
2710440นิตยา+รุ่งอรุณ+นันทพร สินสำเนานิตยา+รุ่งอรุณ+นันทพร สินสำเนา
#10440 Mixed Family
00:23:502700:23:50Family27Mixed37:56 min/kmWave 100:08:3100:23:50
2810457ธนชนก เกลียวประเสริฐ + บัณฑิตา + สร้อยทิพย์ ธนชนก เกลียวประเสริฐ + บัณฑิตา + สร..
#10457 Mixed Family
00:23:592800:23:59Family28Mixed37:59 min/kmWave 100:08:4100:23:59
2910164สุธาสินี วงศ์ษา + ธนกฤต + ประภาพร สุธาสินี วงศ์ษา + ธนกฤต + ประภาพร
#10164 Mixed Family
00:24:002900:24:00Family29Mixed38:00 min/kmWave 100:07:4300:24:00
3010477วรรณชนก แก้วแดง + ภาวนา + ไพรินทร์ วรรณชนก แก้วแดง + ภาวนา + ไพรินทร์
#10477 Mixed Family
00:24:173000:24:17Family30Mixed38:05 min/kmWave 100:08:4800:24:17
3110094อรรถวุฒิ ไวยภาษ + พัตติธาดา + ธนวิชย์ อรรถวุฒิ ไวยภาษ + พัตติธาดา + ธนวิช..
#10094 Mixed Family
00:24:193100:24:19Family31Mixed38:06 min/kmWave 100:07:3100:24:19
3210037หทัยชนก + ปารณีย์ + ธัชกรณ์ สาขะจันทร์ หทัยชนก + ปารณีย์ + ธัชกรณ์ สาขะจัน..
#10037 Mixed Family
00:24:203200:24:20Family32Mixed38:06 min/kmWave 100:07:3800:24:20
3310476ศิริภรณ์ สีดี + นิชานันท์ + ธนสิริ ศิริภรณ์ สีดี + นิชานันท์ + ธนสิริ
#10476 Mixed Family
00:24:223300:24:22Family33Mixed38:07 min/kmWave 100:08:2900:24:22
3410475จันทร์ภัสสร แตงเนียม + เสาวนีย์ + ศิราณี จันทร์ภัสสร แตงเนียม + เสาวนีย์ + ศ..
#10475 Mixed Family
00:24:253400:24:25Family34Mixed38:08 min/kmWave 100:09:1200:24:25
3510511สมชาย + สุนีย์ + พล ยึดนุชดินสมชาย + สุนีย์ + พล ยึดนุชดิน
#10511 Mixed Family
00:24:273500:24:27Family35Mixed38:09 min/kmWave 100:09:2100:24:27
3610584ปริญญา + กุสุมา พลสอนปริญญา + กุสุมา พลสอน
#10584 Mixed Family
00:24:283600:24:28Family36Mixed38:09 min/kmWave 100:08:0000:24:28
3710261สุพรรณี ป้อมสกุล + มทิกร สุพรรณี ป้อมสกุล + มทิกร
#10261 Mixed Family
00:24:303700:24:30Family37Mixed38:10 min/kmWave 100:08:0600:24:30
3810811กลมทิพย์ ทวีพันธ์กลมทิพย์ ทวีพันธ์
#10811 Mixed Family
00:24:393800:24:39Family38Mixed38:13 min/kmWave 100:09:3400:24:39
3910733เจริญ ปั๋นเขียวเจริญ ปั๋นเขียว
#10733 Mixed Family
00:24:593900:24:59Family39Mixed38:19 min/kmWave 100:08:3800:24:59
4010077วิโรจน์+พรทิพา+วิภาพร รัศมีวิโรจน์+พรทิพา+วิภาพร รัศมี
#10077 Mixed Family
00:25:014000:25:01Family40Mixed38:20 min/kmWave 100:10:0000:25:01
4110587ชนาธิป + ชยานันต์ สิขัณฑกนาคชนาธิป + ชยานันต์ สิขัณฑกนาค
#10587 Mixed Family
00:25:014100:25:01Family41Mixed38:20 min/kmWave 100:08:3100:25:01
4210112ธงชัย พันธ์แรตง + กฤษณา + ชัยกฤตย์ ธงชัย พันธ์แรตง + กฤษณา + ชัยกฤตย์
#10112 Mixed Family
00:25:084200:25:08Family42Mixed38:22 min/kmWave 100:08:4600:25:08
4310431พงษ์ศักดิ์ เกตุนิวัติ + กนกวรรณ + กิตติศักดิ์ พงษ์ศักดิ์ เกตุนิวัติ + กนกวรรณ + ก..
#10431 Mixed Family
00:25:124300:25:12Family43Mixed38:24 min/kmWave 100:08:2700:25:12
4410194เสมียน + กัญญา สุดแดนเสมียน + กัญญา สุดแดน
#10194 Mixed Family
00:25:134400:25:13Family44Mixed38:24 min/kmWave 100:09:0500:25:13
4510695นวรัตน์ นวรัตน์
#10695 Mixed Family
00:25:154500:25:15Family45Mixed38:25 min/kmWave 100:25:15
4610772ทิชากร รสอรุณทิชากร รสอรุณ
#10772 Mixed Family
00:25:184600:25:18Family46Mixed38:26 min/kmWave 100:08:3600:25:18
4710675นพวิชญ์ อาจสดนพวิชญ์ อาจสด
#10675 Mixed Family
00:25:234700:25:23Family47Mixed38:27 min/kmWave 100:08:2300:25:23
4810474ชัยวัฒน์ กิจจานนท์ + วิลาวรรณ + สุบังอร ชัยวัฒน์ กิจจานนท์ + วิลาวรรณ + สุบ..
#10474 Mixed Family
00:25:234800:25:23Family48Mixed38:27 min/kmWave 100:08:1300:25:23
4910856
#10856 Mixed Family
00:25:284900:25:28Family49Mixed38:29 min/kmWave 100:09:2700:25:28
5010801สุภาพร ธรรมสถิตย์สุภาพร ธรรมสถิตย์
#10801 Mixed Family
00:25:345000:25:34Family50Mixed38:31 min/kmWave 100:08:0500:25:34
Page 1 of 30 (1487 items)