Probike Adventure Duathlon 2020
1 Mar 2020
Page 1 of 4 (157 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderStartRun1T1CPCycleT2Run2
1218พฤกษศาสตร์ ลำพุทธาพฤกษศาสตร์ ลำพุทธา
#218 Male B: Male 30-39
01:29:4101:29:411B: Male 30-391Male00:00:0500:13:3100:01:0300:47:0600:59:4200:00:5200:14:30
2204ประจักร สุวรรณาประจักร สุวรรณา
#204 Male B: Male 30-39
01:30:4001:30:402B: Male 30-392Male00:00:0400:14:1300:00:5400:46:3200:59:1000:00:4200:15:40
3109Samuel BurnsSamuel Burns
#109 Male A: Male OPEN
01:31:3301:31:331A: Male OPEN1Male00:00:0300:12:0000:01:1800:51:0201:04:1500:00:2700:13:31
4432Michael DuckworthMichael Duckworth
#432 Male D: Male 50+
01:35:2601:35:261D: Male 50+1Male00:00:0700:14:5600:00:5000:50:1001:03:3400:00:4700:15:17
5339ประวิทย์ วงศ์พินิจประวิทย์ วงศ์พินิจ
#339 Male C: Male 40-49
01:36:3501:36:351C: Male 40-491Male00:00:0500:13:5100:00:2600:54:5701:08:3700:00:2800:13:10
6103กิติศักดิ์ เบญจะมาทกิติศักดิ์ เบญจะมาท
#103 Male A: Male OPEN
01:37:2501:37:252A: Male OPEN2Male00:00:0400:13:2800:00:5500:53:2301:06:3400:00:5500:15:31
7426Jongsak เเก้วอินทร์Jongsak เเก้วอินทร์
#426 Male D: Male 50+
01:38:0601:38:062D: Male 50+2Male00:00:0600:14:0700:00:1800:54:2701:08:2000:00:3800:14:40
8106ชุติดช บุญมาอุดชุติดช บุญมาอุด
#106 Male A: Male OPEN
01:39:1701:39:173A: Male OPEN3Male00:00:0400:15:0000:01:0600:51:3101:05:1600:01:0800:16:47
9419สำเริง มีแสงพันธ์สำเริง มีแสงพันธ์
#419 Male D: Male 50+
01:39:5201:39:523D: Male 50+3Male00:00:0600:14:4800:00:5900:52:2901:05:5100:00:4200:17:31
10315บัญชา ธนปิยะวณิชย์บัญชา ธนปิยะวณิชย์
#315 Male C: Male 40-49
01:40:3101:40:312C: Male 40-492Male00:00:0800:15:2300:00:5400:53:3301:08:0200:00:4200:15:28
11232พิชิต น้อยวงศ์พิชิต น้อยวงศ์
#232 Male B: Male 30-39
01:40:5101:40:513B: Male 30-393Male00:00:0600:16:2700:01:0000:51:2801:04:2100:00:4000:18:22
12205ประจักษ์ มีแก้วประจักษ์ มีแก้ว
#205 Male B: Male 30-39
01:41:2201:41:224B: Male 30-394Male00:00:0500:14:3400:00:3100:57:1801:11:1200:00:3100:14:33
13329อริสมร ภูขลังอริสมร ภูขลัง
#329 Male C: Male 40-49
01:41:3101:41:313C: Male 40-493Male00:00:0600:12:5700:00:3001:00:0001:13:4200:00:2500:13:54
14405สำราญ สุริยะพรหมสำราญ สุริยะพรหม
#405 Male D: Male 50+
01:41:5601:41:564D: Male 50+4Male00:00:0500:14:2600:00:4900:54:3601:09:1200:00:4000:16:48
15301ศักดิพงษ์ ปิ่นฟ้าศักดิพงษ์ ปิ่นฟ้า
#301 Male C: Male 40-49
01:42:5001:42:504C: Male 40-494Male00:00:0700:12:5800:00:3800:58:4801:14:1600:00:2600:14:30
16213นพดล เฉลิมพงษ์นพดล เฉลิมพงษ์
#213 Male B: Male 30-39
01:43:1301:43:135B: Male 30-395Male00:00:0400:15:0000:01:3300:53:0701:06:4700:01:1000:18:41
17312Michael Paul YoungMichael Paul Young
#312 Male C: Male 40-49
01:43:5501:43:555C: Male 40-495Male00:00:0800:16:0000:01:0900:56:2801:10:0200:00:5200:15:50
18214ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
#214 Male B: Male 30-39
01:44:1101:44:116B: Male 30-396Male00:00:0400:14:3700:01:0200:54:4701:09:5400:00:4400:17:52
19313ประจวบ วิเวกรัมย์ประจวบ วิเวกรัมย์
#313 Male C: Male 40-49
01:44:1701:44:176C: Male 40-496Male00:00:0700:15:3800:00:4100:55:1201:09:5400:00:3700:17:25
20105ชัย ทองริ้วชัย ทองริ้ว
#105 Male A: Male OPEN
01:44:3201:44:324A: Male OPEN4Male00:00:0400:14:2800:01:2700:56:1401:11:1800:01:0700:16:10
21404ประภาท ตู้ภูมิประภาท ตู้ภูมิ
#404 Male D: Male 50+
01:44:4201:44:425D: Male 50+5Male00:00:0800:14:4400:01:3400:55:1401:09:5600:01:2800:16:58
22307ครรชิต ศรีแก้วครรชิต ศรีแก้ว
#307 Male C: Male 40-49
01:46:2001:46:207C: Male 40-497Male00:00:0500:14:5100:01:1000:58:1201:13:0300:00:4200:16:31
23428วิทยา จันทร์อร่ามวิทยา จันทร์อร่าม
#428 Male D: Male 50+
01:47:2701:47:276D: Male 50+6Male00:00:0900:17:3400:01:1400:54:0201:08:0500:01:1300:19:17
24302นิรุธ มัชฌิมานิรุธ มัชฌิมา
#302 Male C: Male 40-49
01:48:0301:48:038C: Male 40-498Male00:00:0800:16:4100:01:1700:56:1601:11:0800:01:0100:17:54
25216วสันต์ แพงศรีวสันต์ แพงศรี
#216 Male B: Male 30-39
01:48:2001:48:207B: Male 30-397Male00:00:0900:18:1600:01:3700:55:2901:09:1500:00:5300:18:16
26341ไตรภพ นิวัฒน์บรรหารไตรภพ นิวัฒน์บรรหาร
#341 Male C: Male 40-49
01:48:3101:48:319C: Male 40-499Male00:00:0700:16:5700:01:1100:54:0901:08:2200:01:1500:20:45
27421ดนัย อยู่จำเนียรดนัย อยู่จำเนียร
#421 Male D: Male 50+
01:49:2901:49:297D: Male 50+7Male00:00:0600:16:0700:01:0700:58:0501:13:4000:01:0800:17:25
28340Matevz OmanMatevz Oman
#340 Male C: Male 40-49
01:49:4101:49:4110C: Male 40-4910Male00:00:0600:15:1500:00:3401:00:4901:16:1000:00:4000:17:00
29211เริงชนก ธาตุประกอบเริงชนก ธาตุประกอบ
#211 Male B: Male 30-39
01:49:5601:49:568B: Male 30-398Male00:00:0600:17:0000:01:5100:56:2501:10:4600:01:1700:19:01
30332พิทยากร วัฒกีกำธรพิทยากร วัฒกีกำธร
#332 Male C: Male 40-49
01:50:0401:50:0411C: Male 40-4911Male00:00:0800:17:0500:01:2000:57:2901:12:0700:01:0600:18:24
31108สมศักดิ์ เดียดขุนทดสมศักดิ์ เดียดขุนทด
#108 Male A: Male OPEN
01:50:0701:50:075A: Male OPEN5Male00:00:0400:15:3500:01:1000:56:3901:13:1700:00:5700:19:06
32437อำนาจ พราวเด็งอำนาจ พราวเด็ง
#437 Male D: Male 50+
01:50:3501:50:358D: Male 50+8Male00:00:0700:14:5800:00:5401:00:2301:16:0600:00:4400:17:51
33222กฤษณรักษ์ ศรีขาวกฤษณรักษ์ ศรีขาว
#222 Male B: Male 30-39
01:51:3101:51:319B: Male 30-399Male00:00:0700:16:2300:01:2500:58:4701:13:3600:01:3000:18:37
34326ธวัชชัย จุใจล้ำธวัชชัย จุใจล้ำ
#326 Male C: Male 40-49
01:52:2801:52:2812C: Male 40-4912Male00:00:0900:18:1800:01:3900:57:0501:11:2100:01:3400:19:33
35434สมนึก ศรีสมัยสมนึก ศรีสมัย
#434 Male D: Male 50+
01:52:3701:52:379D: Male 50+9Male00:00:2200:18:4000:01:2700:58:3101:13:1400:01:2800:17:46
36338ชาตรี ภัทราวุธชาตรี ภัทราวุธ
#338 Male C: Male 40-49
01:52:3701:52:3713C: Male 40-4913Male00:00:2000:19:0400:01:5300:57:4901:12:3300:01:1300:17:52
37221ชิษณุพงศ์ แสนตันชิษณุพงศ์ แสนตัน
#221 Male B: Male 30-39
01:52:3901:52:3910B: Male 30-3910Male00:00:0600:14:0300:01:0901:01:2001:16:3800:00:5000:19:56
38425สมญา จารย์สูงเนินสมญา จารย์สูงเนิน
#425 Male D: Male 50+
01:53:1701:53:1710D: Male 50+10Male00:00:0900:16:2400:01:3400:59:4501:16:1700:01:0500:17:56
39413กิตติ์ธเนศ กุลเสฎฐ์วัฒนากิตติ์ธเนศ กุลเสฎฐ์วัฒนา
#413 Male D: Male 50+
01:54:2601:54:2611D: Male 50+11Male00:00:0800:16:5800:00:5501:02:4701:18:3800:01:0000:16:53
40316วศิน ลี้ประเสริฐวศิน ลี้ประเสริฐ
#316 Male C: Male 40-49
01:55:2201:55:2214C: Male 40-4914Male00:00:0900:17:1900:01:1801:01:0601:16:4100:01:1200:18:50
41608ช่อทิพย์ กันอ่วมช่อทิพย์ กันอ่วม
#608 Female G: Master Woman 40+
01:55:3401:55:341G: Master Woman 40+1Female00:00:0800:15:3000:00:5601:06:2401:22:3500:01:2800:15:04
42308วิชัย ชะรอยรัมย์วิชัย ชะรอยรัมย์
#308 Male C: Male 40-49
01:56:3601:56:3615C: Male 40-4915Male00:00:0800:17:2800:01:3800:58:2701:14:2700:01:5400:21:08
43403ณัทภพ สุภัตราภรรณ์ณัทภพ สุภัตราภรรณ์
#403 Male D: Male 50+
01:56:5801:56:5812D: Male 50+12Male00:00:0800:16:0000:01:5301:02:3901:18:0800:01:4100:19:14
44320เรืองฤทธิ์ แตงฤทธิ์เรืองฤทธิ์ แตงฤทธิ์
#320 Male C: Male 40-49
01:59:3301:59:3316C: Male 40-4916Male00:00:1000:17:4900:03:4201:15:3000:02:1800:20:12
45219วณพล อินทร์สุวรรณ์วณพล อินทร์สุวรรณ์
#219 Male B: Male 30-39
02:00:5802:00:5811B: Male 30-3911Male00:00:0700:16:0500:01:3001:09:2501:24:1700:01:1300:17:51
46504วริญญา กันยะธงวริญญา กันยะธง
#504 Female E: Elite Woman 18+
02:02:0102:02:011E: Elite Woman 18+1Female00:00:0500:18:3500:01:0101:05:3001:21:2300:01:0800:19:53
47201ธันวา คำฝอยธันวา คำฝอย
#201 Male B: Male 30-39
02:02:5402:02:5412B: Male 30-3912Male00:00:0600:18:2600:01:2201:05:5801:21:5600:01:1000:19:56
48424พยง เอกพงศ์พิสุทธิ์พยง เอกพงศ์พิสุทธิ์
#424 Male D: Male 50+
02:03:3402:03:3413D: Male 50+13Male00:00:1000:20:0000:01:4101:05:2501:20:1300:01:0600:20:32
49337ศราวุธ ปากทองศราวุธ ปากทอง
#337 Male C: Male 40-49
02:04:3302:04:3317C: Male 40-4917Male00:00:1200:18:4100:02:1901:05:5901:21:0000:01:5300:20:38
50501วรรณฤดี ธรรมเมธาพรวรรณฤดี ธรรมเมธาพร
#501 Female E: Elite Woman 18+
02:05:3602:05:362E: Elite Woman 18+2Female00:00:0600:18:4800:02:1301:05:1401:21:4800:01:1200:21:33
Page 1 of 4 (157 items)