กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 2 (67 items)
FavPosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartLap1Lap2Lap3Lap4
11715ณัฐภูมิ บุญรอดณัฐภูมิ บุญรอด
#1715 Male MTB Male OPEN
00:54:25.28000:54:25.2801MTB Male OPEN1Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)26.5 km/h00:00:04.52000:12:52.64000:26:22.38000:40:13.61000:54:20.760
2825ฑีฆพล ชมภูพันธ์ฑีฆพล ชมภูพันธ์
#825 Male MTB Male 30-39
00:55:16.94000:55:16.9401MTB Male 30-391Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.0 km/h00:00:07.59300:13:19.35300:27:10.58700:40:43.65300:55:09.347
3824วุฒิไกร ฟุ้งสุขวุฒิไกร ฟุ้งสุข
#824 Male MTB Male OPEN
00:55:58.72000:55:58.7202MTB Male OPEN2Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.7 km/h00:00:05.96700:13:34.90300:27:51.45300:42:06.25300:55:52.753
41118อนันต์สิทธิ์ ยามีอนันต์สิทธิ์ ยามี
#1118 Male MTB Male OPEN
00:55:58.95000:55:58.9503MTB Male OPEN3Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย25.7 km/h00:00:05.55300:13:35.09700:27:51.63700:42:06.29700:55:53.397
51320ณัฐวุฒิ จงสกุลณัฐวุฒิ จงสกุล
#1320 Male MTB Male 30-39
00:55:59.90000:55:59.9002MTB Male 30-392Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร25.7 km/h00:00:07.28300:13:19.46000:27:11.18700:41:34.41000:55:52.617
61914ศักรินทร์ ทรัพยสมบูรณ์ศักรินทร์ ทรัพยสมบูรณ์
#1914 Male MTB Male OPEN
00:56:03.63000:56:03.6304MTB Male OPEN4Maleไปรษณีย์ไทย25.7 km/h00:00:05.57300:13:36.93700:27:51.38700:42:10.07700:55:58.057
7716นพเดช กิจวาศน์นพเดช กิจวาศน์
#716 Male MTB Male 30-39
00:56:24.17000:56:24.1703MTB Male 30-393Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25.5 km/h00:00:09.24000:13:28.93300:27:43.63000:42:01.75300:56:14.930
8821สราวุธ เวรุริยะสราวุธ เวรุริยะ
#821 Male MTB Male OPEN
00:56:31.60000:56:31.6005MTB Male OPEN5Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.5 km/h00:00:05.06300:13:44.33700:28:15.15700:42:07.36700:56:26.537
92111เอกราช เกิดแก้วเอกราช เกิดแก้ว
#2111 Male MTB Male OPEN
00:56:47.45000:56:47.4506MTB Male OPEN6Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)25.4 km/h00:00:06.99300:13:33.95700:27:51.78700:42:04.53700:56:40.457
10822ธนาวัฒน์ พูลวัน ธนาวัฒน์ พูลวัน
#822 Male MTB Male OPEN
00:57:39.00000:57:39.0007MTB Male OPEN7Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค25.0 km/h00:00:07.40300:14:00.71700:28:43.50700:43:12.84700:57:31.597
111716อธิคม แก้วประสมวงศ์อธิคม แก้วประสมวงศ์
#1716 Male MTB Male 30-39
00:57:40.82000:57:40.8204MTB Male 30-394Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)25.0 km/h00:00:08.01300:14:22.67300:28:38.33700:43:16.40300:57:32.807
121122ชูศักดิ์ อินต๊ะอินชูศักดิ์ อินต๊ะอิน
#1122 Male MTB Male 30-39
00:57:41.38000:57:41.3805MTB Male 30-395Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย25.0 km/h00:00:10.49000:13:59.27300:28:32.70000:43:12.29700:57:30.890
13715ราเชนทร์ ควบพิมายราเชนทร์ ควบพิมาย
#715 Male MTB Male 30-39
00:58:00.86000:58:00.8606MTB Male 30-396Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย24.8 km/h00:00:06.78000:14:04.09300:28:45.51000:43:26.85700:57:54.080
142023จตุพล จวนสางจตุพล จวนสาง
#2023 Male MTB Male 30-39
00:58:18.71000:58:18.7107MTB Male 30-397Maleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด24.7 km/h00:00:06.52300:14:05.98700:28:47.70700:43:36.10700:58:12.187
151119พศิน ยามีพศิน ยามี
#1119 Male MTB Male OPEN
00:58:25.59700:58:25.5978MTB Male OPEN8Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย24.6 km/h00:00:05.81000:14:00.10000:28:50.74000:43:29.73000:58:19.787
16828พีรพันธ์ พราหมสกุลพีรพันธ์ พราหมสกุล
#828 Male MTB Male 30-39
00:58:28.80000:58:28.8008MTB Male 30-398Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค24.6 km/h00:00:08.83300:14:28.42300:28:58.56700:43:50.77700:58:19.967
17408อมรรัตน์ ยุวบุตร อมรรัตน์ ยุวบุตร
#408 Male MTB Male OPEN
00:59:08.90700:59:08.9079MTB Male OPEN9Maleการประปานครหลวง24.3 km/h00:00:05.06300:13:55.48700:28:55.19700:44:21.28700:59:03.843
18826วรวุฒิ ฟุ้งสุขวรวุฒิ ฟุ้งสุข
#826 Male MTB Male 30-39
00:59:29.18000:59:29.1809MTB Male 30-399Maleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค24.2 km/h00:00:07.38700:14:16.54000:29:23.33300:44:26.81300:59:21.793
191916ชโลธร เจริญปลีชโลธร เจริญปลี
#1916 Male MTB Male 30-39
00:59:49.24000:59:49.24010MTB Male 30-3910Maleไปรษณีย์ไทย24.1 km/h00:00:09.02700:14:32.73700:29:45.36300:44:56.11300:59:40.213
20714ธณมนต์ แสนศรีมลธณมนต์ แสนศรีมล
#714 Male MTB Male OPEN
01:00:29.62301:00:29.62310MTB Male OPEN10Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย23.8 km/h00:00:04.72300:14:24.46700:29:28.26700:44:43.16701:00:24.900
21518อนุวัฒน์ แก้วสมบัติอนุวัฒน์ แก้วสมบัติ
#518 Male MTB Male 30-39
01:01:13.55001:01:13.55011MTB Male 30-3911Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.5 km/h00:00:07.79000:14:23.92000:29:40.09000:45:02.22301:01:05.760
22517วิรัตน์ สุดสงวนวิรัตน์ สุดสงวน
#517 Male MTB Male 30-39
01:01:50.27001:01:50.27012MTB Male 30-3912Maleการประปาส่วนภูมิภาค23.3 km/h00:00:08.62000:14:28.63300:30:08.65000:46:02.48001:01:41.650
231811นพพร ดีโต ดีโตนพพร ดีโต ดีโต
#1811 Male MTB Male OPEN
01:02:07.53701:02:07.53711MTB Male OPEN11Maleปตท.23.2 km/h00:00:04.31300:14:56.13700:30:45.25700:46:21.82701:02:03.223
242113ธรรมสรณ์ แสงโชติธรรมสรณ์ แสงโชติ
#2113 Male MTB Male 30-39
01:02:33.32001:02:33.32013MTB Male 30-3913Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)23.0 km/h00:00:11.27700:14:45.62000:30:38.02300:46:26.46301:02:22.043
251124สุนทร หลอดคำสุนทร หลอดคำ
#1124 Male MTB Male 30-39
01:04:04.83001:04:04.83014MTB Male 30-3914Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย22.5 km/h00:00:12.76300:15:53.20000:31:11.90700:47:14.14301:03:52.067
261614ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรีทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี
#1614 Male MTB Male 30-39
01:04:05.15001:04:05.15015MTB Male 30-3915Maleการบินไทย22.5 km/h00:00:09.43700:15:46.68000:32:12.56700:48:17.91701:03:55.713
271915วิทยา วุฒิยิ่งยงวิทยา วุฒิยิ่งยง
#1915 Male MTB Male 30-39
01:04:13.98001:04:13.98016MTB Male 30-3916Maleไปรษณีย์ไทย22.4 km/h00:00:09.77300:14:28.24000:29:32.98700:44:46.46701:04:04.207
281717ธวัช วงค์เกตุใจธวัช วงค์เกตุใจ
#1717 Male MTB Male 30-39
01:05:02.48001:05:02.48017MTB Male 30-3917Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)22.1 km/h00:00:08.77300:15:48.16000:32:14.22700:48:33.92701:04:53.707
292112โสภณ กุลเมืองโสภณ กุลเมือง
#2112 Male MTB Male 30-39
01:05:28.27001:05:28.27018MTB Male 30-3918Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)22.0 km/h00:00:10.50000:15:17.26000:31:59.08300:48:31.80001:05:17.770
301120มโนธี เนตรน้อยมโนธี เนตรน้อย
#1120 Male MTB Male OPEN
01:05:53.70001:05:53.70012MTB Male OPEN12Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.9 km/h00:00:05.57000:15:50.72000:32:34.88000:49:21.80001:05:48.130
311812สรพงค์ ประจบพวกสรพงค์ ประจบพวก
#1812 Male MTB Male 30-39
01:06:08.28001:06:08.28019MTB Male 30-3919Maleปตท.21.8 km/h00:00:12.97700:15:38.78300:32:09.46700:48:32.51301:05:55.303
321813กานต์ภพ สายอ่อนกานต์ภพ สายอ่อน
#1813 Male MTB Male 30-39
01:06:41.27001:06:41.27020MTB Male 30-3920Maleปตท.21.6 km/h00:00:10.03000:15:53.67700:32:38.66300:49:26.67301:06:31.240
33117เฉลิมพล แสงสกุลเฉลิมพล แสงสกุล
#117 Male MTB Male OPEN
01:08:06.66701:08:06.66713MTB Male OPEN13Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย21.1 km/h00:00:06.99300:16:19.87700:33:14.00700:50:44.45701:07:59.673
341214ดลนัสม์ โพธิ์ฉายดลนัสม์ โพธิ์ฉาย
#1214 Male MTB Male 30-39
01:08:22.66001:08:22.66021MTB Male 30-3921Maleธนาคารกรุงไทย21.1 km/h00:00:09.66000:16:20.27300:34:06.05700:51:01.25001:08:13.000
351123กรุณา สายสอาดกรุณา สายสอาด
#1123 Male MTB Male 30-39
01:08:23.14001:08:23.14022MTB Male 30-3922Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.1 km/h00:00:10.70000:16:31.29300:34:01.95300:51:02.25701:08:12.440
361718นราศักดิ์ เนตรนุชนราศักดิ์ เนตรนุช
#1718 Male MTB Male 30-39
01:09:34.18001:09:34.18023MTB Male 30-3923Maleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)20.7 km/h00:00:10.50000:16:42.51300:34:34.75000:52:18.37301:09:23.680
372114ธวัชชัย ปลูกปัญญาดีธวัชชัย ปลูกปัญญาดี
#2114 Male MTB Male 30-39
01:09:42.34001:09:42.34024MTB Male 30-3924Maleบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)20.7 km/h00:00:08.20700:15:37.08700:32:48.89700:51:40.78001:09:34.133
382025สุวัฒ ศรีทองคำสุวัฒ ศรีทองคำ
#2025 Male MTB Male 30-39
01:10:14.83001:10:14.83025MTB Male 30-3925Maleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด20.5 km/h00:00:10.27700:16:11.45000:33:26.22300:51:25.21301:10:04.553
39515สัญลักษณ์ เบ้าดีสัญลักษณ์ เบ้าดี
#515 Male MTB Male OPEN
01:10:59.19001:10:59.19014MTB Male OPEN14Maleการประปาส่วนภูมิภาค20.3 km/h00:00:06.79300:16:26.75700:34:25.47700:52:41.65701:10:52.397
118วัชระ ชื่นพันธ์วัชระ ชื่นพันธ์
#118 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย00:00:06.18300:16:57.76700:35:18.037
318เอกพจน์ สุกระเอกพจน์ สุกระ
#318 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:12.53300:19:19.15300:40:42.187
409จีรศักดิ์ เอียมสุขใสจีรศักดิ์ เอียมสุขใส
#409 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการประปานครหลวง00:00:09.06300:19:09.51700:39:52.447
410วรวุฒิ คงสาครวรวุฒิ คงสาคร
#410 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการประปานครหลวง00:00:08.03700:17:30.80300:36:50.86300:56:49.283
411กนก การรุ่งเจริญกนก การรุ่งเจริญ
#411 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปานครหลวง00:00:14.42700:17:16.06000:35:15.32300:53:03.783
412สามารถ รชตธรรมกุลสามารถ รชตธรรมกุล
#412 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปานครหลวง00:00:11.52700:19:45.103
516บุญญาฤทธิ์ บุญบํารุงบุญญาฤทธิ์ บุญบํารุง
#516 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการประปาส่วนภูมิภาค00:00:12.13700:18:20.87700:36:47.060
618นภัสไชย นันทรัตน์นภัสไชย นันทรัตน์
#618 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง00:00:06.57300:17:14.24700:35:27.70700:53:50.957
619พิชิต จินตโกศลวิทย์พิชิต จินตโกศลวิทย์
#619 Male MTB Male OPEN
DNFDNFMTB Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง00:00:09.28000:21:11.89000:45:46.210
620อภินันท์ ทองบุญศรีอภินันท์ ทองบุญศรี
#620 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:12.30000:20:52.880
621โยธา แสนสุขโยธา แสนสุข
#621 Male MTB Male 30-39
DNFDNFMTB Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:13.59300:17:14.22700:35:12.33000:52:24.887
Page 1 of 2 (67 items)