กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
141845วริศรา ประทมวริศรา ประทม
#845 Female ROAD F 35-44
02:21:29.27702:21:29.2771ROAD F 35-441Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค28.0 km/h00:00:00.00001:59:10.42302:21:06.400
142527อรวรรณ สุทธิแสวงอรวรรณ สุทธิแสวง
#527 Female ROAD F 35-44
02:21:29.40702:21:29.4072ROAD F 35-442Femaleการประปาส่วนภูมิภาค28.0 km/h00:00:00.00001:59:10.63002:21:06.313
1431326วราภรณ์ ผิวกมลรักชาติวราภรณ์ ผิวกมลรักชาติ
#1326 Female ROAD F 35-44
02:21:34.77702:21:34.7773ROAD F 35-443Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร28.0 km/h00:00:00.00001:59:15.87302:21:17.443
155843วดี ศรีจารุพฤกษ์วดี ศรีจารุพฤกษ์
#843 Female ROAD F 35-44
02:23:57.94702:23:57.9474ROAD F 35-444Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.5 km/h00:00:00.00002:01:17.66302:23:34.600
1561016ภัทราพร ลพล้ำเลิศภัทราพร ลพล้ำเลิศ
#1016 Female ROAD F 35-44
02:23:58.14702:23:58.1475ROAD F 35-445Femaleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:21.33702:23:37.910
157724สุธาทิพย์ สุนทรเวชสุธาทิพย์ สุนทรเวช
#724 Female ROAD F 35-44
02:24:00.54002:24:00.5406ROAD F 35-446Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:17.90302:23:37.447
1731727ทิพย์วรรณ ทองบ่อทิพย์วรรณ ทองบ่อ
#1727 Female ROAD F 35-44
02:29:28.16702:29:28.1677ROAD F 35-447Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)26.5 km/h00:00:00.00002:06:56.56302:29:04.273
174844ปารดา จีนากำเนิดปารดา จีนากำเนิด
#844 Female ROAD F 35-44
02:29:28.17002:29:28.1708ROAD F 35-448Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.5 km/h00:00:00.00002:06:57.36302:29:05.077
193417สุนิสา ระย้า สุนิสา ระย้า
#417 Female ROAD F 35-44
02:35:26.67002:35:26.6709ROAD F 35-449Femaleการประปานครหลวง25.5 km/h00:00:00.00002:11:51.63002:35:10.450
2081728นฤมล จันทร์แบนนฤมล จันทร์แบน
#1728 Female ROAD F 35-44
02:41:20.72002:41:20.72010ROAD F 35-4410Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)24.5 km/h00:00:00.00002:16:51.41002:41:02.163
209126อังคณา คำคงอังคณา คำคง
#126 Female ROAD F 35-44
02:41:44.13702:41:44.13711ROAD F 35-4411Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.5 km/h00:00:00.00002:17:14.53702:41:24.350
2221625ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
#1625 Female ROAD F 35-44
02:46:31.40702:46:31.40712ROAD F 35-4412Femaleการบินไทย23.8 km/h00:00:00.00002:21:32.02702:46:09.077
2272037เจษฎ์สุดา สุทธิสำแดงเจษฎ์สุดา สุทธิสำแดง
#2037 Female ROAD F 35-44
02:51:08.04702:51:08.04713ROAD F 35-4413Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด23.1 km/h00:00:00.00002:26:17.94302:50:46.367
2282038นลัท อินทรวิเชียรนลัท อินทรวิเชียร
#2038 Female ROAD F 35-44
02:51:39.77302:51:39.77314ROAD F 35-4414Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด23.1 km/h00:00:00.00002:25:48.05302:51:20.000
238922ณัฐวดี โนนแก้วณัฐวดี โนนแก้ว
#922 Female ROAD F 35-44
02:58:58.30302:58:58.30315ROAD F 35-4415Femaleการยาสูบแห่งประเทศไทย22.1 km/h00:00:00.00002:28:36.21002:58:33.183
323ธนัตญา โอสุริยะธนัตญา โอสุริยะ
#323 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.000
324สุภาณี หล่มเหลาสุภาณี หล่มเหลา
#324 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.000
1729เปรมทิพย์ ประดับมุขเปรมทิพย์ ประดับมุข
#1729 Female ROAD F 35-44
Not startedNot startedROAD F 35-44Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
1730สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์สุวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์
#1730 Female ROAD F 35-44
Not startedNot startedROAD F 35-44Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
1328ธีรดา มีก่ำธีรดา มีก่ำ
#1328 Female ROAD F 35-44
Not startedNot startedROAD F 35-44Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร01:51:01.213
1514สุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ
#1514 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleกสท.โทรคมนาคม00:00:00.00002:33:21.837
152528วรางคนา เย็นทรวงวรางคนา เย็นทรวง
#528 Female ROAD F 45+
02:23:51.16702:23:51.1671ROAD F 45+1Femaleการประปาส่วนภูมิภาค27.5 km/h00:00:00.00002:01:50.12002:23:32.500
1532039อัจฉราวรรณ สุขบางอัจฉราวรรณ สุขบาง
#2039 Female ROAD F 45+
02:23:51.17002:23:51.1702ROAD F 45+2Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด27.5 km/h00:00:00.00002:01:47.04702:23:28.353
1541626สุภาดา บุญสุภาสุภาดา บุญสุภา
#1626 Female ROAD F 45+
02:23:51.18002:23:51.1803ROAD F 45+3Femaleการบินไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:49.15002:23:30.823
1701225ปาริชาติ ทนุเสริมปาริชาติ ทนุเสริม
#1225 Female ROAD F 45+
02:27:47.71702:27:47.7174ROAD F 45+4Femaleธนาคารกรุงไทย26.8 km/h00:00:00.00002:03:33.67302:27:29.047
1711927อัตทญา รอดสุขอัตทญา รอดสุข
#1927 Female ROAD F 45+
02:27:50.76702:27:50.7675ROAD F 45+5Femaleไปรษณีย์ไทย26.8 km/h00:00:00.00002:03:29.85002:27:28.303
180846นวลพรรณ บัวเลิศนวลพรรณ บัวเลิศ
#846 Female ROAD F 45+
02:31:25.40002:31:25.4006ROAD F 45+6Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.2 km/h00:00:00.00002:08:41.20002:31:07.393
182725ปทิตตา แสนจักร์ปทิตตา แสนจักร์
#725 Female ROAD F 45+
02:31:46.54302:31:46.5437ROAD F 45+7Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย26.1 km/h00:00:00.00002:08:45.75302:31:27.047
2041731จินตรักษ์ อุปมาจินตรักษ์ อุปมา
#1731 Female ROAD F 45+
02:40:10.85002:40:10.8508ROAD F 45+8Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)24.7 km/h00:00:00.00002:16:12.88302:39:43.220
2051224คริษฐา เย็นจิตโสมนัสคริษฐา เย็นจิตโสมนัส
#1224 Female ROAD F 45+
02:40:22.54702:40:22.5479ROAD F 45+9Femaleธนาคารกรุงไทย24.7 km/h00:00:00.00002:14:49.75002:40:02.710
2071226ชมพูนุท ถิระสาโรชชมพูนุท ถิระสาโรช
#1226 Female ROAD F 45+
02:40:39.52002:40:39.52010ROAD F 45+10Femaleธนาคารกรุงไทย24.6 km/h00:00:00.00002:15:00.15002:40:23.160
2122041ณัฐวดี ส่งศรีณัฐวดี ส่งศรี
#2041 Female ROAD F 45+
02:42:21.85702:42:21.85711ROAD F 45+11Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด24.4 km/h00:00:00.00002:30:22.47702:41:55.137
2131925สตางค์ นันตะสุขสตางค์ นันตะสุข
#1925 Female ROAD F 45+
02:42:44.80002:42:44.80012ROAD F 45+12Femaleไปรษณีย์ไทย24.3 km/h00:00:00.00002:16:54.26002:42:21.590
2261414อภิรดี วงศ์เรืองศรีอภิรดี วงศ์เรืองศรี
#1414 Female ROAD F 45+
02:49:17.80002:49:17.80013ROAD F 45+13Femaleธนาคารอาคารสงเคราะห์23.4 km/h00:00:00.00002:21:57.56302:48:58.303
2301822ธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิงธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง
#1822 Female ROAD F 45+
02:53:52.55302:53:52.55314ROAD F 45+14Femaleปตท.22.8 km/h00:00:00.00002:23:22.65002:53:25.833
2491926พัชราภรณ์ ตาระบัตรพัชราภรณ์ ตาระบัตร
#1926 Female ROAD F 45+
03:13:31.31003:13:31.31015ROAD F 45+15Femaleไปรษณีย์ไทย20.5 km/h00:00:00.00002:42:25.07703:13:06.470
2501330เสาวรัตน์ เขาแก้วเสาวรัตน์ เขาแก้ว
#1330 Female ROAD F 45+
03:13:40.37003:13:40.37016ROAD F 45+16Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:37.52003:13:18.793
2511329บุษยพรรณ สุขสำราญบุษยพรรณ สุขสำราญ
#1329 Female ROAD F 45+
03:13:40.52003:13:40.52017ROAD F 45+17Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:38.30303:13:20.163
2521331พรประภา หาญรบพรประภา หาญรบ
#1331 Female ROAD F 45+
03:13:40.92303:13:40.92318ROAD F 45+18Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:43.09003:13:22.253
2531732ฐปนี รอดแจ่มฐปนี รอดแจ่ม
#1732 Female ROAD F 45+
03:14:37.25003:14:37.25019ROAD F 45+19Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)20.3 km/h00:00:00.00002:40:30.14003:14:11.170
2040พิณรัตน์ อารีย์พิณรัตน์ อารีย์
#2040 Female ROAD F 45+
Not startedNot startedROAD F 45+Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
127วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#127 Female ROAD F 45+
DNFDNFROAD F 45+Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย00:00:00.000
923นวรัตน์ ภู่ภูษิตนวรัตน์ ภู่ภูษิต
#923 Female ROAD F 45+
DisqualifiedDisqualifiedROAD F 45+Femaleการยาสูบแห่งประเทศไทย00:00:00.00001:20:24.090
1135ศิริเนตร สุขประสงค์ศิริเนตร สุขประสงค์
#1135 Female ROAD F 45+
DNFDNFROAD F 45+Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:42:35.34003:13:17.780
1223จินตนา วิวัฒน์เจริญกุลจินตนา วิวัฒน์เจริญกุล
#1223 Female ROAD F 45+
Not startedNot startedROAD F 45+Femaleธนาคารกรุงไทย
847วิภารัตน์ จุรีมาศวิภารัตน์ จุรีมาศ
#847 Female ROAD F 45+
Not startedNot startedROAD F 45+Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1211725อิสริยา ชูพุทธพงษ์อิสริยา ชูพุทธพงษ์
#1725 Female ROAD Female OPEN
02:14:31.26302:14:31.2631ROAD Female OPEN1Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)29.4 km/h00:00:00.00001:54:43.94302:14:08.910
144841วนิดา หล่อศิริกุลวนิดา หล่อศิริกุล
#841 Female ROAD Female OPEN
02:21:43.15702:21:43.1572ROAD Female OPEN2Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.9 km/h00:00:00.00001:59:42.34702:21:19.127
1481324วิภานันท์ อนุสสรราชกิจวิภานันท์ อนุสสรราชกิจ
#1324 Female ROAD Female OPEN
02:23:20.71702:23:20.7173ROAD Female OPEN3Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร27.6 km/h00:00:00.00002:01:39.43302:23:00.730
149840อัณศยา มั่งมีอัณศยา มั่งมี
#840 Female ROAD Female OPEN
02:23:24.40002:23:24.4004ROAD Female OPEN4Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.6 km/h00:00:00.00002:01:38.85002:23:03.813
Page 1 of 7 (342 items)