กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
1211725อิสริยา ชูพุทธพงษ์อิสริยา ชูพุทธพงษ์
#1725 Female ROAD Female OPEN
02:14:31.26302:14:31.2631ROAD Female OPEN1Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)29.4 km/h00:00:00.00001:54:43.94302:14:08.910
141845วริศรา ประทมวริศรา ประทม
#845 Female ROAD F 35-44
02:21:29.27702:21:29.2771ROAD F 35-441Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค28.0 km/h00:00:00.00001:59:10.42302:21:06.400
142527อรวรรณ สุทธิแสวงอรวรรณ สุทธิแสวง
#527 Female ROAD F 35-44
02:21:29.40702:21:29.4072ROAD F 35-442Femaleการประปาส่วนภูมิภาค28.0 km/h00:00:00.00001:59:10.63002:21:06.313
1431326วราภรณ์ ผิวกมลรักชาติวราภรณ์ ผิวกมลรักชาติ
#1326 Female ROAD F 35-44
02:21:34.77702:21:34.7773ROAD F 35-443Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร28.0 km/h00:00:00.00001:59:15.87302:21:17.443
144841วนิดา หล่อศิริกุลวนิดา หล่อศิริกุล
#841 Female ROAD Female OPEN
02:21:43.15702:21:43.1572ROAD Female OPEN2Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.9 km/h00:00:00.00001:59:42.34702:21:19.127
1481324วิภานันท์ อนุสสรราชกิจวิภานันท์ อนุสสรราชกิจ
#1324 Female ROAD Female OPEN
02:23:20.71702:23:20.7173ROAD Female OPEN3Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร27.6 km/h00:00:00.00002:01:39.43302:23:00.730
149840อัณศยา มั่งมีอัณศยา มั่งมี
#840 Female ROAD Female OPEN
02:23:24.40002:23:24.4004ROAD Female OPEN4Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.6 km/h00:00:00.00002:01:38.85002:23:03.813
1501923สุธิดา นาคดีสุธิดา นาคดี
#1923 Female ROAD Female OPEN
02:23:24.41002:23:24.4105ROAD Female OPEN5Femaleไปรษณีย์ไทย27.6 km/h00:00:00.00002:01:39.43302:23:04.423
152528วรางคนา เย็นทรวงวรางคนา เย็นทรวง
#528 Female ROAD F 45+
02:23:51.16702:23:51.1671ROAD F 45+1Femaleการประปาส่วนภูมิภาค27.5 km/h00:00:00.00002:01:50.12002:23:32.500
1532039อัจฉราวรรณ สุขบางอัจฉราวรรณ สุขบาง
#2039 Female ROAD F 45+
02:23:51.17002:23:51.1702ROAD F 45+2Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด27.5 km/h00:00:00.00002:01:47.04702:23:28.353
1541626สุภาดา บุญสุภาสุภาดา บุญสุภา
#1626 Female ROAD F 45+
02:23:51.18002:23:51.1803ROAD F 45+3Femaleการบินไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:49.15002:23:30.823
155843วดี ศรีจารุพฤกษ์วดี ศรีจารุพฤกษ์
#843 Female ROAD F 35-44
02:23:57.94702:23:57.9474ROAD F 35-444Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.5 km/h00:00:00.00002:01:17.66302:23:34.600
1561016ภัทราพร ลพล้ำเลิศภัทราพร ลพล้ำเลิศ
#1016 Female ROAD F 35-44
02:23:58.14702:23:58.1475ROAD F 35-445Femaleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:21.33702:23:37.910
157724สุธาทิพย์ สุนทรเวชสุธาทิพย์ สุนทรเวช
#724 Female ROAD F 35-44
02:24:00.54002:24:00.5406ROAD F 35-446Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย27.5 km/h00:00:00.00002:01:17.90302:23:37.447
1701225ปาริชาติ ทนุเสริมปาริชาติ ทนุเสริม
#1225 Female ROAD F 45+
02:27:47.71702:27:47.7174ROAD F 45+4Femaleธนาคารกรุงไทย26.8 km/h00:00:00.00002:03:33.67302:27:29.047
1711927อัตทญา รอดสุขอัตทญา รอดสุข
#1927 Female ROAD F 45+
02:27:50.76702:27:50.7675ROAD F 45+5Femaleไปรษณีย์ไทย26.8 km/h00:00:00.00002:03:29.85002:27:28.303
1731727ทิพย์วรรณ ทองบ่อทิพย์วรรณ ทองบ่อ
#1727 Female ROAD F 35-44
02:29:28.16702:29:28.1677ROAD F 35-447Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)26.5 km/h00:00:00.00002:06:56.56302:29:04.273
174844ปารดา จีนากำเนิดปารดา จีนากำเนิด
#844 Female ROAD F 35-44
02:29:28.17002:29:28.1708ROAD F 35-448Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.5 km/h00:00:00.00002:06:57.36302:29:05.077
180846นวลพรรณ บัวเลิศนวลพรรณ บัวเลิศ
#846 Female ROAD F 45+
02:31:25.40002:31:25.4006ROAD F 45+6Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค26.2 km/h00:00:00.00002:08:41.20002:31:07.393
182725ปทิตตา แสนจักร์ปทิตตา แสนจักร์
#725 Female ROAD F 45+
02:31:46.54302:31:46.5437ROAD F 45+7Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย26.1 km/h00:00:00.00002:08:45.75302:31:27.047
190723นัทธ์หทัย จาตุรนต์เกาศัลย์นัทธ์หทัย จาตุรนต์เกาศัลย์
#723 Female ROAD Female OPEN
02:33:41.66002:33:41.6606ROAD Female OPEN6Femaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย25.8 km/h00:00:00.00002:09:34.93302:33:18.880
1921726ภัทธนันต์ บุญมาวีรนิตย์ภัทธนันต์ บุญมาวีรนิตย์
#1726 Female ROAD Female OPEN
02:34:58.69702:34:58.6977ROAD Female OPEN7Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)25.6 km/h00:00:00.00002:11:23.18002:34:37.137
193417สุนิสา ระย้า สุนิสา ระย้า
#417 Female ROAD F 35-44
02:35:26.67002:35:26.6709ROAD F 35-449Femaleการประปานครหลวง25.5 km/h00:00:00.00002:11:51.63002:35:10.450
2021515ปุณยภา อุปริกชาติพงษ์ปุณยภา อุปริกชาติพงษ์
#1515 Female ROAD Female OPEN
02:37:28.19702:37:28.1978ROAD Female OPEN8Femaleกสท.โทรคมนาคม25.1 km/h00:00:00.00002:12:03.94002:37:04.703
2041731จินตรักษ์ อุปมาจินตรักษ์ อุปมา
#1731 Female ROAD F 45+
02:40:10.85002:40:10.8508ROAD F 45+8Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)24.7 km/h00:00:00.00002:16:12.88302:39:43.220
2051224คริษฐา เย็นจิตโสมนัสคริษฐา เย็นจิตโสมนัส
#1224 Female ROAD F 45+
02:40:22.54702:40:22.5479ROAD F 45+9Femaleธนาคารกรุงไทย24.7 km/h00:00:00.00002:14:49.75002:40:02.710
206125วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#125 Female ROAD Female OPEN
02:40:31.75702:40:31.7579ROAD Female OPEN9Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.7 km/h00:00:00.00002:15:07.35302:40:10.633
2071226ชมพูนุท ถิระสาโรชชมพูนุท ถิระสาโรช
#1226 Female ROAD F 45+
02:40:39.52002:40:39.52010ROAD F 45+10Femaleธนาคารกรุงไทย24.6 km/h00:00:00.00002:15:00.15002:40:23.160
2081728นฤมล จันทร์แบนนฤมล จันทร์แบน
#1728 Female ROAD F 35-44
02:41:20.72002:41:20.72010ROAD F 35-4410Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)24.5 km/h00:00:00.00002:16:51.41002:41:02.163
209126อังคณา คำคงอังคณา คำคง
#126 Female ROAD F 35-44
02:41:44.13702:41:44.13711ROAD F 35-4411Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.5 km/h00:00:00.00002:17:14.53702:41:24.350
2122041ณัฐวดี ส่งศรีณัฐวดี ส่งศรี
#2041 Female ROAD F 45+
02:42:21.85702:42:21.85711ROAD F 45+11Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด24.4 km/h00:00:00.00002:30:22.47702:41:55.137
2131925สตางค์ นันตะสุขสตางค์ นันตะสุข
#1925 Female ROAD F 45+
02:42:44.80002:42:44.80012ROAD F 45+12Femaleไปรษณีย์ไทย24.3 km/h00:00:00.00002:16:54.26002:42:21.590
220526สุนทรี เทียนพลกรังสุนทรี เทียนพลกรัง
#526 Female ROAD Female OPEN
02:44:27.93002:44:27.93010ROAD Female OPEN10Femaleการประปาส่วนภูมิภาค24.1 km/h00:00:00.00002:18:33.41702:44:09.250
2221625ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์ปิยนาถ โกสินทรเสนีย์
#1625 Female ROAD F 35-44
02:46:31.40702:46:31.40712ROAD F 35-4412Femaleการบินไทย23.8 km/h00:00:00.00002:21:32.02702:46:09.077
2261414อภิรดี วงศ์เรืองศรีอภิรดี วงศ์เรืองศรี
#1414 Female ROAD F 45+
02:49:17.80002:49:17.80013ROAD F 45+13Femaleธนาคารอาคารสงเคราะห์23.4 km/h00:00:00.00002:21:57.56302:48:58.303
2272037เจษฎ์สุดา สุทธิสำแดงเจษฎ์สุดา สุทธิสำแดง
#2037 Female ROAD F 35-44
02:51:08.04702:51:08.04713ROAD F 35-4413Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด23.1 km/h00:00:00.00002:26:17.94302:50:46.367
2282038นลัท อินทรวิเชียรนลัท อินทรวิเชียร
#2038 Female ROAD F 35-44
02:51:39.77302:51:39.77314ROAD F 35-4414Femaleวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด23.1 km/h00:00:00.00002:25:48.05302:51:20.000
2301822ธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิงธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง
#1822 Female ROAD F 45+
02:53:52.55302:53:52.55314ROAD F 45+14Femaleปตท.22.8 km/h00:00:00.00002:23:22.65002:53:25.833
233842ทรงสมร โตเลี้ยงทรงสมร โตเลี้ยง
#842 Female ROAD Female OPEN
02:55:13.54702:55:13.54711ROAD Female OPEN11Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค22.6 km/h00:00:00.00002:26:12.95702:54:51.300
238922ณัฐวดี โนนแก้วณัฐวดี โนนแก้ว
#922 Female ROAD F 35-44
02:58:58.30302:58:58.30315ROAD F 35-4415Femaleการยาสูบแห่งประเทศไทย22.1 km/h00:00:00.00002:28:36.21002:58:33.183
2401133นงนภัส ปลายเนตรนงนภัส ปลายเนตร
#1133 Female ROAD Female OPEN
03:01:26.28303:01:26.28312ROAD Female OPEN12Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.8 km/h00:00:00.00002:31:23.65003:01:06.917
2481131ณัฐวดี โชติสิงห์ณัฐวดี โชติสิงห์
#1131 Female ROAD Female OPEN
03:09:05.49003:09:05.49013ROAD Female OPEN13Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย20.9 km/h00:00:00.00002:35:20.93003:08:48.793
2491926พัชราภรณ์ ตาระบัตรพัชราภรณ์ ตาระบัตร
#1926 Female ROAD F 45+
03:13:31.31003:13:31.31015ROAD F 45+15Femaleไปรษณีย์ไทย20.5 km/h00:00:00.00002:42:25.07703:13:06.470
2501330เสาวรัตน์ เขาแก้วเสาวรัตน์ เขาแก้ว
#1330 Female ROAD F 45+
03:13:40.37003:13:40.37016ROAD F 45+16Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:37.52003:13:18.793
2511329บุษยพรรณ สุขสำราญบุษยพรรณ สุขสำราญ
#1329 Female ROAD F 45+
03:13:40.52003:13:40.52017ROAD F 45+17Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:38.30303:13:20.163
2521331พรประภา หาญรบพรประภา หาญรบ
#1331 Female ROAD F 45+
03:13:40.92303:13:40.92318ROAD F 45+18Femaleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร20.4 km/h00:00:00.00002:42:43.09003:13:22.253
2531732ฐปนี รอดแจ่มฐปนี รอดแจ่ม
#1732 Female ROAD F 45+
03:14:37.25003:14:37.25019ROAD F 45+19Femaleบ.ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)20.3 km/h00:00:00.00002:40:30.14003:14:11.170
2541132สารินีย์ อยู่เชื้อสารินีย์ อยู่เชื้อ
#1132 Female ROAD Female OPEN
03:34:58.80703:34:58.80714ROAD Female OPEN14Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย18.4 km/h00:00:00.00003:00:23.07703:34:40.537
2551624กุลพร เจริญสุขกุลพร เจริญสุข
#1624 Female ROAD Female OPEN
06:22:47.98706:22:47.98715ROAD Female OPEN15Femaleการบินไทย10.3 km/h06:22:47.987
1924จิตรานุช นันทัชกุลจิตรานุช นันทัชกุล
#1924 Female ROAD Female OPEN
Not startedNot startedROAD Female OPENFemaleไปรษณีย์ไทย
Page 1 of 7 (342 items)