กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
211101กฤชษฎา จิตรบุตรกฤชษฎา จิตรบุตร
#101 Male ROAD Male OPEN
02:42:01.49702:42:01.49732ROAD Male OPEN32Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.4 km/h00:00:00.00002:10:58.02302:41:45.193
168102เฉลิมพล แสงสกุลเฉลิมพล แสงสกุล
#102 Male ROAD Male OPEN
02:27:35.45002:27:35.45027ROAD Male OPEN27Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย26.8 km/h00:00:00.00002:01:40.26702:27:17.523
217103ศุภกฤต ทาน้อยดีศุภกฤต ทาน้อยดี
#103 Male ROAD Male OPEN
02:43:40.45302:43:40.45333ROAD Male OPEN33Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.2 km/h00:00:00.00002:09:25.72002:43:21.653
104นายชูศักดิ์ พันธ์เจริญนายชูศักดิ์ พันธ์เจริญ
#104 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย
138105สัญญา สุคนธชาติสัญญา สุคนธชาติ
#105 Male ROAD Male 30-39
02:20:59.21702:20:59.21737ROAD Male 30-3937Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย28.1 km/h00:00:00.00001:55:31.73002:20:41.790
47106พรหมพิริยะ บุญชูพรหมพิริยะ บุญชู
#106 Male ROAD Male 30-39
02:04:15.58702:04:15.58716ROAD Male 30-3916Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย31.9 km/h00:00:00.00001:41:01.93302:04:00.403
196107นิรุตติ์ อ้นเจ๊กนิรุตติ์ อ้นเจ๊ก
#107 Male ROAD Male 30-39
02:36:22.82302:36:22.82341ROAD Male 30-3941Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย25.3 km/h00:00:00.00002:05:35.72002:36:06.267
108ธีรพงษ์ ผลาวงศ์ธีรพงษ์ ผลาวงศ์
#108 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย
78109จักษ์กฤษฐ์ วรเลิศจักษ์กฤษฐ์ วรเลิศ
#109 Male ROAD Male 40-49
02:08:12.66702:08:12.66729ROAD Male 40-4929Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย30.9 km/h00:00:00.00001:42:25.40302:07:54.170
136110กฤษกร หอคำกฤษกร หอคำ
#110 Male ROAD Male 40-49
02:20:29.89002:20:29.89036ROAD Male 40-4936Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย28.2 km/h00:00:00.00001:54:10.34302:20:11.393
94111ศุภกิจ โชติธรรมศุภกิจ โชติธรรม
#111 Male ROAD Male 50
02:09:27.24702:09:27.24720ROAD Male 5020Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย30.6 km/h00:00:00.00001:45:04.17702:09:03.013
135112ณะรงค์ ภักดีวงษาณะรงค์ ภักดีวงษา
#112 Male ROAD Male 50
02:20:24.44702:20:24.44733ROAD Male 5033Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย28.2 km/h00:00:00.00001:53:15.17002:19:58.977
113สุพลชัย แพงมาสุพลชัย แพงมา
#113 Male ROAD Male 50
Not startedNot startedROAD Male 50Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย
114ไพศาล อุไรพงษ์ไพศาล อุไรพงษ์
#114 Male ROAD Male 50
Not startedNot startedROAD Male 50Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย
219115ชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆชัยวัฒน์ สุวรรณเมฆ
#115 Male ROAD Weight 85
02:43:45.05702:43:45.05718ROAD Weight 8518Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.2 km/h00:00:00.00002:17:25.46702:43:27.307
130116ไท้ ผลาวงศ์ไท้ ผลาวงศ์
#116 Male ROAD Weight 85
02:18:14.94702:18:14.94710ROAD Weight 8510Maleการท่าเรือแห่งประเทศไทย28.6 km/h00:00:00.00001:56:07.50302:17:55.663
206125วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#125 Female ROAD Female OPEN
02:40:31.75702:40:31.7579ROAD Female OPEN9Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.7 km/h00:00:00.00002:15:07.35302:40:10.633
209126อังคณา คำคงอังคณา คำคง
#126 Female ROAD F 35-44
02:41:44.13702:41:44.13711ROAD F 35-4411Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย24.5 km/h00:00:00.00002:17:14.53702:41:24.350
127วิวรรยา ทวนทองวิวรรยา ทวนทอง
#127 Female ROAD F 45+
DNFDNFROAD F 45+Femaleการท่าเรือแห่งประเทศไทย00:00:00.000
79201รัฐภูมิ หิรัญวิทย์รัฐภูมิ หิรัญวิทย์
#201 Male ROAD Male OPEN
02:08:28.74702:08:28.74713ROAD Male OPEN13Maleการกีฬาแห่งประเทศไทย30.8 km/h00:00:00.00001:46:26.18702:08:06.657
202ยุทธนา เพ็งบุญยุทธนา เพ็งบุญ
#202 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการกีฬาแห่งประเทศไทย
145203ธนดล กาบแก้วธนดล กาบแก้ว
#203 Male ROAD Male OPEN
02:21:53.45302:21:53.45322ROAD Male OPEN22Maleการกีฬาแห่งประเทศไทย27.9 km/h00:00:00.00001:51:53.43302:21:35.527
204กวิน บุญโตกวิน บุญโต
#204 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleการกีฬาแห่งประเทศไทย
205นพคุณ ใจสุขนพคุณ ใจสุข
#205 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleการกีฬาแห่งประเทศไทย
117206เมธี ศรีโกศลเมธี ศรีโกศล
#206 Male ROAD Male 30-39
02:14:08.68002:14:08.68032ROAD Male 30-3932Maleการกีฬาแห่งประเทศไทย29.5 km/h00:00:00.00001:47:48.18702:13:49.633
239301อาทร เปาะฉลวยอาทร เปาะฉลวย
#301 Male ROAD Male OPEN
02:59:53.88302:59:53.88337ROAD Male OPEN37Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย22.0 km/h00:00:00.00002:29:21.85302:59:25.980
241302นิพนธ์ ผาสุขกิจนิพนธ์ ผาสุขกิจ
#302 Male ROAD Male OPEN
03:01:52.28703:01:52.28738ROAD Male OPEN38Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย21.8 km/h00:00:00.00002:29:29.19303:01:23.230
185303โศภณ เมธีวรกิจโศภณ เมธีวรกิจ
#303 Male ROAD Male OPEN
02:33:31.70002:33:31.70029ROAD Male OPEN29Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย25.8 km/h00:00:00.00002:03:42.55002:33:04.957
304สำรวย ศรีสูงเนินสำรวย ศรีสูงเนิน
#304 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
231305ปิยพงษ์ จันทโชติปิยพงษ์ จันทโชติ
#305 Male ROAD Male 30-39
02:53:53.30702:53:53.30743ROAD Male 30-3943Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย22.8 km/h00:00:00.00002:53:26.233
235306สุรัตน์ ภักดีสุรัตน์ ภักดี
#306 Male ROAD Male 30-39
02:56:30.65002:56:30.65045ROAD Male 30-3945Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย22.4 km/h00:00:00.00002:28:17.51002:56:03.313
307กรกฎ อุบลบานกรกฎ อุบลบาน
#307 Male ROAD Male 30-39
DNFDNFROAD Male 30-39Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:35:26.320
308สุระศักดิ์ นิลจันทร์สุระศักดิ์ นิลจันทร์
#308 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16309วสันต์ พันธ์หินลาดวสันต์ พันธ์หินลาด
#309 Male ROAD Male 40-49
01:56:50.35001:56:50.35013ROAD Male 40-4913Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:45.55301:56:30.847
60310รังสรรค์ ศุกระกาญจนะรังสรรค์ ศุกระกาญจนะ
#310 Male ROAD Male 40-49
02:05:27.47002:05:27.47025ROAD Male 40-4925Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย31.6 km/h00:00:00.00001:41:38.04302:05:06.857
159311กฤษิกร แผ้วพลสงกฤษิกร แผ้วพลสง
#311 Male ROAD Male 40-49
02:24:47.20702:24:47.20739ROAD Male 40-4939Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย27.4 km/h00:00:00.00001:58:20.40302:24:25.927
312วรพจน์ วัตถุทองวรพจน์ วัตถุทอง
#312 Male ROAD Male 40-49
Not startedNot startedROAD Male 40-49Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
313อานนท์ แป้นกลัดอานนท์ แป้นกลัด
#313 Male ROAD Male 50
DNFDNFROAD Male 50Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:16:07.683
314ชัยสิทธิ์ ศรีเดชชัยสิทธิ์ ศรีเดช
#314 Male ROAD Male 50
DNFDNFROAD Male 50Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.000
194315นิวัฒน์ ทองประไพนิวัฒน์ ทองประไพ
#315 Male ROAD Male 50
02:35:55.82702:35:55.82745ROAD Male 5045Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย25.4 km/h00:00:00.00002:07:47.89702:35:20.603
316คงศักดิ์ นพคุณคงศักดิ์ นพคุณ
#316 Male ROAD Weight 85
Not startedNot startedROAD Weight 85Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
224317ธรรมศักดิ์ เด่นไชยธรรมศักดิ์ เด่นไชย
#317 Male ROAD Weight 85
02:48:22.04702:48:22.04720ROAD Weight 8520Maleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย23.5 km/h00:00:00.00002:19:46.41302:48:04.757
323ธนัตญา โอสุริยะธนัตญา โอสุริยะ
#323 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.000
324สุภาณี หล่มเหลาสุภาณี หล่มเหลา
#324 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleการทางพิเศษแห่งประเทศไทย00:00:00.000
39401อมรรัตน์ ยุวบุตร อมรรัตน์ ยุวบุตร
#401 Male ROAD Male OPEN
02:01:25.51302:01:25.5137ROAD Male OPEN7Maleการประปานครหลวง32.6 km/h00:00:00.00001:36:34.01302:00:59.537
234402จีรศักดิ์ เอียมสุขใสจีรศักดิ์ เอียมสุขใส
#402 Male ROAD Male OPEN
02:55:33.44702:55:33.44736ROAD Male OPEN36Maleการประปานครหลวง22.6 km/h00:00:00.00002:22:43.59702:55:04.390
175403ตฤณ เลขวรรณวิจิตรตฤณ เลขวรรณวิจิตร
#403 Male ROAD Male 40-49
02:30:23.09302:30:23.09341ROAD Male 40-4941Maleการประปานครหลวง26.3 km/h00:00:00.00001:59:00.01302:29:54.153
61404บรรพจน์ ภูฆังบรรพจน์ ภูฆัง
#404 Male ROAD Male 40-49
02:05:34.18302:05:34.18326ROAD Male 40-4926Maleการประปานครหลวง31.5 km/h00:00:00.00001:42:17.92002:05:07.690
203405วุฒิชัย เอมแจ้งวุฒิชัย เอมแจ้ง
#405 Male ROAD Male 40-49
02:37:31.52702:37:31.52746ROAD Male 40-4946Maleการประปานครหลวง25.1 km/h00:00:00.00002:08:35.34702:37:01.893
164406เฉลิม วีสุวรรณเฉลิม วีสุวรรณ
#406 Male ROAD Male 50
02:27:23.00002:27:23.00038ROAD Male 5038Maleการประปานครหลวง26.9 km/h00:00:00.00001:58:28.98002:26:47.343
Page 1 of 7 (342 items)