กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
144841วนิดา หล่อศิริกุลวนิดา หล่อศิริกุล
#841 Female ROAD Female OPEN
02:21:43.15702:21:43.1572ROAD Female OPEN2Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค27.9 km/h00:00:00.00001:59:42.34702:21:19.127
233842ทรงสมร โตเลี้ยงทรงสมร โตเลี้ยง
#842 Female ROAD Female OPEN
02:55:13.54702:55:13.54711ROAD Female OPEN11Femaleการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค22.6 km/h00:00:00.00002:26:12.95702:54:51.300
236901ธนดล ทับทิมดง ธนดล ทับทิมดง
#901 Male ROAD Male 30-39
02:57:43.43002:57:43.43046ROAD Male 30-3946Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย22.3 km/h00:00:00.00002:27:54.82002:57:26.873
123902สุวัชร์ เผือกสุวรรณสุวัชร์ เผือกสุวรรณ
#902 Male ROAD Male 30-39
02:16:16.72002:16:16.72034ROAD Male 30-3934Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย29.1 km/h00:00:00.00001:52:49.03002:16:00.133
104907สมศักดิ์ คุ้มเกณฑ์สมศักดิ์ คุ้มเกณฑ์
#907 Male ROAD Male 50
02:11:07.05002:11:07.05023ROAD Male 5023Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย30.2 km/h00:00:00.00001:46:19.46002:10:44.147
133908นาตร์ แนวศรีนาตร์ แนวศรี
#908 Male ROAD Male 50
02:20:09.87002:20:09.87031ROAD Male 5031Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย28.3 km/h00:00:00.00001:51:52.62002:19:47.653
909เธียร สัณสุตนานนท์เธียร สัณสุตนานนท์
#909 Male ROAD Male 50
DNFDNFROAD Male 50Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:10:58.370
1761006พันสราญ สราญรมย์พันสราญ สราญรมย์
#1006 Male ROAD Male 30-39
02:30:35.63302:30:35.63338ROAD Male 30-3938Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย26.3 km/h00:00:00.00002:01:43.95002:30:08.577
1911007สราวุธ อุปเสนสราวุธ อุปเสน
#1007 Male ROAD Male 30-39
02:34:20.02702:34:20.02740ROAD Male 30-3940Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย25.7 km/h00:00:00.00001:58:34.38702:33:52.450
1008เดชาธร วงด้วงเดชาธร วงด้วง
#1008 Male ROAD Male 40-49
DNFDNFROAD Male 40-49Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:20:47.533
1251009อดุลย์ อินนาจักร์อดุลย์ อินนาจักร์
#1009 Male ROAD Male 40-49
02:16:48.97002:16:48.97033ROAD Male 40-4933Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย28.9 km/h00:00:00.00001:50:09.57002:16:22.693
1831010สมพจน์ ขวัญสังข์สมพจน์ ขวัญสังข์
#1010 Male ROAD Male 40-49
02:31:53.19702:31:53.19745ROAD Male 40-4945Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย26.1 km/h00:00:00.00002:03:24.24702:31:28.157
1161011กัมปนาท แสงเพ็ชรกัมปนาท แสงเพ็ชร
#1011 Male ROAD Male 50
02:13:34.20702:13:34.20729ROAD Male 5029Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย29.6 km/h00:00:00.00001:47:39.84702:13:14.030
21101อนันต์สิทธิ์ ยามีอนันต์สิทธิ์ ยามี
#1101 Male ROAD Male OPEN
01:51:41.21001:51:41.2102ROAD Male OPEN2Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย35.5 km/h00:00:00.00001:33:51.15301:51:22.253
1021102ประกายพฤกษฺ์ เยือกเย็นประกายพฤกษฺ์ เยือกเย็น
#1102 Male ROAD Male OPEN
02:11:05.46702:11:05.46715ROAD Male OPEN15Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย30.2 km/h00:00:00.00001:46:15.96302:10:45.663
741103สุพจน์ สังข์งิ้วสุพจน์ สังข์งิ้ว
#1103 Male ROAD Male OPEN
02:07:36.56702:07:36.56710ROAD Male OPEN10Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย31.0 km/h00:00:00.00001:46:15.33002:07:15.707
1002พัชรพงษ์ แขมคำพัชรพงษ์ แขมคำ
#1002 Male ROAD Male OPEN
DNFDNFROAD Male OPENMaleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:39:20.73703:09:40.887
1691003อธิฐ์ พึ่งพัฒน์อธิฐ์ พึ่งพัฒน์
#1003 Male ROAD Male OPEN
02:27:35.45702:27:35.45728ROAD Male OPEN28Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย26.8 km/h00:00:00.00002:01:34.01702:27:13.220
491004ณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะณัฐพงศ์ ลิ้มวัฒนะ
#1004 Male ROAD Male 30-39
02:04:16.80302:04:16.80318ROAD Male 30-3918Maleการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย31.9 km/h00:00:00.00001:40:52.22002:03:51.263
531105มโนธี เนตรน้อยมโนธี เนตรน้อย
#1105 Male ROAD Male 30-39
02:04:24.54002:04:24.54022ROAD Male 30-3922Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย31.8 km/h00:00:00.00001:40:52.76002:04:00.167
971106ปราโมทย์ อรรถาชิตปราโมทย์ อรรถาชิต
#1106 Male ROAD Male 30-39
02:09:44.15702:09:44.15726ROAD Male 30-3926Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย30.5 km/h00:00:00.00001:46:08.70302:09:18.173
1051107ทิพกฤตา ภูศรีแพนทิพกฤตา ภูศรีแพน
#1107 Male ROAD Male 30-39
02:11:11.71702:11:11.71729ROAD Male 30-3929Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย30.2 km/h00:00:00.00001:48:32.29302:10:47.343
51109พศิน ยามีพศิน ยามี
#1109 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.23701:56:48.2372ROAD Male 40-492Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:37.81001:56:19.753
381110ตติสิงห์ แสงทองตติสิงห์ แสงทอง
#1110 Male ROAD Male 40-49
02:01:06.37302:01:06.37319ROAD Male 40-4919Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย32.7 km/h00:00:00.00001:38:06.05002:00:35.293
591111สุนทร หลอดคำสุนทร หลอดคำ
#1111 Male ROAD Male 40-49
02:05:17.89702:05:17.89724ROAD Male 40-4924Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย31.6 km/h00:00:00.00001:42:14.43002:04:47.007
911112สาธิต พรนิคมสาธิต พรนิคม
#1112 Male ROAD Male 50
02:09:12.60002:09:12.60018ROAD Male 5018Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย30.6 km/h00:00:00.00001:45:00.51002:08:42.903
1081113ชัยวิวัฒน์ ศรีกาญจน์ชัยวิวัฒน์ ศรีกาญจน์
#1113 Male ROAD Male 50
02:11:33.06702:11:33.06725ROAD Male 5025Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย30.1 km/h00:00:00.00001:47:34.89302:11:05.767
1891114ทิพย์ แก้วจวงทิพย์ แก้วจวง
#1114 Male ROAD Male 50
02:33:33.19302:33:33.19344ROAD Male 5044Maleการรถไฟแห่งประเทศไทย25.8 km/h00:00:00.00002:16:17.66302:33:04.757
2481131ณัฐวดี โชติสิงห์ณัฐวดี โชติสิงห์
#1131 Female ROAD Female OPEN
03:09:05.49003:09:05.49013ROAD Female OPEN13Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย20.9 km/h00:00:00.00002:35:20.93003:08:48.793
2541132สารินีย์ อยู่เชื้อสารินีย์ อยู่เชื้อ
#1132 Female ROAD Female OPEN
03:34:58.80703:34:58.80714ROAD Female OPEN14Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย18.4 km/h00:00:00.00003:00:23.07703:34:40.537
2401133นงนภัส ปลายเนตรนงนภัส ปลายเนตร
#1133 Female ROAD Female OPEN
03:01:26.28303:01:26.28312ROAD Female OPEN12Femaleการรถไฟแห่งประเทศไทย21.8 km/h00:00:00.00002:31:23.65003:01:06.917
904พินิจ สุขใสพินิจ สุขใส
#904 Male ROAD Male 40-49
DNFDNFROAD Male 40-49Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย00:00:00.00002:22:28.27702:50:54.780
181905ดนัย บุญมั่นดนัย บุญมั่น
#905 Male ROAD Male 40-49
02:31:40.94702:31:40.94744ROAD Male 40-4944Maleการยาสูบแห่งประเทศไทย26.1 km/h00:00:00.00002:00:36.03702:31:16.890
2421201ชัยสิทธิ์ ประดับมุขชัยสิทธิ์ ประดับมุข
#1201 Male ROAD Male OPEN
03:02:17.31003:02:17.31039ROAD Male OPEN39Maleธนาคารกรุงไทย21.7 km/h00:00:00.00002:45:07.45003:01:54.160
1261203นิลพัฒน์ ดีพันธ์นิลพัฒน์ ดีพันธ์
#1203 Male ROAD Male OPEN
02:16:49.02702:16:49.02720ROAD Male OPEN20Maleธนาคารกรุงไทย28.9 km/h00:00:00.00001:50:02.84702:16:22.087
1151204วิภพเลาห เธียรประธานวิภพเลาห เธียรประธาน
#1204 Male ROAD Male 30-39
02:13:12.18302:13:12.18331ROAD Male 30-3931Maleธนาคารกรุงไทย29.7 km/h00:00:00.00001:48:01.20702:12:55.610
551205สุรพงษ์ มงคลสินธุ์สุรพงษ์ มงคลสินธุ์
#1205 Male ROAD Male 30-39
02:04:35.12302:04:35.12324ROAD Male 30-3924Maleธนาคารกรุงไทย31.8 km/h00:00:00.00001:40:58.40302:04:16.097
141207อนุชา จารุจันทร์อนุชา จารุจันทร์
#1207 Male ROAD Male 40-49
01:56:49.93701:56:49.93711ROAD Male 40-4911Maleธนาคารกรุงไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.94701:56:29.340
1111208พิศิษฐ์ศักดิ์ ประเทืองทินพิศิษฐ์ศักดิ์ ประเทืองทิน
#1208 Male ROAD Male 40-49
02:12:52.43302:12:52.43332ROAD Male 40-4932Maleธนาคารกรุงไทย29.8 km/h00:00:00.00001:48:15.87002:12:31.837
351209สำราญ หงษาวงค์สำราญ หงษาวงค์
#1209 Male ROAD Male 40-49
02:00:48.47302:00:48.47316ROAD Male 40-4916Maleธนาคารกรุงไทย32.8 km/h00:00:00.00001:38:19.51302:00:30.307
1401210เอกพล พวงปรางเอกพล พวงปราง
#1210 Male ROAD Male 50
02:21:16.97002:21:16.97034ROAD Male 5034Maleธนาคารกรุงไทย28.0 km/h00:00:00.00001:52:39.70702:20:57.193
1621301นบ ลาภบุตรนบ ลาภบุตร
#1301 Male ROAD Male OPEN
02:26:33.22002:26:33.22024ROAD Male OPEN24Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร27.0 km/h00:00:00.00001:58:39.93302:26:12.227
1241302วุฒิพล นนตะพันธุ์วุฒิพล นนตะพันธุ์
#1302 Male ROAD Male OPEN
02:16:48.70002:16:48.70019ROAD Male OPEN19Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร28.9 km/h00:00:00.00001:50:10.83002:16:29.743
1181303สัญชัย วงษ์เดือนสัญชัย วงษ์เดือน
#1303 Male ROAD Male OPEN
02:14:24.42702:14:24.42716ROAD Male OPEN16Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร29.5 km/h00:00:00.00001:50:13.69702:14:04.623
251305อภิเชษฐ์ ชามาอภิเชษฐ์ ชามา
#1305 Male ROAD Male 30-39
01:58:47.18701:58:47.1876ROAD Male 30-396Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร33.3 km/h00:00:00.00001:37:55.31001:58:24.227
271306สันติภาพ ชัยเวทย์สันติภาพ ชัยเวทย์
#1306 Male ROAD Male 30-39
01:58:48.22701:58:48.2278ROAD Male 30-398Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร33.3 km/h00:00:00.00001:37:58.63701:58:28.553
1307วสันต์ จารุจุฑารัตน์วสันต์ จารุจุฑารัตน์
#1307 Male ROAD Male 30-39
DNFDNFROAD Male 30-39Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร00:00:00.000
1791312วีระ เขียวอุบลวีระ เขียวอุบล
#1312 Male ROAD Male 40-49
02:31:25.29702:31:25.29743ROAD Male 40-4943Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร26.2 km/h00:00:00.00002:02:01.52302:31:02.670
631313วิสุทธิ์ อายุกวิสุทธิ์ อายุก
#1313 Male ROAD Male 50
02:05:45.11002:05:45.1104ROAD Male 504Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร31.5 km/h00:00:00.00001:43:46.98302:05:26.613
1461314สุรพงษ์ ขาวละออสุรพงษ์ ขาวละออ
#1314 Male ROAD Male 50
02:21:54.69702:21:54.69735ROAD Male 5035Maleธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร27.9 km/h00:00:00.00001:55:18.83302:21:32.890
Page 1 of 7 (342 items)