กีฬารัฐวิสาหกิจ
25 Feb 2020
Page 1 of 7 (342 items)
PosBIBNameNameTimeTimeCat PosCategoryCat PosGenderTeamPaceStartCP1Finish
1906วิทยา วุฒิยิ่งยงวิทยา วุฒิยิ่งยง
#1906 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleไปรษณีย์ไทย
1924จิตรานุช นันทัชกุลจิตรานุช นันทัชกุล
#1924 Female ROAD Female OPEN
Not startedNot startedROAD Female OPENFemaleไปรษณีย์ไทย
11901ศักรินทร์ ทรัพย สมบูรณ์ศักรินทร์ ทรัพย สมบูรณ์
#1901 Male ROAD Male OPEN
01:51:38.97301:51:38.9731ROAD Male OPEN1Maleไปรษณีย์ไทย35.5 km/h00:00:00.00001:33:46.82001:51:15.683
61909อณุคม ธิปัดเป่าอณุคม ธิปัดเป่า
#1909 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.49001:56:48.4903ROAD Male 40-493Maleไปรษณีย์ไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:46.10301:56:27.893
71907ทรงศักดิ์ ใสดีทรงศักดิ์ ใสดี
#1907 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.70701:56:48.7074ROAD Male 40-494Maleไปรษณีย์ไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:43.18001:56:25.563
191902อภิสิทธิ์ ลัทธกาญจน์อภิสิทธิ์ ลัทธกาญจน์
#1902 Male ROAD Male OPEN
01:57:30.34701:57:30.3476ROAD Male OPEN6Maleไปรษณีย์ไทย33.7 km/h00:00:00.00001:36:36.24701:57:06.603
361908ศาศวัต ศรีธรรมาศาศวัต ศรีธรรมา
#1908 Male ROAD Male 40-49
02:00:48.67002:00:48.67017ROAD Male 40-4917Maleไปรษณีย์ไทย32.8 km/h00:00:00.00001:38:10.42302:00:23.630
411903วรพจน์ พระภายไชยวรพจน์ พระภายไชย
#1903 Male ROAD Male 30-39
02:02:15.46002:02:15.46015ROAD Male 30-3915Maleไปรษณีย์ไทย32.4 km/h00:00:00.00001:39:20.11702:01:57.883
561904ประโ ยชน์ อินทะชัยประโ ยชน์ อินทะชัย
#1904 Male ROAD Male 30-39
02:04:44.67002:04:44.67025ROAD Male 30-3925Maleไปรษณีย์ไทย31.7 km/h00:00:00.00001:41:00.81002:04:28.050
821911รังสรรค์ จังหวะรังสรรค์ จังหวะ
#1911 Male ROAD Male 50
02:09:02.90302:09:02.90315ROAD Male 5015Maleไปรษณีย์ไทย30.7 km/h00:00:00.00001:45:09.27702:08:40.903
881912ทองทิพย์ ญาณจรูญทองทิพย์ ญาณจรูญ
#1912 Male ROAD Male 50
02:09:10.77302:09:10.77317ROAD Male 5017Maleไปรษณีย์ไทย30.7 km/h00:00:00.00001:45:06.47702:08:45.303
981905ทวฏนฟ์ สิงห์ประพันธ์ทวฏนฟ์ สิงห์ประพันธ์
#1905 Male ROAD Male 30-39
02:09:54.97702:09:54.97727ROAD Male 30-3927Maleไปรษณีย์ไทย30.5 km/h00:00:00.00001:46:16.29702:09:37.537
1061913นิยม หะยีวาเงาะนิยม หะยีวาเงาะ
#1913 Male ROAD Male 50
02:11:13.77302:11:13.77324ROAD Male 5024Maleไปรษณีย์ไทย30.2 km/h00:00:00.00001:48:16.79002:10:48.303
1501923สุธิดา นาคดีสุธิดา นาคดี
#1923 Female ROAD Female OPEN
02:23:24.41002:23:24.4105ROAD Female OPEN5Femaleไปรษณีย์ไทย27.6 km/h00:00:00.00002:01:39.43302:23:04.423
1711927อัตทญา รอดสุขอัตทญา รอดสุข
#1927 Female ROAD F 45+
02:27:50.76702:27:50.7675ROAD F 45+5Femaleไปรษณีย์ไทย26.8 km/h00:00:00.00002:03:29.85002:27:28.303
2131925สตางค์ นันตะสุขสตางค์ นันตะสุข
#1925 Female ROAD F 45+
02:42:44.80002:42:44.80012ROAD F 45+12Femaleไปรษณีย์ไทย24.3 km/h00:00:00.00002:16:54.26002:42:21.590
2181910ธเนศ พลไชยวงศ์ธเนศ พลไชยวงศ์
#1910 Male ROAD Male OPEN
02:43:44.70302:43:44.70334ROAD Male OPEN34Maleไปรษณีย์ไทย24.2 km/h00:00:00.00002:14:24.76702:43:15.647
2491926พัชราภรณ์ ตาระบัตรพัชราภรณ์ ตาระบัตร
#1926 Female ROAD F 45+
03:13:31.31003:13:31.31015ROAD F 45+15Femaleไปรษณีย์ไทย20.5 km/h00:00:00.00002:42:25.07703:13:06.470
1507ดุสิต สงวนรัษฎ์ดุสิต สงวนรัษฎ์
#1507 Male ROAD Weight 85
Not startedNot startedROAD Weight 85Maleกสท.โทรคมนาคม
1503ธนกฤต นาหนองตูมธนกฤต นาหนองตูม
#1503 Male ROAD Male 40-49
Not startedNot startedROAD Male 40-49Maleกสท.โทรคมนาคม
1514สุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ
#1514 Female ROAD F 35-44
DNFDNFROAD F 35-44Femaleกสท.โทรคมนาคม00:00:00.00002:33:21.837
931505พีรพันธ์ วิสุทธิวัชรกุลพีรพันธ์ วิสุทธิวัชรกุล
#1505 Male ROAD Male 50
02:09:17.27002:09:17.27019ROAD Male 5019Maleกสท.โทรคมนาคม30.6 km/h00:00:00.00001:45:06.10302:08:55.463
1391502สิทธิพงษ์ ธารธุวศิลป์สิทธิพงษ์ ธารธุวศิลป์
#1502 Male ROAD Male 40-49
02:21:11.98702:21:11.98737ROAD Male 40-4937Maleกสท.โทรคมนาคม28.0 km/h00:00:00.00001:54:13.56302:20:51.407
1631506สุเชต สุขล้ำเลิศสุเชต สุขล้ำเลิศ
#1506 Male ROAD Male 50
02:26:40.33002:26:40.33037ROAD Male 5037Maleกสท.โทรคมนาคม27.0 km/h00:00:00.00001:53:59.98002:26:17.593
1881504สุทัศน์ พะสุรัมย์สุทัศน์ พะสุรัมย์
#1504 Male ROAD Male 50
02:33:33.19002:33:33.19043ROAD Male 5043Maleกสท.โทรคมนาคม25.8 km/h00:00:00.00002:16:22.25002:33:08.340
2021515ปุณยภา อุปริกชาติพงษ์ปุณยภา อุปริกชาติพงษ์
#1515 Female ROAD Female OPEN
02:37:28.19702:37:28.1978ROAD Female OPEN8Femaleกสท.โทรคมนาคม25.1 km/h00:00:00.00002:12:03.94002:37:04.703
2431501ศุภกร ธนาจิรานนท์ศุภกร ธนาจิรานนท์
#1501 Male ROAD Male OPEN
03:03:40.68303:03:40.68340ROAD Male OPEN40Maleกสท.โทรคมนาคม21.6 km/h00:00:00.00002:25:55.81303:03:23.097
607พิชาอาทร์ บุญโทพิชาอาทร์ บุญโท
#607 Male ROAD Male 30-39
Not startedNot startedROAD Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง
608สุวิทย์ สิทธิสุวิทย์ สิทธิ
#608 Male ROAD Male 30-39
DNFDNFROAD Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:00.00002:02:14.12302:12:47.500
612นภัสไชย นันทรัตน์นภัสไชย นันทรัตน์
#612 Male ROAD Male 40-49
Not startedNot startedROAD Male 40-49Maleการไฟฟ้านครหลวง
616ศรศักดิ์ ภูมินิรันดรศรศักดิ์ ภูมินิรันดร
#616 Male ROAD Male 50
Not startedNot startedROAD Male 50Maleการไฟฟ้านครหลวง
601อภินันท์ ทองบุญศรีอภินันท์ ทองบุญศรี
#601 Male ROAD Male OPEN
DNFDNFROAD Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง00:00:00.00001:29:36.207
602นิวัตร เรืองรองนิวัตร เรืองรอง
#602 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง
603วรพจน์ ชินชูศักดิ์วรพจน์ ชินชูศักดิ์
#603 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง
604สถาพร นันทไพบูลย์สถาพร นันทไพบูลย์
#604 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการไฟฟ้านครหลวง
605ธนาพล ธนากิจจิรการธนาพล ธนากิจจิรการ
#605 Male ROAD Male 30-39
DNFDNFROAD Male 30-39Maleการไฟฟ้านครหลวง00:00:00.000
13609ปองฤทธิ์ ปฏิเมธาปองฤทธิ์ ปฏิเมธา
#609 Male ROAD Male 40-49
01:56:49.71301:56:49.71310ROAD Male 40-4910Maleการไฟฟ้านครหลวง33.9 km/h00:00:00.00001:35:50.82001:56:31.970
109613มานพ แซมหิรัญมานพ แซมหิรัญ
#613 Male ROAD Male 50
02:11:34.07002:11:34.07026ROAD Male 5026Maleการไฟฟ้านครหลวง30.1 km/h00:00:00.00001:47:40.29702:11:13.110
127611สุธี อารีย์สุธี อารีย์
#611 Male ROAD Male 40-49
02:17:21.36302:17:21.36334ROAD Male 40-4934Maleการไฟฟ้านครหลวง28.8 km/h00:00:00.00001:52:13.93702:17:04.037
128610ประสิทธิ์ วงษ์ไพบูลย์ประสิทธิ์ วงษ์ไพบูลย์
#610 Male ROAD Male 40-49
02:17:21.71302:17:21.71335ROAD Male 40-4935Maleการไฟฟ้านครหลวง28.8 km/h00:00:00.00001:52:31.50002:17:05.967
132614เอกชัย ใจดีเอกชัย ใจดี
#614 Male ROAD Male 50
02:19:52.79702:19:52.79730ROAD Male 5030Maleการไฟฟ้านครหลวง28.3 km/h00:00:00.00001:52:04.28702:19:32.620
134615ปัญญาพล พัศดรปัญญาพล พัศดร
#615 Male ROAD Male 50
02:20:10.08302:20:10.08332ROAD Male 5032Maleการไฟฟ้านครหลวง28.3 km/h00:00:00.00001:52:02.24302:19:47.863
177606วิรุฬห์วุฒิ เสียมไหมวิรุฬห์วุฒิ เสียมไหม
#606 Male ROAD Male 30-39
02:30:55.35702:30:55.35739ROAD Male 30-3939Maleการไฟฟ้านครหลวง26.2 km/h00:00:00.00002:02:22.03702:30:33.280
245617สิทธิชัย พวงลัดดาสิทธิชัย พวงลัดดา
#617 Male ROAD Weight 85
03:03:42.30703:03:42.30723ROAD Weight 8523Maleการไฟฟ้านครหลวง21.6 km/h00:00:00.00002:32:39.92303:03:22.647
701เอกพล ทาเกษมเอกพล ทาเกษม
#701 Male ROAD Male OPEN
Not startedNot startedROAD Male OPENMaleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10706ไชยา สมอ่อนไชยา สมอ่อน
#706 Male ROAD Male 40-49
01:56:48.91001:56:48.9107ROAD Male 40-497Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.9 km/h00:00:00.00001:35:49.74701:56:32.363
21704วุฒิพันธุ์ ปริโยทัยวุฒิพันธุ์ ปริโยทัย
#704 Male ROAD Male 30-39
01:58:44.30001:58:44.3002ROAD Male 30-392Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.4 km/h00:00:00.00001:37:54.33001:58:21.340
26705ธณมนต์ แสนศรีมลธณมนต์ แสนศรีมล
#705 Male ROAD Male 30-39
01:58:47.23701:58:47.2377ROAD Male 30-397Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.3 km/h00:00:00.00001:37:55.29701:58:24.263
30703นพเดช กิจวาศน์นพเดช กิจวาศน์
#703 Male ROAD Male 30-39
01:58:51.43701:58:51.43711ROAD Male 30-3911Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33.3 km/h00:00:00.00001:37:54.21301:58:28.470
43709เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์
#709 Male ROAD Male 50
02:03:01.59702:03:01.5971ROAD Male 501Maleการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย32.2 km/h00:00:00.00001:42:08.78002:02:34.297
Page 1 of 7 (342 items)