เดิน-วิ่ง ตามหาลมหายใจ MINDFUL MEDITATION WALK & RUN
3 Nov 2019

     
     
Male
M < 19
PosNameTime
1ปัณณวัฒน์ จงใจรักษ์00:35:2600:35:26
2กฤตเมธ สอดส่อง01:11:3501:11:35
3nantipat jiwasurat01:13:5101:13:51
M 19-29
PosNameTime
1โยธิน ยาประจันทร์00:24:4300:24:43
2มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง00:26:4600:26:46
3ชิ้นเอก รุ่งรัตน์00:31:0800:31:08
M 30-39
PosNameTime
1hillary kipchumba kimutai00:25:4100:25:41
2หัสดินทร์ แสนสระดี00:36:5800:36:58
3อานนท์ แฉ่งอุทิศ00:37:3100:37:31
M 40-49
PosNameTime
1พีรพล พุดซ้อน00:28:2800:28:28
2กิตติภูมิ สินธุประเสริฐ00:40:0900:40:09
3JASON MATTHEWS00:45:1600:45:16
M 50-59
PosNameTime
1ชัยยุทธ ใจงามกุล00:30:4200:30:42
2พลังจิต โกศัลวัฒน์00:45:1600:45:16
3นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์00:45:4000:45:40
M 60 +
PosNameTime
1ชาติชาย วิจารณบุตร00:36:0400:36:04
2วิทยา ศรีวรพล00:41:4800:41:48
3โชคชัย โหตระกิตย์00:44:3100:44:31
Female
F 19-29
PosNameTime
1นุชนาท เอ่งฉ้วน00:30:4100:30:41
2กมลวรรณ เส้งเสน00:48:1700:48:17
3ณิชากร ตั้งบวรพิเชฐ00:48:2700:48:27
F 30-39
PosNameTime
1ระเบียง รังเพีย00:30:2600:30:26
2วิไลวรรณ ขำพิทักษ์00:30:5300:30:53
3ลินิน ชัยวัฒน์00:37:2300:37:23
F 40-49
PosNameTime
1ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ00:32:0800:32:08
2ประนอม ประดิษฐ์คุ้ม00:34:3100:34:31
3ณัฐณิชา บ่อทอง00:36:0900:36:09
F 50-59
PosNameTime
1สายปัญญา ตันวิไล00:39:1600:39:16
2ปราณี คงขวัญเมือง00:40:5200:40:52
3พรพรรณี วนธรรมสุจริต00:50:4700:50:47
F 60 +
PosNameTime
1วราภรณ์ บวรวณิชยกูร00:59:0600:59:06
2นวลจันทร์ เลิศศุภานันท์01:11:5401:11:54