ปั่นเปิดเมืองปทุมธานี
10 Mar 2019

     
     
Male
A: Men ไม่เกิน 29
PosNameTime
1อัทสรณ์ พันธ์สอาด01:52:48.69301:52:48.693
2รักษ์ชนม์ คอยชื่น01:52:51.52001:52:51.520
3จิรกิตติ์ สุขีวัฒน์01:52:51.52301:52:51.523
B: Men 30-45
PosNameTime
1โอกาส บัวลอย01:52:34.06001:52:34.060
2มฤคินทร์ คุ้มวงศ์01:52:35.01301:52:35.013
3นวทรัพย์ มนีสุขศรี01:52:35.26701:52:35.267
C: Men 46-65
PosNameTime
1ร.ต.ท.ธนกร วัฒนปรีดา02:08:57.71702:08:57.717
2วินัย เจริญช่าง02:08:57.72702:08:57.727
3พรชัย โตกระโทก02:08:57.92702:08:57.927
D: Men 66 up
PosNameTime
1Friedrich Pelz02:20:08.37702:20:08.377
2ปราจิน รุ่งโรจน์02:28:56.83002:28:56.830
3Herbert Ziska02:28:57.24702:28:57.247
Female
E: Ladies ไม่เกิน 29
PosNameTime
1มัฐนันท์ นนทะแก้ว02:27:25.72302:27:25.723
2ธรรญชนก อยู่สถิตย์02:34:01.54002:34:01.540
3ชลธิชา ผลไม้02:34:02.56302:34:02.563
F: Ladies 30-45
PosNameTime
1ชาลิณี คำภา02:23:53.79302:23:53.793
2แพรวนภา นิ่มนวล02:23:57.04002:23:57.040
3อาทิตติยา ปิตตานัง02:23:57.04302:23:57.043
G: Ladies 46-65
PosNameTime
1เบ็ญจมาศ มีเพ็ชร02:29:03.08702:29:03.087
2สุกัญญา พรรณรัตน์02:29:03.99702:29:03.997
3นงนุช หมอเมือง02:29:09.29002:29:09.290
H: Ladies 66 up
PosNameTime
1สุวิชญา พิศิษฐวานิช04:09:40.38304:09:40.383