100 Plus สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 9
22 Nov 2020

     
     
Page 1 of 35 (1745 items)
PosBIBNameNameNet TimeGen PosNet TimeGenderGen PosTeamDistPaceStartFinish
1942อรรถพล สมรูปอรรถพล สมรูป
#942 Male
01:36:31101:36:31Male1เต่าติดปีก6439.8 km/h00:15:4201:36:31
21678ปานเทพ มณีรัตนจรัสศรีปานเทพ มณีรัตนจรัสศรี
#1678 Male
01:36:32201:36:32Male2ริเวอร์แคว ไบค์6439.8 km/h00:15:4201:36:32
31675พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุลพัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล
#1675 Male
01:36:32301:36:32Male3ริเวอร์แควไบค์6439.8 km/h00:15:3801:36:32
43011สงเคราะห์ ทิพย์ไสยาสน์ สงเคราะห์ ทิพย์ไสยาสน์
#3011 Male
01:36:35401:36:35Male4ช้าง6439.8 km/h00:15:3401:36:35
51314พิชิต ใจดีพิชิต ใจดี
#1314 Male
01:36:35501:36:35Male56439.8 km/h00:15:3401:36:35
62995พัฒนพงศ์ มีชีพกิจ พัฒนพงศ์ มีชีพกิจ
#2995 Male
01:36:36601:36:36Male6ช้าง6439.8 km/h00:15:3301:36:36
71948สมศักดิ์ สมใจเพ็งสมศักดิ์ สมใจเพ็ง
#1948 Male
01:36:37701:36:37Male76439.7 km/h00:15:3501:36:37
82997สมโภช สุขตาล สมโภช สุขตาล
#2997 Male
01:36:40801:36:40Male8ช้าง6439.7 km/h00:15:3401:36:40
92642วุฒิภัทร ชูพุทธพงษ์วุฒิภัทร ชูพุทธพงษ์
#2642 Male
01:36:41901:36:41Male9-6439.7 km/h00:15:2901:36:41
10302พงศ์พันธ์ บุญประเสริฐพงศ์พันธ์ บุญประเสริฐ
#302 Male
01:36:501001:36:50Male10SMH cycling team6439.7 km/h00:15:2301:36:50
11300วิมล ปิติเจริญวิมล ปิติเจริญ
#300 Male
01:36:521101:36:52Male11SMH cycling team6439.6 km/h00:15:2201:36:52
12718ศักดิ์กรินทร์ มูลละอองศักดิ์กรินทร์ มูลละออง
#718 Male
01:36:541201:36:54Male12SYS6439.6 km/h00:15:3401:36:54
13295โชติ ทัศนปัญญาโชติ ทัศนปัญญา
#295 Male
01:36:541301:36:54Male13SMH cycling team6439.6 km/h00:15:1501:36:54
14561ติศักดิ์ จั่นสกุลติศักดิ์ จั่นสกุล
#561 Male
01:37:011401:37:01Male14กลุ่มจักรยานพี่น้องและผองเพื่อนชาวตาก6439.6 km/h00:15:3901:37:01
15289ปรีชา รุจิรเวทย์ปรีชา รุจิรเวทย์
#289 Male
01:37:191501:37:19Male15SMH cycling team6439.5 km/h00:15:2701:37:19
16960พยง เอกพงศ์พิสัทธิ์พยง เอกพงศ์พิสัทธิ์
#960 Male
01:38:201601:38:20Male16ตามลมโพธาราม6439.1 km/h00:20:5301:38:20
17962สุรชัย ทักษะปิยะบุตรสุรชัย ทักษะปิยะบุตร
#962 Male
01:38:231701:38:23Male17ตามลมโพธาราม6439.0 km/h00:20:4701:38:23
181684อนุชา ขอพึ่งอนุชา ขอพึ่ง
#1684 Male
01:38:261801:38:26Male186439.0 km/h00:20:4401:38:26
19959ใจรุ้ง เทพราขาใจรุ้ง เทพราขา
#959 Female
01:38:33101:38:33Female1ตามลมโพธาราม6439.0 km/h00:20:4701:38:33
202783โอภาส สุ่มเมาโอภาส สุ่มเมา
#2783 Male
01:38:401901:38:40Male19ร้านข้าวแกงบ้านผู้ใหญ่ลี6438.9 km/h00:24:5801:38:40
21675จิระศักดิ์ กิจบำรุงจิระศักดิ์ กิจบำรุง
#675 Male
01:38:402001:38:40Male20Cycro Bike6438.9 km/h00:24:5701:38:40
221603มนเพียน เก้าสดมนเพียน เก้าสด
#1603 Male
01:38:402101:38:40Male21เสือยิ้ม6438.9 km/h00:24:5401:38:40
231261วีระยุทธ์ กิจเจริญวีระยุทธ์ กิจเจริญ
#1261 Male
01:38:412201:38:41Male22Roman bike6438.9 km/h00:24:5701:38:41
24717เขษมสันต์ ชุมถนอมเขษมสันต์ ชุมถนอม
#717 Male
01:38:422301:38:42Male23Roman bike6438.9 km/h00:24:5601:38:42
25463แพรวพรรณ สินโฉมงามแพรวพรรณ สินโฉมงาม
#463 Female
01:38:45201:38:45Female2KOMKOM Zone2Club6438.9 km/h00:24:5501:38:45
262926ประคอง ยอดสินประคอง ยอดสิน
#2926 Male
01:38:472401:38:47Male246438.9 km/h00:24:5501:38:47
27616นนทิวัฒน์ พรมแก้วนนทิวัฒน์ พรมแก้ว
#616 Male
01:38:482501:38:48Male25Roman bike6438.9 km/h00:24:4901:38:48
28963จิงเสว หยุยจิงเสว หยุย
#963 Male
01:38:492601:38:49Male26ตามลมโพธาราม6438.9 km/h00:20:5001:38:49
29469สุวัฒน์ เหล่าสมาธิกุลสุวัฒน์ เหล่าสมาธิกุล
#469 Male
01:38:502701:38:50Male27Roman bike6438.8 km/h00:24:4701:38:50
30663วัลลภ​ อิ่ม​สุวรรณ​ฤทัย​วัลลภ​ อิ่ม​สุวรรณ​ฤทัย​
#663 Male
01:39:092801:39:09Male28เต่ากัดยาง​ ราชบุรี6438.7 km/h00:20:4701:39:09
312919พิเชษฐ โชคศรีวิจิตร พิเชษฐ โชคศรีวิจิตร
#2919 Male
01:39:132901:39:13Male296438.7 km/h00:20:4401:39:13
321691นิกร มนตรีอุปถัมภ์นิกร มนตรีอุปถัมภ์
#1691 Male
01:39:223001:39:22Male306438.6 km/h00:20:4201:39:22
331696พะวงค์ ครองตนพะวงค์ ครองตน
#1696 Male
01:39:253101:39:25Male316438.6 km/h00:20:3901:39:25
341686พรรษา ประดับมุขพรรษา ประดับมุข
#1686 Male
01:39:373201:39:37Male326438.5 km/h00:20:4501:39:37
351537ปัญญา ศรีดีปัญญา ศรีดี
#1537 Male
01:40:083301:40:08Male336438.3 km/h00:15:4901:40:08
362124พิพัฒน์ ว่องสวัสดิ์ภักดีพิพัฒน์ ว่องสวัสดิ์ภักดี
#2124 Male
01:40:123401:40:12Male346438.3 km/h00:15:4301:40:12
372125ชาญชัย คงโพธิ์น้อยชาญชัย คงโพธิ์น้อย
#2125 Male
01:40:123501:40:12Male356438.3 km/h00:15:4701:40:12
382425ไว มีแก้วไว มีแก้ว
#2425 Male
01:40:143601:40:14Male36พระราม26438.3 km/h00:15:4101:40:14
39944ศักดา ไตรภิรมย์ศักดา ไตรภิรมย์
#944 Male
01:40:203701:40:20Male37เต่าติดปีก6438.3 km/h00:15:4001:40:20
40793อิสริยา ชูพุทธพงษ์อิสริยา ชูพุทธพงษ์
#793 Female
01:40:32301:40:32Female3Concept speed6438.2 km/h00:15:2801:40:32
411801สิริกร รักหญ้าแว่นสิริกร รักหญ้าแว่น
#1801 Male
01:40:333801:40:33Male38วิเศษชัยชาญ6438.2 km/h00:18:4401:40:33
42943เมศ อิ่มหลำเมศ อิ่มหลำ
#943 Male
01:40:373901:40:37Male39เต่าติดปีก6438.2 km/h00:15:1901:40:37
431925ประสิทธิ์ ชาวสวนมุ่งเจริญประสิทธิ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ
#1925 Male
01:40:394001:40:39Male40LH_TEAM6438.1 km/h00:18:2901:40:39
441601สมชาติ สุริวงษ์สมชาติ สุริวงษ์
#1601 Male
01:40:474101:40:47Male41เสือยิ้ม6438.1 km/h00:18:2901:40:47
451217คณิต คุ้มดีคณิต คุ้มดี
#1217 Male
01:41:154201:41:15Male426437.9 km/h00:18:4201:41:15
463054สุฤทธิ์ อภิกุลศิษฎ์ สุฤทธิ์ อภิกุลศิษฎ์
#3054 Male
01:41:214301:41:21Male43ช้าง6437.9 km/h00:18:2701:41:21
472310ศิวะนนท์ แย้มสว่างศิวะนนท์ แย้มสว่าง
#2310 Male
01:41:234401:41:23Male44BMCC Banmi Cycling6437.9 km/h00:18:3101:41:23
48829ใหม่ สังข์สุขใหม่ สังข์สุข
#829 Male
01:41:344501:41:34Male45เสือหอบ6437.8 km/h00:20:5301:41:34
491152พงศพัศ ทองสุกพงศพัศ ทองสุก
#1152 Male
01:41:574601:41:57Male46EBT6437.7 km/h00:15:4501:41:57
503007อารุณ กลิ่นกระสันต์ อารุณ กลิ่นกระสันต์
#3007 Male
01:42:134701:42:13Male47ช้าง6437.6 km/h00:18:2501:42:13
Page 1 of 35 (1745 items)
fb