กองปราบปราม ทดสอบร่างกาย ประจำไตรมาสที่ 2/2563
15 Jul 2020